Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 6 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici ze dne 12. 11. 2015

16. 11. 2015

Zápis č. 6 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici

ze dne 12. 11. 2015

 

Přítomni: MVDr. L. Sedlák, J. Kohout, V. Klinger, E. Stojánková, I. Šejstalová

 

Osadní výbor projednal následující body programu:

 

 1. Autobusová zastávka: Zastávka bude opravena pomocí občanů Úročnice do konce listopadu 2015. Zastávka se opravuje průběžně každou listopadovou sobotu. Finální úprava vzhledu zatím není rozhodnuta.

 

 1. Náves: Výsadba stromů kolem rybníka podle urbanistického návrhu proběhne v sobotu 14. 11. 2015.  Zveme všechny občany pod heslem „postav dom, zasaď strom“.

 

 1. Kontejnery na tříděný odpad: Stávající situace přetrvává, o umístění kontejnerů na sklo zatím nebylo rozhodnuto. Technické služby slíbily vybudovat stání pro kontejnery v roce 2016. 

 

 1. Prostor před hospodou „U Kámíka“ a hasičskou zbrojnicí: Návrh na úpravu prostoru je v jednání. OsV bude občany průběžně informovat. MěÚ souhlasí se záměrem na nákupu materiálu na tuto akci ještě v tomto roce – trvá.

 

 1. OsV nesouhlasí s naúčtováním práce za opravu propustku před parcelou p. Jiráka. OsV vyslovil tento nesouhlas z důvodu, že silnice je v majetku správy silnic a výše fakturované částky se zdá být příliš vysoká.

 

 1. OsV projednal žádost p. Jankovského, č. p. 63 ze dne 2.11. 2015, o vyčištění a prohloubení příkopy vedoucí podle jeho pozemku. Vzhledem k tomu, že příkop byl v minulých letech a také v loňském roce vyčištěn a prohlouben, členové OsV  při místním šetření nabyli dojmu, že v současné době zanesení příkopu s následnou možností zaplavením přilehlých soukromých pozemků nehrozí. V případě zanášení příkopu bude OsV tuto problematiku řešit.

 

 1. OsV projednal žádost paní Martínkové, č. p. 79 ze dne 6. 11. 2015, o opravu cesty po pokládce elektrické přípojky ke stavbě p. Vaňáska. Předseda OsV projednal s p. Vaňáskem opravu této cesty. P. Vaňásek slíbil, že cestu uvede do původního stavu po ukončení stavebních prací.

 

 1. OsV projednal návrh p. Tatry, ze dne 4. 9. 2015 na narovnání majetkoprávních vztahů týkajících se pozemku č. kat. 4301/9. OsV souhlasí s odkupem zmíněného pozemku, s podmínkou, aby v rámci celkového narovnání p. Tatra odkoupil i části parcely č. kat. 4361/12 před svými stavebními parcelami č. kat. 110, 60/3 a 60/2. Zároveň by OsV ocenil, kdyby p. Tatra své pozemky více udržoval, neboť tyto kazí celkový vzhled obce a přerostlé stromy zasahující do drátů elektrického vedení musely být několikrát ořezány zásahovou jednotkou SDH Úročnice.

 

 1. Stav mostu přes potok: Bylo zjištěno poškození čela (opěry) mostu směřujícího po proudu potoka. OsV požádá majitele o odborné posouzení stávajícího stavu a případnou opravu – zajistí p. Sedlák, pí. Stojánková.

 

 1. Rozsvícení „Vánočního stromku“: Rozsvícení vánočního stromku spojené s nadílkou pro děti proběhne dne 29. 11. 2015 od 16:00 hod. Akce proběhne pod patronátem OsV a SDH Úročnice.

 

 1. Setkání se staršími spoluobčany: Setkání proběhne dne 19. prosince 2015 od 15:00 hod. v restauraci „U Kámíka“.

 

 1. OsV upozorňuje spoluobčany, že každá schůze OsV je veřejná a přístupná všem spoluobčanům. Na schůzi mohou uplatnit své poznatky, návrhy a připomínky k dění v obci.

 

 

Příští schůze OsV se bude konat 10. prosince 2015 od 18:30 hod. Zápis z každé schůze je prezentován nejen na vývěsce ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu.

 

 

V Úročnici, 12. 11. 2015

 

 

 

Zapsala: I. Šejstalová                                                Schválil: MVDr. L. Sedlák,

předseda  OsV Úročnice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář