Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 5 ze zasedání Osadního výboru v Úročnici ze dne 19. listopadu 2011

4. 12. 2011

Zápis č. 5 ze zasedání Osadního výboru v Úročnici

ze dne 19. listopadu 2011

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, MVDr. L. Sedlák, JUDr. F. Kubánek

 

OV projednal následující body:

 

1.      Kanalizace: OV považuje vybudování kanalizace za jednu z priorit obce a k této problematice se vrátí znovu po závazném stanovisku MěÚ Benešov, navazující na výsledky jednání na Ministerstvu zemědělství ČR ohledně nových dotačních titulů v únoru 2012.  

 

2.      Zimní údržba obecních komunikací: Bude uzavřena smlouva dle zákona č. 513/1991 Sb., o zimní údržbě komunikací v obci mezi Technickými službami Benešov, s.r.o. a panem J. Štěpánkem, Úročnice 1.

 

3.      Oprava cesty K Šedivým: Po dohodě s p. Kocmatou, zástupcem Technických služeb Benešov, bude provedena oprava povrchu cesty na jaře 2012.  

 

4.      Oprava a rekonstrukce rybníku na návsi: Realizace vázne na zpracování dokumentace, kterou zajišťuje Odbor městského investora MěÚ Benešov. V současné době MěÚ shání finanční zdroje na provedení opravy.  

 

5.      Stavební úpravy autobusové zastávky u hřiště: Podle p. Ing. Tichovského Rada Krajského úřadu Středočeského kraje schválila převod pozemku do majetku města. Podle OV nic nebrání tomu, aby byla úprava v co nejkratším termínu realizována.

 

6.      Propadající se vozovka v místě propustku: Při místním šetření s Ing. Kellnerem (KSÚS) bylo zjištěno, že závada není v propustku, ale pravděpodobně v podloží silnice. Po dalším podrobnějším zjištění stavu bude navržen způsob opravy.

 

7.      Stavební úpravy sportovního hřiště: Úpravy a základní opravy hřiště pokračují podle finančních možností. Ing. Tichovský slíbil zajištění podpory těmto aktivitám.

 

8.       Realizace pouličního osvětlení: Osvětlení bylo instalováno, proběhla kolaudace, v současné době se čeká na připojení rozvodnými závody.

 

9.      Instalace měřiče rychlosti: Osadní výbor stále trvá na instalaci měřiče rychlosti v obci.

 

10.  OV urgentně žádá MěÚ Benešov o zhodnocení dopravní situace z hlediska parkování vozidel na průjezdní silnici, hlavně v nadcházejícím zimním období, kdy zaparkovaná vozidla brání v bezpečném průjezdu ostatních vozidel. OV navrhuje uplatnit zákaz stání po celé délce průběžné silnice.

 

 

Různé:

 

1.      Zápis z každé schůze je prezentován nejen na vývěsce, ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu.

 

2.      OV děkuje spoluobčanům, kteří se zúčastnili brigády na úklid obce dne 15. října 2011. Celkem se sešlo 18 brigádníků.

 

3.      Inventura obecního majetku včetně vybavení SDH Úročnice proběhne dne 9. prosince 2011 od 9:00 hod.

 

4.      Plánované společenské akce v obci do konce roku 2011:

 

-       Rozsvícení Vánočního stromu na návsi bude provedeno první adventní neděli 27. listopadu 2011 v 16:00 hodin v parčíku před „Hasičárnou“.

 

-       Tradiční předvánoční setkání starších spoluobčanů proběhne dne 10. prosince od 14:00 hod. v restauraci „U Póti“.  

 

Další společenské akce budou upřesněny v průběhu následujících měsíců.

 

5.      OV žádá majitele terénních čtyřkolek, aby se snažili dodržovat základní pravidla slušnosti a k jízdám používali cesty a nedevastovali soukromé pozemky jako jsou pole, louky, pastviny apod.

 

6.      OV nemá námitky proti záměru paní Moniky Vítkové, Václavce 112, na změnu využití pozemků uvedených v její žádosti doručené na zasedání OV dne 19. listopadu 2011, za předpokladu, že paní M. Vítková zažádá o změnu územního plánu města Benešov pro osadu Úročnice.

 

 

Příští schůze OV se bude konat dle potřeby řešení aktuálních problémů. Přesný termín určí předseda OV.

 

 

V Úročnici, 19. listopadu 2011

 

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák   

 

 

Schválil: Oto Stojánek, předseda OV

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář