Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 5 ze zasedání Osadního výboru (OsV)v Úročnici ze dne 15. 10 . 2015

5. 11. 2015

Zápis č. 5 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici

ze dne15.10. 2015

 

Přítomni: MVDr. L. Sedlák, J. Kohout, V. Klinger, E. Stojánková, I. Šejstalová

Host: Ing. L. Balata

 

Osadní výbor projednal následující body programu:

 

  1. Autobusová zastávka: Na jednání na MěÚ dne 5. 10. 2015 zástupci města souhlasili s návrhem OsV na opravu autobusové zastávky na návsi. OsV (p. Klinger) zorganizuje kompletní opravu této zastávky do konce listopadu 2015. Je navržena možnost, že do ukončení realizace opravy bude instalována provizorní autobusová zastávka, která by byla posléze přemístěna na Konopiště.

 

  1. Náves: Byl předložen projekt na rekonstrukci návsi. Je potřeba srovnat travnatý povrch okolí nádrže a do konce listopadu zasázet plánované stromy kolem rybníka – zajistí L. Sedlák, paní Šejstalová.  

 

  1. Kontejnery na tříděný odpad: Vybudování nových prostor pro umístění kontejnerů zajistí OsV v součinnosti s Technickými službami BN. OsV navrhuje nové umístění kontejnerů. Kontejnerová stání by byla zřízena v lokalitě Do Hajek (plast + papír + bioodpad) a u popisného čísla 14 (plast + papír + bioodpad). O místění kontejnerů na sklo zatím nebylo rozhodnuto – zajistí paní Stojánková.

 

  1. Prostor před hospodou U Kámíka a hasičskou zbrojnicí: Návrh na úpravu prostoru je v jednání. OsV bude občany průběžně informovat. MěÚ souhlasí se záměrem na nákup materiálu na tuto akci ještě v tomto roce.

 

  1. Podzimní brigáda: Brigáda na úklid obce proběhla dne 3. října 2015. Celkem se zúčastnilo 16 občanů. OsV všem zúčastněným děkuje.  

 

  1. Úročnický koláč: V 5. ročníku soutěže o nejlepší Úročnický posvícenský koláč a jinou dobrotu bylo hodnoceno 16 druhů koláčů a jiných dobrot. Návštěvníci se shodli, že předložené dobroty dosáhly velmi vysoké úrovně a hodnotitelská komise měla velice těžký úkol. Organizátoři děkují všem přítomným za účast a pohodovou náladu.

 

  1. Ořezání větví zasahujících do drátů elektrického vedení: OsV děkuje členům Zásahové jednotky SDH Úročnice za ořezání větví stromů, které zasahovaly do drátů elektrického vedení a způsobovaly dočasné výpadky elektrického proudu.

 

  1. OsV upozorňuje spoluobčany, že každá schůze OsV je veřejná a přístupná všem spoluobčanům. Na schůzi mohou uplatnit své poznatky, návrhy a připomínky k dění v obci.

 

 

Příští schůze OsV se bude konat 12. listopadu 2015 od 19:00 hod. Všechny schůze OsV jsou veřejné. Zápis z každé schůze je prezentován nejen na vývěsce, ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu.

 

 

V Úročnici, 15. 10. 2015

 

 

 

Zapsala: I. Šejstalová                                                Schválil: MVDr. L. Sedlák,

předseda  OsV Úročnice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář