Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 5 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici ze dne 23. 9. 2014.

26. 9. 2014

Zápis č. 5 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici ze dne 23.9. 2014.

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, MVDr. L. Sedlák, JUDr. F. Kubánek, Ing. M. Balatová

Jako host: Ing. L. Balata

 

 

OsV projednal následující body:

 

1. Zpráva o místním jednání o trase přivaděče dálnice. OsV společně se zájemci projde celou trasu přivaděče v neděli v 9:00 hod. Sraz všech zájemců je v určenou hodinu v Hamřích u starého rybníka (v Hrusicích před mostem). V současné době se jedná o vytyčení koridoru přivaděče, poslední dohoda zúžila koridor na 80 metrů od osy na každou stranu.

 

2. OsV projednal systém voleb do OsV v Úročnici pro následující volební období. Zájemci o práci v OsV Úročnice se písemně přihlásí do 5. října 2014. Občané – zájemci o práci v OsV, starší 18 let, vloží vlastnoručně podepsaný lístek se svým jménem a souhlasem s prací v OsV do poštovní schránky pana O. Stojánka v zalepené obálce. OsV vytiskne pro každého oprávněného voliče v Úročnici jeden volební lístek pro volby do osadního výboru. Volební lístek bude obsahovat všechny přihlášené zájemce a volič zakroužkuje maximálně 5 kandidátů do nového OsV. Volby, příjem volebních lístků, proběhne do konce října, přičemž přesný termín a způsob jejich odběru bude upřesněn. Volby vyhodnotí stávající OsV v přítomnosti všech kandidátů.

 

3. Veřejná prezentace workshopu zaměřeného na úpravu návsi je v procesu přípravy a pravděpodobně do konce září se nepovede ji uspořádat. Prezentace bude provedena v nejbližším možném termínu a občané budou s termínem a místem konání předem seznámeni obecním rozhlasem.

 

4. OsV souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v Úročnici č. p. 7 p. M. Potěšilem k 31. říjnu 2014. Podle názoru OsV prostory by měly být následně využívány jako pohostinství nebo smíšené zboží (koloniál) nebo pro zajištění komunitních potřeb.

 

5. OsV žádá MěÚ Benešov o prověření možnosti odkupu „Hospody u Žabů“, Úročnice č.p. 15, od stávajícího majitele. Objekt bude využíván jako obecní dům s možností pořádání společensko-kulturních akcí, zajištění dětské skupiny, využití pro spolkové činnosti a pod. podle potřeb občanů Úročnice.

 

6. Dosázení stromků kolem silnice na Chlístov. Celkem je potřeba dosázet do aleje 7 stromků.

 

7. Příští schůze OsV se bude konat dle potřeby řešení aktuálních problémů. Přesný termín určí předseda OsV.

 

 

 

V Úročnici, 23.9. 2014

 

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák Schválil: Oto Stojánek, předseda OsV Úročnice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář