Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 4 ze zasedání Osadního výboru v Úročnici ze dne 19. září 2011.

24. 9. 2011

Zápis č. 4 ze zasedání Osadního výboru v Úročnici

ze dne 19. září 2011

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, MVDr. L. Sedlák, Ing. M. Balatová,

JUDr. F. Kubánek

 

OV projednal následující body:

 

1.      Kanalizace: Ing. Tichovský sdělil, že od 1. 2. 2012 by měl být na ministerstvu zemědělství otevřen dodateční titul na budování kanalizací pro malé obce. Tento dotační titul by se měl vztahovat i na naši obec. OV dále považuje vybudování kanalizace za jednu z priorit obce.  

 

2.      Údržba obecních komunikací: MěÚ souhlasí s uzavřením smluv na zimní údržbu obecních pozemků s místními podnikateli. V rámci svých kompetencí OV vydá výzvu zájemcům o uzavření smlouvy.

 

3.      Údržba obecních pozemků: Údržbu (sekání zeleně, apod.) zajistili občané Úročnice.

 

4.      Čištění komunikace: Čištění komunikací a příkopů kolem silnice, stejně jako sekání trávy podél silnic v celém katastru obce nadále zajišťuje SÚS.

 

5.      Provedení výsadby aleje stromů podél silnice na Chlístov: Výsadba aleje bude provedena Technickými službami. Podle Ing. Tichovského akci zajistí a stromky zaplatí MěÚ Benešov v době vegetačního klidu do zimy letošního roku.

 

6.      Oprava cesty K Šedivým: Technické služby zajišťují opravu začáteční části a vyspravení výmolů v komunikaci. V současné době byl na cestu navezen recyklát. Oprava bude provedena do konce září.

 

7.      Oprava a rekonstrukce rybníku na návsi: Realizace vázne na zpracování dokumentace, kterou zajišťuje OMI MěÚ Benešov. V současné době MěÚ shání finanční zdroje na provedení opravy.  

 

8.      Stavební úpravy autobusové zastávky u hřiště:  Realizace se uskuteční po schválení KÚ Středočeského kraje. V současné době probíhají jednání o převodu pozemku do majetku města.

 

9.      Propadající se vozovka v místě propustku mezi domy paní Kubánkové a pana Šindeláře bude opravena po dohodě s Ing. Kelnerem (SÚS). Zatím nebyl zaznamenán žádný pokrok v této problematice, OV nezaznamenal žádnou reakci na tuto dřívější připomínku. OV upozorňuje MěÚ Benešov, že se poškození komunikace dále zvětšuje a stává se nebezpečným.

 

10.   Stavební úpravy sportovního hřiště: Úpravy a základní opravy hřiště pokračují podle finančních možností. Ing. Tichovský slíbil podporu těmto aktivitám.

 

11.    Realizace pouličního osvětlení: Osvětlení bylo instalováno, v současné době probíhá kolaudační řízení.

 

12.   Instalace měřiče rychlosti: Měřič rychlosti bude instalován v průběhu letošního roku.

 

13.   OV opětovně žádá Městkou policii Benešov o posílení kontroly v obci.

 

Různé:

 

1.      Zápis z každé schůze je prezentován nejen na vývěsce ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu .

 

2.      Od 30. září do 2. října bude na návsi přistaven kontejner na domovní komunální odpad.

 

3.      Do konce října bude přistaven další kontejner na nebezpečný a elektro-odpad, případně další kontejner na domovní komunální odpad. Termín bude upřesněn hlášením místního rozhlasu.

 

4.      OV zve spoluobčany na brigádu na úklid obce, dne 8. října 2011 od 8:00 hod.

 

5.      Plánované společenské akce v obci na první pololetí:

 

-       Podzimní dětský rybářský den proběhne 1. října 2011 od 8:00 hod. Hodnotné ceny zajistí organizátor akce.

Další společenské akce budou upřesněny v průběhu následujících měsíců.

 

6.      OV žádá MěÚ Benešov o zhodnocení dopravní situace z hlediska parkování vozidel na průjezdní silnici, hlavně v zimním období, kdy zaparkovaná vozidla brání v bezpečném průjezdu ostatních vozidel. OV navrhuje uplatnit zákaz stání po celou délku průběžné silnice.

 

7.      OV žádá majitele terénních čtyřkolek, aby se snažili dodržovat základní pravidla slušnosti a k jízdám používali cesty a nedevastovali soukromé pozemky, jako jsou pole, louky, pastviny, apod.

 

 

 

Příští schůze OV se bude konat dle potřeby řešení aktuálních problémů. Přesný termín určí předseda OV.

 

 

V Úročnici, 19. září 201.

 

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák   

 

 

Schválil: Oto Stojánek, předseda OV.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář