Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 4 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici ze dne 23. 9. 2015

28. 9. 2015

Zápis č. 4 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici

ze dne 23. 9. 2015

 

Přítomni: MVDr. L. Sedlák, J. Kohout, V. Klinger, E. Stojánková, I. Šejstalová

Host: Ing. L. Balata

 

Osadní výbor projednal následující body programu:

 

  1. Náves: Projekt na rekonstrukci návsi se v současné době zpracovává a měl by být hotový do konce září. Vzhledem k časové tísni se s největší pravděpodobností do konce roku stihnou zasázet pouze stromy kolem rybníka.

 

  1. Prostor před hospodou U Kámíka a hasičskou zbrojnicí: Prostor je osázen vzrostlými smrky, které svými kořeny narušují jak přilehlou vozovku, tak obrubníky i chodník. Instalované betonové lavičky jsou opotřebované a poničené. OsV se usnesl, že zkulturnění prostoru před hospodou bude realizováno ještě před zahájením plánované druhé etapy rekonstrukce návsi. V prostoru budou instalovány nové lavičky, venkovní stoly, altán, zábrany k silnici, část prostoru bude vydlážděna kamenem nebo kamennými dlaždicemi, apod. OsV zajistí návrh urbanistického rozvržení jednotlivých prvků. Na základě tohoto návrhu OsV projedná s kompetentními zástupci MěÚ možnost nákupu materiálu na tuto akci ještě v tomto roce.

 

  1. Autobusová zastávka: OsV do konce září projedná s kompetentními zástupci města možnost co nejrychlejší instalace nové autobusové zastávky.

 

  1. Kontejnery na tříděný odpad: Současné umístění kontejnerů, zvláště na návsi kazí celkový estetický dojem obce. Z tohoto důvodu OsV navrhuje nové umístění kontejnerů. Kontejnerové stání by byla zřízena v lokalitě Do Hajek (plast + papír + bioodpad), v prostoru u štítu budovy hospody (2 kontejnery na sklo) a u popisného čísla 14 (plast + papír + bioodpad).

 

  1. Bioodpad: V souvislosti se neustálým naplněním kontejnerů, zvláště na bioodpad, OsV vyzývá občany, aby se zamysleli nad možností vlastního kompostování bioodpadu na svých kompostech na svých zahrádkách.

 

  1. Podzimní brigáda: Brigáda na úklid obce proběhne dne 3. října 2015 od 8:00. V tomto termínu budou na návsi také přistaveny kontejnery na komunální a elektro-odpad.

 

  1. Úročnický koláč: Připomínáme občanům, že dne 10. října 2015 proběhne 5. ročník soutěže o nejlepší Úročnický posvícenský koláč a jinou dobrotu. Soutěž se bude konat tradičně před hospodou U Kámíka.

 

  1. OsV upozorňuje spoluobčany, že každá schůze OsV je veřejná a přístupná všem spoluobčanům. Na schůzi mohou uplatnit své poznatky, návrhy a připomínky k dění v obci.

 

 

Příští schůze OsV se bude konat 14. října 2015 od 19:00 hod. Všechny schůze OsV jsou veřejné. Zápis z každé schůze je prezentován nejen na vývěsce ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu.

 

 

V Úročnici, 23. 9. 2015

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář