Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 4 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici ze dne 1. října 2012

4. 10. 2012

Zápis č. 4 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici

ze dne 1. října 2012

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, MVDr. L. Sedlák, Ing. M. Balatová, JUDr. F. Kubánek, Ing. L. Balata

 

 

 

OsV projednal následující body:

 

Rekapitulace činnosti z jednání zástupců OsV na MěÚ Benešov:

 

1.    Oprava rybníka by měla být realizována v roce 2014.

2.    Opravu cesty k Šedivým budou řešit TS Benešov.

3.    Zbudování nástupního chodníku a rekonstrukce zastávky Na Drahách. Nebylo projednáno krajským úřadem.

4.    Instalace měřiče rychlosti nebyla provedena do konce září.

 

Realizace priorit letošního roku:

 

1.    Vyčištění náplavy potoka od vjezdu do Hajek po stavení p. Hubínka. Předáno a projednáno s Povodím Vltavy. Proběhlo místní šetření za přítomnosti MěÚ BN, Technických služeb BN a potenciálního dodavatele služby (Proxima). Na šetření byl dojednán postup realizace, která by měla proběhnout do konce listopadu t. r. Souběžně bude provedeno zpevnění krajnice vozovky u břehu potoka od mostu k č. p. 16.

 

  1. Vysazení třešňové aleje místo vykácených stromů u silnice z Chlístova do Úročnice bude provedeno svépomocí občanů v druhé polovině října 2012. Na akci jsou vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu MěÚ BN.

 

 

Požadavky na KSÚS:

 

1.    Vyčištění příkopů kolem silnice v obci od č. p. 62 k č.p. 63 – trvá.

2.    Oprava roštu kanalizační vpusti v cestě ke stavení p. Potěšila a p. Čeňka (u č. p. 37) bude provedena dodavatelským způsobem na základě objednávky.

3.    Osazení směrových patníků v průběhu silnice v obci – trvá.

 

OsV dále projednal:

 

1.    OsV žádá informace o aktuálním stavu přípravy kanalizace, případně zjištění jiných způsobů řešení likvidace odpadních vod v obci Úročnice.

 

 

Připravované akce:

 

  1. Předposvícenská brigáda se pořádá dne 6. října 2012 od 8:00 hod. Proběhne úklid obce, hráze rybníčka, oprava dětského hřiště apod.

 

  1. Soutěž o Úročnické posvícenské koláče bude pořádána dne 7. října od 14:00 hod.

 

  1. OsV připravuje tradiční předvánoční setkání starších spoluobčanů a rozsvícení vánočního stromu.

 

Různé:

 

1.      Dobrá zpráva: Byla nalezena Pamětní kniha obce Úročnice. Kniha je celkem v dobrém stavu a pro zájemce bude vystavena k nahlédnutí v místní knihovně.

 

2.      Zápis z každé schůze je prezentován nejen na vývěsce, ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu .

 

 

Příští schůze OsV se bude konat dle potřeby řešení aktuálních problémů. Přesný termín určí předseda OsV.

 

 

V Úročnici, 1. října 2012

 

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák   

 

 

Schválil: Oto Stojánek, předseda  OsV