Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 38 z jednání Osadního výboru v Úročnici ze dne 7. října 2010

22. 11. 2010

Zápis č. 38 ze zasedání Osadního výboru v Úročnici

ze dne 7. října 2010

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, MVDr. L. Sedlák, paní N. Nováková

Hosté: Ing. R. Tichovský, p. Ing. L. Balata

 

OV projednal následující položky:

 

1.         Propustek pod stávající cestou na pozemku 4301/8: Oprava bude realizovaná správcem toku. Po stejném správci OV požaduje vyčištění koryta potoka u mostu a v místech od č.p. 23 po č.p. 24.

 

2.         Oprava a rekonstrukce rybníku na návsi: Je nutné dokončit projekt na celkovou rekonstrukci a Projekt bude realizován z peněz povodňových škod ze zdrojů agentury „Rozvoj Posázaví“. Předpoklad realizace: 2011

 

3.         Zpevnění plochy pod kontejnery na tříděný odpad:  Zpevnění plochy provedou Technické služby do konce roku 2010.

 

4.         Stavební úpravy autobusové zastávky u hřiště:  Doposud nebyla provedena změna stavební dokumentace. Úpravu zajistí Ing. Tichovský.

 

5.         Oprava místní komunikace u hřiště:  Vyrovnání a úprava povrchu místní komunikace asfaltovým recyklátem dosud nebyla provedena.

 

6.         Propadající se vozovka v místě propustku mezi domy paní Kubánkové a pana Šindeláře byla opravena. OV opět upozorňuje na skutečnost, že se vozovka v těchto místech propadá i na druhé straně silnice. Opravu by měla zajistit SÚS.

 

7.         OV požaduje provedení výchovného řezu stromu u č.p. 16 a provedení nové výsadby stromů podél silnice na Chlístov. Výsadba aleje bude provedena Technickými službami a za účasti občanů za přispění místních zemědělců, Ekologického a rybářského spolku a členů SDH Úročnice. Akci zajistí a stromky zaplatí MěÚ Benešov v průběhu vegetačního klidu.

 

8.         Stavební úpravy sportovního hřiště: Do konce roku 2010 budou pokračovat plánované stavební úpravy.  V rozpočtovém opatření č. 03/2010 byla schválena částka na část PD ve výši 150 tis. Kč z rozpočtu města.  Projektová dokumentace musí být zhotovena celá. Zhotovitel bude vybrán na základě výběrového řízení zadaného MěÚ Benešov. Zbylé finance na celou PD slíbil zajistit Ing. Tichovský.

 

9.         Kanalizace  Úročnice:  OV vyzývá zástupce MěÚ Benešov k přehodnocení postoje prezentovaného v květnu 2010.

 

10.      Instalace měřiče rychlosti: OV podporuje snahu Ing. Tichovského o podání žádosti na krajský úřad na pořízení měřiče rychlosti a jeho následnou instalaci v Úročnici.

 

11.      Realizace pouličního osvětlení: Dle sdělení Ing. Tichovského bude rozšíření veřejného osvětlení realizováno do konce listopadu 2010. Instalace osvětlení se nejspíše do konce roku nestihne, dosud není ukončeno stavební řízení. Akce bude realizována na začátku příštího roku.

 

12.      OV opětovně žádá Městkou policii Benešov o posílení kontroly dopravních předpisů v obci.

 

13.      OV připomíná svůj požadavek na rozšíření dopoledních autobusových linek ČSAD Benešov. Ve všední dny od 8:00 do 12:00 nejede z Benešova na Úročnici žádný spoj. ČSAD tvrdí, že do Úročnice autobusy jezdí. OV žádá p. Svobodu, zástupce ĆSAD Benešov, aby přijel autobusem kterýkoliv všední den dopoledne do Úročnice a tím OV přesvědčil, že autobus do obce opravdu jezdí. 

 

14.      Inventarizace obecního majetku (knihovna, hasičská zbrojnice a OV) proběhla 1. října 2010. Kontrolu provedla inventarizační komise MěÚ Benešov.

 

 

Různé:

 

1.         OV děkuje dobrovolným hasičům a všem občanům Úročnice kteří se účastnili úklidu obce v sobotu 2. října.  

 

2.         OV svolá v listopadu veřejnou schůzi občanů za účelem zvolení členů nového osadního výboru. Termín schůze bude upřesněn začátkem měsíce listopad.

 

3.         OV opět upozorňuje občany, že každá schůze je veřejná a přístupná všem spoluobčanům, kde mohou uplatnit své poznatky, návrhy a připomínky. Zápisy ze schůzí jsou nejen na vývěsce ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu .

 

4.         OV žádá o proplacení dohody o proplacení práce panu V. Ruzhovi za sekání trávy obecních pozemků

 

 

Příští schůze OV se bude konat dle potřeby řešení aktuálních problémů. Přesný termín určí předseda OV.

 

 

V Úročnici 7. října 2010

 

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák   

 

 

Schválil: Oto Stojánek, předseda OV

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář