Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 37 z jednání Osadního výboru v Úročnici ze dne 9. září 2010

14. 9. 2010

Zápis č. 37 ze zasedání Osadního výboru v Úročnici

ze dne 9. září 2010

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, MVDr. L. Sedlák, paní N. Nováková

 

OV projednal následující položky:

 

1.         Propustek pod stávající cestou na pozemku 4301/8: Oprava bude realizovaná správcem toku. Po stejném správci OV požaduje vyčištění koryta potoka u mostu a v místech od č.p. 23 po č.p. 24.

 

2.         Oprava a rekonstrukce rybníku na návsi: Projektová dokumentace je dokončená, odbor majetku (pí. Viktorínová) zajišťuje peníze na financování plánované akce. Předpoklad realizace: 2011.

 

3.         Zpevnění plochy pod kontejnery na tříděný odpad:  Zpevnění plochy pod kontejnery na tříděný odpad proběhne během září až října 2010.

 

4.         Stavební úpravy autobusové zastávky u hřiště:  Doposud nebyla provedena změna stavební dokumentace. Úpravu zajistí Ing. Tichovský.

 

5.         Oprava místní komunikace u hřiště:  Vyrovnání a úprava povrchu místní komunikace asfaltovým recyklátem dosud nebyla provedena.

 

6.         Propadající se vozovka v místě propustku mezi domy paní Kubánkové a pana Šindeláře byla opravena. Vozovka se však v těchto místech propadá i na druhé straně silnice.

 

7.         OV požaduje provedení výchovného řezu stromu u č. p. 16 a provedení nové výsadby stromů podél silnice na Chlístov. Výchovný řez a výsadba by měly proběhnout v době vegetačního klidu (říjen 2010).

 

8.         Stavební úpravy sportovního hřiště: Do konce roku 2010 budou pokračovat plánované stavební úpravy.  V rozpočtovém opatření č. 03/2010 byla schválena částka na část PD ve výši 150 tis. Kč z rozpočtu města.  Zbylé finance na celou PD slíbil zajistit Ing. Tichovský.

 

9.         Kanalizace  Úročnice:  OV vyzývá zástupce MěÚ Benešov k přehodnocení postoje prezentovaného v květnu 2010.

 

10.      Instalace měřiče rychlosti: OV podporuje snahu Ing. Tichovského o podání žádosti na krajský úřad na pořízení měřiče rychlosti a jeho následnou instalaci v Úročnici.

 

11.      Realizace pouličního osvětlení: Dle sdělení Ing. Tichovského bude rozšíření veřejného osvětlení realizováno do konce listopadu 2010.

 

12.      OV opětovně žádá Městkou policii Benešov o posílení kontroly dopravních předpisů v obci.

 

13.      OV připomíná svůj požadavek na rozšíření dopoledních autobusových linek ČSAD Benešov. Ve všední dny od 8:00 do 12:00 nejede z Benešova na Úročnici žádný spoj.

 

 

Různé:

 

1.         2. října bude přistaven kontejner na odvoz odpadu z obecních prostor. Tento kontejner mohou využít i občané Úročnice.

 

2.         OV opět upozorňuje občany, že každá schůze je veřejná a přístupná všem spoluobčanům, kde mohou uplatnit své poznatky, návrhy a připomínky. Zápisy ze schůzí jsou nejen na vývěsce ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu .

 

3.         OV nepřísluší se vyjadřovat k žádosti paní Kubánkové. Žádost bude předána na MěÚ Benešov.

 

4.         OV doporučuje kladně vyřídit žádost slečny H. Žížalové o odkoupení parcely č. 1163/38 v katastrálním území Úročnice.

 

 

Příští schůze OV se bude konat dle potřeby řešení aktuálních problémů. Přesný termín určí předseda OV.

 

 

V Úročnici 9. září 2010

 

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák   

 

 

Schválil: Oto Stojánek, předseda OV

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář