Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 3 ze zasedání Osadního výboru v Úročnici ze dne 18. 5. 2016

31. 5. 2016

Zápis č. 3 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici

                                        ze dne 18. 5. 2016

 Přítomni:   V. Klinger, J. Kohout, I. Šejstalová, L. Sedlák, E. Stojánková

Jako host: T. Novák,

 Osadní výbor projednal následující body programu:

 1. Dokončení sportovního areálu: OsV souhlasí s dokončením sportovního areálu v Úročnici tak, aby mohl být kompletně zkolaudován. Dokončovací práce budou financovány z rozpočtu MěÚ jako kompenzace za čerpání finančních prostředků určených obci Úročnice v době rozpočtového provizoria koncem loňského roku.

 

 1. Prostor před hospodou „U Kámíka“ a hasičskou zbrojnicí: OsV požádá o vykácení stromů v prostoru před hospodou U Kámíka v rámci revitalizace návsi. V rámci úprav prostoru budou odstraněny stávající poškozené lavičky, srovnán terén, opraveny dlažby a obrubníky. Výhledově bude v prostoru vybudována pergola, oplocení k silnici a případně dětský koutek.

 

 1. Parkování vozidel: OsV žádá obyvatele, aby omezili parkování vozidel na místní komunikaci, zejména v jejím zúžení v prostoru mezi domy č. p. 26 až 42 a 39 až 51.

 

 1. Kontejnery na tříděný odpad: OsV navrhuje přemístit 2 kontejnery na sklo, jeden na plasty a jeden na bio-odpad z návsi na prostranství před domy č. p. 24, 14 a 28. Zbylé kontejnery budou přemístěny na cestu Do Hajek mezi č. p. 3 a 77. Pro kontejnery by měla být zbudována stání ze zámkové dlažby krytá dřevěnými ohrádkami. OsV osloví místní firmy o možnosti zbudování kontejnerových stání.

 

 1. Poškození čela mostu: OsV žádá Technické služby o zjištění rozsahu poškození čela (opěry) mostu směřujícího po proudu potoka a zajištění jeho opravy.

 

 1. Nová komunikace Na Drahách: OsV žádá MěÚ Benešov o vyjasnění situace kolem budování nové komunikace Na Drahách, zejména u domu č. p. 64.

 

 1. ČOV a budování kanalizace: OsV žádá o informace o postupu prací na podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV v Úročnici.

 

 1. Brigáda: Brigády, pořádané 9. dubna, se zúčastnilo 14 dospělých a 4 děti. V rámci brigády byl urovnán travnatý povrch kolem rybníčku na návsi, upraveny stromy a keře, vyčištěny a upraveny prostory před hasičskou zbrojnicí, kolem pomníčku a opravované autobusové zastávky, vysbírány odpadky kolem cesty na Chlístov, vyčištěna cesta do Hajek a vyčištěn a prohlouben příkop naproti hřiště. OsV děkuje všem zúčastněným za dobře odvedenou práci.

 

 1. Soutěž o nejlepší Úročnické koleno proběhne dne 21. května od 14:00. Pořádá OsV a SDH Úročnice.

 

 1. Kácení Máje: Kácení Máje a pečení špekáčků u ohně proběhne dne 3. června od 18:00 na návsi. Špekáčky a občerstvení pro děti zajistí OsV, celkovou organizaci akce zajistí OsV spolu s SDH Úročnice.

 

 1. Pořádání dětského dne: Dětský den proběhne na hřišti dne 5. června od 13:00. Tělovýchovná jednota zajistí areál a zmrzliny, SDH zajistí distribuci občerstvení a jednotlivé soutěže a OsV zajistí občerstvení a ceny.

 

Příští schůze OsV se bude konat podle potřeby.

Jednání OsV je veřejné a každý občan má právo se tohoto jednání zúčastnit.

Zápis z každé schůze je prezentován nejen na vývěsce ale i na internetových stránkách        www.urocnice.eu.

 

V Úročnici, 18. 5. 2016

 Zapsala: I. Šejstalová            

 Schválil: Libor Sedlák    

              předseda  OsV Úročnice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář