Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 3 ze zasedání Osadního výboru v Úročnici ze dne 11. 8. 2015

20. 9. 2015

Zápis č. 3 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici

ze dne 11. 8. 2015

 

Přítomni: MVDr. L. Sedlák, J. Kohout, V. Klinger, E. Stojánková, I. Šejstalová

Host: Ing. L. Balata

 

 1. OsV Úročnice se bude podílet na 4. ročníku Pivních slavností konaných dne 22. 8. 2015 od 14:00 hod. formou zajištění toalet a logistickou podporou akce – OsV žádá Správu městského majetku BN a městskou policii o součinnost na této akci. Podrobnosti dojedná předseda OsV telefonicky.

 

 1. Problematika návsi a rybníka: Jsou zpracovány publikace z průběhu workshopu. K nahlédnutí jsou u OsV Úročnice. Dne 15. 8. 2015 proběhne místní setkání s projektanty a zadání zpracování revitalizace okolí rybníka. Do konce měsíce budou zpracovány návrhy na dokončení revitalizace, které budou řešit
  • zábradlí, molo, lavičky, stůl, cestičky, chodníky, osazení rostlinami
  • autobusová zastávka bude řešena separátně s ohledem na budoucí využití prostoru návsi

 

 1. Informace o hřišti a společenském domu – měl by být dokončen do konce roku. V proluce mezi tribunou a společenským domem bude zbudována zpevněná plocha pro společenské akce.

 

 1. Václavická spojka k dálnici je odsouhlasená krajským úřadem v původním a OsV Úročnice podporovaném návrhu. Z naší strany již nic nebrání k výstavbě dálnice D 3.

 

 1. OsV podporuje realizaci výstavby cyklostezky z Bukovan přes Úročnici na Konopiště a do Benešova.

 

 1. OsV žádá odbor výstavby MěÚ Benešov o vyjádření k řešení problematiky cesty k nové výstavbě v části Na Drahách. Prosíme o upřesnění podmínek pro zbudování cesty k nově budovaným domům.

 

 1. OsV připomíná závěry schůzky se zástupci MěÚ Benešov ze dne 2. dubna 2015. Z požadavků byl částečně opraven chodník naproti rybníka na návsi. Zbytek nebyl realizován:
 • Vyčištění propustku pod silnící proti stavení pana Jiráka.
 • Opravit díru v silnici proti zastávce Na Drahách.
 • Dokončit revitalizace rybníka na návsi – osázení zeleně na náves podle konceptu vzešlého z workshopu studentů architektury konaného v loňském roce (viz výše)
 • Navrhnout a vybudovat přístřešek na kontejnery na návsi a Na Drahách.
 • Přestavba čekárny – v souvislosti s návrhy z workshopu (viz výše).
 • Oprava cesty a zatrubnění potoka u Kolářů.
 • Obnovení a dobudování chodníků v průběhu celé obce (nelze realizovat pro nedostatečnou šíři vozovky v průběhu obce).
 • Oprava prostor knihovny – odstranění vlhkosti, výměna (oprava) topení, vymalování (tento požadavek vzneslo vedení okresní knihovny v Benešově při poslední kontrole prostor).
 • Opravit propadlý kanál povrchové kanalizace v chodníku před č. p. 21 (naproti parčíku před hospodou) – viz email ze dne 7. 7. 2015.

 

 1. OsV žádá o informace, jak bylo vyřešeno vykácení 4 stromů stojících na obecním pozemku paní Vítkovou. Na tuto skutečnost OsV upozornil v zápise ze dne 12. 2. 2015. Současně OsV upozorňuje na skutečnost, že z tohoto pozemku nebyly odstraněny větve a ostatní materiál po kácení stromů.

 

 1. OsV žádá o vyjasnění pravidel financování provozu sportovního areálu, tzn. údržba, provozní náklady stavby, materiálové a mzdové náklady atd.

 

 1. OsV upozorňuje spoluobčany, že i zatravněné chodníky před jednotlivými domy by měly sloužit chodcům a ne jako další předzahrádky.

 

 1.  Místní rozhlas – po dohodě OsV navrhuje reproduktor č. 1 přesunout k č. p. 84 a 90, přidat jeden reproduktor do prostoru nově budované výstavby Na Drahách. Na návsi jeden reproduktor odstranit.

 

V Úročnici, 11. 8. 2015

 

 

Zapsala: I. Šejstalová                                                Schválil: MVDr. L. Sedlák,

předseda  OsV Úročnice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář