Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 3 ze zasedání Osadního výboru v Úročnici ze dne 10. 9. 2013

11. 9. 2013

Zápis č. 3 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici

ze dne 10. 9. 2013

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, MVDr. L. Sedlák, JUDr. F. Kubánek, Ing. M. Balatová

Jako host: Ing. L. Balata

 

Kontrola zápisu z minulého zasedání:

 

1.    Po místním jednání o stavu obce ze dne 17. 4. 2013 proběhly následující akce:

 

a)    Vykoupení a zprovoznění cesty do Bukovan – podklady předány majetkovému odboru MěÚ Benešov.

 

b)    OsV jedná s MěÚ o možnosti zřizování domácích čističek odpadních vod.

 

c)    OsV nesouhlasí s návrhem sděleným pí. Viktorínovou na opravu vozovky pouze kolem stavení p. Dřízhala položením nového potahu, ale žádá o sejmutí celého povrchu a provedení celkové rekonstrukce cesty.

 

d)    Zbudování nástupního chodníku a rekonstrukce zastávky Na Drahách – dosud nebylo uskutečněno.

 

e)    Vyčištění příkopů kolem silnice v obci od č. p. 62 k č. p. 63 (naproti hřiště) bude provedeno do konce září  - příslib od KSÚS.

 

f)     Instalace měřiče rychlosti – nebylo provedeno.

 

g)    Osazení směrových patníků v průběhu silnice v obci – neprovedeno.

 

 

2.    Kulturně – společenské a zvelebovací akce:

a)      Třetí ročník soutěže o nejlepší Úročnický posvícenský koláč proběhne 13. října 2013 od 14:00 hod.

 

b)      Rybářský spolek uspořádá v říjnu Dětský den u vody. Datum bude upřesněno.

 

 

 

3.    Různé:

 

1.    OsV žádá majetkový odbor MěÚ Benešov o vyjádření ke stavu obecních cest na katastru obce Úročnice a zajištění oprav škod na cestách, ostatních pozemcích a víceúčelové nádrži V Rybníčkách způsobených přívalovými dešti z července letošního roku. 

 

2.    OsV podá stížnost k MěÚ Benešov na nevhodné osevní postupy na pozemcích obhospodařovaných farmou Žabovřesky.

 

3.    V souvislosti s pádem podmáčeného stromu na návsi u stavení p. Kaprálka OsV žádá majetkový odbor MěÚ Benešov o provedení dendrologického posouzení stavu zbylých okrasných stromů.

 

4.    OsV projednal žádost p. Havelky na odprodej obecních pozemků č. 4876, vodní dílo – nádrž umělá a č. 421, zastavěná plocha – vodní dílo, hráz, dle přiloženého geometrického plánu. Vzhledem k tomu, že uvedené parcely jsou uvnitř obecních pozemků a p. Havelka již pozemky zainvestoval, OsV navrhuje udělit p. Havelkovi dlouhodobý pronájem těchto pozemků na dobu min. 20 let za symbolickou cenu.

 

5.    OsV projednal žádost p. Havelky na odprodej obecních pozemků č. 4385/3, 685/7, 685/6 a 685/5 v katastrálním území obce. Vzhledem k avizovanému záměru p. Havelky na využití těchto pozemků a tomu, že předmětné pozemky navazují na pozemky již vlastněné a užívané p. Havelkou, OsV doporučuje zmíněné pozemky p. Havelkovi prodat.

 

6.    Zápis z každé schůze je prezentován nejen na vývěsce ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu

 

7.    Příští schůze OsV se bude konat dle potřeby řešení aktuálních problémů. Přesný termín určí předseda OsV.

 

 

 

 

 

 

V Úročnici, 10. 9. 2013

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák   

 

Schválil: Oto Stojánek, předseda  OsV Úročnice

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář