Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 3 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici ze dne 3. srpna 2012

19. 8. 2012

Zápis č. 3 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici

ze dne 3. srpna 2012

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, MVDr. L. Sedlák, Ing. M. Balatová, JUDr. F. Kubánek, Ing. L. Balata
OsV projednal následující body:

 

Rekapitulace činnosti o jednání zástupců OsV na MěÚ Benešov:

1.    Byla provedena svépomocná oprava hasičská zbrojnice – oprava okapů a šachtíku svodu okapů, oprava poškozené okenní klenby okna knihovny. Výrobu mříží do okýnek směrem do silnice provedly TS Benešov.

2.    Oprava rybníka by měla být realizována v roce 2014.

3.    Opravu cesty k Šedivým budou řešit TS Benešov pravděpodobně recyklací. Na kompletní opravu cesty nejsou peníze.

4.    Zbudování nástupního chodníku a rekonstrukce zastávky Na Drahách. Nebylo doposud projednáno krajským úřadem.

5.    Instalace měřiče rychlosti bude provedena do konce září TS Benešov.

6.    Oprava hráze rybníka v Rybníčkách byla provedena svépomocí.

 

Požadavky na povodí Vltavy:

1.    Vyčištění náplavy potoka od vjezdu do „Hajek“ po stavení p. Hubínka a podle stavení č. p. 21 a 23. Předáno a projednáno s Povodím Vltavy – KSÚS navrhují potok zatrubnit.

 

Požadavky na KSÚS:

1.    Vysazení třešňové aleje místo vykácených stromů u silnice z Chlístova do Úročnice. MěÚ poskytne ca 60 000,- Kč na výsadbu třešňové aleje. Stromky budou zasazeny svépomocí občanů do konce listopadu 2012.

2.    Vyčištění příkopů kolem silnice z Chlístova do Úročnice. KSÚS udělal bezpečnou krajnici, která je vyspádovaná, aby odváděla vodu.

3.    Vyčištění příkopů kolem silnice v obci od č. p. 62 k č. p. 63.

4.    Zpevnění krajnice vozovky – břehu potoka od mostu k č. p. 16.

5.    Poničený můstek u č. p. 4 byl opraven.

6.    Oprava roštu kanalizační vpusti v cestě ke stavení p. Potěšila a p. Čeňka (u č. p. 37). KSÚS v současné době není schopna opravu provést. Jestliže bude oprava provedena svépomocí, KSÚS opravu uhradí.

7.     Osazení směrových patníků v průběhu silnice v obci.

 

OsV dále projednal:

1.    OsV žádá informace o aktuálním stavu přípravy kanalizace, případně zjištění jiných způsobů řešení likvidace odpadních vod v obci Úročnice.

2.    OsV žádá MěÚ o upřesnění rozpočtu obce na letošní rok. MěÚ BN aktualizoval rozpočet obcí podle počtů obyvatelů obce. Úročnice má 283 trvale bydlících občanů.

 

 


Pro realizaci do konce letošního roku OsV vybral následující priority:

 

  1. Vyčištění náplavy potoka pod mostem až k č. p. 16.

 

  1. Vysazení třešňové aleje podle silnice z Úročnice na Chlístov. Výsadba bude provedena svépomocí za finanční podpory MěÚ BN. OsV připraví finanční rozpočet a vlastní realizaci této akce.

 


Připravované akce:

 

  1. Tradiční Úročnický turnaj trojic v nohejbale se bude konat dne 11. srpna 2012.
  2. Konec prázdnin u vody s rybářskými závody se koná 31. srpna od 8:00 hod.
  3. Úročenské slavnosti piva se budou konat dne 1. září 2012 na návsi od 13:00 hod.
  4. Předposvícenská brigáda se pořádá dne 6. října 2012 od 8:00 hod.
  5. Soutěž o nejlepší „Úročnické posvícenské koláče“ bude pořádána dne 7. října od 14:00 hod.

 

 

Různé:

 

1.      Na drahách je poškozené dětské hřiště. OsV zajistí svépomocnou opravu poškozených částí.

 

2.      OsV navrhuje proplatit dohody o provedení práce provedené na sekání trávy, opravy hráze rybníka V Rybníčkách, úpravu a výstavbu  hřiště, údržbu a opravu hasičské Zbrojnice.

 

 

 

 

 Zápis z každé schůze je prezentován nejen na vývěsce, ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu .

 

 

Příští schůze OsV se bude konat dle potřeby řešení aktuálních problémů. Přesný termín určí předseda OsV.

 

 

V Úročnici, 3. srpna 2012.

 

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák   

 

 

Schválil: Oto Stojánek, předseda OV

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář