Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 3 ze zasedán í Osadního výboru v Úročnici ze dne 2. června 2011.

24. 9. 2011

Zápis č. 3 ze zasedání Osadního výboru v Úročnici

ze dne 2. června 2011

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, MVDr. L. Sedlák, Ing. M. Balatová,

JUDr. F. Kubánek

 

OV projednal následující položky:

 

1.      Kanalizace: Ing. Tichovský sdělil, že od 1. 1. 2012 by měl být na ministerstvu zemědělství otevřen dodateční titul na budování kanalizací pro malé obce. Tento dotační titul by se měl vztahovat i na naši obec. OV dále považuje vybudování kanalizace za jednu z priorit obce.  

 

2.      Údržba obecních komunikací: MěÚ souhlasí s uzavřením smluv na zimní údržbu obecních pozemků s místními podnikateli, toto je v kompetenci OV.

 

3.      Údržba obecních pozemků: Údržbu (sekání zeleně, apod.) zajistí občané Úročnice.

 

4.      Údržba obecních cest: OV dne 12. 4. 2011 zkontroloval stav obecních cest Na Brdce (k Bukovanům – není dosud v majetku obce), Ke Zbožnici, Do Březin, Ke Koupališti a Do Hajek. Stav cest vyhovuje jejich současnému využívání. Stav cest bude průběžně monitorován.

 

5.      Čištění komunikace: Čištění komunikací a příkopů kolem silnice, stejně jako sekání trávy podél silnic v celém katastru obce zajistí SÚS.

 

6.      Provedení výsadby aleje stromů podél silnice na Chlístov: Výsadba aleje bude provedena Technickými službami. Podle Ing. Tichovského akci zajistí a stromky zaplatí MěÚ Benešov v době vegetačního klidu.

 

7.      Oprava cesty K Šedivým: Technické služby opraví alespoň začáteční část a vyspraví výmoly v komunikaci.

 

8.      Oprava a rekonstrukce rybníku na návsi: Realizace vázne na zpracování dokumentace, kterou zajišťuje OMI MěÚ Benešov.

 

9.      Stavební úpravy autobusové zastávky u hřiště:  Realizace se uskuteční po schválení KÚ Středočeského kraje.

 

10.   Propadající se vozovka v místě propustku mezi domy paní Kubánkové a pana Šindeláře bude opravena po dohodě s Ing. Kelnerem (SÚS).

 

11.   Stavební úpravy sportovního hřiště: Úpravy a základní opravy hřiště pokračují podle finančních možností. Ing. Tichovský slíbil podporu těmto aktivitám.

 

12.    Realizace pouličního osvětlení: Je zajištěn dodavatel na realizaci požadovaného osvětlení.

 

13.   Instalace měřiče rychlosti: Měřič rychlosti bude instalován v průběhu letošního roku.

 

14.   OV opětovně žádá Městkou policii Benešov o posílení kontroly v obci.

 

15.   Místní šetření členů OV a zástupců MěÚ Benešov proběhlo v úterý 12. dubna 2011 od 9:00 hod.

 

16.   Brigády na úklid a zvelebení obce se 9. dubna 2011 zúčastnilo celkem 14 občanů, z toho 5 dětí. Celkem bylo odpracováno 82 hodin. OV děkuje všem zúčastněným za pomoc a zároveň věří, že při podzimní brigádě bude účast občanů vyšší.

 

 

 

Různé:

 

1.      Zápis z každé schůze je prezentován nejen na vývěsce, ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu .

 

2.      Dne 30. dubna 2011 úspěšně proběhlo stavění Máje s následným pálením čarodějnic. Jako každý rok v poslední době byla Máj uhájena před hordami nájezdníků.

 

3.      Plánované společenské akce v obci na první pololetí:

 

-       Kácení Máje proběhne dne 17. června 2011 od 19:00 hod.

-       Dětský den na hřišti proběhne dne 19. června 2011 od 13:00 hod.

-       Dětský den u vody proběhne 25. června od 8:00 hod. u rybníka.

Organizátoři zajistí na dětské dny částečné financování cen a občerstvení.

 

Další společenské akce plánují uspořádat místní spolky a organizace.

 

 

 

 

Příští schůze OV se bude konat dle potřeby řešení aktuálních problémů. Přesný termín určí předseda OV.

 

 

V Úročnici, 2. června 2011.

 

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák.   

 

 

Schválil: Oto Stojánek, předseda OV.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář