Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 2 ze zasedání Osadního výboru v Úročnici ze dne 31. března 2011.

2. 4. 2011

Zápis č. 2 ze zasedání Osadního výboru v Úročnici

ze dne 31. března 2011.

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, p. MVDr. L. Sedlák, pí. Ing. M. Balatová, p. JUDr. F. Kubánek.

 

OV projednal následující položky:

 

1.  Kanalizace: OV od května 2010 nedostal ucelené informace o vývoji této investiční akce a z tohoto důvodu žádá MěÚ o relevantní informace a jeho stanovisko k realizaci kanalizace a ČOV v Úročnici. OV se zaslaným zdůvodněním nesouhlasil a neakceptoval, protože Úročnice je městskou částí Benešova a vybudování kanalizace je občanům Úročnice dlouhodobě slibováno. Na tento bod dosud nebylo z MěÚ odpovězeno.

 

2. Údržba obecních komunikací: OV navrhuje, aby Technické služby uzavřely smlouvy na zimní údržbu obecních pozemků s místními podnikateli podle dispozic dodaných OV.

 

3.  Údržba obecních pozemků: Údržbu (sekání zeleně, apod.) zajistí občané Úročnice.

 

4. Údržba obecních cest: OV zkontroluje stav obecních cest Na Brdce (k Bukovanům), Ke Zbožnici, Do Březin, Ke Koupališti a Do Hajek. Podle jejich stavu budou přijata patřičná opatření k jejich opravě a obnově. Kontrola proběhne dne 12. 4. 2011.

 

5. Čištění komunikace: OV žádá o vyčištění komunikace a příkopů kolem silnice v celém katastru obce.

 

6.  Provedení výsadby aleje stromů podél silnice na Chlístov: Výsadba aleje bude provedena Technickými službami. Podle Ing. Tichovského akci zajistí a stromky zaplatí MěÚ Benešov.

 

7. Oprava cesty K Šedivým: V současné době je cesta rozbahněná a stékající voda podmáčí přilehlé rodinné domy a další stavení. K odstranění potíží je nutné provést odvodnění a zpevnění komunikace. Bude projednáno na místním šetření se zástupci MěÚ Benešov.

 

8. Oprava a rekonstrukce rybníku na návsi: Realizace proběhne v roce 2011. Bude projednáno na místním šetření se zástupci MěÚ Benešov.

 

9. Stavební úpravy autobusové zastávky u hřiště:  Realizace proběhne v první polovině roku 2011.

 

10.   Propadající se vozovka v místě propustku mezi domy paní Kubánkové a pana Šindeláře bude řešena při místním šetření se zástupci MěÚ Benešov. Bude projednán způsob opravy a vyčištění propustku.

 

11.   Stavební úpravy sportovního hřiště: Ing. Tichovský slíbil, že zajistí vypracování projektové dokumentace na plánované stavební úpravy. Bude projednáno na místním šetření se zástupci MěÚ Benešov.

 

12.  Realizace pouličního osvětlení: Akce by měla být realizována na začátku tohoto roku. Bude projednáno na místním šetření se zástupci MěÚ Benešov.

 

13.   Instalace měřiče rychlosti: OV stále podporuje snahu Ing. Tichovského o podání žádosti na krajský úřad na pořízení měřiče rychlosti a jeho následnou instalaci v Úročnici. Bude projednáno na místním šetření se zástupci MěÚ Benešov.

 

14. OV opětovně žádá Městkou policii Benešov o posílení kontroly dopravních předpisů v obci.

 

15. Status OV: OV žádá MěÚ Benešov o vyjasnění kompetencí a odpovědnosti OV ve vztahu k MěÚ a občanům obce.

 

16. Místní šetření členů OV a zástupců MěÚ Benešov proběhne v úterý 12. dubna 2011 od 9:00.

 

 

 

Různé:

 

1. Zápis z dnešní schůze je prezentován nejen na vývěsce, ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu .

 

2. OV vyhlašuje brigádu na úklid a zvelebení obce na den 9. dubna 2011. Sraz bude v 8:00 hodin na návsi. V této době bude přistaven velkoobjemový kontejner na komunální odpad. Občerstvení pro zúčastněné brigádníky zajistí OV.

 

3.  V současné době byly ukončeny opravy dvou chodníkových vpustí na návsi, oprava náhonu vody do rybníka na návsi a výměna vývěsní tabule Na Drahách. Byl přistaven velkoobjemový kontejner na komunální odpad.

 

4. Pan Miloš Šindelář předal OV kopie dohod o samovýrobě dřeva, opravňující jej k těžbě dřeva z obecních lesů, uzavřených na roky 2010 a 2011.

 

5. Plánované společenské akce v obci na letošní jaro:

-       Stavění Máje a pálení čarodějnic dne 30. dubna od 18:00 hod.

-       Kácení Máje.

-       Dětské dny na hřišti a u vody.

 

Další společenské akce plánují uspořádat místní spolky a organizace.

 

 

Příští schůze OV se bude konat dle potřeby řešení aktuálních problémů. Přesný termín určí předseda OV.

 

 

V Úročnici dne 31. března 2011.

 

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák.  

 

 

Schválil: Oto Stojánek, předseda OV.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář