Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 2 ze zasedání Osadního výboru v Úročnici dne 11. 4. 2013

9. 5. 2013

Zápis č. 2 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici

ze dne 11. 4. 2013

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, MVDr. L. Sedlák, JUDr. F. Kubánek, Ing. L. Balata

Jako host: p. V. Klinger, p. J. Kohout, p. M. Tesáček, p. L. Roubíček.

 

OsV projednal následující body:

 

1.    Místní jednání o stavu obce za účasti představitelů MěÚ Benešov proběhne dne 17. 4. 2013. OsV bude žádat o uskutečnění následujících akcí:

 

a)    Vykoupení a zprovoznění cesty do Bukovan – podklady připraví p. J. Kohout.

 

b)    OsV bude jednat s MěÚ o možnosti zřizování domácích čističek odpadních vod.

 

c)    Opravu cesty k Šedivým.

 

d)    Zbudování nástupního chodníku a rekonstrukce zastávky Na Drahách a vyčištění příkopů kolem silnice v obci od č. p. 62 k č. p. 63 (naproti hřiště).

 

e)    Instalace měřiče rychlosti.

 

f)     Osazení směrových patníků v průběhu silnice v obci.

 

 

2.    Kulturně – společenské a zvelebovací akce:

a)      Od 12. – 14. 4. bude přistaven kontejner na komunální odpad, 19. - 21. 4. na nebezpečný odpad, 26. -  28. 4. na komunální odpad.

 

b)      Brigáda na úpravu obce proběhne v sobotu 27. dubna 2013 od 8:00 hod.

 

c)      Stavění Máje s následným pálením čarodějnic na Trutinci proběhne dne 30. dubna 2013 od 18:00 hod.

 

d)      Druhý ročník pouťové soutěže o nejlepší Úročnické koleno proběhne v neděli 12. května 2013 od 13:00 hod.

 

e)      31. května a 1. června 2013 pořádá SDH v Úročnici oslavy 105. výročí založení Dobrovolného hasičského sboru.

 

f)       2. června 2013 od 13:00 hod pořádá OsV spolu s SDH Úročnice na hřišti Dětský den.

 

g)      22. června 2013 od 8:00 proběhne na rybníku „V Rybníčkách“ Dětský den u vody pořádaný Rybářským a ekologickým spolkem.

 

h)      29. června 2013 od 8:00 hod. TJ Úročnice pořádá na hřišti nohejbalový turnaj.

 

 

 

Různé:

 

1.    OsV děkuje p. Ing. Č. Velíškovi a p. Ing. J. Velíškovi za uspořádání besedy na téma „Úročnice a její historie (od prvních záznamů o jejím vzniku až do roku 1945)“. Beseda se setkala s velkým zájmem obyvatel Úročnice.

2.     

3.    P. Klinger seznámil OsV se záměrem podat městu Benešov návrh na pronájem víceúčelové nádrže „V Rybníčkách“. OsV tuto informaci vzal na vědomí.

 

4.    P. JUDr. F. Kubánek seznámil OsV se záměrem podat městu Benešov návrh na prodloužení pronájmu víceúčelové nádrže V Rybníčkách Rybářskému spolku. OsV vzal tuto informaci na vědomí.

 

5.    Zápis z každé schůze je prezentován nejen na vývěsce ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu.

 

6.    OsV souhlasí s proplacením 100 brigádnických hodin p. Hubínkovi za vyčištění náletových dřevin podél obecní komunikace za období leden – březen 2013.

 

7.    OsV souhlasí s proplacením 200 brigádnických hodin p. J. Šedivému za práce na výstavbě a údržbě sportovního areálu za období leden – duben 2013.

 

8.    OsV souhlasí se žádostí SDH Úročnice o finanční podporu MěÚ Benešov na oslavnou akci pořádanou ke 105. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů.

 

9.    Příští schůze OsV se bude konat dle potřeby řešení aktuálních problémů. Přesný termín určí předseda OsV.

 

 

V Úročnici, 11. 4. 2013

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák.   

 

Schválil: Oto Stojánek, předseda  OsV Úročnice.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář