Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 1 ze zasedání Osadního výboru v Úročnici ze dne 21. ledna 2011

31. 1. 2011

Zápis č. 1 ze zasedání Osadního výboru v Úročnici

ze dne 21. ledna 2011

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, MVDr. L. Sedlák, Ing. M. Balatová, JUDr. F. Kubánek

Hosté: p. Ing. L. Balata

 

OV projednal následující položky:

 

1.      Předběžné finanční požadavky OV na rok 2011: Vymalování čekáren, oprava hřebenu střechy na hasičské zbrojnici, oprava rozhlasu, dokončení tribuny (dlažba, střecha, žlaby, …) a hospodářské buňky na hřišti, úprava terénu kolem kabin. Obec bude v letošním roce hospodařit s celkovou částkou 250 tis. Kč. + 10.000 Kč z fondu tajemnice.

 

2.      Kanalizace: OV od května 2010 nedostal ucelené informace o vývoji této investiční akce a z tohoto důvodu žádá MěÚ o relevantní informace a jeho stanovisko k realizaci kanalizace a ČOV v Úročnici. OV se zaslaným zdůvodněním nesouhlasil a neakceptoval, protože Úročnice je městskou částí Benešova a vybudování kanalizace je občanům Úročnice dlouhodobě slibováno.

 

3.      Údržba silnice: OV požaduje, aby silnice z Chlístova přes Úročnici a Krusičany do Týnce byla v zimním období ošetřována solí a ne kamennou drtí. Dále požaduje, aby v zimním období byla silnice běžně sjízdná.

 

4.      Údržba obecních komunikací: Po špatných zkušenostech s Technickými službami OV navrhuje smluvně zajistit zimní údržbu obecních cest a chodníků místními podnikateli s odpovídající technikou.

 

5.      Údržba obecních pozemků: Údržbu (sekání zeleně, apod.) zajistí občané Úročnice.

 

6.      Údržba obecních cest: OV zkontroluje stav obecních cest na Václavice (stará pohřební cesta), Na Brdce (k Bukovanům), Ke Zbožnici a Do Hajek. Podle jejich stavu budou přijata patřičná opatření k jejich opravě a obnově.

 

7.      Příkopy kolem silnic: Vyčištění příkopů v celém katastru obce.

 

8.      Provedení výsadby aleje stromů podél silnice na Chlístov: Výsadba aleje bude provedena Technickými službami a za účasti občanů a za přispění místních zemědělců, Ekologického a rybářského spolku a členů SDH Úročnice. Akci zajistí a stromky zaplatí MěÚ Benešov v průběhu vegetačního klidu.

 

9.      Oprava cesty k Šedivým: V současné době je cesta rozbahněná a stékající voda podmáčí přilehlé rodinné domy a další stavení. K odstranění potíží je nutné provést odvodnění a zpevnění komunikace.

 

10.   Oprava a rekonstrukce rybníku na návsi: Projekt bude realizován z peněz povodňových škod ze zdrojů agentury „Rozvoj Posázaví“ v letošním roce.

 

11.   Stavební úpravy autobusové zastávky u hřiště:  Doposud nebyla provedena změna stavební dokumentace. Úpravu zajistí Ing. Tichovský.

 

12.   Propadající se vozovka v místě propustku mezi domy paní Kubánkové a pana Šindeláře byla opravena. OV opět upozorňuje na skutečnost, že se vozovka v těchto místech propadá i na druhé straně silnice. Opravu by měla zajistit SÚS.

 

13.   Stavební úpravy sportovního hřiště: Ing. Tichovský slíbil, že zajistí vypracování projektové dokumentace na plánované stavební úpravy. 

 

14.   Status OV: OV žádá MěÚ Benešov o vyjasnění kompetencí a odpovědnosti OV ve vztahu k MěÚ a občanům obce.

 

15.    Realizace pouličního osvětlení: Akce by měla být realizována na začátku tohoto roku.

 

16.   Instalace měřiče rychlosti: OV stále podporuje snahu Ing. Tichovského o podání žádosti na krajský úřad na pořízení měřiče rychlosti a jeho následnou instalaci v Úročnici.

 

17.   OV opětovně žádá Městkou policii Benešov o posílení kontroly dopravních předpisů v obci.

 

 

 

Různé:

 

1.      Dne 17. ledna v ranních hodinách shořela na návsi obecní popelnice. Členové OV litují, že žádný z občanů si při cestě na autobusovou zastávku hořící popelnice nevšiml. OV žádá MěÚ Benešov o vyřazení shořelé popelnice z inventárního seznamu.  

 

2.      OV opět upozorňuje občany, že každá schůze je veřejná a přístupná všem spoluobčanům, kde mohou uplatnit své poznatky, návrhy a připomínky. Zápisy ze schůzí jsou nejen na vývěsce, ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu .

 

3.      OV žádá občany, aby neparkovali svá vozidla na silnici, zvláště v zimním období. Z důvodu zúžení vozovky do obce odmítají jezdit řidiči autobusové dopravy i zimní údržby.

 

 

Příští schůze OV se bude konat dle potřeby řešení aktuálních problémů. Přesný termín určí předseda OV.

 

 

V Úročnici 21. ledna 2011

 

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák   

 

 

Schválil: Oto Stojánek, předseda OV

 

 

 

 

 

 

 

 

OV projednal předběžné finanční požadavky Osadního výboru v Úročnici na rok 2011 v následujících bodech:

 

 

 

Položka

Požadováno

Revize, opravy osvětlení a rozhlasu

20.000,- Kč

Údržba čekáren a obecních budov

10.000,- Kč

Drobný materiál, nářadí

15.000,- Kč

Materiál na údržbu (dřevo, cement, barva)

20.000,- Kč

Pohonné hmoty (sekačka, křovinořez)

                10.000,- Kč

Dostavba a úpravy hřiště a okolí

90.000,- Kč

Běžné opravy chodníků

20.000,- Kč

Údržba obecních pozemků a cest

35.000,- Kč

 

 

Rezerva

30.000,- Kč

Celkem

250.000,-Kč

Dohody o provedení práce

80.000,- Kč

 

                                                                           

 

Projednáno a schváleno členy OS Úročnice dne 21. 1. 2011

 

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák   

 

 

Schválil: Oto Stojánek, předseda OV

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář