Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 1 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici ze dne 12. 2. 2015

2. 3. 2015

Zápis č. 1 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici

ze dne 12. 2. 2015

 

Přítomni: MVDr. L. Sedlák, J. Kohout, I. Šejstalová, V. Klinger, E. Stojánková

Host: Ing. L. Balata

 

OsV projednal následující body:

 

  1. V návaznosti na plánované kulturní akce projednal návrh rozpočtu obce na rok 2015.

 OsV plánuje v letošním roce provést následující kulturně-společenské akce:

 

11. 4. 2015  - Brigáda na úklid obce, sběr železného šrotu – spolu s SDH.

30. 4. 2015  - „Pálení čarodějnic“ na návsi a „Na Trutinci“ a stavění tradiční „Máje“ na návsi.

9. 5. 2015   -  „Úročnická Pouť“ - 4. ročník soutěže o Nejlepší Úročnické pečené koleno.

30. 5. 2015 -  Kácení Máje na návsi a pečení špekáčků u ohně na návsi.

31. 5. 2015 – Dětský den na hřišti – spolu s SDH a TJ Úročnice.

Červenec – Obnovená „Neckyáda“ na rybníku „V Rybníčkách“ – spolu s SDH.

Srpen – „Dětské rybářské závody“ na rybníku „V Rybníčkách“ – spolu s Mysliveckým sdružením Buk.

Srpen – 4. ročníkPivních slavností“ Úročnice na návsi.

Září – brigáda na úklid obce – spolu s SDH a Mysliveckým sdružením BUK.

Říjen – 5. ročník soutěže „O nejlepší Úročnický posvícenský koláč“.  

28. 10. 2015 – Oslava vzniku ČR.

29. 11. 2015 – Rozsvěcení „Vánočního stromu“ s nadílkou pro děti.

19. 12. 2015 – Setkání se staršími spoluobčany.

 

  1. Na základě dotazu spoluobčanů OsV žádá MěÚ Benešov o informaci o cenách obecních pozemků na katastru obce Úročnice.

 

  1. OsV projednal možnosti rychlejšího kontaktu s občany elektronickou cestou. Buď bude zřízena nová e-mailová adresa, nebo připomínková schránka na www.urocnice.eu.

 

  1. OsV nesouhlasí s vykácením 4 stromů stojících na obecním pozemku sousedícím s parcelou č. 1229, jejíž majitelkou je paní Vítková. K vykácení došlo současně s kácením stromů na parcele paní Vítkové na podzim roku 2014. OsV žádá MěÚ Benešov o prošetření tohoto kácení obecních stromů.

 

  1. Členové OsV zaznamenali stížnosti občanů na občasnou nezákonnou těžbu dřeva v okolních obecních i soukromých lesích. Tato těžba probíhá většinou v nočních hodinách. OsV žádá Městskou policii o prošetření a monitorování této aktivity.

 

  1. Členové OsV také zaznamenali stížnosti občanů na občasnou nebezpečnou jízdu tmavého vozidla bez rozsvícených světel v podvečerních a večerních hodinách. Zatím se nepodařilo vozidlo a jeho řidiče identifikovat a z tohoto důvodu OsV žádá městskou policii o častější kontroly provozu na komunikacích obce.

 

  1. OsV jednohlasně zvolil paní I. Šejstalovou pokladníkem OsV. 

 

  1. Příští schůze OsV se bude konat dle potřeby řešení aktuálních problémů. Přesný termín určí předseda OsV.

 

  1. Jednání OsV je veřejné a každý občan má právo se tohoto jednání zúčastnit.

 

  1. Zápis z jednání je uveřejněn na stránkách www.urocnice.eu a vývěsce na návsi.

 

 

 

V Úročnici, 12. 2. 2015

 

 

Zapsala: I. Šejstalová                                                Schválil:   MVDr. L. Sedlák,

předseda  OsV Úročnice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář