Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osadní výbor zápis č. 2 ze dne 11. 2. 2019

16. 2. 2019

MĚSTO BENEŠOV

Masarykovo náměstí 100

256 01 Benešov

tel:        317 754 111

fax:        317 754 199

e-mail:   mubene@benesov-city.cz

             epodatelna@benesov-city.cz

Zápis z jednání OSADNÍHO VÝBORU

 

OSADNÍ VÝBOR: ÚROČNICE

datum: 11.2.2019

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Informace z Města týkající se Úročnice
 3. Priority pro investiční akce z pohledu Osadního výboru
 4. Kalendář akcí na rok 2019 v obci
 5. Žádost Heleny Žížalové týkající se vyjádření k záměru pronájmu/koupě pozemku
 6. Stanovení termínu veřejného zasedání Osadního výboru
 7. Závěr

 

 

Prezence:

Počet přítomných členů: 5

Počet hostů: 0

Počet omluvených: 0

Počet neomluvených: 0

 

 

 

 

Zápis:

 

Jednání řídil předseda Osadního výboru Tomáš Novák.

ad 2) Tomáš Novák předal členům Osadního výboru informace ze svých jednání s vedením Města či na Městském Úřadě:

 • požadavky osad na instalace dopravních zrcadel budou na náklady Města řešeny pouze u křižovatek místních komunikací, ne u výjezdů ze soukromých objektů
 • hledá se projektová dokumentace ke kanalizaci v Úročnici
 • rozpočet Města, který bude ke předložen ke schválení zastupitelstvem 18.2.2019, zatím počítá s jedinou investicí v Úročnici (nová garážová vrata do hasičské zbrojnice)
 • 20.2.2019 od 8 hodin proběhne v Úročnici místní šetření (zástupci Města, Úřadu, TS, KSÚS a Osadního výboru) za účelem projednání případných investičních akcí v obci
 • Městem případně odsouhlasené investice budou zahrnuty později do některých z rozpočtových opatření

ad 3) priority investičních akcí v Úročnici z pohledu Osadního výboru:

 • chodníky na návsi, kolem nádrže apod.
 • stání na kontejnery mimo hlavní část návsi
 • přestavba garáže/hasičské zbrojnice. případně rozsáhlejší rekonstrukce obecního domu
 • řešení problémové cesty v části Úročnice zvané Na Drahách (k nové výstavbě)

ad 4) byl schválen tento zatím hrubý plán akcí pořádaných či spolupořádaných Osadním výborem s tím, že musí být zajištěna koordinace s dalšími spolupořadateli či pořadateli dalších akcí v obci - místními spolky:

 • 6. dubna                          brigáda + kontejner na komunální odpad
 • 13. dubna                        kontejner na elektro odpad
 • 30. dubna                        čarodejnice a stavění májky
 • 4. května                         7. ročník soutěže o Nejlepší Úročnické pečené koleno
 • 31. května                       kácení májky
 • 2. června                          dětský den
 • srpen                                Pivní slavnosti
 • 12. nebo 19. října         8. ročník soutěže o nejlepší Úročnický posvícenský koláč
 • 1. prosince                      rozsvícení vánočního stromku
 • 14. prosince                    setkání se staršími spoluobčany

ad 5) Osadní výbor projednal žádost Heleny Žížalové o pronájem/koupi pozemku 1163/37 v k.ú. Úročnice (pozemek přímo sousedí s jejím pozemkem), svým níže uvedeným usnesením vyjádřil souhlas s tímto záměrem v libovolné variantě.

 

ad 6) Termín příštího veřejné jednání Výkonného výboru, na které budou aktivně pozváni všichni občané Úročnice, zástupci spolků v Úročnici působící a zástupci veden Města, byl stanoven na 6.3.2019, od 18 hodin.

 

Usnesení komise:

 1. Usnesení č. 1 - Osadní výbor Úročnice vyjadřuje souhlas s případným pronájmem či prodejem pozemku par. č. 1163/37 v k.ú. Úročnice paní Heleně Žížalové.

Hlasování

Pro: 5     proti: 0    zdržel se: 0    

 

 

 

Úkoly plynoucí z jednání:

 

Jméno a příjmení

Úkol

Datum splnění

 

 

 

Tomáš Novák

koordinace termínů kalendáře akcí se spolky

6.3.2019

Tomáš Novák

zabezpečit konání příštího jednání výkonného výboru, včetně pozvání hostů

20.2.2019

 

 

 

 

 

 

 

Zápis zpracoval: Tomáš Novák

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář