Jdi na obsah Jdi na menu
 


Část 24 (6. doplněk) - rok 2000 až 2017

17. 12. 2012

2000

V únoru byla dokončena stavba Okresního archivu Benešov a Hasičského záchranného sboru v Benešově v ulici Pod lihovarem.

V březnu je v Týnci nad Sázavou založeno občanské sdružení „Mateřské centrum Motýlek“ a stalo se součástí Sítě mateřských center v ČR.

Dne 16. 3. byl zahájen provoz v moderně vybavené poště na sídlišti.

V tomto roce byla provedena v objektu na Malém náměstí č. p. 1700 rozsáhlá stavební rekonstrukce knihovny. Současně byl zahájen provoz hudebního oddělení, videopůjčovny a turistického informačního centra.

V Benešově v „Muzeum umění a designu“ byla započata rekonstrukce suterénních prostor objektu.

V Podělusích byly instalovány nové stožáry veřejného osvětlení.

Rozpadla se týnecká hudební skupina „Amfora“.

Od tohoto roku je Benešovský pivovar opět samostatný (do té doby byl součástí Pivovaru Bohemia a. s. Praha).

Obce Bukovany, Chářovice, Chleby, Chrášťany, Krhanice, Lešany, Netvořice, Václavice a Týnec nad Sázavou vytvořily mikroregion Týnecko. Cílem je společné řešení problematik – ekologických a ekonomických.

V Týnci bylo dne 20. 5. po 10 letech obnoveno vítání občánků představiteli města do svazku obce.

Dne 1. 6. Byl ve Vlašimské ulici v Benešově otevřen „Ráj koupelen“.

Od tohoto roku je Vodohospodářská společnost Benešov s. r. o. součástí společnosti ONDEO Services, jedné z nejsilnějších světových společností v oblasti vodárenství.

Bylo plynofikováno sídliště v Chrástu.

V Benešově začal pracovat úřad Okresní hospodářské komory Benešov s 1 asistentkou a začal se vydávat měsíčník OHK INFO.

Dětský zobcový hudební soubor při týnecké škole se zúčastnil dětské interpretační soutěže ve hře na zobcovou flétnu v Praze (3. místo).

Ocenění „Blanický rytíř“, které organizuje „Podblanické ekocentrum ve Vlašimi“, získal člen „Vlastivědného klubu města Týnec nad Sázavou a okolí“ Václav Stejskal. Od tohoto roku klub organizuje soutěž o cenu PhDr. Jiřího Tywoniaka, pro zájemce o regionální historii z řad žáků základních a středních škol Benešovska, Vlašimska a Voticka. Klub ob rok pořádá v době týneckého posvícení (28. 10.) výstavy malířů Týnecka, výstavy jsou spojené s výstavami fotografií, ručních prací apod.

Sedmé setkání „Týnců“ se konalo dne 1. 7. v Hrochově Týnci.

V létě se v Týnci konala slavnost „Týnecký střep“.

V září (27. 9.) zemřel v Týnci člen vlastivědného klubu Václav Stejskal, byl držitelem ocenění Blanický rytíř.

Autoškola Říha Benešov se rozšířila o firmu Motoslužby Říha, tato firma podniká v oblasti prodeje motocyklů, náhradních dílů a přileb.

Od 20. 9. začala do Týnce dojíždět Městská hromadná doprava Praha.

V říjnu (28. a 29. 10.) se v prostorách radnice v Týnci konala výstava obrazů malířů Týnecka (15 malířů, 91 obrazů).

Na podzim zemřel Václav Stejskal malíř (*20. 10. 1918 ve Střížkově na Benešovsku), v roce 1942 přišel do Týnce pracovat ve Zbrojovce Ing. Janečka. Rád kreslil a maloval (již v roce 1932 při návštěvě své tety na Brodcích namaloval „panoramata starého Týnce“). Člen malířského kroužku v týnecké Zbrojovce, kroužek vedl v té době akademický malíř Odehnal (nasazený na práci v brodecké Jawě). Maloval akvarely, kreslil pastelem, jemné perokresby, ilustroval místní měsíčník, i obecní kroniku (od roku 1969), maloval i kulisy pro peceradské ochotníky. Podílel se na otevření týneckého muzea, nedlouho před svou smrtí obdržel ocenění/titul „Blanický rytíř“ od „Blanického ekocentra“.

„FK Metaz Týnec nad Sázavou“ odvolalo trenéra mužstva mužů Tibora Mičince a jeho nástupcem se stal Miroslav Příložný. V mužstvo pak hráli i ligoví hráči – Petr Čermák, Miroslav Janů, Václav Hrdlička, Martin Pánek a Rumen Stajkov (Bulharsko).

Správcem muzea v Týnci se stala Adriana Bursová (místo Václav Nohejla). V hradní věži byla otevřena expozice archeologických nálezů na Týnecku a následně i expozice o rozvoji Týnce a jeho místních částí.

Ředitel týnecké základní školy Vladimír Korec odešel do důchodu, novým ředitelem se stala Mgr. Hana Váňová z Pecerad a její zástupkyní Radmila Písaříková.

Ředitelem a. s. Metaz se stal Ing. Bronislav Cieciala (za Ing. Bedřicha Pešana), v dubnu jej vystřídal RNDr. Pavel Chmiel.

Kronikářkou města Týnec se stala Ema Bartůšková, dlouholetá pracovnice v oblasti kultury v Benešově a redaktorka časopisu „Týnecké listy“.

Třetí tisíciletí

Do tohoto tisíciletí vstoupila obec Mrač s novou hasičskou zbrojnicí včetně klubovny a tělocvičny, rekonstruovanou budovou obecního úřadu, novou restaurací a opravenými sochami patronů obce na náměstí (svatý Jan Nepomucký a svatá Barbora; v noci osvětlení).

2001

Od 1. 1. byl ředitelem a. s. Metaz Ing. Theodor Stoklasa. Firma prodala svůj podíl v s. r. o. Teplárna Týnec dalšímu podílníkovi firmě s. r. o. Sytherm.

Dne 21. 2. v Týnci zemřel Jaroslav Krch (*3. 3. 1911 v Lomu u Mostu), vyučil se kovářem a podkovářem, později pracoval v malé kovárně p. Salátka v Podělusích a pak v týnecké slévárně (přimluvil se vedoucí pracovník zbrojovky Ing. Dědek). Oženil se s týneckou rodačkou Boženkou Svobodovou (matka pracovala v bufetu). Aktivní člen Sokola a odbojář (medaile za zásluhy o obnovení samostatnosti „Silou Žižkovou“). Kreslil a maloval (olej a tempera, obrázky týnecké přírody), ale i koval dýky, meče, krbové náčiní apod. Byl členem ochotnického divadla v Týnci a malířského kroužku při závodě Metaz. Říkali mu „poslední kovboj Posázaví“.

Mlýn Brejlov byl vrácen v restituci synovi Antonína Dolejše (bývalý majitel, žil v Americe), ten mlýn pronajal Marii Žilinské a ta zde zřídila vzdělávací a rekreační středisko.

V Týnci vzniklo „Mateřské centrum Motýlek“, vedla jej Marcela Krejčíková.

Kroužek míčových her v Týnci začal hrát smíšeným družstvem krajskou soutěž mladších žáků. Hrají pod hlavičkou Sokola Poříčí nad Sázavou.

Dne 1. 3. se konalo sčítání lidu a domů. Týnec – 5 248 lidí (2 626 mužů a 26 22 žen), 1 073 domů, 2 214 bytů (1 904 obydlených trvale, 310 neobydlených).

Tenisový klub Týnec pravidelně pořádá tzv. „Hruškův pětiboj“.

Dne 28. 7. zemřel Miroslav Berka, bývalý starosta města (v letech 1990 až 1994, vydal knihu Posázavský Pacifik) a kronikář.

Na MěNV Týnec byl zřízen odbor informační a kulturní středisko, vedoucí Zuzana Němcová. Novým vedoucím odboru výstavby MěNV Týnec se stal místo Jana Staňka Miloš Albl.

Město Týnec schválilo nový znak města. Byla zahájena výstavba 2. pečovatelského domu vedle stávajícího.

V Týnci začala výuka v bojovém umění takewon-do (vyučuje sedminásobná mistryně Evropy a mistryně světa Radka Dlouhá), v kytarové škole vyučuje Petr Chomát a ve Zbořeném Kostelci je založeno družstvo závodníků na horských kolech.

V Týnci převzal vedení kroniky od Emy Bartůškové Ing. Roman Smutný.

2002

Od 1. 1. si společnost Mydlářka a. s. pronajala 1 000 ha zemědělské půdy a kapitálově vstoupila do firmy, která obhospodařuje 950 ha zemědělské půdy.

Prezident Václav Havel propůjčil václavickému rodákovi rabínovi Richardu Federovi Řád TGM in memoriam.

V lednu „Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou a okolí“ uspořádal přednášku s motocyklovými závodníky (L. Houška, O. Kába st., Ing. V. Dědek, Ing. L. Žížala, J Ducháček).

Za podporu kultury převzal Ing. Mojmír Chromý (první polistopadový starosta Města Benešova) pamětní medaile T. G. Masaryka a Václava Havla.

Městské zastupitelstvo v Týnci nad Sázavou schválilo návrh městské rady udělovat významným občanům města titul „Významný občan města“. První titul obdržel dne 24. 10. František Šípek – za celoživotní shromažďování dokumentů a zaznamenávání údajů o historii rodného města, průmyslových

podniků, živností a řemesel, o kulturní a spolkové činnosti. Také byl člen SDH, zakladatel městského muzea v roce 1959, člen vlastivědného kroužku, …

Přelom března a dubna povodeň na řece Sázavě, úroveň dvacetileté vody, hladina vyšší o cca 273 cm (Čerčany).

Firma BAEST a. s. Benešov navázala na činnost společnosti BEST s. r. o. Benešov, firma je velkým strojírenským podnikem s programem zaměřeným na výrobu a prodej svařovaných ocelových konstrukcí a strojů pro stavebnictví.

Letní novinkou benešovského pivovaru je značka piva SEDM KULÍ – polotmavý speciál 13o.

Osmé setkání „Týnců“ se konalo dne 11. 9. v Dobrovici (Týnec).

 „Mateřské centrum Motýlek“ v Týnci nad Sázavou je zakládajícím členem „Sítě MC v ČR“ a členem mezinárodní sítě „MC MINE“.

Kronikářem města Týnec se stal Ing. Roman Smutný (do roku 2004).

Zámecký park u zámku Konopiště je od tohoto roku národní kulturní památkou, tvoří jej 7 částí – „U Zámku“ (19 ha), „Růžová zahrada“ (5 ha), „Šiberna (66 ha), „V Syrých (25 ha), „Tuškov (79 ha), „Nad Starou kovárnou“ (36 ha) a „Velká obora (119 ha).

Podzimní volby do městského zastupitelstva Týnec – starosta Zdeněk Březina, místostarostka Ing. Miluše Burešová, tajemník Zdeněk Hanč.

SDH Týnec zasahoval při povodních ve Štěchovicích.

Ocenění „Blanický rytíř“, které organizuje „Podblanické ekocentrum ve Vlašimi“, získal člen „Vlastivědného klubu města Týnec nad Sázavou a okolí“ in memoriam Miroslav Berka.

Zemřel Jaroslav Šípek, týnecká fotbalová legenda (*1926). Týnecké fotbalové „A“ mužstvo vede trenér Zdeněk Machač (trénoval divizní Benešov). Mužstvo posílil bývalý hráč Bohemians Praha Josef Nesvačil.

V Podělusích byly stavěny nové asfaltové cesty a chodníky, ale také došlo k rozvodnění řeky Sázavy a k zaplavení některých domů a chat.

Po Janečkovou vilou byla postavena tiskárenská hala firmy Rock Media (časopisy SPY, Kosmopolitan, Esquire, …).

Kroužek míčových her v Týnci od podzimu hrají starší žáci krajskou soutěž a starší dívky pražskou soutěž.

František Šípek obdržel od města Týnec titul „Významný občan města“, za aktivní práci v oblasti historie, ve vlastivědném kroužku a za zásluhy o založení městského muzea.

2003

K 1. 1. byl městský úřad Týnec zařazen mezi obce s pověřeným obecním úřadem. Novým vedoucím odboru vnitřních věcí se stal Ing. Václav Povolný (za JUDr. Františka Skružného). V místních částech vznikly osadní výbory. Rozhodnutím zastupitelstva se týnecká škola stala samostatným právním subjektem.

V a. s. Metaz se stal od 1. 1. podnikovým ředitelem Ing. Miroslav Straka.

K 1. 1. Mateřská škola Týnec nad Sázavou se stala příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Týnec nad Sázavou. Má 5 tříd s kapacitou 125 dětí. K ní bylo připojeno i odloučené pracoviště Mateřská škola Chrást nad Sázavou - Sídliště, 1 třída a 22 dětí.

Dne 1. 1. se stal generálním ředitelem s. r. o. JAWA Ing. Milan Hradecký.

Dne 1. 6. bylo v Týnci nad Sázavou uvedeno do provozu z iniciativy „MC Motýlek“ a za pomoci MěÚ Týnec nové dětské hřiště.

JAWA Moto spol. s r. o. vyrábí na Brodcích 12 základních typů motocyklů s motory o obsahu od 50 ccm do 350 ccm a čtyřtaktní motocykly o obsahu 650 ccm ve 3 základních typových řadách.

Předsedou Okresní hospodářské komory Benešov se stal Luděk Vencl (Realitní kancelář Vencl) a místopředsedou Bedřich Musil (Výtahy Musil Vlašim) a členem představenstva Mgr. Miroslav Vaverka (Personální poradenství), do dozorčí rady byli zvoleni Mgr. Jiří Kotouč (ISŠ Benešov), Ing. Jiří Stibůrek (Elsten s. r. o.) a Jaroslav Filip (RuFiKo).

Skupina KEKS hrála ve složení Petr Dudík (klávesy, zpěv), Štěpán Kojan (kytara, zpěv), Václav Šobíšek (basová kytara) a Pavel Korec (bicí, percussion).

Druhý titul „Významný občan města“ Týnec nad Sázavou obdržela týnecká učitelka Emílie Pátková, bylo to ke stoletému životnímu jubileu za dlouholetou pedagogickou činnost.

Dne 30. 1. byla zprovozněna rekonstruovaná čistička odpadních vod u Chrástu, blízko řeky Sázavy.

Na jižním svahu kopce Kněžina na Brodcích byla schválena výstavba bytových domů se 126 bytovými jednotkami.

V Týnci končí svoji činnost dětský ochotnický divadelní soubor, začíná však činnost divadelního spolku „Habaděj“. Bylo to na popud kulturní komise při městském úřadu, u založení souboru stála Adriana Bursová (kastelánka týneckého hradu) a Marta Vrňatová. První schůzka zájemců o hraní se stala dne 13. 9. na základě výzva zveřejněné v okresních novinách. V prosinci ve „Společenském centru Týnec“ byla sehrána první pohádka „O statečné Máně“ (od Josefa Lady). Spolek působil při Městském muzeu Týnec.

Mateřské centrum Motýlek v Týnci nad Sázavou dne 30. 4. uspořádalo „Hon na čarodějnice“.

Fotbalové mužstvo „FK METAZ Týnec nad Sázavou“ sestoupilo do I. A třídy.

Dne 6. 6. byl městu Týnec nad Sázavou udělen nový znak na prapor, bylo to dopisem předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomírem Zaorálkem.

K 30. 6. byl dán do užívání v Týnci druhý dům s pečovatelskou službou č. p. 525 na Okružní ulici (29 garsoniér, 9 bytů 1+1). Plynofikace města postoupila do místní části Pecerady. Proběhla generální rekonstrukce mostu přes Janovický potok.

Ve Zbořeném Kostelci byla opravena budova sokolovny.

Družstvo volejbalu při „TJ Zbořený Kostelec“ hraje okresní soutěž smíšených družstev, v sezoně 2003/2004 vyhrálo titul. Připomínají se - Jirka Janda, Aleš Hromas, Jana Jandová, Radka Hromasová a veterán Josef Hromas.

Od tohoto roku hraje fotbalový klub z Týnce nad Sázavou (dnes „FK Fercom Týnec nad Sázavou“) I. A třídu (do roku 2007).

Byl opraven most z Týnce do Podělus přes Janovický potok.

Zámek Tvoršovice byl přeměněn na „Zámecký hotel“, zámecký park o ploše 2,6 ha je chráněný.

Titul „Významný občan města Týnec nad Sázavou“ obdržela Emílie Pátková, dne 25. 10. se dožila 100 let. Celý život věnovala učitelskému povolání a mládeži         

2004

V lednu (na jaře) se od ochotnického týneckého divadelního spolku „Habaděj“ odčleňuje (neshody ve směřování a hlavních cílech spolku) část ochotníků a zakládá divadelní spolek „Ochotnický divadelní spolek Netopýr“. „Habaděj“ zkouší při MěÚ Týnec a vede jej a režíruje Marta Vrňatová. Spolek se soustřeďuje na hry Josefa Lady („O statečné Máně“, „líný Honza“, „O Ance a Petrovských“. „Netopýr“ je při Městském muzeu Týnec. „Netopýr“ působí při Městském muzeu a týneckém hradě pod záštitou kastelánky Adriany Bursové a za hnací síly jednatelky Jaroslavy Rakové.

Taxační kancelář „Příroda s. r. o.“ z Brandýsa nad Labem zpracovala pro společnost (Obecní lesy Benešovska“ nový lesní hospodářský plán na samostatný lesní hospodářský celek, který byl schválen Krajským úřadem Středočeského kraje - Životním prostředím. Do tohoto celku patří i obecní lesy v okolí Úročnice.

V a. s. Metaz se stal od 1. 4. podnikovým ředitelem Ing. Vladislav Volenec.

V dubnu turistický oddíl Týnec uspořádal již 27. ročník dálkového pochodu „DP krajem obětí fašismu“.

V Týnci působí dětská kytarová škola P. Chomáta.

Kronikářem města Týnec se stal Petr Kastely (zaměstnanec místní železniční stanice).

V červnu na slavnostní schůzi v Týnci nad Sázavou udělil ministr obrany ČR pamětní medaile za zásluhy občan města, žijícím veteránům II. odboje: Jaroslav Rychlý z Týnce, účastník domácího odboje a politický vězeň; Eleonora Reitingerová z Týnce, členka ilegální organizace Obrana národa; major v. v. Josef Boháčik ze sídliště Chrást, účastník Slovenského národního povstání, příslušník 2. partyzánské brigády, která působila v prostoru Javorníky – Bílé Karpaty, byl vyznamenán československými i sovětskými řády a obdržel pamětní medaili Ruské federace; Ing. Lubor Zoufal z Týnce, člen studentské odbojové organizace, politický vězeň gestapa na Pankráci, v Drážďanech a v Lipsku, nositel vojenské medaile za statečnost; Adolf Turek, poslední žijící aktivní účastník Pražského povstání v květnu 1945 z Týnce. Nedožili se: kapitán Viktor Wigner z Týnce, příslušník východní armády; Martin Chorvát z Týnce, účastník Slovenského národního povstání, partyzán; Miroslav Láska z Týnce, člen odbojové organizace a přímý účastník Pražského povstání; Jaroslav Simon z Chrástu, účastník Slovenského národního povstání, partyzán; Miroslav Kuchta z Pecerad, příslušník domácího odboje a politický vězeň;  Evžen Steiner z Týnce, politický vězeň.

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček (*14. 9. 1934 v Peceradech č. p. 21) obdržel od rektora České zemědělské university v Praze zlatou medaili za pedagogickou a vědeckou činnost.

Byla dokončena plynofikace Pecerad a Brodců a začala plynofikace Zbořeného Kostelce.

Deváté setkání „Týnců“ se konalo dne 26. 6. v Týnci nad Labem.

Tenisový klub Týnec – „A“ družstvo hraje 2. třídu krajské soutěže.

TJ JAWA-METAZ Týnec sdružuje oddíly – odbor asociace sportu pro všechny (pododdíl – sportovní gymnastika), badminton, kanoistika, karate, lední hokej, rekreační turistika.

Letní divadelní scénu v Týnci nad Sázavou zahájil divadelní spolek „Netopýr“ pohádkou „O kohoutkovi a slepičce“. Spolek se dělí na ochotnický divadelní soubor, dětský soubor a maňáskové divadlo. Režisérka dětského souboru je Anna Svobodová, dospělých Marie Veselá (emeritní pěvkyně Opery Národního divadla), hudební produkce Lucie Kyptová, scéna Magdalena Timplová, písničky Anna Svobodová, hudba Lucie Kyptová. Letní sezónu spolek ukončil hrou „Lakomá Barka“ od Jana Wericha.

JAWA Moto spol. s r. o. vyrábí na Brodcích již dvanáct základních typů motocyklů, poslední model je Jawa 650 Style s motorem Rotax. Proběhla oslava 75. výročí vzniku značky JAWA a výroby motocyklů. Novým ředitelem firmy JAWA se stal Ing. Vladimír Zasadil, CSc.

Novým kronikářem Týnce se stal Petr Kastely.

Šéftrenérem týnecké fotbalové mládeže se stal bývalý divizní hráč Miroslav Tůma, hrají dvě dorostenecká a dvě žákovská fotbalová mužstva.

V Týnci působí Občanské sdružení zdravotně postižených, má 365 členů, předsedkyně Marie Fišerová.

V Týnci se rozpadá hudební skupina „Kaňka“ a její členové J. Rak, P. Štrál, Z. Korbel a Z. Hattych zakládají skupinu „K. O.“, hrají country, jazz, bluegrass a folk (irské písně). V této době v Týnci působí i „Vodácká kapela“ při oddílu kanoistiky TJ JAWA Metaz, hrají country muziku. Členové - J. Rak, J. Nedra, J. Zímová, D. Zíma, J. Čulík, G. Svoboda, K. Tamele, sestry Šípkovy, J. Vacková, J. Havrlík, J. Mařák, J. Jelínek, J. Borovičkové ml. a st. a mladí členové J. Nedra ml., J. Walter ml. a O. Nedra.

K 1. 9. navštěvuje týneckou školu 459 žáků a škola má 20 tříd.

V září odbor turistiky v Týnci pořádá již 40. ročník dálkového pochodu – 50 km – název „Přes čtyři zámky – Konopiště, Líšno, Jemniště, Český Šternberk“.

Dne 1. 10. převzalo Mateřské centrum Motýlek v Týnci nad Sázavou certifikát Společnost přátelská rodině od Rut Kulínské z „Ženy Evropy 2003“.

„Spolek chovatelů drobných zvířat Týnec“ uspořádal ve dnech 30. a 31. 10. tradiční výstavu drobného zvířectva, garantem výstavy byl MěÚ Týnec nad Sázavou. Na okresní výstavě ve Voticích členové Pavel Franěk a Pavel Pýcha (holubáři) v soutěži organizací okresu Benešov získali putovní pohár. Zdeněk Halas a Zdeněk Kuchta (králíkáři) byli druzí. Organizace má 15 členů. Nejstarší člen – Josef Zeman (82 let).

Dne 16. 11. slavnostně převzalo město Týnec nad Sázavou svůj nový znak. Vyšila jej kastelánka hradu Adriana Bursíková.

V listopadu obdrželi tři týnečtí občané titul „Významný člen města“. Jana Zídková – výborná gymnastka, trenérka a rozhodčí a funkcionářka okresních sportovních organizací; Jiří Borovička – vodák, ochotník, muzikant, turista člen vlastivědného kroužku; Ing. Ladislav Žížala – malíř, městský zastupitel a místostarosta, člen vlastivědného klubu, …

V prosinci šachový oddíl JAWA-Brodce pořádal 21. ročník memoriálu Vojtěcha Boříka (zakladatel oddílu v roce 1942).

Odbor turistiky v Týnci uspořádal již 42. ročník tradiční předvánoční vycházky „Za jmelím na Neštětickou horu“.

2005

Dne 3. 1. zemřel Ing. Mojmír Chromý, první starosta Města Benešov po opětovném získání svobody v roce 1989. Dne 2. 3. 2015 byla na jeho domě odhalena pamětní deska, která ho připomíná jako prvního starostu a genealoga a heraldika. Text – „V tomto domě žil, pracoval i zemřel Ing. Mojmír Chromý, genealog a heraldik, 1940 – 2005, starosta Benešova, 1990 – 2005, občanům a městu zůstavil memento: odvážně a slušně!“.

Šachový oddíl JAWA-Brodce má 65 členů, trénuje v domě pečovatelské služby v Týnci a má tři družstva, B, C, která hrají regionální soutěž. V prosinci pak oddíl pořádá memoriál Vojtěcha Boříka (zakladatel oddílu v roce 1942).

Významným sportem při „TJ Zbořený Kostelec“ je běh na lyžích (Jiří Vrbata, Mirek Borkovec, …), účast na – „Jizerská 50“, „Krkonošská 70“, „Worldloppet“. Jiří Vrbata a Mirek Borkovec získali titul „Worldloppetmaster“.

V Týnci nad Sázavou při vernisáži výstavy obrazů „Malíři Týnecka“ v říjnu byli oceněni titulem „Významný občan města“: Bohumil Kotouč – hráč a trenér týnecké kopané, vedoucí mládežnických mužstev, konstruktér v brodecké Jawě; Marie Ducháčková – dlouholetá významná funkcionářka turistického oddílu, členka vlastivědného klubu a organizátorka turistických pochodů i pro starší občany; Lumír Richter – zakladatel Junáka v roce 1945 ve městě, pracovník ve skautingu, zpravodaj „Okresní rady Junáka“, turista, podílel se na značení turistických tras a od roku 1997 vedoucí značkařů celého Benešovska.

Ochotníci z týneckého divadelního spolku „Netopýr“ v červnu poprvé zorganizovali v zahradě „Společenského centra Týnec“ „Ochotnický divadelní festival“, měla by to být tradice setkávání ochotnických spolků z okolí. Na „Týneckém střepu“ pak sehráli ochotníci historický detektivní příběh „Zločin na Zlenicích hradě“. Režie Anna Svobodová, hudba Lucie Kyptová. Na „Mikuláše“ pak zakončili rok čertovskou pohádkou „Hrátky s čertem“ od Jana Drdy. Režie Marie Veselá, spolek získal divadelní kostýmy od Národního divadla. Tzv. „netopýrské děti“ z tohoto spolku pod vedením Anny Svobodové uvedly hru „Ostrov pokladů“ a na Vánoce hru „Vánoce v rodině Zobáků“. Od jara je spolek členem „Obecně prospěšné společnosti Posázaví“. Nezahálí ani maňáskové divadlo pod vedením Václava Koláře, divadlo hraje převážně staré hříčky o Kašpárkovi, Honzovi, čertech, vodnících a o různých zvířátkách.

2006

Dne 1. 1. vznikla společnost BONECO s. r. o., která v Benešově převzala bývalý státní podnik „Podnik vaječné výroby Benešov“.

Dne 16. 1. se narodil Konopišťský medvěd Jirka, patronaci nad ním později převzalo občanské sdružení „Konopišťský medvěd“, které mimo jiné usiluje i o rozšíření výběhu.

V dubnu byla na Sázavě povodeň, způsobil ji trvalý déšť a vysoké teploty, hladina řeky byla vyšší o cca 300 cm v Čerčanech.

Od 1. 7. jsou Čakovice (ves lidí Čakových, poprvé se připomíná v roce 1310, kdy papež potvrdil klášteru svatého Jana na Ostrově u Davle držbu vsi Schacovicz) místní částí města Týnec nad Sázavou.

Desáté setkání „Týnců“ se konalo dne 9. 9. ve Velkém Týnci.

V režii svazku obcí Malé Posázaví se uskutečnil první ročník projektu Čistá řeka Sázava.

Divadelní spolek „Netopýr“ z Týnce nad Sázavou sehrál vesnickou zpěvohru autora Švarnberka „Podskalák“. Dominantou hry jsou Hašlerovy písně a hra poprvé zazněla na „Týneckém střepu“.

V tomto roce se konal první ročník projektu „Čistá řeka Sázava“. Projekt se v tomto roce konal v režii svazku obcí „Malé Posázaví“. Uklízel se zhruba osmdesátikilometrový úsek mezi městem Sázava a Pikovicemi.

V létě v rámci 2. Ochotnického divadelního festivalu v Týnci nad Sázavou“ sehrály tzv. „netopýrské děti“ hru „Popelka“. Tyto děti jsou i hlavními aktéry „Velikonočních pašijí“ a „Svatomartinských průvodů“ na týneckém hradě.

V Benešově v „Muzeum umění a designu“ byla po rekonstrukci suterénních prostor objektu připravena první instalace soudobého českého skla a keramiky doplněná o sedací nábytek a drobné spotřební předměty 20. století.

2007

Od tohoto roku se projektu „Čistá řeka Sázava“ ujímá společnost Posázaví o. p. s.

V únoru vzniklo v Týnci nad Sázavou „Studio 3 – divadlo, hudba, poezie“, jeho cílem je přiblížit národní kulturní dědictví dětem a dospělým. Má dvě sekce – „Divadlo – dospělí“ a „Divadlo – hudba – děti“.

V sezoně 2007 - 2008 hraje fotbalový klub z Týnce nad Sázavou („FK Fercom Týnec nad Sázavou“) E skupinu I. B třídy.

Dne 28. 9. byl mohutný zimní dub v „Kozlovicích“ v Týnci nad Sázavou vyhlášen za památný a od tohoto dne je chráněn zákonem.

V konopišťské bažantnici se konalo myslivecké mistrovství světa za účasti 1 008 střelců. Střelnici spravuje Lesní závod Konopiště s vedoucím Miroslavem Jankovským.

V lednu orkán poničil několik stromů v blízkosti rozhledna na Neštětické hoře, tím se o málo zlepšil výhled na okolní krajinu Posázaví.

Ke „Sdružení obecních lesů Benešovska“ přistupuje obec Chlístov (k 1. 7., 17 ha, starostka E. Vašáková). Větrná kalamita „Kyril“ v „Obecních lesích Benešovska“ způsobila poškození/vyvolala těžbu ve výši 6 627 m3.

2008

Větrná kalamita „Ema“ v „Obecních lesích Benešovska“ způsobila poškození/vyvolala těžbu ve výši 5 910 m3.

Jedenácté setkání „Týnců“ se konalo dne 7. 6. v Týnci nad Sázavou.

Po pětiletém úsilí se podařilo obci Neveklov koupit pozemek pod rozhlednou na Neštětické hoře (následně proběhl převod na Občanské společenstvo Chvojínek).

Od tohoto roku hraje fotbalový klub z Týnce nad Sázavou („FK Fercom Týnec nad Sázavou“) I. A třídu (do roku 2012).

2009

Obec Neveklov obdržela dotaci ve výši necelých 3,9 mil. Kč (ze Státního zemědělského intervenčního fondu) na rekonstrukci lesní cesty na Neštětickou horu k rozhledně (cesta by měla umožnit přístup stavebních strojů pro plánovanou obnovu rozhledny).

Kůrovec v „Obecních lesích Benešovska“ způsobil poškození/vyvolal těžbu ve výši 3 131 m3.

2010

V únoru se Mateřská škola Chrást nad Sázavou – Sídliště přestěhovala do zrekonstruovaných prostor Kulturního domu, 1 třída a kapacita se zvýšila z 22 na 34.

Dvanácté setkání „Týnců“ se konalo dne 4. 9. v Týnci nad Labem.

„Tělovýchovná jednota JAWA - METAZ Týnec nad Sázavou“ se přejmenovává na „Tělovýchovná jednota o. s.“.

2011

Město Benešov obsadilo 6. místo v celorepublikové soutěži „Město pro byznys 2011“.

V květnu přicestoval na zámek Konopiště ze zlínské ZOO nový medvěd Brumbas, na Konopišti byl překřtěn na Jiřího (podle Ferdinanda Františka d‘Este oblíbeného světce svatého Jiřího).

Poprvé v Benešově dne 1. 6. proběhl „Den kostelů“, farníci benešovské farnosti sešli v kostele svaté Anny na Masarykově náměstí.

V únoru prohlásilo zastupitelstvo obce Neveklov rozhlednu na Neštětické hoře za opuštěný majetek.

Poslední rekonstrukce medvědího výběhu na Konopišti byla provedena v tomto roce za finanční podpory akciové společnosti Hyperstavebniny CZ Soběhrdy.

Dne 30. 8. byla v Týnci nad Sázavou slavnostně otevřena nová budova mateřské školky pro 50 dětí. Je postavena v ulici Komenského ve školním areálu.

Dne 7. 9. byla v lese u obce Krusičany nalezena německá dělostřelecká mina ráže 80 mm vzor EGR 38 z 2. světové války, na místě byla Policií ČR z expozitury Milovice zneškodněna na místě.

V říjnu zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou projednalo ukončení činnosti Sboru dobrovolných hasičů Chrást nad Sázavou a převod majetku do správy jiných sborů.

Dne 24. 10. byla před Městským úřadem v Týnci nad Sázavou odhalena pamětní deska se jmény padlých týneckých občanů ve II. světové válce.

Dne 1. 9. byly slavnostně otevřeny další dva pavilony u Mateřské školy Týnec nad Sázavou s kapacitou 50 dětí.

2012

Z Benešova na Konopiště začal v červenci poprvé jezdit ekovláček.

Do malé obůrky před restaurací u cesty k zámku byli vypuštěni – daněk skvrnitý (1), daněly daňka skvrnitého (3), muflon evropský (pár), jelen dika Dybowského (pár).

Dne 9. 1. byla v Táborských kasárnách otevřena noclehárna pro osoby bez přístřeší, v provozu byla do 31. 3. 2012.

Dne 5. 2. v kostele svaté Anny v Benešově na Masarykově náměstí posvětil Dominik kardinál Duka Arcibiskup pražský nový obětní stůl, který z pískovce a travertinu vysochal P. Piekarz (autor návrhu Ing. Arch. J. Synek (obětní stůl představuje propojení všech živlů a Ježíše Krista).

V září byla v Benešově založena šachová škola STAMAT, účelem školy je naučit děti šachové hře.

Od 22. do 24. 3. proběhl v Benešově druhý ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech – „Jeden svět“.

Dne 24. 3. se konala v Úročnici brigáda na úklid obce a příkopů kolem silnice od vsi k osadě Chlístov.

Dne 25. 3. byla zahájena fotbalová sezona Tělovýchovné jednoty Úročnice – v tomto roce má TJ tato družstva - přípravka 2 družstva, mladší žáci 1 družstvo,  muži 2 družstva (A a B). Současně byla zahájena rybářská sezona na rybníku „V Rybníčkách“.

Dne 26. 3. získalo město Benešov v Praze v budově Krajského úřadu Středočeského kraje 2. místo za své webové stránky v soutěži „Zlatý erb 2012“.

Dne 5. 4. v sále Městského divadla Na Poště byl zahájen prvním ze čtyř koncertů XXII. ročník festivalu komorní hudby „Jaro Josefa Suka“.

Dne 6. 4. bylo již po čtrnácté uděleno ocenění „Blanický rytíř“, mimo jiné jej dostala i Mgr. Věra Dudíková z Benešova, za založení a mnohaletou organizaci festivalu „Podblanický hudební podzim“.

Šachový oddíl TJ Jawa Brodce postavil pro sezonu 2012 – 2013 tři družstva: Brodce „A“ (krajská soutěž), Brodce „B“ (Regionální přebor) a Brodce „C“ (Regionální soutěž).

Zásluhou provozovatele restaurace Stará myslivna a Lesů ČR a. s. Lesní závod Konopiště byla o rozloze 1 ha založena obůrka – daňci (daněk Bohouš, daněla Barunka, daněla Alice a šmolka Bětuška), mufloni (muflon Mirek a muflonka Jaruška) a jeleni Dybovského (jelen Jirka a laň Olga).

Ve dnech 13. – 15. 4. úspěšně proběhl sedmý ročník čištění řeky Sázavy, projekt „Čistá řeka Sázava“, patronkou opět byla zpěvačka Aneta Langerová.

Dne 16. 4. byl zahájen v Benešově pod patronací Ministerstva obrany ČR nultý ročník projektu „Týden s armádou“, zahájen byl slavnostním programem v Kulturním centru. Program pak probíhal celý týden a jeho součástí byla i pietní vzpomínka k uctění památky devíti amerických letců u jejich pomníku na Konopišti, zúčastnil se i náčelník Generálního štábu Armády ČR, armádní generál Vlastimil Picek.

Podruhé v Benešově dne 1. 6. proběhl „Den kostelů“, tentokrát se farníci benešovské farnosti sešli v kostele svatého Mikuláše Na Karlově.

Dne 30. 4. proběhlo v Úročnici na návsi stavění „Staročeské máje“, lampionový průvod na kopec „Trutinec“ a pálení tradičních „Čarodějnic“.

V dubnu zahájila v Nespekách provoz nová obecní mateřská školka pro 56 dětí.

V dubnu se v Benešově uskutečnilo setkání regionálních kronikářů, akci uspořádal svazek obcí CHOPOS, společnost Posázaví o. p. s., Městská knihovna Benešov a Státní okresní archiv Benešov.

V Úročnici se uskutečnila dne 6. 5. tradiční „Úročnická pouť“ a v rámci ní proběhl 1. ročník soutěže o „Nejlepší pečené vepřové koleno“.

 Dne 26. 5. se uskutečnilo v Hrochově Týnci tradiční již třinácté „Setkání Týnců“, kterého se zúčastnili i zástupci Týnce nad Sázavou. Setkání se uskutečňují každý druhý rok, myšlenka setkávání vznikla v Týnci nad Labem; v Čechách je 14 Týnců a na Moravě jsou 2.

Osadní výbor v Úročnici společně s SDH připravil na den 2. 6. „kácení Máje“ na návsi a pálení ohně s opékáním špekáčků, radost měli hlavně děti.

SDH Úročnice společně s Osadním výborem uspořádal dne 3. 6. „Dětský sportovní den“ na hřišti včetně soutěží s požární technikou.

Od července je nově otevřeno Turistické informační centrum Konopiště, provozovatelem je Kulturní a informační centrum Benešov p. o., je umístěno v historickém domě stojícím na hrázi Konopišťského rybníka.

Od 2. do 5. 8. proběhl v Benešově v „Táborských kasárnách“ již podruhé hudební festival „Sázavafest 2012“.

Dne 23. 8. převzal starosta Benešova Ing. J. Hlavnička v Praze z rukou hejtmanky Středočeského kraje pamětní plaketu za mimořádnou péči o pomníky, hroby a pamětní desky, které připomínají oběti první a druhé světové války na Benešovsku.

Dne 24. 8. v Týnci nad Sázavou společnost Posázaví o. p. s. s partnery v rámci projektu „řeka se mění“ byla uspořádána výstava „Voraři na Sázavě“ (výstava, modely vorů, soutěže pro děti, speciální jídelníček, na Sázavu vyjel miniaturní vor ze smrkových klád).

Tělovýchovná jednota Úročnice dne 26. 8. zahájila na hřišti podzimní fotbalovou sezonu.

SDH Úročnice uspořádal dne 1. 9. na návsi před hospodou „U Žabů“ „1. Úročnické pivní slavnosti. Přítomní ochutnali 12 druhů piv a zúčastnili se množství soutěží s tématem pivo. I soutěže pro děti potěšily.

V Úročnici dne 7. 10. v rámci posvícení proběhl 2. ročník soutěže „o Nejlepší Úročnický posvícenský koláč“.

Titul „Mistra republiky“ v králících získal na výstavě v Lysé nad Labem Zdeněk Zazvonil (jednatel Českého svazu chovatelů, v roce 2013 mu bylo uděleno ocenění „Významný občan města Týnec nad Sázavou“).

V tomto roce získal značku „Kraj Blanických rytířů regionální produkt“ „Pension Konopiště****“, který prezentuje návštěvníkům tradici rodiny d‘Este, historii Konopiště a ve vlastním muzeu také tradici výroby motocyklů JAWA.

Dne 21. 11. proběhlo v Praze slavnostní vyhlášení výsledků srovnávacího výzkumu „Město pro byznys“ (Cena týdeníku Ekonom) Středočeského kraje 2012. Vítězem se opět stalo město Benešov, obhájilo tak loňské vítězství. Někdy je uváděn název soutěže „Nejlepší město pro podnikání ve Středočeském kraji“.

V Úročnici se uskutečnilo před hospodou „U Potíla“ dne 2. 12. rozsvěcení „Vánočního stromu“, oslava byla spojena s Dětskou nadílkou.

Osadní výbor Úročnice dne 15. 12. uspořádal předvánoční „Posezení pro důchodce“.

SDH Úročnice dne 31. 12. uskutečnilo v místní hasičské zbrojnici „Silvestrovský večer“.

2013

Dne 7. 2. byla slavnostně otevřena za účasti starosty města Benešov Ing. J. Hlavničky a jeho zástupců Ing. J. Hlavničky, T. Podholy a Ing. Tichovského nová kontejnerová školka „U kohoutka Sedmipírka“. Provoz byl zahájen dne 11. 2.

Dne 2. 3. bylo již popatnácté uděleno ocenění Blanický rytíř fyzickým osobám, které se významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Tentokrát obdržel ocenění i Erich Renner z Benešova za zejména badatelskou a publikační činnost v regionální vlastivědě.

Dne 6. 4. došlo k úplnému vypuštění Konopišťského rybníka a k plánovanému výlovu. Následně bude nožné zahájit realizaci odbahnění rybníka a tak k zahájení akce „Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna“. Vylovené ryby byly přemístěny do Černoleského rybníka. Předpokládá se odvoz cca 147 tis. m3 bahna.

Dne 7. 4. zemřel v Benešově malíř a grafik Mgr. Vladimír Cidlinský, majitel „Galerie C“ na Karlově (*12. 8. 1934). Na jeho bývalém ateliéru na Karlově byla odhalena pamětní deska: “Zde tvořil malíř a grafik Mgr. Vladimír Cidlinský 1934-2013.“

Ve dnech 12. až 14. 4. se uskutečnil pod taktovkou společnosti Posázaví o. p. s. tradiční jarní úklid řeky Sázavy, tj. projekt „Čistá řeka Sázava“. Pomáhalo 1 327 dobrovolníků opět s patronkou projektu Anetou Langerovou.

Dne 9. 5. proběhlo v Benešově na Masarykově náměstí č. p. 230 slavnostní otevření „Turistického informačního centra“.

V konopišťské bažantnici se konalo myslivecké mistrovství Evropy za účasti 842 střelců. Střelnici spravuje Lesní závod Konopiště s vedoucím Miroslavem Jankovským.

Benešovská organizace včelařů slavila 110 let od svého založení, nyní má 85 členů/včelařů, kteří zazimovali 1080 včelstev.

Od tohoto roku hraje fotbalový klub z Týnce nad Sázavou („FK Fercom Týnec nad Sázavou“) I. B třídu (dosud).

V Úročnici na budově hasičské zbrojnice byla odhalena pamětní deska na počest Františka Máši, bývalého starosty obce Bukovany, Úročnice, starosty okresu Benešov a poslance Zemského sněmu království českého.

Sdružení Malíři Týnecka – Věra Mačková (*8. 10. 1947 v Benešově u Prahy), tvoří od roku 2000, členka Kruhu výtvarníků. Magdalena Stárková Timplová (27. 7. 1974 v Praze), tvoří od roku 1992, výstava v Týnci nad Sázavou 31. 5. 2014

 V noci z 1. na 2. 6. zasáhla Benešovsko blesková povodeň, v důsledku ní se pak rozvodnily některé toky, nejvíce byly poškozeny obce Bystřice, Poříčí nad Sázavou, Postupice, Chrášťany a Krusičany. Zasahovaly jednotky HZS, dobrovolných hasičů včetně z Úročnice a Policie ČR.

Dne 2. 6. rozvodněný Tloskovický potok zaplavil obec Krusičany. Zasahovali hasiči z Pecerad, Týnce nad Sázavou, Zbořeného Kostelce, Krusičan a Podělus.

Dne 3. 6. Při povodni kulminovala řeka Sázava v Nespekách na úrovni dvacetileté vody.

Dne 21. 6. se v Týnci nad Sázavou uskutečnilo již čtrnácté tradiční „Setkání Týnců“, zúčastnilo se ho 11 českých a moravských Týnců. Setkání mají tři části: oficiální – setkání představitelů obcí a měst, sportovní – turnaje a kulturní program.

Dne 4. 11. zemřela PhDr. Eva Procházková, ředitelka Státního okresního archivu v Benešově. Od roku 1978 ředitelka Okresního archivu Benešov, od roku 1996 redaktorka „Středočeského sborníku historického“ a od roku 2004 redaktorka „Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka“. Byla držitelkou „Medaile za zásluhy o české archivnictví“, „Medaile Přemysla Pittra“ a titulu „Blanický rytíř“.

Dne 7. 11. byl před prostranstvím „Základní školy Na Karlově“ slavnostně odhalen nový bronzový model, který zachycuje historickou památkovou zónu města Benešov – Karlov.

V rámci rozvoje obnovy turistického ruchu v oblasti Benešovska začala obnova celé turistické stezky Měsíčním údolím – od zámku Konopiště přes osadu Racek až do Poříčí nad Sázavou, podél Konopišťského potoka.

Město Benešov připravilo k zahájení akci „Odbahnění Konopišťského rybníka“, ukončení akce je plánováno na září 2015. Akce je financována za přispění dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR s oficiálním názvem „Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna“.

V Týnci se připravuje zprovoznění naučné stezky o délce 5,5 km s 9 zastaveními s dřevěnými informačními tabulemi. Součástí každého informačního panelu budou herní prvky pro děti – kvízy, hlavolamy a naučné hry, vše provází čert. Součástí stezky jsou dva interaktivní hlavolamy a busola a bude zde i geocaching.

Granodiorit z lomu v Peceradech byl použit na stavbu významných budov – památník Jana Ámose Komenského v holandském Naardenu, Petschkova paláce a jeho vilu v Praze.

2015

V červnu bylo v Benešově zahájeno vyklízení staré hasičské zbrojnice v Pražské ulici, demolice bude provedena do konce roku.

Dne 23. 5. uskutečnilo na Konopišti Okresní sdružení hasičů pod záštitou hejtmana Středočeského kraje a města Benešov již pátý ročník setkání profesionálních i dobrovolných hasičů. Kromě ukázek z činnosti dobrovolných a profesionálních hasičů a složek IZS byla vidět i historická a současná hasičská technika, soutěž historických koňských stříkaček (s mezinárodní účastí) a volba MISS Hasička Středočeského kraje. Hrál dechový orchestr Vranovanka. Zásahová jednotka naší obce zajišťoval na akci požární pohotovost.

Dne 11. 4. hořel přístřešek u truhlárny v Neštěticích, hasili hasiči z Benešova, Netvořic a Neveklova (pět automobilových cisteren a výšková technika), požár byl lokalizován za 18 minut a za 1 hodinu uhašen.

Dne 28. 7. byla otevřena nová lávka přes řeku Sázavu pod hradem Zbořený Kostelec, slavnostně otevíral hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

Muzeum umění a designu města Benešova se stalo příspěvkovou organizací.

2016

Státní oblastní archiv v Praze a Státní okresní archiv Benešov uspořádaly na zámku Konopiště v termínu od 22. 11. do 21. 12. Výstavu s názvem „František Josef I. Jeho rodina a velká válka – Svědectví historické fotografie“.

Projekt „Čistá řeka Sázava“ organizovaný „Posázavím o. p. s.“ ve spolupráci s „Lípa pro venkov z. s.“, „Královská stezka o. p. s.“, „Havlíčkův kraj o. p. s.“ a další; uklidilo se cca 200 km řeky a přítoků. Uklízely se již i přítoky řeky Sázavy – potoky Benešovský, Jevanský, Dojetřický, Štěpánovský, Úžický, Křešický a potok Mnichovka.

2017

Státní zámek Konopiště uspořádal v prostorách na jižní terase výstavu, která připomíná 130 let od 1. 3. 1987, kdy arcivévoda František Ferdinand d’Este koupil zámek Konopiště. Výstava trval od 1. 3. do 31. 3. a jsou na ní vidět dobové fotografie, kupní smlouva, vykopávky z Růžové zahrady, připomíná se i statek Benice a založení benešovského pivovaru.

Spolek přátel Konopiště začal sbírat finanční prostředky na restauraci kované brány, která v době Františka Ferdinanda d’Este byla osazena mezi pilíři brány konopišťského parku u „přeložky“ u Benešova (brána byla uložena ve skladech Lesů ČR). Restaurování provedl kovář František Trpka ze Sedlce – Prčice. Brána bude osazena v dubnu 2018 na počátku promenádní cesty.

V Benešově se pod novým vedením připravuje na otevření v roce 2018 Muzeum umění a designu. Sbírka muzea čítá cca 13 tisíc sbírkových předmětů – předměty z oblasti malby, grafiky, fotografie, plastiky a designu. Současně probíhá pod dohledem města rekonstrukce historické budovy muzea.

V říjnu se v Týnci nad Sázavou konala taneční soutěž „O Cenu města Týnec nad Sázavou“, zúčastnilo se cca 200 tanečních párů, pořádala společnost Posázaví o. p. s., Taneční škola SALTA Jitky a Karla Maršálkových a Společenské centrum Týnec.

V Týnci nad Sázavou se připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby „Dopravní terminál Týnec nad Sázavou“ (rekonstrukce autobusového nádraží s napojením na vlakové nádraží).

Držitelem značky „Kraj Blanických rytířů regionální produkt“ se mimo jiné stal certifikovaný produkt „Hovězí z farmy od Palečků“, vyzrálé hovězí z býků si lze zakoupit přímo na farmě v Krusičanech.

Na zámku Konopiště se v listopadu uskutečnily Svatohubertské slavnosti a Svatohubertská mše, kterou celebroval J. E. Mons. Jan Baxant, sídelní biskup litoměřický.

Dne 10. 11. proběhla v Benešově před Památníkem obětem I. a II. světové války pietní vzpomínková akce u příležitosti Dne válečných veteránů.

Po 70 letech působení Klubu kuželkářů v Benešově byla zrekonstruována kuželna (dráhy včetně automatického stavění a ovládání celé hry).

V Benešově na Spořilově byla zkolaudována nová patrová Mateřská školka Úsměv, stavěla firma PRADAT s. r. o.

Dne 29. 11. se na zámku Konopiště konal obřad vysvěcení nového zvonu, provedl jej Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český. V zámecké kapli pak proběhla bohoslužba, během níž byl zvon do zvonice zavěšen a na konci mše svaté se poprvé rozezněl.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Elon Musk was right: artifitial intelligence will make new WAR. The "XEvil" was released!

(Mashajainc, 14. 12. 2017 0:20)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve any anti-botnet CAPTCHA's.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"