Jdi na obsah Jdi na menu
 


Část 23 (6. doplněk) - rok 1987 až 1999

17. 12. 2012

1987

Druhé setkání „Týnců“ se konalo dne 11. 9. v Týnci nad Sázavou.

Svoji činnost ukončil týnecký kronikář a historik Miroslav Šafrata (*5. 11. 1925 v Lukavci, †19. 23. 1990). Novou kronikářkou se stala od října 1988 JUDr. Blanka Dalibová z Týnce (do roku 1889).

Předsedou oddílu turistiky v Týnci se stává Jaroslav Lomoz (končí Lumír Richter).

Dne 17. 10. zemřel dlouholetý člen, místopředseda, jednatel a kronikář SDH Týnec nad Sázavou, Stanislav Šípek. Hasiči se zúčastňují okrskové soutěže v Peceradech.

PhDr. Jiří Tywoniak sepsal pro město Týnec jeho historii vydanou MNV v knize „Týnec nad Sázavou – z jeho historie a současnosti“.

1988

V přízemí budovy v areálu civilní obrany v Benešově v ulici Pod lihovarem byl zřízen depozitář okresního archivu.

Zemřela JUDr. Ludmila Kloudová, rozená Veselá (dcera JUDr. Františka Veselého, starosty Benešova, ministra spravedlnosti a senátora), významná osobnost Benešova (předsedkyně Ochrany matek a dětí, členka kuratoria ústavu T. G. Masaryka, Sokola, …).

Třetí setkání „Týnců“ se konalo v tomto roce v Týnci u Břeclavi.

Hasiči z Týnce se zúčastňují dne 14. 5. okrskové soutěže v Bukovanech, 3. místo. Družstvo mládeže se účastní dne 15. 10. okresní soutěže v požárním sportu, 18. místo z 33 družstev.

N. p. Metaz se přejmenoval na státní podnik Metalurgické závody v Týnci nad Sázavou. Podnikovým ředitelem n. p. JAWA se stal Ing. Zdeněk Cába. Za Ing. Vítovce se stal novým obchodním náměstkem Václav Sviták a výrobní náměstek byl Ing. Pavel Kudrna.

1989

Novým ředitelem n. p. JAWA se stal Ing. Jan Černohorský.,           

Dne 19. 2. zemřel v Týnci dlouholetý kronikář, učitel dějepisu a historik Miroslav Šafrata.

Volby do městského zastupitelstva města Týnec nad Sázavou proběhly dne 24. 11. Starostou města Týnec nad Sázavou se stal již potřetí Miroslav Berka (důchodce). Před tím byl předsedou MěNV Bohumil Souček. Zastupitelstvo rozhodlo o přejmenování ulic – dříve Sovětské armády/nově Benešovská, Vítězná/Jílovská, Fučíkova/9. května a ulice na mostě T. G. Masaryka dostala název Ing. F. Janečka.

Podnikovým ředitelem Metazu se stal Ing. Miroslav Tvrdý.

Skupina KEKS hrála ve složení Petr Dudík (klávesy, zpěv), Štěpán Kojan (kytara, zpěv), Jan Kouba (basová kytara) a Marek Mičík (bicí).

Ze svazku obce Týnec nad Sázavou vystoupily obce Bukovany, Chářovice a Chleby.

V Týnci se dokončovalo zdravotní středisko a v Náklí, mezi fotbalovým stadionem a řekou vznikl autokempink.

Předsedou oddílu turistiky v Týnci se stává Lumír Richter (končí Jaroslav Lomoz).

Hasiči z Týnce uspořádali na fotbalovém stadionu „V Náklí“ okrskovou soutěž v požárním sportu, muži skončili na 4. místě. Přitom oslavili devadesáté výročí založení sboru. Družstvo mládeže se účastní celostátní hry „Plamen“. Výroční schůze se konala dne 3. 12. v Kulturním domě Metaz.

V Krusičanech byla uzavřena prodejna družstva Jednota, byla v č. p. 1, bývalý hostinec „U Radů“.

V Týnci se rozpadá hudební skupina „Šmolka“, M. Čelikovský aj. Chmel pokračují v jílovské hudební skupině „Country cocktail“.

Týnečtí ochotníci při KD Metaz sehráli dne 18. 11. svoje poslední představení, hru Miroslava Horníčka „Dva muži v šachu“. Od založení v 70. letech ochotníci sehráli hry pro dospělé: „Červen počátek léta“, „Komedie o strašidle“, „Dívka pro mé babí léto“, „Dámský krejčí“, „Košilka“, „Přátelství“, „Jak umřít na lásku“, Svatba sňatkového podvodníka“, „Dům na nebesích“ a pro děti: „“Tři čertovy zlaté vlasy“. Režíroval Ing. Bayer a nakonec Vratislav Měchura. Lze připomenout herce: MUDr. Jiří Gabriel, Marie Svobodová, Josef Bayer, Stanislav Šípek, Milena Outratová, Miroslav Vízner, Hana Rakovcová, Marcela Boubelíková, Eva Borovičková, Stanislava Bukovjanová, Martina Vrňatová, Petr Kastely, Jindra Dvořáková, Štefan Kačník, Jaroslav Honzík, Vratislav Měchra. Pomáhali: Jiří Konvička, Antonín Krch, Karel Jukl (technika a scéna), Marie Šlenkrová, Hermína Pošmurná, Jaroslava Rakova (nápověda).

V Týnci skončila k 30. 6. dětská organizace Pionýr a finanční prostředky po ní byly převedeny na znovu obnovenou organizaci Junák.

Po tomto roce byly ze znaku města Týnec nad Sázavou vypuštěny symboly podniků JAWA a Metaz.

90tá léta

Při opravě kostela svatého Bartoloměje v Ledcích byla střešní báň nahrazena jehlancovitou střechou.

V tomto období (již od osmdesátých let) byla bohatá a pestrá činnost odboru Asociace sportu pro všechny v Týnci nad Sázavou, dochází k nástupu džezgymnastiky a aerobiku, přicházejí noví cvičitelé – Eva Semerádová, Hanka Šmídmajerová, Věra Junová, Vlasta Richterová, Eliška Balatová, Věra Sladkovská, Jirka Jarolím, Marie Flejberková, Eva Boušková, Eva Uhrincová, Věra Junová, Iva Konvičková, Jana Skružná, Helena Znamenáčková, Pepík Hora, Pepík Čermák, Jirka Žilinský, Zdeněk Vaniš a další. V zimě se pro děti pořádají sáňkařské závody v „Kozlovicích“ a v létě atletické závody na hřišti u školy a v lese závody v tábornických a turistických znalostech a dovednostech. Na přelomu května a června se pořádaly soutěže ke Dni dětí a v prosinci vánoční soutěže. Školní skupinová vedoucí Jana Vrtišková ve spolupráci s odborem v létě o prázdninách pořádali příměstský tábor pro děti.

Při volejbalovém oddíle mužů v Týnci byl založen i oddíl žen, hrají však jen rekreačně, protože na okrese Benešov není jiné mužstvo.

V Týnci založil hudební nadšenec J. Honzík dechovku mladých s názvem „Týnečanka“, vedl ji společně s Z. Březinou 7 let (hudba hrála i v Holandsku ve městě Hoelevaken v roce 1995). Poté založil novou „Týnečanku“ u dospělých V. Křivánek.

1990

Dne 16. 1. hasiči z Týnce obdrželi za poruchový vůz „AVIA 30“ nový vůz „AVIA 50“.

Týnecké ochotnické divadlo sehrálo na jaře svoje poslední představení, byla to hra Miroslava Horníčka „Dva muži v šachu“. Poslední představení bylo i vzpomínkou na minulých 90 let týneckého ochotnického divadla. Ochotníci hráli i v Benešově, Sedlčanech, Netvořicích, Neveklově, na Prosečnici, Úročnici, Oušticích, na Nové Hospodě apod.

V Benešově vznikla jako rodinná firma MK Magnezit Kračmar, výroba magnezitových brusných kotoučů a šrotovacích kamenů.

Dne 8. 2. byly v Týnci zahájeny kroky k obnově Junáka a dne 3. 3. bylo obnoveno středisko TYSAN. Vedoucí Jenda Makovec a Zdeněk Měrka, později Martin Láska, Lumír Richtr, Láďa Balej, Jirka Konvička, Dana Kajnarová/Oktábcoá, Jana Kajnarová/Pavlíková, Petra Jahodová a Věrka Sowinská.

Dne 19. 2. zemřel týnecký kronikář a historik Miroslav Šafrata (*5. 11. 1925 v Lukavci).

V Benešově vznikla firma Vladimír Nerad Elektroslužby. Hlavním oborem firmy jsou montáže a údržba elektroinstalací NN a revizí hromosvodů.

Závod 01 Benešov, který byl součástí Středočeských mlýnů a pekáren se sídlem v Kladně v Benešově začal být postupně privatizován, samostatně začaly fungovat provozovny ve Vlašimi, Všechlapech, Divišově a Sedlci) a poklesla jeho výroba vznikem malých soukromých výroben.

Do tohoto roku bylo vyrobeno téměř 3,5 mil. ks motocyklů JAWA (ročně se vyrábělo až 100 000 ks), motocykly se vyvážely do více než 50 exportních teritoriích světa.

Od 31. 5. se stala týneckou kronikářkou Věra Nohejlová (do roku 1992).

Před budovou Městského úřadu v Týnci nad Sázavou v Náklí byl osazen, resp. znovu obnoven dne 27. 10. pomník padlých v I. světové válce. Dříve stával před školou, ale při přestavbě silnice byl umístěn do skladu MNV.

Dne 15. 11. vyhlásil ONV Benešov na zalesněném vrchu Čížov a strmých skalách kolem zříceniny hradu Zbořený Kostelec vyhláškou na ploše 56,79 ha chráněný přírodní výtvor Čížov. Rezervace zahrnuje květnaté bučiny a habřiny, bylinné patro – kokořík vonný, medovník meduňkolistý, okrotice dlouholistá, pérovník pštrosí.

Václavice se staly samostatnou obcí.

Předsedou oddílu turistiky v Týnci se stává Stanislav Šípek ml. (končí Lumír Richter).

První soukromé obchody po revoluci v Týnci – květinářství a prodejna partiového zboží, bistro paní Srbové po prodejně oděvů na Jílovské ulici, prodejna zeleniny pana Drahokoupila u kulturního domu, sklenářství pana Macháčka na dvoře týnecké fary, kadeřnictví paní Reisigové z Krusičan v Klusáčkově ulici, prodejna a servis Urbex pana Václava Urbance z Chlístova.

Mlýn v Podělusích byl vrácen v restituci původním majitelům.

V Benešově bylo založeno Okresním úřadem v Benešově muzeum jako Galerie výtvarného umění (později Muzeum umění a designu)Nejdříve muzeum sloužilo jako výstavní síň, otevřený ateliér a mediatéka, později vedle správy sbírek se zaměřilo na pořádání kulturních akcí, přednášek, besed, koncertů, filmových projekcí a výtvarných dílen pro veřejnost.

V Benešově vznikla firma JASA transport – Ing. Jaroslav Šašek. Zabývala se obchodní činností a opravami silničních vozidel. Nejdříve společnost sídlila v rodinném domku majitele firmy, později v halách v Černém lese, pak v Táborských kasárnách.

Stavební bytové družstvo v Týnci zkolaudovalo a dalo do provozu svůj poslední dům postavený družstevní svépomocí.

Bývalý Sokol, od roku 1974 oddíl Základní a rekreační tělesná výchova, se přejmenoval na odbor Asociace sportu pro všechny. V Týnci již Sokol nebyl obnoven, přestože znovu vznikla Česká obec sokolská.

Odbor turistiky v Týnci se začlenil do nově vzniklého „Klubu českých turistů“. Předseda Lumír Richtr.

V Benešově byla založena společnost MAVEL a. s., firma dodává kompletní technologie malých vodních elektráren (MNE).

Malíř Vladimír Cidlinský otevřel v Benešově „Galerii C“, vznikla jako první soukromá prodejna umění s veřejně-právní regionální galerií, aby se tak různým spektrem činností optimálně doplňovaly.

Marie Horynová se stala členkou předsednictva Českého svazu zahrádkářů (v roce 2009 jí bylo uděleno ocenění „Významný občan města Týnec nad Sázavou“).

Došlo k vyhlášení přírodní rezervace Čížov, bylo to za účelem ochrany biotopů teplomilných doubrav a květnatých bučin a habřin.

V Benešově bylo založeno „Muzeum umění a designu“ – malba, plastika, grafika pracuje s fotografií, holografií, videoartem, architekturou 20. století a designem včetně grafického. Díla do muzea darovali, resp. trvale zapůjčili – Miloslav Chlupáč, Olbram Zoubek, Karel Nepraš, Věra Janoušková, Pavel Opočenský, Aleš Lamr, Zdeněk Hůla, Antonín Kašpar.

1991

Kronikářem oddílu turistiky v Týnci se stává Marta Ducháčková.

Za podpory starosty Města Benešova Ing. Mojmíra Chromého a místostarosty pana Jandače převzalo Město Benešov pod sebe Galerii Benešov.

V tomto roce začala akviziční činnost Muzea umění a designu v Benešově, první série čtyřiceti obrazů V. Antuška byla bezplatně převedena od Českého muzea výtvarných umění v Praze.

Autoškola Říha (založena v roce 1989 v Bystřici) byla převedena do Benešova. Firma zajišťuje výuku v oblasti od malého motocyklu až po autobusy.

Novým tajemníkem městského úřadu Týnec se stal Ing. Emil Marek z Krusičan.

Byl dokončen vodojem nad Chrástem nad Sázavou a následně byl napojen na vodovod ze Želivky, tím Týnec vyřešil nedostatek zásobování vodou.

V Benešově byla založena společnost Matra Transport a. s.  Činnost firmy – doprava, celní deklarace, servis LKW, pneuservis, skladování a logistika.

Zanikl Svaz invalidů v Týnci, připomínají se předsedové: Milada Červená, Alžběta Jíchová, Vladimír Šanda, Jiří Šedivý, František Šindelář, Alois Berka, Bohumil Svoboda, Miluše Petrášková a Jan Mikušinec. Vzpomíná se na přednášející: MUDr. Říha, MUDr. Hoke, MUDr. Semaníková, MUDR. Vlčková, Berka Miroslav.

V Benešově vznikla stavební firma Ing. Jan Sládek

Benešovský pivovar, který byl pod správou národního podniku ve Velkých Popovicích, byl začleněn do Pivovaru Bohemia a. s. Praha.

Při „TJ Zbořený Kostelec se organizuje oddíl cyklistiky - horských kol (Zdeněk Baloun a Jiří Vrbata, později Josef Šíma, Vašek Zídek, Jirka Jun, Jan Vrbata, Mirek Novák). Hraje se i nadále – volejbal, stolní tenis, sálová kopaná, florbal, tenis, šachy, …

Dne 1. 3. se konalo sčítání lidu a domů. Týnec – 5 249 lidí (2 626 mužů a 2645 žen), 1 021 domů, 1 985 bytů (1 814 obydlených trvale, 171 neobydlených).

Byl vytvořen SHŠMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, opět se hasiči vracejí k názvu Sbory dobrovolných hasičů.

Dne 15. 6. Firma Oční optik Šafanda vydražil státní provozovnu oční optiky ve Vlašimi a následně v Benešově na Masarykově náměstí 102.

V Benešově vznikla firma Fulzar s. r. o., která působí v oblasti projekce zabezpečovací železniční techniky.

Dne 1. 10. byla v Benešově založena firma Zdeňka Lehká – stavebniny.

Od tohoto roku v Benešově působí firma Hubex, oborem činnosti je deratizace, dezinfekce a plynování. Vyrábí též nástrahy „HUBEX“ na základě patentu Josefa Hubínka z Úročnice č. p. 16.

V Týnci se loděnice oddílu kanoistiky stěhovala z domu školní družiny do „Náklí“.

Na výroční schůzi SDH Týnec obdrželi medaili Václav Žaba, Jiří Dvořák a Stanislav Šípek ml.

1992

Chráněný přírodní výtvor Čížov – byl zákonem č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. kategorizován na přírodní rezervaci Čížov.

Ing. Mojmír Chromý s PhDr. Tywoniakem v Benešově společně otevřeli zrekonstruovanou „Šímovu síň“.

Muzeum Podblanicka z Vlašimi zřídilo v Benešově č. p. 74 na Malém náměstí svoji pobočku – je zde expozice dějin Benešova a okolí a výstava „Náš pluk“, věnovaná historii 102. Pěšího pluku, který byl spjat s městem již od 80. let 19. století.

Novým ředitelem podniku JAWA se stal Ing. Josef Mrva, podnik se zadlužoval, produkce klesla na 7 194 ks motocyklů.

Junák v Týnci nad Sázavou si vybudoval na náspu nad Janovickým potokem u ulice Mírová klubovnu.

V Benešově byla založena Lubomírem Odstrčilem firma BENTI s. r. o. Provozovala stavební činnost a stínící techniku.

Privatizací podniku Silnice Praha a. s. vznikla firma BES s. r. o. Benešov. Hlavní činnosti – výstavba silnic a komunikací, demoliční práce, výstavba hřišť, výstavba inženýrských sítí a ekologických staveb, …

Benešovské pivo Ferdinand 12o bylo oceněno druhým místem v celostátní soutěži ČOI.

Dne 1. 4. byla založena v Benešově společnost BEMOINVEST s. r. o. a činnost zahájila v červnu, jednalo se o činnost ve stavební výrobě. V Mariánovicích vybudovala vlastní hospodářský stavební dvůr a v centru města pak administrativní objekt.

Na Benešovsku vzniká sdružení obcí pro zřízení skládky odpadů v Přibyšicích.

Skupina KEKS hrála ve složení Petr Dudík (klávesy, zpěv), Štěpán Kojan (kytara, zpěv), Jan Kouba (basová kytara) a Josef Havlíček (bicí).

V Týnci nad Sázavou byl privatizován státní podnik Metaz a vznikla firma Metaz a. s., předmětem činnosti firmy je slévárna oceli a hliníku a modelárna.

Od „TJ JAWA METAZ Týnec“ se odloučil oddíl kopané s názvem „FK JAWA METAZ Týnec“, prezident Stanislav Janda.

Dne 6. a 7. 6. se konaly volby do národních rad a federálního shromáždění.

Město Týnec prodalo ve veřejné dražbě dům „u Maněnů“, stál naproti Metazu, vydražila jej Česká spořitelna.

Novým kronikářem města Týnec se stal Miroslav Berka (starosta města v letech 1990 až 1994).

1993

Dne 1. 2. Transformací z bývalého podniku Agropodniku Benešov firma Mydlářka a. s. Předmětem podnikání jsou – zemědělská prvovýroba (výroba vepřového masa, kuřat a výroba vajec), obchodní činnost s průmyslovými hnojivy, uhlím a pohonnými hmotami, služby pro zemědělství a silniční motorová doprava.

Dne 19. 2. firma Oční optik Šafanda v Benešově vydražila objekt bývalé moštárny na Masarykově náměstí 1044, dne 31. 1. 1994 pak slavnostně v tomto objektu otevřel novou provozovnu optiky. Následovalo otevření dalších optik v Sedlčanech, Týnci nad Sázavou a Voticích.

Dne 30. 4. se ze státního podniku Metaz stala akciová společnost. Metaz převedl bezplatně do majetku města Týnec mateřskou školku v sídlišti. K prodeji nabídl týnecký kulturní dům, bývalou továrnu na kameninu.

Starosta města Týnec Miroslav Berka se ujal sepisování městské kroniky.

Dne 30. 6. bylo předáno do užívání veřejnosti nové zdravotní středisko v Náklí (lékárna, gynekolog, praktický lékař, 2x zubní lékař, nosní, krční a ušní lékař).

Janečkova vila se zahradou a přilehlým višňovým sadem byla v rámci restituce vrácena potomkům zakladatele továrny Ing. Františka Janečka.

Firma JASA transport – Ing. Jaroslav Šašek zakoupila polovinu objektu v průmyslové zóně v Křižíkově ulici v Benešově po ACP Praha.

Transformací firmy Agropodnik Benešov vznikla společnost Mydlářka a. s., specializuje se na výrobu vajec (Mydlářka) a vepřového masa (mimo jiné porodna prasat v Neštěticích), na výkrm kuřat a obchod s rostlinnými produkty, hnojivy,…

V návaznosti na zákon z roku 1991 o navracení majetku obcím převzaly okolní obce a tedy i Město Benešov smlouvou uzavřenou s lesy ČR – lesní závod Konopiště do svého majetku lesní pozemky, jimi dosud obhospodařované. V návaznosti na tuto skutečnost vznikla tedy od 1. 3. z iniciativy starosty Města Benešov Ing. Mojmíra Chromého „Společná lesní správa“, která spojila do správy pozemky města Benešov včetně pozemků na katastru osady Úročnice (137 ha + 50 ha vydáno od 1. 4. 2003), obce Václavice (168 ha, starosta Václav Šindelář), obce Chrášťany (156 ha, starosta František Čečil), celkem 461 ha lesní plochy + 50 ha Jemniště.

Dne 1. 7. se „Sokol Pecerady“ sloučil s „FK JAWA METAZ Týnec“.

Dne 3. 7. projel Týncem zvláštní vlak s historickým salónním vozem prezidenta T. G. Masaryka, ve voze byl prezident Václav Havel s manželkou Olgou.

Dne 23. 8. vznikl v Týnci nad Sázavou „Šachový oddíl TJ JAWA Brodce“, který navázal na mnoholetou tradici šachu v obci (první šachový oddíl vznikl 9. 9. 1942). Hrací místnost má v „Dům s pečovatelskou službou“ (ulice Okružní“).

V Týnci zemřel čestný občan města akademický malíř Vladimír Jandejsek.

V listopadu se konaly volby do obecních zastupitelstev. V Týnci se stal starostou Zdeněk Březina a místostarostou Ing., Ladislav Žížala.

SDH Týnec dne 11. 12. uspořádal výroční schůzi v hostinci „U Heřmanů“, novým velitelem byl zvolen Petr Pěkný, skončil velitel Martin Simůnek, starostou zůstal František Hruška. Medaili obdrželi Josef Škréta, František Šípek, František Hruška.

1994

V Týnci nad Sázavou byl uveden do provozu víceúčelový objekt „Bisport“, půjčovna lodí, obchod s vodáckým vybavením a vodácké výlety na kánoích a raftech. Týnecká stavební firma Otta zahájila přestavbu domu „u Maněnů“ na pobočku České spořitelny“.

V únoru zemřel aktivní malíř Týnce a okolní krajiny Josef Jirák.

Dne 1. 3. privatizací závodu 01 Benešov, který byl dříve součástí Středočeských mlýnů a pekáren se sídlem v Kladně v Benešově vznikla společnost Benea s. r. o.  – Benešovská pekárna a cukrárna.

V květnu zemřel malíř, spoluzakladatel týneckého muzea a učitel v důchodu František Bučina.

Dne 8. 7. navštívil Týnec syn zakladatele továrny na motocykly Američan Miki Janeček.

Benešovský pivovar obdržel Zlatou pečeť za pivo tmavý ležák Ferdinand.

V červenci zemřel historik PhDr. Jiří Tywoniak, spolupracoval s týneckým muzeem, vydal řadu publikací.

Byla zřízena firma Vodohospodářská společnost Benešov s. r. o., která zajišťovala od této doby provoz vodovodu ve městě Benešov, veškerý infrastrukturní majetek byl na základě schváleného privatizačního projektu převeden na obce a města.

V Týnci zemřel malíř Josef Jirák (*30. 11. 1920, Klášterní Skalica na Kolínsku), v roce 1945 nastupuje jako instruktor do brodecké Jawy. Maloval svůj kraj, obrázky z cest po cizině, kreslil portréty, kytice a lesní zvěř. Vystavoval v Týnci, Benešově, v Brně, bývalé NDR a Tokiu.

Dne 20. 10. zemřel učitel Miloslav Balata, učil náboženství, češtinu, vlastivědu, němčinu, zpěv a kreslení, byl ředitelem základní devítileté školy na Karlově. Maloval, dělal keramiku, vyřezával knoflíky a brože, napsal historii benešovských škol, která vyšla ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka.

Zemřel malíř František Bučina (*11. 1. 1899, v rodině týneckého pekaře), učitel a malíř Týnecka. Záliby hudba a malování – krajiny z okolí Týnce, týnecký hrad a kytice (olej, tempera, akvarel).

Z tenisového oddílu TJ JAWA-METAZ v Týnci vznikl Tenisový klub Týnec.

V Týnci vznikla hudební skupina (big beat, rock) „TNS“ (Týnec nad Sázavou), Jiří Kotlár (kytara), Tomáš Krajánek (zpěv), Vladimír Dudkovič (bubny).

V Týnci zkoušela votická hudební skupina „Parafin“ (bicí – týnecký bubeník Pavel Korec, známý z populární skupiny „KEKS“).

Starostou Městského úřadu Týnec se stal Zdeněk Březina, počítačový odborník z Týnce. Před tím byl starostou Miroslav Berka.

Zemřel kapelník týnecké dechovky Josef Drábek (*1908, ještě v 86 letech hrál fyzicky náročné party 1. křídlovky), který až do své smrti vedl menší dechovku (pozůstatek bývalé velké dechovky). Vedení kapely převzal kapelník J. Hruška (ze Senohrab, rodák z Pecerad, trombon, baskřídlovka).

A mužstvo volejbalu Týnec vyhrálo II. třídu krajského přeboru a postoupilo do I. Třídy, zde skončilo na 6. místě.

V Podělusích byla zřízena pečovatelská služba až do domu a byly vybudována telefonní budka.

V Týnci byl postaven nový administrativní objekt v ulici K Náklí, vlastník česko-rakouská firma Stasko (prodej vodovodních, elektrických a plynových armatur), byla dokončena 1. etapa stavby budovy Bisport u mostu (restaurační a ubytovací zařízení a středisko vodního sportu).

V Týnci v hradním areálu byla opravena hradní zeď, vnitřní prostory rotundy a po rekonstrukci byla otevřena budova muzea a expozice týnecké kameniny. Zásluhu na znovuotevření muzea měl starosta města Zdeněk Březina. Scénář muzea zpracovala Dr. Váňová pracovnice okresního muzea v Benešově, také vybrala z depozit Národního muzea v Praze exponáty (kolekci týnecké kameniny).

Výroční členská schůze SDH Týnec se konala dne 17. 12. Medaili obdržel Miroslav Auzký. Zemřel dlouholetý člen sboru a pokladník Pavel Starý.

1995

Od 1. 1. vzniká „Sdružení obecních lesů Benešovska“ (navazuje na „Společnou lesní správu“). Připojeny lesy obce Bukovany (k 1. 1. 1995, 25 ha, starosta M. Šiška), obce Mrač (k 1. 1. 1995, 119 ha, starosta J. Martínek), město Týnec nad Sázavou (k 5. 11. 1996, 102 ha, starosta Z. Březina), obec Soběhrdy (k 5. 11. 1996, 121 ha, starosta F. Řehák) a obec Petroupim (k 17. 2. 1999, 25 ha, starostka E. Vašáková). Od 1. 1. vzniká nová lesnická organizace „Obecní lesy Benešovska“, jako samostatný „Lesní hospodářský celek (LHC)“.

Dne 3. 6. se SDH Týnec zúčastnil okrskové soutěže mužstev v Bukovanech, 8. místo, bylo provedeno 1 námětové cvičení.

Byl privatizován SVAK Benešov, svazek obcí převzal do správy přivaděč pitné vody Javorník – Benešov.

Od tohoto roku má v Týnci nad Sázavou sídlo firma Stasko Automation (založena v roce 1993), působí v oblasti průmyslové automatizace.

V Benešově byla založena společnost BN Leasing a. s. Firma se zabývá leasingem pro malé a střední firmy v širokém spektru předmětů.

V Benešově byla založena firma VETOS – Václav Moravec, firma je dodavatelem luxusních dveří a zárubní, …

Firma JASA transport – Ing. Jaroslav Šašek se transformovala ve firmu JASA s. r. o. Firma provozuje tyto činnosti – mezinárodní a vnitrostátní dopravu, opravy motorových vozidel, olejový servis, spediční služby, skladování, distribuce a prodej PHM, profesionální čištění a ošetřování automobilů.

V Benešově byla založena společnost ADOZ s. r. o., hlavním zaměřením firmy je obchodní činnost a služby ve stavebnictví se specializací v oboru nátěrových hmot, výrobků stavební chemie a vybraných stavebních materiálů.

Dne 5. 6. obnovil svoji činnost vlastivědný kroužek v Týnci, bylo to jako vlastivědná komise MěNV Týnec. Předsedou se stal Jan Staněk (do roku 1998).

V Benešově vznikla firma Elsten s. r. o. hlavní činností je tuzemská a zahraniční doprava a spedice.

V srpnu navštívili město Týnec američtí představitelé česko-americké organizace Greenway (prosazování ekologie, agroturistiky, cyklostezky, zachování historických částí měst).

Týnecký skauting oslavil 50 let od svého založení a týnečtí vodáci 40. ročník sjezdu řeky Sázavy na trase Týnec – Pikovice.

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček (*14. 9. 1934 v Peceradech č. p. 21) byl jmenován aktivním členem Americké akademie věd.

Dne 1. 9. Firma Oční optik Šafanda za vydatné podpory Obchodní akademie ve Vlašimi otevřela první soukromou školu v ČR, bylo to ve Vlašimi a byla to škola pro optiky (dvouleté pomaturitní studium).

Dne 30. 9. skončil ve funkci tajemníka Města Týnec Ing. Emil Marek. Město prodalo v dražbě dům č. p. 152 na Jílovské (do roku 1963 v něm sídlila úřadovna MNV). Bylo uzavřeno místní kino a schválen prodej městských bytů v Týnci a na sídlišti Chrást.

Ve školní družině při Základní škole v Týnci nad Sázavou probíhá setkávání dětí se zobcovou flétnou pod vedením Miloslavy Hranostýlové. Děti hrají na různých akcích – při vernisážích, adventních nedělích, na akci „Škola v městském muzeu“, školních akademiích, … Zahráli i na výstavě fotografií k životnímu jubileu Vladimíra Holase a při vernisáži obrazů Ing. Ladislava Žížaly v týneckém muzeu.

JAWA zavedla výrobu malého motocyklu s motorem o obsahu 50 ccm – model Moskito I a II.

Staré zdravotní středisko v Týnci bylo na základě privatizačního projektu převedeno do soukromých rukou. V suterénu budovy byla znovu otevřena lékárna.

Dne 10. 10. bylo slavnostně otevřeno Městské muzeum Týnec, jako výsledek činnosti vlastivědné komise při MěNV Týnec.

Od benešovské firmy BENTI s. r. o. se oddělila část firmy zabývající se stínící technikou a byla založena firma PERFECTA-ROLLANDEN-BOHEMIA. Vyrábí předokenní rolety, garážová vrata, markýzy, žaluzie horizontální a vertikální.

Novým ředitelem a. s. Metaz se stal Ing. Bedřich Pešan, týnecký občan.

SDH Týnec konal dne 17. 12. valnou hromadu. Medaile obdrželi Lubomír Houška, Jan Holeček ml., Karel Jukl, Petr Plánský, Vladimír Šindelář, Jaroslav Šrámek. SDH obdržel (po mnoha letech) příslib, že v rámci školy dojde i k opravě hasičské zbrojnice.

1996

Novým tajemníkem města Týnec nad Sázavou se stal Zdeněk Hanč.

V Týnci byla při Pražské ulici naproti autobusovému nádraží zahájena stavba domu s pečovatelskou službou. V Týnci byla zahájena plynofikace města a ve městě vznikla první pěší zóna, končila u obchodního domu NORI. Město prodalo v dražbě dům č. p. 152 na Jílovské ulici. Bylo uzavřeno místní kino. Bol schválen prodej většiny městských bytů v Týnci i na sídlišti Chrást.

Za přispění sdružení „Bratr medvěd“ byl na Konopišti upraven medvědí výběh.

Fotbalové mužstvo mužů „FK JAWA METAZ Týnec“ vybojovalo v sezóně 1995/96 postup do oblastního přeboru. Trenér Petr Roubíček.

Dne 1. 5. v Týnci nad Sázavou bylo slavnostně otevřeno městské muzeum, mimo jiných se na jeho otevření a sbírkách podílela Emílie Bartůšková (v roce 2014 jí bylo uděleno ocenění „Významný občan města Týnec nad Sázavou“) a Dr. Váňová z muzea v Benešově. Prvním správcem se stal Václav Nohejl.

Jihostroj a. s. Velešín (držitel 100% akcií Jawy Brodce) zakládá společnost JAWA Moto spol. s r. o.

Do Benešova se přestěhovala firma Graffoto – J. Bejvl (založena v roce 1990 v Praze), hlavní činností je výroba fotografií na stroji MSC Agfa a ateliérová fotografie, …

Od tohoto roku je Benešov zásobován pouze vodou z Želivky. Důvodem bylo znečištění podzemních vod v obou prameništích – Benešov-jih a Benešov-sever-Tužinka.

Páté setkání „Týnců“ se konalo dne 17. 8. ve Velkém Týnci.

V rámci Sdružení zdravotně postižených v Týnci nad Sázavou vznikl projekt turistických aktivit, turistickou partu založili manželé Steffanovi. Později začala pomáhat M. Ducháčková, Z. Procházka aj. Borovička. Dále pak J. Hančová aj. Bartůšek.

K 31. 12. byla ukončena činnost Okresní knihovny v Benešově.

Od tohoto roku hraje fotbalový klub z Týnce nad Sázavou (dnes „FK Fercom Týnec nad Sázavou“)Oblastní přebor (do roku 2003).

Bylo založeno občanské sdružení „Řád rytířů bílého kříže“, které chtělo společnou prací zabránit devastaci hradu Zbořený Kostelec, rozcházelo se však s názory památkářů a dnes již na hradě nepůsobí. V závěru roku středisko TYSAN v Týnci ukončilo svoji činnost, činnost skautů (začleněna pod středisko v Kamenici) pokračuje pod vedením Vojty Oktábce, Dany Oktábcové, Michala Bernata, Oldřicha Sládka. Oddíl navázal spolupráci s týneckými vodáky p. Vackem a Biolkem.

V regionu Benešov od tohoto roku působí firma Jasanský - spojovací materiál.

Dne 21. 12. uspořádal SDH Týnec výroční schůzi, bylo vzpomenuto úmrtí dlouholetého člena Jana Holečka.

1997

K 1. 1. byla bývalá Okresní knihovna Benešov delimitována na město Benešov a k témuž dni vznikla samostatná příspěvková organizace Městská knihovna Benešov pověřená výkonem regionální funkce pro veřejné knihovny okresu Benešov.

V Týnci zemřel ředitel II. základní školy František Krejčí, obě týnecké školy se sloučily pod jedno vedení, novým ředitelem se stal Vladimír Korec (dříve zástupce), zástupkyní pro 1. stupeň pak Dagmar Urbanová a pro 2. stupeň Hana Váňová. Ve městě vznikla misijní stanice Jednoty bratrské.

Dne 25. 2. na Brodcích z bývalé JAWY vznikla firma JAWA Moto spol. s. r. o. Ředitelem se stal v červenci Oldřich Hájek.

V Benešově byl ustaven přípravný výbor k založení hospodářské komory okresu Benešov a dne 5. 6. se konalo ustavující shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Benešov a dnem 12. 9. Byla OHK Benešov zapsána do obchodního rejstříku.

Působí sdružení pro autobusovou dopravu v regionu Benešovska – BENE-BUS.

V Týnci soubor dětí nacvičuje a hraje pohádky (do roku 2003), na činnosti se podílely maminky dětí Alena Borovičková, Jana Vacková a Anna Svobodová. Děti hrály v Týnci, Chářovicích, na soutěži v Jílovém a na přehlídce dětských souborů v Načeradci.

V červenci se společnost BEMOINVEST s. r. o. podílela na odstraňování povodňových škod v oblasti Šumperska. Od prosince společnost vlastní pilařský dvůr v Týnci nad Sázavou (směr Podělusy).

Stavební firma Ing. Jan Sládek z Benešova převzala stavební společnost Benešovské stavby a. s. a vznikla firma SLÁDEK a. s.

Sponzorem „FK JAWA METAZ Týnec“ se stala firma „K+K Paliva Týnec“ Petra Kadlece.

V červnu uspořádal Filatelistický klub Benešov svoji, zatím největší, výstavu s názvem „Národní filatelistická výstava Benešov 1997“. Zúčastnilo se jí 69 vystavovatelů.

Do městské knihovny v Benešově byla zavedena výpočetní technika a internet. Knihovna v Týnci nad Sázavou prochází rozsáhlou rekonstrukcí/modernizací.

SDH Týnec převzalo od MěNV opravenou střechu hasičské zbrojnice.

„Spolek chovatelů drobných zvířat Týnec“ po čtyřech letech opět uspořádal o týneckém posvícení tradiční výstavu drobného zvířectva v prostoru bývalé nafukovací haly u fotbalového stadionu v „Náklí“. Organizace měla 23 členů.

Týnecká knihovna v č. p. 18 prochází rekonstrukcí

Mlýn v Nespekách koupil Pavel Červený, opravil turbíny, vyčistil řeku od nánosu a začal provozovat vodní elektrárnu.

Dne 13. 12. SDH Týnec uskutečnil výroční schůzi, starosta p. Hruška, vzpomenuto úmrtí Václava Žaby.

1998

V Týnci byl předán do užívání dům s pečovatelskou službou na Okružní ulici č. p. 520, 34 garsoniér, 9 bytů 1+1, a 1 byt 1+3 pro správce objektu. Dům slouží pro občany staršího věku a pro občany tělesně postižené.

Město Týnec ukončilo nákladnou rekonstrukci městské knihovny. Z vlastivědné komise vznikl Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou a okolí, předseda Mgr. Daniel Povolným promovaný historik.

V Podělusích byla zahájena výstavba telefonní sítě.

V Týnci vznikla folková hudební skupina „Amfora“, členové M. Bubák, P. Chomát, P. Maroušek, L. Bartlová, L. Kyptová a krátce Z. Hartych. Ještě v tomto roce zvítězili v oblastním kole „Porty“ a postoupili do finále „Porty“ v Plzni. Zúčastnili se konkurzu na „Zahradu 1999“

Dne 21. 5. se stal předsedou vlastivědné komise při MěNV Týnec historik Mgr. Daniel Povolný. Na základě jeho návrhu se vlastivědná komise přeměnila na občanské sdružení „Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou a okolí“. Od tohoto roku klub každoročně od září do března pořádá cyklus historických a zeměpisných přednášek.

Od tohoto roku se skauti Týnec podílejí na evropské skautské akci „rozvoz Betlémského světla“.

Dvouleté pomaturitní studium ve Vlašimi pro optiky bylo vyhláškou ministerstva školství přeměněno na tříletou vyšší odbornou školu pro optiky. Škola byla založena firmou Oční optik Šafanda z Benešova.

Benešovský pivovar k zaregistrovaným ochranným známkám FERDINAND a STAROČESKÉ PIVO přidal značky RYTÍŘ a BLANICKÝ RYTÍŘ.

Ve školním roce 1998/99 byl v Týnci založen „Klub mladých debrujárů“ při staré škole učitelkou Danou Oktábcovou, později byl rozšířen i na novou školu, kde ho od roku 2000 vedla Martina Lutzová. Název „debrujáři“ vznikl ze dvou francouzských slov „šikovný a objevovat“. Cíl – odmystifikovat vědu.

Fotbalové mužstvo mužů „FK JAWA METAZ Týnec“ posílilo o prvoligové fotbalisty Tibora Mičince a Miroslava Příložného. Na podzim pak o Petra Kotoru (hrál první ligu za Benešov).

Po listopadových volbách do městského zastupitelstva Týnec je starostou Zdeněk Březina, místostarostou Mgr. Oldřich Sládek a tajemníkem Zdeněk Hanč.

Skupina KEKS hrála ve složení Petr Dudík (klávesy, zpěv), Štěpán Kojan (kytara, zpěv), Jan Kouba (basová kytara) a Pavel Korec (bicí, percussion).

Předsedou „Vlastivědného kroužku Týnec nad Sázavou“ se stal od 21. 5.  Mgr. Daniel Povolný (před tím Jan Staněk).

Od TJ JAWA-METAZ Týnec se oddělil/osamostatnil oddíl stolního tenisu. Vznikl však oddíl rekreačního volejbalu a nohejbalu. Připomínají se oddíly jachtingu, skibobů a lyžování, později zanikly.

V s. r. o. JAWA Moto se stal novým ředitelem Ing. Vladislav Tišler.

Dne 12. 12. se uskutečnila výroční schůze SDH Týnec, medaile obdrželi Jaroslav Pěkný a Zdeněk Žďárský.

1999

Fotbalové mužstvo mužů „FK JAWA METAZ Týnec“ posílilo o prvoligového hráče Romana Pučelíka a hrajícím trenérem se stal Tibor Mičinec. V sezóně 198/99 mužstvo bojovalo o postup do divize, skončilo však třetí. Na podzim odešel z mužstva Roman Pučelík a po vystudování i. Trenérské třídy se stal reprezentačním trenérem mužstva do 16 let.

Firma IPROS v polovině roku zpracovala projektovou dokumentaci pro výstavbu nového Okresního archivu v Benešově v ulici Pod lihovarem ve společném areálu se stavbou hasičského záchranného sboru. Dne 19. 11. byl dán souhlas stavební firmě Sládek a. s. z Benešova se zahájením stavby.

Šesté setkání „Týnců“ se konalo dne 19. 9. v Týnci nad Sázavou.

Benešovský pivovar obdržel Zlatou pečeť za pivo tmavý ležák Ferdinand.

SDH Týnec uspořádalo okrskovou soutěž a vydalo brožuru k 100. výročí založení sboru.

Poštovní úřad v Týnci sídlící v domě „U Micků“ se přestěhoval do suterénu bytového domu na sídlišti na Jílovské ulici č. p. 260-261.

Od tohoto roku se „Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou a okolí“ spolupodílí na vyhlašování ocenění „Blanický rytíř“, které organizuje „Podblanické ekocentrum ve Vlašimi“.

Došlo ke spojení společnosti JAWA Moto spol. s r. o. s firmou MOTOUNION a výsledkem bylo převzetí výroby motocyklů Dandy o obsahu 125 ccm.

Týnecká folková skupina „Amfora“ se zúčastnila dne 5. 7. festivalu „Zahrada 1999“ v Náměšti na Hané. Spolupracovali s písničkářem Frantou Nedvědem a zúčastnili se natáčení televizního pořadu České televize „Přezůvky s sebou“, v televizi v prosinci. Zúčastnili se natáčení sobotního „Tobogánu“ v Českém rozhlase (s Ivou Janžurovou). Hráli i na „Setkání“ v Konopišti.

Firma Oční optik Šafanda z Benešova se přeměnila na firmu Oční optika Benešov s. r. o.

Byl opravován kostel svatého Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou – na jižní straně byla objevena 3 zazděná gotická okna a 1 na severní straně, byly objeveny i barokní omítky a zjištěno, že okna lodi a presbytáře byla lemována štukovými profilovanými šambránami.

Do provozu byl uveden areál firmy Master Food v Poříčí nad Sázavou, firma vyrábí tvrdé nečokoládové bonbony.

Psaní týnecké kroniky ukončil Miroslav Berka (starosta města v letech 1990 až 1994).

Dětský zobcový hudební soubor při týnecké škole se zúčastnil dětské interpretační soutěže ve hře na zobcovou flétnu v Praze (čestné uznání).

V týdeníku Jiskra byl publikován soupis legionářů (soupis vycházel ze Seznamu sibiřské armády, soupisu italských a francouzských legionářů a z databáze československých legionářů).

Brodce – Oldřich Berka, 7. 10. 1882, Krhanice (Brodce), LR, žil ve Zbořeném Kostelci; Rudolf Berka, 16. 4. 1898, Brodce, LI; Josef Bouša, 1889, Brodce, LF; Petr Dolejší, 27. 6. 1882 (25. 6. 1891), Sepekov, LR, žil v Brodcích; Ludvík Hruška, 16. 8. 1888, Brodce, LI (†15. 6. 1918 Piava); Josef Kabeláč, 23. 2. 1889, Brodce, LR; Josef Slabyhoud (Slabyhoud), 29. 1. 1894, Brodce, LI; Josef Srb (a), 3 (13). 3. 1897, Brodce (Pecerady), LR; Stříbrný LR, žil v Brodcích; Karel Vašák, 28. 12. 1897, Brodce, LI;

Hůrka – Ing. Josef Znamenáček, Hůrka, LR;

Chářovice – František Štěpán, 11. 8. 1891, Chářovice, LR; František Štěpán, 5. 10. 1895, Chářovice, LR; Jaroslav Štěpán, 7. 5. 1887 (9), Chářovice, LR; Jaroslav Štěpán, 4. 5. 1889, Chářovice, LR;

Chrást – Stanislav Berka, 27. 2. 1892, Chrást, LR; František kovář, 2. 3. 1882, Chrást, LR; Josef Kříž, 30. 4. 1891, LI;

Krusičany – Antonín Bažil, Krusičany, LR; Václav Bažil, 9. 12. 1897, Krusičany, LI; František Brejla, 20. 12. 1888, Krusičany, LF, žil v Psářích; Josef Chocholoušek, 13. 7. 1888, Krusičany, Jan Vlček, 15. 6. 1888, Krusičany, LI; ČSNR; František Chomát, 26. 9. 1894, Krusičany (Týnec), LR; František Krejčí, 29. 1. 1896, Krusičany, LI; Václav Kůt, 1. 11. 1893, Krusičany, LR; Emil Marek, 10. 4. 1895, Krusičany (Hrusice-Hamry), LR, žil v Hrusicích; Antonín Matoušek, 6. 4. 1891, Krusičany, LI (†16. 3. 1920 vyšší Brod); Josef Podroužek, 3. 11. 1884, Krusičany (Náchod), LF;

Pecerady – Antonín dráb, 11. 6. 1871, Pecerady, LR; Jan Dráb, 3. 5. 1885, Úročnice (Benešov), LR; Jaroslav dráb, LR, žil v Peceradech; Alois Hruška, 5. 8. 1884, Pecerady, LR; Josef Kovář, 17. 2. 1896, Pecerady, LI; Josef Kovář, 15 (13). 7. 1896, Pecerady, LI; Václav Kovář, 18. 10. 1891, Pecerady, LR; Josef procházka, 16. 5. 1892, Pecerady, LI; František Slabyhoud, 11. 8. 1895, Pecerady, LR; Josef Srb (a), 3 (13). 3. 1897, Pecerady, LR; Jaroslav Šobíšek, 14. 11. 1893, Pecerady, LR; Rudolf Vašák, 11. 4. 1894, Pecerady, LR, žil ve Zbořeném Kostelci;

Podělusy – Stanislav Zima, LR, žil v Podělusích;

Týnec nad Sázavou – Jaroslav Bárta, žil v Týnci; Dřízhal, žil v Týnci; Václav Dvořák, 24. 9. 1894, Týnec, LR; František Chomát, 26. 9. 1894, Krusičany (Týnec), LR; Josef (Bohuslav) Kočí, LI, žil v Týnci; Josef Kraif, LI, žil v Týnci; Viktor kříž, 13. 2. 1894, Týnec; LI; Mejzlík, žil v Týnci; Rudolf Štruml, LF, žil v Týnci; Zahrádka, žil v Týnci;

Větrov – Jaroslav Barták, 7. 7. 1898, Větrov, LI; František Platil, 26. 11. 1886, Větrov, LI; Josef Zoula, 27. 8. 1894, Větrov, LR;

Zbořený Kostelec – Oldřich Berka, 7. 10. 1882, Krhanice (Brodce), LR, žil ve Zbořeném Kostelci; Josef Kodet, 13. 10. 1897, Zbořený Kostelec (Mrač), LI; Bedřich Kopiták, LR, žil ve Zbořeném Kostelci; František Kříž, LR, žil ve Zbořeném Kostelci; Bohumil Svoboda, LR, žil ve Zbořeném Kostelci; František Šubrt, žil ve Zbořeném Kostelci; Rudolf Vašák, 11. 4. 1894, Pecerady, LR, žil ve Zbořeném Kostelci.

(LI – italské legie, LR – ruské legie, LF – francouzské legie, ČSNR – československá národní rada).

Při rekonstrukci obecního úřadu v Nespekách (bývalá pošta) byly nalezeny na stropě barokní malby.

V Týnci nad Sázavou začal pracovat kroužek míčových her při Domu dětí a mládeže Benešov. Vedoucí – Roman Vrtiška, Lenka Žužiová, Jana Vrtišková, Radka Přílepová a Tomáš Svoboda.

Městské muzeum Týnec otevřelo ve věži hradu druhou expozici – tato se týká archeologických nálezů na Týnecku.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář