Jdi na obsah Jdi na menu
 


Část 22 (6. doplněk) - rok 1970 až 1986

17. 12. 2012

Konec 60. let

 Řízení velké dechovky v Týnci se ujal Ing. Gustav Votánek (1914-1990, zaměstnanec podniku Metaz). Dechovka hrála i náročnější koncertní repertoár a hrála i v zahraničí (Polsko, NDR, Francie).

70. léta

Od 70. Let jsou na Konopišti chováni medvědi černí, ušatí – Zuzana, Tomáš, Máša, Honza, Kazimír.

Začátkem těchto let vznikla v Týnci nad Sázavou trampská hudební skupina „Bílá peřej“, u založení byli J. Popelka, L. Krcha, P. Hruška, J. Šmídmajer a později přistoupili K. Walter, M. Houška, J. Nedra, manželé J. a D. Zímovi, bratři Simonovi, L. Čuřík a J. Borovička st. atd. Často hráli v restauraci „U Stárů“ v Chrástu. Nejznámější složení skupiny z pozdějších let: M. Houška (basa), K. Walter (kytara), J. Nedra (banjo), J. Borovička st. (mandolína).

V Benešově byly zbytečně zničeny hodnotné stavební památky – synagoga, mnohé secesní domy, špitál svaté Alžběty, …

V Týnci existovaly tyto hudební soubory – dechový orchestr Ing. Votánka, malý dechový a taneční soubor kapelníka Drábka z Pecerad, taneční orchestr JAWA Jaroslava Hrušky, rytmická skupina mladých kapelníka Filipa a kroužek „POP-Musik“ Marty Svobodové.

Zámeček a statek Vysoká Lhota u Čerčan převzalo k hospodaření JZD Poříčí nad Sázavou.

V Podělusích byl brigádnicky vybudován odvod vody z Dražského rybníka do vodní nádrže na návsi. Největší budovou byl kamenný mlýn, kde bylo skladiště obilí a řepky Výkupného závodu Benešov. Na polích hospodařily Velkovýkrmny Netvořice. Pracovaly zde společenské organizace – Český svaz žen, Svaz požární ochrany, dozorčí výbor Jednoty a Svazarm.

V Peceradech zaniklo v č. p. 81 pekařství, posledním pekařem byl Josef Vokáč, který měl za ženu vdovu po Bedřichovi Šobíškovi.

V Týnci se rozšiřuje knihovna a z místní fary se stěhuje do domu č. p. 18. Knihovna plní střediskovou funkci.

V Týnci Václav Povolný založil oddíl badmintonu. Později byli někteří jeho členové i v reprezentaci ČR.

V Týnci Ing. Josef Bayer oživil činnost ochotnického divadla, bylo při KD Metaz, hráli Josef Bayer, Marta Svobodová, Miroslav Vízner, Stanislav Šípek, Marta Vrňatová, František Vaňkát, MUDr. Jiří Gabriel, PhDr. Marcela Boubelíková. Pomáhali – Václav Kolář a Jaroslav Šenkrt (osvětlovači), pí. Jandová a Francová (nápověda). První hra „Červen, počátek léta).

70. léta

            Mezi členy Drábkovy a později Votánkovy dechové hudby patřili: křídlovky – J. Drábek, J. Němeček, K. Barek, J. Dvořák, J. Homola, baskřídlovky p. Dráb ze Zbořeného Kostelce, J. Hruška, předčasně zesnulý J. Jirák. Z Úročnice, jeho strýc F. Jirák, klarinety A. Šíma, M. Šíma, K. Doležal, A. Kočí, J. Chmel, L. Šmejkal, F. Pechač, p. Kovařík, Ing. M. Srba, D. Potůček, trubky p. Čuřík, p. Franěk z Úročnice, J. Šmejkal, J. Heřman, J. Roubíček, P. Toman, Z. Březina, J. Krása, pozouny p. Vrbovec z Podělus, Ludvík Hruška – otec kapelníka Jaroslava Hrušky, V. Korbel, M. Dvořák z Kamenice, J. Vosmík z Kamenného Přívozu, basy p. Vrbovec z Chleb, F. Pechač st., později J. Dvořák z Bystřice nebo A. Zeman z Radlíka, bicí J. Honzík, Fr. Kříž, p. Šíma a p. Dráb z Chrástu, p. Peltán, A. Kůt, p. Tauchman.

Na začátku těchto let vznikla v Týnci folková skupina, ve které hrál Vladimír Okénko (později známý operní zpěvák) se svým bratrem a p. Rak a Chvojka.

1970

V Benešově byla zrušena myslivecká střelnice u Černého lesa z důvodu budování pobočného závodu podniku Jawa v Týnci nad Sázavou.

V březnu se v okolí Tismi objevili mufloni.

V Benešově byla zahájena stavba autokempinku a motelu Konopiště.

Dne 1. 7. se stal ředitelem Okresního archivu v Benešově Jaroslav Pánek.

Byl obnoven pokus o vysazení mufloní zvěře do obory na Chvojně.

Dne 26. 4. se konala první pouť na Chvojně, po této pouti byl kostel vykraden, byly zcizeny dřevěné vyřezávané gotické sošky.

Dne 5. 5. byl v Týnci nad Sázavou při rozšiřování silnice v Benešovské ulici odstraněn pomník obětem 1. světové války, pomník byl uložen na zahradě místního MěNV, bronzová plaketa byla dána do skladu a hroby sovětských vojáků byly exhumovány a ostatky byly uloženy do hrobu na novém hřbitově.

Dechová hudba kapelníka Josefa Dvořáka (z Pecerad, křídlovka, trubka, 1908-1994) hrála ve složení: J. Němeček, Josef Drábek, Antonín Šíma, A. Kočí, A. Kůt, Jan Dvořák (*1917, syn prvního kapelníka dechovky), Josef Jirák, František Jirák… Kapela účinkovala pod hlavičkou Závodního výboru ROH podniku Metaz a později Závodního klubu Jawa Metaz Týnec.

Skauty v Týnci nad Sázavou vedli bratři Lumír Richtr, Jaroslav Lorenc Jirka Bernard, Jirka Konvička, Karel Balej, Láďa Balej a sestry Maryša Šlenkrová a Květa Makovcová. Hospodářka Nina Musilová, zdravotní setra MUDr. Vlasta Vlčková, klubovna byla v bývalé prodejně potravin na sídlišti ve svobodárně Metazu.

Dne 8. 5. byl veřejně představen v Týnci nad Sázavou na novém hřbitově nový pomník padlým v 1. a 2. světové válce. Podezdívka z kvádrů ze světlé žuly, třídílný žulový podstavec, tři žulové kvádry, kovové desky se jmény, státní znaky bývalého ČSSR a SSSR. Text jedné desky: „Své životy jste dali za naši svobodu.“ Druhá deska se jmény padlých v 1. světové válce a třetí deska se jmény padlých sovětských vojáků. Kovové desky zhotovilo Kovodílo Praha, žulové kvádry družstvo Kámen z Krhanic a o hrubou stavbu se postaral Jan Lomoz z Týnce. 1. světová válka, padlí - Germain Gustav, Germain Karel, Herz Eduard, Jirák František, Korbel Jaroslav, Macek Jan, Pína Josef, Procházka Adolf, Skuhrovský Alois, Stárka František, Straka Bedřich, Šíma Václav, Šípek Karel, Šmídek Alois, Turek Jan, Urie Bohumil.

Předsedou „Vlastivědného kroužku Týnec nad Sázavou“ se stal Jan Trojánek (do roku 1983, před tím Miroslav Berka).

Při Místní jednotě požární ochrany Týnec bylo založeno žákovské družstvo (vedoucí p. Veselkov).

V lesích Benešovska se uvádí zvěř: srnčí, mufloní (obora Chvojen), černá – prase divoké, zaječí, divoký králík (Tužinka, Pecerady, Konopiště, Tisem), bažant obecný, koroptev, křepelka, vodní – březňačka, čírka, polák velký, kachna chocholačka (Semovický rybník, Papírna, Hamry), husa velká (vzácně se zastaví), holub hřivnáč, sluka lesní, bekasina (vzácně), slučka malá – kozlík (vzácně při tahu), hrdlička zahradní, ondatra – bobřík pižmový, jestřáb – včelojed a ostříš (vzácně), krahujec, káně, vrána, havran, kavka, straka, sojka, liška, jezevec (Žabovřesky), kuna skalní, kuna lesní, tchoř, hranostaj, lasice kolčava, vydra (vzácně, Poříčí nad Sázavou), poštolka, výr velký (Kožlí).

Dne 26. 7. byla v Tismi druhá pouť s procesím a hudbou na Chvojen. Hned po pouti byl kostel opět vykraden, na oltářích na sklopných deskách vyřezali staré dřevěné sošky svatých. U kostela pokračují archeologové ve vykopávkách, asi 100 m od kostela ve směru ke „Kmínovce“.

Dne 31. 8. odešel do důchodu ředitel václavické školy Jaroslav Víšek, během svého učitelování a jako občan Václavic pracoval snad ve všech sdruženích a organizacích, které kdy v obci byli, navíc byl správcem Lidové školy zemědělské, vedl družstevní školu práce a řídil mateřskou školu (až do jejího zrušení). Správu školy po něm převzala Alena Vojtášková (po dohodě s okresním školním inspektorem Františkem Velíškem). Pro nedostatek učitelů však od 17. 9. učil ještě 1. třídu. Na tohoto ředitele a učitele dodnes vzpomíná mnoho občanů přiškolených obcí včetně Úročnice, absolventů této trojtřídní školy (samostatně 1. třída, v jedné učebně 2. a 4. třída a ve druhé učebně 3. a 5. třida). Také rádi vzpomínají na jeho ženu, která o přestávkách rozdávala teplé kakao a uměla i ošetři drobné rány a úrazy.

Dne 18. 11. zemřel václavický rodák prof. PhDr. Richard Feder vrchní rabín českých zemí (95 let). Ještě před smrtí zaslal peníze místní škole na nákup knih a požádal o zaslání jablíček z některé václavické zahrady. Pohřeb se konal dne 22. 11. V obřadní síni židovského hřbitova v Židenicích u Brna. Pohřbu se zúčastnila delegace z rodných Václavic (František Šmejkal, Václav Sysel a Josef Matoušek, vezl je vlastním autem Josef ježek.

Byla postavena na Konopišti restaurace „Nová myslivna“.

Na Racku byly vybudovány podél silnice chodníky s obrubníky.

V Benešově byl zprovozněn Kemp Konopiště.

Na Chlístově v hostinci „U Drábů“ byl zrušen sál, upraven byl na větší výčep.

V Tismi byla opravena kaplička, stavidlo rybníka a bylo rozšířeno veřejné osvětlení.

Od 1. do 5. 11. proběhlo sčítání bytů a obyvatelstva. Ve Václavicích (Václavice, Zbožnice, Vatěkov) – 423 osob, 145 hospodařících domácností, 58 rodinných domků, 40 zemědělských usedlostí, 2 bytové domy, 5 ostatních budov (28 domů postavených před rokem 1870, 20 domů mezi roky 1870 až 1899, 43 domů v letech 1900 až 1945, 12 v letech 1945 až 1960, 2 v letech 1961 až 1965, 1 v letech 1966 až 1970).     

Týnecký „Svaz invalidů“ se rozdělil na tělesně postižené, sluchově postižené, zrakově postižené a vnitřně postižené, patřil pod Okresní svaz invalidů v Benešově.

V tomto roce se ve Václavicích konaly 3 plesy (hasičů, školy a Sokola) a 3 taneční zábavy (o pouti v květnu, v září a o posvícení v říjnu). V březnu se konala besídka s programem od žáků místní školy (scénky, básně, písně a tanečky).

Okolo tohoto roku ukončil svoji činnost Šímův orchestr, který působil při „Osvětové besedě v Krhanicích. Hudebníci se stali členy jiných kapel v okolí.

Václavický Sokol hrál kopanou ve IV. třídě, skupině C okresního přeboru. Člen oddílu kopané Zdeněk Votruba pak vedl i cvičení žáků místní školy.

Po tomto roce se stal Josef Dřízhal (zakládající člen) předsedou Sokola v Peceradech (v roce 2011 mu bylo uděleno ocenění „Významný občan města Týnec nad Sázavou“).

1971

František Kafka (1909 – 1991) v knížce Smrt následníka zpracoval moderním polo reportážním způsobem sarajevský atentát.

V měsíci únoru poprvé bylo ve Václavicích použito letecké přihnojování polí.

Dne 24. 4. se v Tismi uskutečnila pouťová taneční zábava, hrála hudba vedoucího Stibůrka. Druhý den byla na Chvojně mše svatá.

Na jaře nacvičili žáci školy ve Václavicích (včetně žáků z Úročnice) divadelní hru – pohádku „Popelka“, kterou sehráli nejen ve Václavicích, ale i v Úročnici, Netvořicích a v Týnci nad Sázavou. Dále uspořádali pro ženy besídku s tanečky, písněmi, scénkami a básničkami.

Od tohoto roku hraje fotbalový klub z Týnce nad Sázavou (dnes „FK Fercom Týnec nad Sázavou“) Divizi (do roku 1985), přičemž v sezoně 1974-1975 a 1976-77 obsadil 2. místo – což je historickým úspěchem týnecké kopané.

V Tismi působila odbočka Červeného kříže.

V Týnci byly zahájeny práce na stavbě 4 věžových domů. V Náklí začal vyrůstat nový fotbalový stadion, na ochozy se použila zemina ze základů věžových domů.

V lomu v Tismi byla postavena obalovna, asfaltová směs se použila i na položení asfaltového povrchu na silnici Neveklov – Jírovice.

Dne 25. 8. se vrátila do prodejny jednoty v Tismi vedoucí paní Kopková ze Stranného.

Dne 30. 8. na dožínkách Státního statku Benešov, které se konaly v Týnci nad Sázavou, byla vyhlášena jako nejlepší farma Tisem.

Dne 26. a 27. 11. se konaly volby do zastupitelských orgánů všech stupňů. Předsedou MNV Tisem se stal Václav Vaněček z č. p. 22.

Obec Pecerady byla začleněna pod město Týnec nad Sázavou.

Fotbalové mužstvo „TJ JAWA METAZ Týnec“ postoupilo do divize (až do roku 1986). Hráli - Zoly Šverčič, Jaroslav, Šticha, Jan Mentel, Antonín Kubín, Karel Lachman, Jaroslav Petrášek, Josef Gabriel, Venda Landa, Zbyněk Bartl, Václav Váňa, Fero Bendík, Josef Tůma, Karel, Nihilič, Láďa Dudek, Karel Němeček, Jiří Landa, František Kříž, M. Kouřil, M. Třeský, Jindra Landa, Miroslav Tůma, Josef Zeman. Trenér Jaroslav Šípek, vedoucí mužstva Miroslav Štěpán, předseda klubu František Knapp.

Ve dnech 26. a 27. 11. se konaly volby do zastupitelských sborů, předsedou MNV ve Václavicích se stal Václav Fulín, tajemníkem Michal Radvák. Za volební obvod č. 16 do Sněmovny národů byl zvolen PhDr. Jan Fojtík, do Sněmovny lidu za obvod č. 31 Václava Kuželová, do KNV za obvod č. 3 Jan Lomoz z Týnce nad Sázavou, do ONV za obvod č. 24 Josef Šebek z Václavic č. p. 33, do České národní rady za obvod č. 23 Ing. Jiří Burian.

Ve Václavicích byla provedena rekonstrukce místní elektrické sítě, provedli ji pracovníci Energetických rozvodných závodů. Staré žárovkové a zářivkové osvětlení bylo nahrazeno výbojkovým, práci provedli zaměstnanci Okresního stavebního podniku. Vedle č. p. 8 byla provedena nákladem Státního statku nová trafostanice. Byla provedena i rekonstrukce místního rozhlasu.

V tomto roce byla v okolí Mrače zprovozněna nová dálniční přípojka, elektrifikovala se železnice a zavedla se autobusová zastávka.

V Týnci aktivně pracuje „Spolek chovatelů drobných zvířat Týnec“, má asi 50 členů z 18 obcí a osad (Týnec, Podělusy, Chářovice, Krusičany, Bukovany, Úročnice, Chrást nad Sázavou, Krhanice, Nespeky, Dařboř, Čakovice, Břežany, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Chleby, Zbořený Kostelec, Pecerady a Netvořice. Vedoucí jednotlivých odborů – Eduard Šiňor st. (králíci), Jaroslav Dudek (holubi), Aglaja Čelikovská (drůbež) a Houška (exoti).

Ředitelem nové školy v Týnci se stal J. Zídek, zástupcem V. Staněk (bývalý ředitel).

Předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol ve Václavicích byl Vladimír Jelínek, jednatelem a cvičitelem (žáci a dorost) Zdeněk Votruba, pokladníkem Josef Matoušek, trenérem oddílu kopané Stanislav Vnouček. Oddíl kopané hrál v okresním přeboru ve IV. třídě, skupina A, umístil se jako třetí. Za fotbalový oddíl hráli i kluci z Úročnice – Vladimír Havelka, Jaroslav Štěpánek, …).

Ve Václavicích se v tomto roce uskutečnily 3 plesy (Sokola, hasičů a rodičů a přátel školy) a 2 taneční zábavy (o pouti a o posvícení).

Dne 31. 12. byla v Týnci dána do užívání svobodárna n. p. JAWA s 52 byty.

Byla dokončena montáž4 věžových domů v Týnci nad Sázavou – 2 financoval n. p. JAWA, 1 n. p. Metaz a 1 město. Bytová kapacita města se zvýšila o 150 bytů.

Z voleb do MěNV Týnec nad Sázavou vzešli členové městské rady – Holeček (předseda MěNV), Platilová, Filipová, Hametová, Měcháček, JUDr. Skružný, Kříž, Kladiva, Král a Daněk.

Řešilo se umístění nového provozu n. p. JAWA – Týnec na poli na druhé straně proti továrně či Benešov. Vyhrál Benešov, kde byla v Černém lese zahájena výstavba nové galvanizovny za 90 mil. Kč (v Benešově bylo nutné zvýšit podíl dělnické třídy). Nedostatek pracovníků n. p. JAWA řešil dovozem pracovní síly z Vietnamu, děvčat z Polska a nakonec i Kubánců. Motocykl model „JAWA Supersport Tatoušek“ se stal v tomto roce nejlepším československým, strojírenským výrobkem. Architekt Tatoušek získal ocenění za jeho architektonické řešení. Výroba byla však neefektivní a model byl stažen z výroby.

1972

Dnem 1. 1. byly pod jedno hospodářství státního statku Václavice sloučeny obce: Václavice, Chrášťany, Krusičany, Soběšovice a Dunávice (1 511 orné půdy, 760 dobytčích jednotek, 132 zaměstnanců, 8 techniků a 2 účetní). Vedoucí hospodářství byl Štěpán Petřík a zástupcem Bohuslav Linhart.

Po dlouhé době byl vypuštěn a vyloven zámecký Konopišťský rybník.

Začátkem roku MěNV Týnec začal vydávat „Týnecký zpravodaj“, redaktor Vratislav Měchura.

V areálu týneckého hradu pokračoval archeologický průzkum a vlastivědný kroužek uskutečnil výstavu nálezů z týneckého hradiště a nálezů z archeologického průzkumu v okolí kostelíka na Chvojně. Při adaptaci zámečku hraběnky z Vrtby, tzv. „lusthauzu“, patřícího rodině Novotných, bylo zjištěno, že je středověkého původu. Týnecké muzeum získalo do sbírek přeslen, bronzovou jehlici, 2 bronzové záušnice, zlomek bronzové přezky a skleněný korál.

V n. p. Metaz se stal novým ředitelem Ing. Jan Koreš (za Miroslava Čiperu) a v n. p. JAWA Ing. Oldřich Staněk (za Jaroslava Hvězdu).

Při výstavbě Středočeské vodárenské soustavy – přivaděč Želivka pro Prahu, byla vybudována odbočka pro možnost zajištění zásobování vodou města Benešova z vodního díla Želivka. Přivaděč  Benešov – Čerčany – Mrač - dodavatelem byly stavby Vodní stavby Praha – byl dokončen v roce 1976.

V Týnci byly otevřeny nové prodejny – obuvi (v bývalém staveništním zařízení proti administrativní budově n. p. Metaz), zeleniny (ve dvou buňkách v týneckém sídlišti) a prodejna a opravna hodin (dům u Chytilů ve starém Týnci). Byla zahájena výstavba smuteční obřadní síně na novém hřbitově a začala se připravovat výstavba mateřské školy na sídlišti. Vodovodní síť města byla připojena na nový vodovodní řad vedoucí od nádraží přes brodeckou lávku a Pecerady ke studním na loukách mezi Pecerady a Bukovany.

Žákovské družstvo při Místní jednotě požární ochrany Týnec se zúčastnilo celostátní hry žákovských družstev v Soběšíně, v krajském hodnocení získalo 5. místo. Družstvo mužů se zúčastnilo okrskové soutěže v Peceradech, skončilo na 7. místě.

Tělovýchovná jednota Sokol Václavice měla 48 členů (32 z Václavic, 1 z Vatěkova, 2 z Chrášťan, 3 z Krusičan, 2 z Chlístova, 1 z Úročnice, 1 z Racku, 1 z Vidlákovy Lhoty, 1 z Konopiště a 4 z Benešova). Jednota obdržela titul „Vzorná tělovýchovná jednota III. stupně 1972“. Předsedou je Vladimír Jelínek, hospodářem Josef Matoušek.

V březnu a dubnu byly opraveny střechy hostince „U Čermáků“ ve Václavicích. Práce provedl OSP Benešov.

V dubnu byl opět vykraden kostel na Chvojně, z rámů byly vyřezány vzácné obrazy.

Dne 15. 5. byla v Tismi zahájena výstavba bytovek státních statků.

Dne 10. 8. bylo v Tismi započato s výstavbou pomníku padlých. Pomník byl slavnostně odhalen předsedou ONV Benešov Škorpou dne 24. 9., stojí naproti bývalé škole, dnes MNV. Na pomník byla osazena pamětní deska, která byla dříve umístěna ve škole.

Dne 2. 10. byl v Tismi na komunikacích v obci položen asfaltový koberec.

I v tomto roce se okolo Tismi pohybuje stádečko muflonů. V lese „Na Bobčinách“ se objevil jezevec.

V Benešově byla otevřena mateřská školka v Dukelské ulici, dnes nese název Mateřská škola „U kohoutka Sedmipírka, Benešov, Dukelská1546“.

Tělovýchovná jednota Sokol Václavice hraje okresní přebor, III. třídu a na zápasy jezdí nákladním autem místních hasičů.

V Týnci byl založen oddíl kanoistiky – Jirka Nedra, Pepík Reichl, Mirek Vacek, Mirek Tamele, Karel Tamele, Jirka Dvořák, Standa Šípek, Honza Popelka, … Loděnice byli – ve svobodárně na Pražské ulici, bývalý statek, dům školní družiny a do „Náklí“. Oddíl sportovní gymnastiky děvčat vedla E. Semerádová aj. Šmídková. Družstvo se zúčastnilo okresních i krajských přeborů. H. Vycpálková obsadila 7. místo na krajském přeboru v kategorii II. VT.

Oddíl sportovní gymnastiky v Týnci nově vedou cvičitelky E. Semerádová aj. Šmídková.

V Benešově byl založen Dechový orchestr Základní umělecké školy Josefa Suka.

V tomto roce začalo produkovat zemědělské výrobky hospodářství Neveklov, které vzniklo sloučením farmy Tisem s hospodářstvím Neveklov. Vedoucím farmy v Tismi je Jaroslav Tůma.

Sčítání domácího zvířectva: Václavice s osadami Vatěkov a Zbožnice – 1 083 slepic, 58 kohoutů, 24 hus, 34 kachen, 6 krůt, 8 koz, 21 ovcí, 50 prasat, 2 býčci, 1 jalovice, 1 kráva, 7,6 ha zemědělské půdy.

Ve Václavicích se v tomto roce konaly 3 plesy a zábavy (4. 1. Požárnický, 4. 2 SRPŠ a 25. 12. SSM).

1973

V n. p. JAWA se stal dnem 1. 1. ředitelem Ing. Oldřich Staněk (bývalý zaměstnanec n. p. Tatra).

V lednu bylo na okrese Benešov zakázáno pořádat zábavy a společenské akce, tedy shromažďování většího počtu osob, z důvodu nebezpečí rozšiřování nákazy slintavky u dobytka.

Dne 14. 1. byl zvolen starostou SDH Tisem Jan Fulín a velitelem sboru Josef Nerad.

Dne 3. 2. se ve Václavicích konal tradiční ples Sdružení rodičů a přátel školy“, dne 16. 2. hasičský ples a dne 11. 3 besídka k MDŽ a maškarní zábava dětí, hrála hudba státních statků.

Dne 17. 2. byl v Tismi první „Baráčnický ples“, hráli zde „Kláskové“ to je „Maršovanka“.

Byly dány do provozu 3 věžové bytové domy v Týnci nad Sázavou.

Ve Václavicích se „pálily čarodějnice“ „Na Šibinkách“ (hořejšáci) a „Na Vinici“ (dolejšáci).

V Tismi byla v květnu dokončena oprava rybníka – byl odbahněn a na stěny byly položeny panely.

Státní statky Václavice buldozerem „Kirovec“ rozorávaly meze a zahrnovaly strouhy „Na vinici“ a „Na Šibinkách“.

V srpnu se v okolí Tismi opět objevili mufloni.

Závod 01 Benešov, který byl součástí Středočeských mlýnů a pekáren se sídlem v Kladně v Benešově zahájil zkušební provoz v novém pekárensko-cukrárenského kombinátu v Benešově. V provozu byly 4 samostatné výrobní linky na chléb, housky, rohlíky a jemné pečivo. Po otevření nového provozu tvořilo závod 01 už jen 5 pekáren a 4 cukrárny.

Předsedou oddílu turistiky v Týnci se stává Jiří Klenovec (končí Karel Jukl st.).

V srpnu v Týnci nad Sázavou se sešla ustavující schůze tenisového oddílu a v září byl oddíl přijat do Československého tenisového svazu a oddíl byl začleněn do TJ JAWA-Metaz Týnec. Oddíl dostal povolení postavit tenisové kurty na hřišti u mostu směrem k Podělusům.

Na konci listopadu začala ve Václavicích stavba přeložky silnice a mostu přes Janovický potok u „Zelenků“ (kovárna) a na veřejné schůzi se diskutovala stavba prodejny potravinářského zboží, oprava školní budovy a cest. Pro stavbu silnice byl „Na Vinici“ otevřen lom zvětralé žuly (za Šachovým domkem).

V tomto roce učily na čtyř třídní škole ve Václavicích – Alena Vojtášková (ředitelka), Jaroslava Vykydalová a Marie Nováková (dojížděly z Benešova) a Miluše Vytejčková (dojížděla z Chářovic). Později byla Miluše Vytejčková přeložena na školu v Týnci nad Sázavou, Marie Nováková na školu v Benešově a do Václavic přišla jako ředitelka Libuše Sponnerová z Benešova a z Vysokého Újezda přijížděl důchodce Jan Jankovský (po onemocnění za něj učil důchodce Jaroslav Víšek). Školnicí byla Jaroslava Chobotská z Václavic č. p. 43. Ve škole pokračovala rekonstrukce bytu pro ředitele školy.

Ve Zbožnici bylo dokončeno asfaltování všech cest v osadě, ve Václavicích byly opraveny cesty u kravína a u vepřína.

V tomto roce bylo dokončeno oplocení fotbalového hřiště ve Václavicích a 8 bytových jednotek (2 domy), státní statek Václavice pokračuje ve výstavbě posklizňové linky v Chrášťanech. Dne 12. 11. bylo započato se stavbou nového mostu (délka 36 m, nosnost 60 tun, třída A, založení na 66 pilotách délky 11 m, stavbu vedl mistr František Škubal, dokončení 11. 7. 1975) – pro přeložku silnice byly zabrány části zahrad u č. p. 5 (majitel František Šindelář) a 3 (majitelka Marie Škvorová).

1974

Dne 1. 1. byl v Benešově zřízen Okresní podnik služeb, pobočku v Týnci nad Sázavou vedla Miroslava Černá.

V Úročnici se konal dne 2. 2. ples Sdružení a přátel školy ve Václavicích, neboť se opravoval sál hostince „U Čermáků“.

V Tismi hořelo v č. p. 13, od vadného komína hořel stropní trám. Hasili požárníci z Tismi.

V Tismi byla postavena Státním statkem čtyř bytovka č. p. 63 a 64.

V „TJ JAWA METAZ Týnec“ hrál kopanou i dorost „B“. Mužstvo mužů bojovalo o postup do III. ligy a skončilo na 2. místě. Bývalý Sokol se přejmenoval na oddíl Základní a rekreační tělesná výchova. K. Pazdera založil oddíl karate.

V Týnci se konal 1. ročník přeboru ve sportovní gymnastice děvčat (děvčata z Týnce vedla trenérka J. Zídková).

Na konci srpna se do nového bytu ve škole ve Václavicích nastěhoval nový ředitel školy Jaroslav Lapáček s manželkou a 3 dětmi, ze školy odešla ředitelka Libuše Sponnerová (stala se ředitelkou III. základní školy v Benešově), ze školy odešla i Jaroslava Vykydalová (stala se zástupkyní ředitele II. základní školy v Benešově). Na školu nastoupila Marie Novotná z Prahy (bydlí v Jírovicích) a Dagmar Stuchlíková z Benešova (v době nemoci ji zastupoval důchodce Jaroslav Víšek). Ve škole jsou 4 třídy a 86 dětí.

Při volejbalovém družstvu v Týnci je založen oddíl mládeže, vede jej p. Kalina.

Družstvo mužů a žákovské družstvo Místní jednoty požární ochrany Týnec se zúčastnilo okrskové soutěže v Podělusích. Požárníci uskutečnili námětové cvičení za účasti družstev z Chrástu a ze Zbořeného Kostelce. Od vojenského útvaru Benešov převzali nový požární vůz „AVIA 30“ a požární stříkačku „PS 12“ včetně potřebné výzbroje.

V týnecké nové škole se zástupkyní ředitele stala E. Kotlanová (místo V. Staňka).

Ve Václavicích v dolní části obce byla postavena nová autobusová čekárna, čekárna v horní části obce byla upravena, Sokolové dokončili oplocení hřiště, byla dokončena rekonstrukce hostince „U Čermáků“.

Dne 1. 11. byla v Týnci nad Sázavou slavnostně otevřena nová mateřská školka, jedná se o závodní mateřskou školu podniku Metaz Týnec nad Sázavou, má 3 pavilony s celkovou kapacitou 90 míst. Mimo to byla ve městě ještě školka na Benešovské ulici, provozoval ji n. p. Jawa.

Dne 2. 12. Česká státní spořitelna otevřela svoji pobočku v Týnci.

Předsedkyní ČSŽ ve Václavicích byla Anna Nováková a velitelem Místní jednoty ČSPO byl Josef Přeučil, sbor obdržel novou stříkačku, sbor má 28 členů.

Týnecký závodní klub sdružených odborových organizací Metazu a JAWY vedl týnecký ochotník a režisér Ing. Josef Bayer, provoz klubu zajišťoval Bohumil Gabriel, poté Jiřina Lancová a od tohoto roku Eva Palusková.

1975

Od 1. 1. se stal předsedou Státního statku ve Václavicích p. Fulín z Benešova.

Obec Václavice s osadami Vatěkov a Zbožnice byla sloučena od 1. 5. s městem Benešov, ten se stal sídlem MNV. Ve Václavicích byl jen Občanský výbor v čele s předsedou Michalem Radvákem.

U školy ve Václavicích byla poražena 150 let stará hruška. Učitelka Stuchlíková se provdala za Zemana. Ředitel Jaroslav Lapáček odešel do Benešova a vedením školy byla pověřena opět Alena Vojtášková (učí 3. a 4. ročník), Jaroslav Víšek, důchodce učí 1. ročník, Marie Novotná 2. ročník a Dagmar Zemanová 5. ročník.

Dne 3. 1. se v Tismi konal hasičský ples, hrála hudba z Bystřice pod vedením p. Bohuslava Stibůrka.

Na vojenském sídlišti v Chrástu byla zprovozněna nová centrální kotelna.

Předsedou oddílu turistiky v Týnci se stává František Mašek (končí Jiří Klenovec).

Dne 10. 1. se v Tismi předsedou SDH stal V. Vaněček z č. p. 12, velitelem sboru Josef Nerad.

Dne 26. 2. se konal v Tismi II. baráčnický ples, hrála hudba vedoucího Bartůška z Bystřice.

V srpnu se stala vedoucí prodejny Jednota v Tismi paní Vilímková (Kaňková) z Neveklova.

Dnem 1. 7. se k městu Týnec nad Sázavou připojily obce Bukovany a Pecerady, do té doby měly vlastní MNV.

Dne 12. 9. byla provedena kolaudace nového mostu ve Václavicích a začala demolice mostu starého. Nový most byl stavěn přímo od č. p. 32 („U Zelenků“) k č. p. 42 („U Havlíčků“), most projektoval Pragoprojekt Praha, odpovědný projektant Ing. Lukáš, technický dozor Ing. Bouček, stavbu realizovala Krajská správa silnic Praha n. p., závod Benešov, stavbyvedoucí Miroslav Rohel z Bystřice, mistr František Škubal z Tismě.

V Týnci nad Sázavou v místě objeveného slovanského hradiště v hradním areálu, na zahradě zdravotního střediska prováděli archeologický průzkum Miroslav Šafrata a Jaroslav Dvořák.

V obci Mrač vybudovali občané svépomocí restauraci se samoobsluhou.

Dne 1. 9. bylo v Týnci zahájeno vyučování v nové lidové škole umění. Škola sídlila v domě č. p. 42, dům koupilo město od rodiny Zdvihalovi. Městská knihovna se přestěhovaly z týnecké fary do domu č. p. 18 (Herzův dům). Do provozu byla uvedena sportovní nafukovací hala o ploše 900 m2, stála vedle fotbalového stadiónu v Náklí.

V Týnci se ředitelkou staré školy stala Vlasta Schellerová (místo Věry Pazderové).

Dne 20. 9. se v Tismi konala posvícenská zábava, hrála hudba vedoucího Bartůška z Bystřice.

Dne 21. 9. hořela v Tismi skládka ve strouze „Za Kovářovy“. Hasili hasiči z Tismi.

Odbočka Československého červeného kříže v Tismi uspořádala lékařskou přednášku.

V Chrášťanech byla dána do provozu posklizňová linka a ve Václavicích 8 bytových jednotek (dva domy č. p. 82 a 83).

V tomto roce byla dokončena vodní nádrž Švihov (Želivka, nad soutokem Želivky se Sázavou, výstavba zahájena v roce 1965), nádrž má vliv na snížení počtu a velikosti povodní na řece Sázavě.

1976

Ve sledovaném okolí obce Úročnice jsou v tomto roce evidovány tyto chráněné a méně známé rostliny:

 1. Plavuň vidlačka – Chrást nad Sázavou, Týnec nad Sázavou (u hájovny Hlinka), Konopiště (Šiberna, lesní úsek Kopaniny), chráněný druh.
 2. Plavuník zploštělý – Pecerady (les Hůrka), Konopiště (Šiberna, lesní úsek Kopaniny), chráněný druh.
 3. Hasivka orličí – Dunávice – Soběšovice.
 4. Osladičec doubravní – Chlístov – Racek (u Konopišťského potoka), Vatěkov (Chlum), Chvojen (Kožlí).
 5. Osladič obecný – Týnec nad Sázavou, Zbořený Kostelec (zřícenina hradu), Racek (Rackův mlýn), Konopiště, Vatěkov (Chlum, u mlýna nad lomem).
 6. Jalovec obecný – naleziště nejlepších porostů – Neštětická hora (chráněné naleziště).
 7. Jaterník podléška – Zbořený Kostelec (temeno Hradečnice, údolí Čakovického potoka), Týnec nad Sázavou (údolí Janovického potoka), Konopiště (okolí Zámeckého rybníka), Vatěkov (Chlum).
 8. Samorostlík klasnatý – Týnec nad Sázavou, Zbořený Kostelec (u zříceniny, údolí Čakovického potoka), Vidlákova Lhota, Konopiště (okolí Zámeckého rybníka).
 9. Kopytník evropský – Týnec nad Sázavou (Taranka, údolí Janovického potoka), Zbořený Kostelec (zřícenina hradu), Racek (Rackův mlýn), Chleby (Chlebský rybník), Vatěkov (Chlum), Konopiště (okolí Zámeckého rybníka).
 10. Hvozdík kartouzek – Chrást nad Sázavou, Týnec nad Sázavou (město, hájovna Hlinka), Chleby (Chlebský rybník), Dunávičky (pískovna), Dunávice, Soběšovice, Pecerady, Krusičany, Chrášťany (V, SSZ), Václavice – Chrášťany, Václavice – Vatěkov, Neštětická hora.
 11. Třezalka horská – Týnec nad Sázavou, Zbořený Kostelec (pod Hrádečnicí), Pecerady (železniční stanice), Poříčí nad Sázavou (Lukov), Vidlákova Lhota.
 12. Devaterník velkokvětý temný – Bedrč, chrást nad Sázavou, Chleby, Chářovice, Brodce, Pecerady, Krusičany, Týnec nad Sázavou, Neštětická hora, Mrač.
 13. Violka bahenní – Semovický rybník.
 14. Sléz léčivý – Chleby, Chářovice, Bukovany, Chlístov, Týnec nad Sázavou (sídliště), Zbořený Kostelec (skály), konopiště (zámek).
 15. Lýkovec jedovatý – zbořený Kostelec (Hradečnice), Konopiště (u Hájovny Šiberna), Mrač (Hůra).
 16. Hnilák smrkový – Chrást nad Sázavou, Týnec nad Sázavou, Kožlí (SZZ).
 17. Prvosenka jarní – Chleby (SV), Krusičany (SZ), Konopiště (při okraji parku směrem k Václavicům).
 18. Vrbina hajní – Týnec nad Sázavou (u myslivny Taranka), Zbořený Kostelec.
 19. Udatna lesní – Zbořený Kostelec (Hradečnice), Konopiště, Podmračí (údolí Benešovského potoka).
 20. Tolije bahenní – Týnec nad Sázavou (louka Babinec), Dunávice, Svárov.
 21. Jetel horský – Chrást nad Sázavou, Týnec nad Sázavou, Chleby, Chářovice, Brodce, Pecerady, zbořený Kostelec, Ledce, Barochov, Chleby (u Chlebského rybníka), Dunávice, Krusičany, Úročnice, Václavice, Chrášťany, Neštětická hora.
 22. Vachta trojlistá – Týnec nad Sázavou (louka babinec), Pecerady, Poříčí nad Sázavou.
 23. Mařinka vonná – Vatěkov (Chlum), Kožlí (u zříceniny), Benešov (Tužinka).
 24. Plicník lékařský – Zbořený Kostelec (Hradečnice), Týnec nad Sázavou (údolí Janovického potoka), Podělusy – Chleby, Krusičany, konopiště (park, pod Želetinkou, Tuškov), Vatěkov.
 25.  Všivec bahenní – Pecerady (louka Babinec), Dunávice.
 26. Náprstník velkokvětý – Týnec nad Sázavou, Zbořený Kostelec.
 27. Podbílek šupinatý – Brejlov, Týnec nad Sázavou (u Janovického potoka), Zbořený Kostelec, Kožlí (u Janovického potoka), Tisem, Konopišťský potok pod osadou Racek, Mrač (u Mračského potoka), Bedrč (u Petroupimského potoka).
 28. Zvonek broskvolistý – Týnec nad Sázavou (u hájovny Hlinka), Zbořený Kostelec (Čížov, Hradečnice), Racek (Rackův mlýn), Chleby – Chářovice, Dunávice – Soběšovice, Chrášťany (V), Neštětická hora, Vatěkov (Chlum), Benešov, Konopiště (Tužinka), Bedrč.
 29. Devětsil lékařský – Buková Lhota, Benešov (u Benešovského potoka, u bývalé Urbanidesovy cihelny).
 30. Devětsil bílý – Kožlí (u zříceniny), Přibyšice (u Tisemského potoka).
 31. Starček vodní – Hrusice, Pecerady, Svárov, Chrást nad Sázavou, Týnec nad Sázavou – Bukovany, Týnec nad Sázavou (louka Kozlovice), Pecerady (u Podhájského potoka), Chleby, Dunávice.
 32. Chrpa čekánek pravá – Krusičany – Hamry, Chrášťany, Mrač (S kraj při trati do Benešova), Benešov (J).
 33. Věsenka nachová – Týnec nad Sázavou (les Rakovec, údolí Kamenického potoka), Zbořený Kostelec (Z zřícenina), Vatěkov (Chlum), Tisem (SV).
 34. Hadí mord nízký – Chrást nad Sázavou, Týnec nad Sázavou, Krusičany, Pecerady (u lomu), Chleby (SSV).
 35. Žabník jitrocelový – Pecerady (rybník Babiňák), Chrást nad Sázavou (podél řeky), Soběšovice (rybník Polník).
 36. Bařička bahenní – Chrást nad Sázavou, Týnec nad Sázavou (u Chářovické stezky).
 37. Křivatec žlutý – Sázava (Týnec nad Sázavou – Zbořený Kostelec), Václavice – Kožlí, Mrač (Benešovský potok).
 38. Kokořík vonný – Zbořený Kostelec (Čížov), Chrášťany (V).
 39. Bělozářka větevnatá (chráněný druh) – Chrást nad Sázavou (Z a V), Týnec nad Sázavou (Taranka, Srbínov), Krusičany (V), Týnec nad Sázavou (J), Zbořený Kostelec (Hradečnice – svahy k Čakovickému potoku, u zříceniny, Čížov), Nespeky (V).
 40. Ocún jesenní – Konopiště (louka Malá Zelenka).
 41. Vraní oko čtyřlisté – Jírovice.
 42. Kosatec žlutý – Týnec nad Sázavou (Kozlovický rybník), Zbořený Kostelec (Čakovický potok pod Hrádečnicí), Dunávičky (Dunávický rybník), Konopiště (Zámecký rybník), Mrač (na Benešovském potoce u hostince Na Babě a pod Tužinkou).
 43. Vstavač májový – Dunávice (Dunávický rybník), Pecerady (Svárovský rybník), Konopiště (myslivna Na Frýdku), Semovice (Semovický rybník).
 44. Vstavač kukačka – Týnec nad Sázavou, Pecerady, Poříčí nad Sázavou, Benešov (Z, louka U vrby).
 45. Vemeník dvoulistý - Chrást nad Sázavou, Týnec nad Sázavou, Zbořený Kostelec (Hradečnice, Čížov), Chářovice – Chleby, Vatěkov, Neštětická hora.
 46. Kruštík širolistý - Zbořený Kostelec (Čížov), Chrást nad Sázavou, Dunávice (J), Vidlákova Lhota – Poříčí nad Sázavou, Neštětická hora, Kožlí.
 47. Suchopýr úzkolistý – Pecerady (rybník Svárov), Bukovany (J), Dunávice (Dunávický rybník, J), Benešov (Tužinka, J), Mrač (J).
 48. Bahnička jehlovitá – Chleby (Chlebský rybník), Dunávice (Dunávický rybník).
 49. Bahnička vejčitá – Pecerady, Svárov, Chleby (Chlebský rybník), Dunávice (Dunávický rybník).
 50. Ostřice česká - Dunávice (Dunávický rybník), Poříčí nad Sázavou (rybník Svárov).
 51. Bojínek Boehmerův – Zbořený Kostelec (Hradečnice, u zříceniny), Pecerady, Chrást nad Sázavou, Brodce, Chleby (Chlebský rybník), Bukovany, Chářovice, Krusičany, Hrusice, Dunávičky (pískový lom), Chrášťany (V), Chrášťany – Václavice, Mrač – Podmračí, Mrač (J), Neštětická hora, Benešov (Hůrka, S, Kavčín, SV).
 52. Zevar vzpřímený – Dunávice (Dunávický rybník).
 53. Závitka mnoho kořenná – Soběšovice (SV, rybník Polník).

Po volbách do MěNV v Týnci nad Sázavou se stal Bohumil Souček z Týnce (dosavadní výrobní náměstek n. p. Metaz), tajemníkem byl Josef Zikán z Chrástu. Po připojení obcí Krusičany a Chleby se počet obyvatel města zvýšil na 6400.

Do funkce výrobního náměstka n. p. Metaz byl jmenován Jaroslav Eberle. Novým podnikovým ředitelem se stal Ing. Tomislav Císař. V n. p. JAWA se stal obchodním náměstkem Ing. Ladislav Žížala (odešel Karel Kasl z Prahy).

Dne 2. 1. se v Tismi konal hasičský ples, hrála hudba Bohuslava Stibůrka.

Dne 16. 1. se v Tismi konal „Baráčnický ples“, hrála hudba vedoucího Bartůška z Bystřice.

Dne 4. 4. sehrála mládež z Úročnice v Tismi divadelní pohádku „Příběhy čerta Belínka“.

V dubnu přestal existovat MNV v Tismi, obec připadla pod MNV Neveklov, v obci byl zřízen „Osadní výbor“.

Mužstvo mužů „TJ JAWA METAZ Týnec“ bojovalo o postup do III. ligy kopané a skončilo na 2. místě. Dne 3. 7. zemřel trenér Jan Knobloch – Madelon (bývalý reprezentant z mistrovství světa). Později se na jeho počest hrál žákovský fotbalový turnaj „Memoriál z. m.  s. Jana Knoblocha – Madelona“.

Dne 6. 5. okolo 21 hodiny bylo ve Václavicích zaznamenáno slabé zemětřesení, dle sdělení Geografického ústavu na dotaz kronikáře obce prý obdobné bylo v letech 1348, 1511, 1619 a 1928.

Dne 12. 5. se stává novou vedoucí prodejny Jednoty v Tismi paní Křížová z Dlouhé Lhoty.

Dne 24. 7. se v Tismi konala pouťová taneční zábava, hrála zde bystřická kapela Narex pod vedením pana Bartůška.

Předsedou oddílu turistiky v Týnci se stává Jaroslav Pertlík (končí František Mašek).

Dne 28. 8. n. p. JAWA otevřel další mateřskou školku, umístil ji do Bukovan, odkud pocházela část zaměstnanců podniku. (Další školka byla v Týnci, jedna v Chrástu a jedna na sídlišti v Chrástu).

Při výstavbě Středočeské vodárenské soustavy – přivaděč Želivka pro Prahu, byla vybudována odbočka pro možnost zajištění zásobování vodou města Benešova z vodního díla Želivka. Přivaděč  Benešov – Čerčany – Mrač - dodavatelem stavby byly Vodní stavby Praha - byl dokončen v tomto roce.

V srpnu byl v Tismi rozšířen obecní rozhlas. Dále byl zprovozněn obecní vodovod, do vsi byla přivedena voda od studny u Chlov. Pokračovala i regulace potoka.

V Týnci se dokončovala stavba fotbalového stadionu v Náklí (trávník, tribuny, ochozy, kabiny pro hráče, příjezdová komunikace).

Byla zastavena stavba nákupního střediska v Týnci na sídlišti, neboť část základů se propadala (stavba zahájena v roce 1975).

Oddíl kanoistiky v Týnci stěhuje loděnici ze svobodárny v Pražské ulici do bývalého statku.

Ve dnech 22. a 23. 10. proběhly volby do všech stupňů národních výborů, Sněmovny lidu a Sněmovny národů a do České národní rady. Do MěNV v Benešově byli zvoleni za Václavice – Dana Linhartová (Václavice č. p. 20), Michal Radvák (Václavice č. p. 74), František Šabat (Václavice č. p. 13); do ONV Josef Šebek (Václavice č. p. 33); do KNV Ing. Josef Burian; do Sněmovny lidu Václav Pešek (Chrášťany); do Sněmovny národů Marie Formanová; předseda Občanského výboru zatím byl Michal Radvák. Předsedou MěNV Týnec se stal Bohumil Souček (výrobní náměstek Metazu Týnec, do roku 1989). Před tím byl předsedou Jan Holeček ml.

Ředitelem nové školy v Týnci se stal V. Starec, zástupcem J. Zídek (bývalý ředitel, místu bývalé zástupkyně E. Kotlanové).

Na krajském přeboru sportovní gymnastiky děvčat v kategorii II. VT obsadila Radka Vavreková z Týnce 2. místo (vedoucí H. Palusková – Povolná). Další úspěšné cvičenky – T. Kubínová, M. Koprolínová, H. Vorlíčková a K. Beranová.

Na škole ve Václavicích učí – ve III. třídě (3. a 4. ročník) ředitelka školy Alena Vojtášková, v I. třídě (1. ročník), ve II. třídě Marie Novotná (2. ročník) a ve IV. třídě (5. ročník) Dagmar Zemanová. Od 1. 9. začali žáci 5. třídy chodit do školy v Benešově. Na škole učí Alena Vojtášková, Dagmar Zemanová a Jana Souchová. Na škole bylo 55 žáků.

Sokol ve Václavicích – oddíl kopané hraje IV. třídu, jsou zde dva oddíly stolního tenisu a oddíl základní a rekreační tělesné výchovy žen (vede Jiřina Kadečková z Benešova a učitelka Alena Vojtášková). MO požární ochrany – předseda Bohuslav Zelenka.

Plesy ve Václavicích – 20. 1. ples Rodičů a přátel školy, 14. 2. ples MO požární ochrany, 6. 3. ples MO Červeného kříže, 15. 5. pouťovou taneční zábavu pořádal Divadelní spolek J. K. Tyl, 23. 10. taneční posvícenskou zábavu pořádala MO požární ochrany, 19. 12. byla taneční zábava pořádaná mládeží obce a dne 31. 12. Ochotníci uskutečnili Silvestrovský večer s veselým programem a taneční zábavou.

1977

Dne 4. 1. se v Tismi konal hasičský ples, hrála hudba Josefa Hotového z Radějovic.

Dne 19. 2. se konal v Tismi tradiční baráčnický bál, hrála hudba Bartůška z Bystřice.

V březnu se opět v okolí Tismi vyskytlo stádo muflonů.

Trenérem fotbalového „A“ mužstva v Týnci nad Sázavou se stal opět Jaroslav Štumpf.

Kapacita míst v závodní mateřské školy podniku Metaz Týnec nad Sázavou se rozšířila na 110 dětí.

Dne 23. 4. se v Tismi konala pouťová zábava, hrál zde Bartůšek z Bystřice.

Dne 9. 10. byl zastaven provoz obalovny živičných směsí v Tismi.

Dne 25. 12. v KD Metaz sehráli týnečtí ochotníci divadelní představení „Tři zlaté četové vlasy“.

1978

Ředitelkou Okresního archivu v Benešově se stala doktorka filozofie Eva Procházková.

Dne 8. 1. se konal v Tismi sraz baráčníků, zdejší skupina je zapojena do činnosti Československé obce baráčnické v Senohrabech.

Vedoucí obchodu jednoty v Tismi se stala paní Pálková.

Dne 21. 1. se konal v Tismi hasičský ples, hrála hudba kapelníka Vosmíka z Kamenného Přívozu. Ve Václavicích pak tradiční ples požárníků.

Dne 28. 1. se ve Václavicích konal ples Sdružení rodičů a přátel školy. Vstupné 15 Kč.

Dne 8. 2. se konal v Tismi tradiční baráčnický ples., hrála hudba vedoucího Bartůška z Bystřice.

Dne 4. 3. se ve Václavicích konal první ples Místní organizace svazu zahrádkářů.

Dne 31. 3. se ve Václavicích konaly volby do Občanského výboru – předseda Michal Radvák.

V dubnu oddíl turistiky v Týnci pořádá druhý dálkový pochod, tentokrát s názvem „DP Posázavím“, oddíl vede Jaroslav Pertlík, předtím Karel Jukl. Další dálkové pochody jsou směrovány do rodiště známých osob Benešovska – Jan Morávek – Kamenný Přívoz, Josef Suk – Křečovice, Josef Lada – Hrusice, Svatopluk Čech – Ostředek.

Dne 1. 5. byl v Týnci nad Sázavou slavnostně otevřen fotbalový stadion v „Náklí“. V té době byl předsedou TJ František Knapp (náměstek ředitele n. p. Metaz). Fotbal začalo hrát i mužstvo mladších žáků.

Dne 6. 5. se jely přes Chvojen, Kožlí a Chlum mezinárodní motocyklové závody – Mistrovství Evropy. Čeští závodníci – Toman, Mašita, Mrázek, Stodůlka a další.

ZO Svazu požární  Václavice – předseda Bohuslav Zelenka, jednatel Jan Jirák, pokladník František Šindelář, 31 členů. Dne 14. 5. se v obci konala okrsková soutěž požárních sborů z okrsku Benešov (družstva z Benešova, Bedrče, Úročnice, Václavice a ženy z Benešova). První muži z Úročnice, druzí z Václavic, první ženy z Benešova. Večer se konala taneční zábava.

Obec Podělusy rozšířila služby obyvatelstvu – zavedla dovoz plynu 1x za 14 dní.

Dne 10. 5. se v Úročnici konala okrsková soutěž v požárním sportu, družstvo Václavic bylo třetí.

Na hřbitov ve Václavicích byla ze dvou studen u potoka zavedena voda.

Dne 17. 6. bylo ve Václavicích započato se stavbou nové prodejny smíšeného zboží pod školou.

Dne 24. 8. byl schválen nový znak města Týnec nad Sázavou (původní návrh znaku z doby před rokem 1972 se nelíbil).

Od 1. 9. na škole ve Václavicích učí Alena Vojtášková (ředitelka), Jana Souchová a Jitka Nohejlová (do 30. 6. Ještě učil důchodce Jaroslav Víšek).

Dne 13. 9. Státní statky hospodářství Václavice uspořádaly v Krusičanech v hostinci dožínky.

Dne 21. 9. se ve Václavicích konala posvícenská zábava, pořádali místní požárníci. V neděli se konala „Pěkná hodinka“. Dne 21. a 22. 10. se ve škole konala výstava ovoce a zeleniny, pořádala Místní organizace svazu zahrádkářů, předseda Jaroslav Šindelář ml. O Vánocích uspořádal místní Sokol ples (Sokol – předseda Stanislav Vnouček). MO Českého červeného kříže – předseda František Šindelář, 47 členů.

Byl ukončen archeologický výzkum týneckého hradiště. Byla zastavena oprava budovy muzea.

V Benešově byl uveden do provozu první objekt nového továrního komplexu n. p. JAWA za Benešovem při silnici Benešov – Skalice u bývalé cihelny v Černém lese, byla to budova galvanovny s administrativní částí a kotelnou.

Dne 8. 11. byl na týneckém sídlišti slavnostně otevřen obchodní dům „Mír“. Při slavnosti hrála velká dechovka Týnec pod vedením Ing. Gustava Votánka.

Dne 10. 12. se konala členská schůze Místní jednoty požární ochrany Týnec, novým předsedou se stal František Hruška (starý předseda Karel Starý rezignoval), jednatel p. Kovrzek.

1979

Kronikářem oddílu turistiky v Týnci se stává Jiří Kesely (končí Karel Jukl st.).

Dne 20. 1. se v Tismi konal hasičský ples, hrála zde kapela z Kamenného Přívozu.

Dne 26. 1. se konal ples Sdružení rodičů a přátel školy ve Václavicích a dne 2. 3. ples zahrádkářů a dne 4. 3. dětský karneval, hráli hudebníci Státního statku Benešov.

Dne 2. 2. zemřel trenér fotbalového „A“ mužstva v Týnci nad Sázavou Jaroslav Štumpf (hrál i za „Spartu Praha“ a „Viktorii Žižkov Praha“, trénoval některá ligová mužstva).

Dne 3. 2. se v Tismi konal „Baráčnický bál“, hrál zde soubor vedoucího Bartůška, Narex z Bystřice.

Novým ekonomickým náměstkem n. p. Metaz se stal Ing. Zdeněk Krč (do důchodu odešel František Knap). Od 1. 3. se stal ředitelem Ing. Jan Chomát.

Dne 14. 4. a 29. 9. uspořádala václavická mládež taneční zábavu.

ONV Benešov schválilo toto rozdělení města Týnec nad Sázavou – Brodce, Bukovany, Chářovice s Dunávičkami, Chleby, Chrást nad Sázavou s Chrástem sídliště, Krusičany s Hrusicemi a Hamry, Pecerady s Větrovem a Hůrkou, Podělusy, Týnec nad Sázavou a Zbořený Kostelec.

Týnec nechal zbořit poslední významnou památku na zemědělství ve městě, a to ohněm poničené budovy bývalé selské usedlosti barokního panského dvora a ovčárny v Náklí. Loděnice oddílu kanoistiky se proto musela přestěhovat do domu školní družiny.

Dne 28. 4. se konala v Tismi pouťová taneční zábava, hrál zde soubor vedoucího Bartůška, Narex z Bystřice.

Dne 1. 5. byl slavnostně otevřen fotbalový stadion v Týnci v  Náklí.

N. p. JAWA oslavila 50. výročí zahájení výroby motocyklů na Brodcích. Podnik zahájil výstavbu víceúčelové haly a mechanizovaného skladu.

V Týnci byla dokončena přístavba k budově samoobsluhy na sídlišti a v ní byla zprovozněna cukrárna. (Poslední v Týnci byla cukrárna p. Procházky na Benešovské ulici, desítky let zavřená.)

V květnu byl zprovozněn moderní kravín v Neštěticích, mimo jiné sem byly převezeny dojnice i z Tismi.

Dne 29. 5. hořela stodola u Sejků a vedlejší chlívek. Hasili hasiči z Přibyšic, Benešova, Neveklova a Tismi.

Státní statek Benešov, hospodářství Václavice prodal posledního koně, nepodařilo se najít kočího.

Dne 4. 6. hořelo v Přibyšicích, požár vypukl v 10 hodin u vedoucího farmy Tůmy, shořela střecha rodinného domku, hasili požární sbory z Přibyšic a Benešova.

Dne 27. 7. se konalo v Žabovřeskách námětové cvičení s tématem hašení kravína, týden na to byl proveden další cvičný zásah, cvičili požárníci z Václavic. V lednu (12. 1.) požárníci uspořádali ples, v květnu (19. 5.) pouťovou zábavu a v říjnu posvícenskou zábavu. V prosinci zemřel velitel sboru Josef Přeučil.

Dne 8. 11. bylo za účasti televize otevřeno nákupní středisko Mír na sídlišti v Týnci. Také byla uvedena do provozu nová benzínová stanice u brodeckého jezu.

Dne 11. 8. se konala ve Václavicích první diskotéka, další pak a 1. 9., 1. 12 a 15. 12.

Od 1. 9. jsou na škole ve Václavicích jen dvě třídy, učí Alena Vojtášková a Jana Souchová. V bytě ve škole bydlí učitelský důchodce Bedřich Suchý s manželkou Růženou.

Dne 22. 9. byla první mše v kostele na Chvojně po opravě kostela, opravu organizoval benešovský děkan.

V obci Mrač byla vybudována horní požární nádrž a přestavbou hospodářských budov obecní úřad.

V Tismi byla opravena v říjnu obecní veřejná studna.

V Bukovanech se uskutečnila soutěž požárních družstev (nové soutěžní podmínky), družstvo požárníků z Týnce obsadilo 9. místo.

Dne 24. 8. byl požárníkům jednotlivých okrsků vyhlášen cvičný poplach – požár kravína v Chářovicích – družstvo požárníků z Týnce přijelo druhé. Dne 13. 10. proběhla v Týnci slavnostní schůze k 80. výročí založení sboru. Karel Starý byl jmenován čestným předsedou a velitelem ZO SPO Týnec. Oceněni byli i Ludvík Šípek, Stanislav Šípek st. a Miloslav Havel.

MNV Podělusy se sloučil s MěNV Týnec nad Sázavou.

Ve Václavicích byla provedena meliorace pozemků podél Janovického potoka (cca 116 ha), investor Státní oblastní meliorační správa Praha a Státní statek Benešov, generální projektant Agroprojekt, závod 01 Praha, práce provedly Zemědělské stavby Praha. Při pracích bylo nalezeno značné množství munice z doby vojenského cvičiště. Práce poškodila i povodeň ve dnech 4. 3. a 16. až 18. 6.

V říjnu (27. a 28. 10.) uspořádali členové Základní organizace Českého svazu zahrádkářů na škole ve Václavicích výstavu ovoce a zeleniny. V tomto roce obdržela čestné uznání za 1. místo v okresní soutěži v ročníku 1978.

70. a 80. léta

            Připomínají se a vznikají hudební skupiny – hudební skupina L. Boháčka (pak v Praze), orchestr „Hyper“ s vedoucím M. Hlaváčkem z Týnce, (pianista, předčasně zemřel, zázemí měl orchestr v Benešově), malý orchestr „ALFA“ vedený Z. Březinou a zřizovaný ZK ROH Jawa Metaz, skupina „CODA“ vedená J. Krejzarem (z Pecerad).

80tá léta

Mlýn Brejlov koupila od státu firma Eltos Praha a přestavěla ho na mezinárodní hotel a rekreační objekt.

Závod 01 Benešov, který byl součástí Středočeských mlýnů a pekáren se sídlem v Kladně v Benešově v pekárensko-cukrárenského kombinátu dokončil výstavbu kanceláří nad vrátnicí, skladu MTZ, zmodernizoval zařízení pekárny a cukrárny, na parkovišti postavil prodejní stánek.

1980

Historický lexikon obcí uvádí – Úročnice se stala od 1. 1. místní částí města Benešov.

Václavice se staly osadou obce Benešov.

Dne 2. 2. byl v Tismi baráčnický ples, hrála hudba Narex. V okolí Tismi se opět objevili mufloni.

Dne 4. 4. se konala v Tismi taneční zábava pro mládež, hrála hudba Saturn.

Neštětice a Chvojínek se staly částí/osadou obce Neveklov od 1. 1.

Týnečtí ochotníci při KD Metaz sehráli divadelní představení „Dívka pro mé babí léto“.

Ve dnech 5. a 6. 7. se tradičního fotbalového turnaje ve Mstěticích zúčastnili i fotbalisté z Úročnice a z Tismi (2. místo).

Dne 1. 11. bylo provedeno sčítání osob, bytů a domů.

Dne 28. 11. se v Tismi objevil první barevný televizor v obci (u Radů).

1981

Básník a překladatel Vladimír Janovic (nar. 1935) prožil své dětství v Benešově a to jej inspirovalo k básni Modrý pantograf ve sbírce Jarmark v mlze.

Byla otevřena pro první stupeň Základní škola Benešov, Dukelská 1818.

Zprovozněna Základní odborná škola Benešov.

Po volbách se stal předsedou MěNV v Týnci Bohumil Souček. Tajemníka Josefa Zikána nahradil Jan Trojánek z Týnce (dříve dílovedoucí lakovny n. p. JAWA). Město představilo nový znak se symboly továren Metaz a JAWA.

Na hasičské okrskové soutěži ve Zbořeném Kostelci obsadili hasiči z Týnce 3. místo.

Družstvo volejbalu při „TJ Jawa Spartak Zbořený Kostelec“ v sezoně 1981-1982 vyhrálo okresní přebor a probojovalo se do krajského přeboru. Připomíná se Leoš Hruška (v tomto roce byl vyhlášen nejlepším hráčem okresu) a Pepík Hromas.

Dne 1. 9. byly slavnostně otevřeny další dva pavilony u závodní mateřské školky v Týnci nad Sázavou, tím se kapacita školy zvýšila na 160 dětí.

Novým výrobním náměstkem n. p. Metaz se stal Karel Král.

Vznikla skupina KEKS, založil jí Petr Dudík a Štěpán Kojan. Kapela hrála ve složení Petr Dudík (klávesy, zpěv), Štěpán Kojan (kytara, zpěv), Milan Cafourek (basová kytara) a Petr Štěpánek (bicí). První bigbítovou písničkou byl „Maják“. Skupina zpočátku kopírovala své vzory Deep Purple, Sweet a Slade.

V Podělusích se budovala kanalizace povrchových vod.

Mlýn v Týnci nad Sázavou byl i s polnostmi převeden na JZD v Poříčí nad Sázavou.

1982

Spisovatelka Eliška Horelová (nar. 1925) ve svém literárním díle Kluci ze zabraného popisuje vystěhování Čechů z Neveklovska, kniha líčí její krásný vztah k zdejšímu kraji a i vztah obyvatel k domovu.

Byla otevřena pro druhý stupeň Základní škola Benešov, Dukelská 1818.

Novým předsedou Stavebního bytového družstva Týnec se stal Ladislav Jahoda, zaměstnanec n. p. Metaz a místopředsedou Vladimír Balata z n. p. JAWA.

Město Týnec zprovoznilo 5 nových vrtaných studní na prameništi mezi Bukovany a údolím Janovického potoka. Zakoupilo také vilu „u Šťovíčků“ a zřídilo v ní Dům pionýrů. Ve višňovém sadu nad Janečkovou vilou zřídilo zahradní kolonii. Město mělo 114 domů s 522 byty JAWA 202 a Metaz 97.

Lékařem na zdravotním středisku v Týnci byl MUDr. Alois Němeček a zdravotní sestrou Jitka Klepáčová.

Předsedou oddílu turistiky v Týnci se stává Lumír Richter (končí Jaroslav Pertlík).

1983

V Neveklově byl postaven památník, který připomíná vystěhování Benešovska, Neveklovska a Sedlčanska v době II. světové války a zřízení cvičiště jednotek SS na tomto teritoriu.

Filatelistický klub Benešov uspořádal svojí druhou výstavu s názvem „Oblastní filatelistická výstava“, V té době měl klub 150 členů.

V Podělusích bylo opraveno místní pohostinství (byly obnoveny zábavy, zvyky, sportovní zajímavosti).

Ředitelem nové školy v Týnci se stal E. Krejčí (místo V. Starce) a jeho zástupcem V. Korec (místo J. Zídka).

 V Týnci vznikla hudební skupina „Šmolka“, hraje bluegrass. Členové zakládající -  P. Štrál (kytara), Z. Hartych (foukací harmonika), M. Čelikovský (mandolína), J. Chmel (basa), J. Kučera (banjo). Kapelou prošli T. Bubáková (zpěv), M. Houška (zpěv) a J. Borovička ml. (housle).

Také v Týnci vznikla hudební skupina „Okál“, hraje folk, členové J. Rak, J. Nedra, M. Houška, G. Svoboda, J. Borovička ml., D. Kainarová, M. Bukovjanová, M. Burešová.

V Týnci došlo k havárii objektu muzea a objekt musel být částečně vyklizen, důvodem byla špatně dokončená oprava v roce 1975. Byla dokončena stavba nové budovy pro městský úřad a služby v Náklí.

A mužstvo volejbalu v Týnci hraje II. třídu krajského přeboru, hráči - Fryšara, Hadač, Zdeněk Kalina, M. Kalina ml., Strašipták, Němeček, M. Prokeš, P. Zdražil, St. Zdražil, Trojánek, Povondra, Prchlík, Kalina.

Skupina Keks vyhrála soutěž „Politická píseň Sokolov“ s písničkou Libanon, což ji zachránilo od úplného zákazu kulturní činnosti.

Novým obchodním náměstkem n. p. JAWA se stal Ing. Petr Staněk.

Novou ředitelkou lidové školy umění v Týnci se stala Magda Ticháčková, 121 žáků.

1984

V Benešově byl založen v říjnu „Klub důchodců“ (pracuje dodnes).

V Podělusích byla dokončena úprava skládky a chodníky.

Předsedou brodeckého šachového odboru se stal Oldřich Sládek (skončil Josef Krejčí).

1985

Kronikář oddílu turistiky v Týnci Jiří Kesely končí s psaním kroniky.

Novým obchodním náměstkem n. p. JAWA se stal Ing. Petr Staněk. JAWA měla roční produkci 105 tis. ks motocyklů.

Okrsková soutěž požárních družstev se uskutečnila v Bukovanech, požární družstvo mužů z Týnce obsadilo 3. místo.

Dne 1. 5. se v Týnci konala okrsková spartakiáda.

            V Týnci vznikla hudební folková skupina „Kaňka“ (ze skupiny „Okál“), hrála folk ve složení: J. Rak (kytara), M. Houška (basa), G. Svoboda (flétna), J. Borovička ml. (housle), T. Bubáková (zpěv). Později se přidali P. Štrál (kytara), J. Čulík (banjo), J. Zeman (kytara), Z. Jahoda (housle), J. Borovička st. (mandolína), zpěv H. Uhrová.

            Týnecká kapela „Smolka“, hrající bleugrass na krajské „Portě“ obdržela cenu diváků a poroty.

Skupina KEKS hrála ve složení Petr Dudík (klávesy, zpěv), Štěpán Kojan (kytara, zpěv), Jiří Pekař (basová kytara) a Petr Štěpánek (bicí).

Dne 3. 6. zemřel dlouholetý člen, velitel a předseda SDH Týnec nad Sázavou, Karel Starý.

Město Týnec koupilo dva domy v ulici K Náklí od rodiny Hančovy za účelem získání pozemku na stavbu nového zdravotnického střediska.

1986

Tohoto roku sestupuje fotbalový klub z Týnce nad Sázavou (dnes „FK Fercom Týnec nad Sázavou“) z Divize a postupně až do I. A třídy (do roku 1995).

Zprovozněna Mateřská škola Benešov, Jiráskova.

Volby proběhly dne 23. a 24. 5., předsedou MěNV v Týnci se stal Bohumil Souček, tajemník Jan Trojánek.

V Týnci zemřel Jaroslav Rybář (*20. 6. 1899, v Uherském Hradišti), později obyvatel Týnce a zaměstnanec v továrně Ing. Janečka (hlavní účetní závodů v Týnci a na Brodcích), hrál v týneckém ochotnickém divadle a hlavně maloval a kreslil krajinu z okolí Týnce (olej).

Týnecká hudební skupina „Kaňka“ vyhrála okresní soutěž „Portu“ a postoupila na krajskou soutěž.

PhDr. Jiří Tywoniak a Martin Herda vydali knihu „Týnecká kamenina“.

V Týnci nad Labem (Ing. Horymír Žmolil) vznikla myšlenka setkávání se „Týnců“ (14 v Čechách, 2 na Moravě), první setkání se konalo v Týnci nad Labem dne 6. 9. 1986.

V Týnci na sídlišti byly postaveny 3 pavilony tržnice. Město opravilo střechy hradního areálu, pokryly je šindelem.

Uskutečnila se soutěž v tancích „Konopišťská růže“, zúčastnil se i taneční soubor „Sázavan“ z Čerčan.

V Týnci bylo pro špatný stav budovy uzavřeno muzeum resp. jeho zbytek (první část v roce 1983).

Týnecká kapela „Smolka“, hrající bleugrass na krajské „Portě“ obdržela cenu diváků a poroty. Hráli: na Kutnohorské Kocábce, Banjojamboree v Kopidlně u Jičína, na Posázavském kandíku, Vlašimské bráně, bluegrassovém maratonu v Boru u Tachova. Byli hosty pražských Poutníků.

Fotbal v Týnci nad Sázavou začala hrát i přípravka. Mužstvo mužů hraje krajský přebor, pak i I. A třídu.

Novým ředitelem n. p. Metaz se stal Ing. Jan Schade. Ředitele n. p. JAWA zastupoval ekonomický náměstek Oldřich Hájek. Podnik se stal součástí oborového podniku České závody motocyklové, Strakonice.

Z týnecké fary bylo ukradeno 30 uměleckých sošek, soubor jesliček a gotická dřevěná plastika tzv. Chrástecká Pieta.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář