Jdi na obsah Jdi na menu
 


Část 21 (6. doplněk) - rok 1957 až 1969

17. 12. 2012

1957

V lednu hasiči z Týnce zasáhli při požáru chaty ve Zbořeném Kostelci.

V Benešově se konaly střelecké závody na provizorně zřízené střelnici na hřišti Spartaku, soutěžily družstva myslivců a armády.

Na Racku byla zrušena pila a truhlárna.

V Tismi dne 3. 3. byla do místní školy z darů občanů zakoupena televize, byla to první televize v obci. Obdobně byl ženám zakoupen elektrický mandl.

Dne 19. 5. proběhly volby do obcí a okresů. V Tismi byl předsedou MNV zvolen Václav Vitejček. Ve Václavicích se stal předsedou MNV Václav Sysel, truhlář z Václavic č. p. 16.

Založeno Jednotné zemědělské družstvo  Semovice (do roku 1958).

Dne 1. 7. převzalo MNV Týnec vedení matriky obce Pecerady.

Kronikářem obce Tisem se stal Julius Buřič.

Díky velkému množství přátelských zápasů ve volejbalu, se v Týnci rozhodlo o založení oddílu volejbalu. Zakládající členové - J. Šípek, O. Hadač, B. Svoboda, Maněna, Hranostýl, L. Svoboda, Trnka a Kálal. Družstvo A hned začalo hrát okresní přebor, který také vyhrálo. Vyhráli i kvalifikaci do krajského přeboru v Říčanech.

Hasiči z Týnce na okrskové a okresní soutěži požárních družstev obsadili 1. místo, dle potřeby MNV myli vozovky a čerpali vodu ze zatopených sklepů.

V Týnci obnovilo činnost družstvo házené, bylo to zásluhou Františka Vaníčka. První utkání se hrálo na stadionu v Chrástu. Staří versus mladí (Boháček, Radosta, Vl. Šípek, J. Dvořák, Erna Svoboda, Ota Hadač, J. Zeman a J. Šípek - M. Kalina, J. Skalník, J. Pádivý, B. Svoboda, K. Bittner, L. Svoboda a Fošinbauer. Další soupeři - Sparta Krč, Sokol Bukovany, Spartak Brodce, Dukla Praha – Dejvice, Spartak Modřany.

Týnecké ochotnické divadlo obsadilo druhé místo v divadelní soutěži Středočeského kraje a zúčastnilo se finále v Sedlčanech. Jinak se divadlo hrálo v přízemí budovy kulturního domu (dnes je zde restaurace). Do Týnce zajíždělo s divadelními představeními i Oblastní divadlo Benešov.

Fotbalový tým „DSO Spartak Jawa Metaz Týnec nad Sázavou“ hraje I. A třídu.

Ve Václavicích převzalo do správy hostinec „U Čermáků“ družstvo Jednota, též i prodejnu smíšeného zboží (vedoucí Jednoty Miloslava Merxbauerová).

Pod závodním výborem ROH Jawa vznikl taneční orchestr modernějšího ražení (než tradiční dechovka) „Rytmus 57“, vedl jej Rudolf Blabol (z Pecerad, bubeník), členové: Josef Povolný ml. (housle), Rudolf Adámek (harmonika), Bohumil Pavlíček (kontrabas), Jaroslav Chmel a František Kříž (saxofony), Ladislav Radosta (trubka), Václav Korbel (pozoun), Pavel Heřman a Václav Lacina (kytary). Orchestr zkoušel v kantýně na Brodcích a jeho první vystoupení se uskutečnilo v Netvořicích.

Dne 20. 2. bylo v Tismi sehráno divadlo „Podskalák“ a dne 3. 3. divadlo „Divadelní karneval“.

Ve Václavicích byl dne 15. 12. zprovozněn nový kravín pro 80 krav a vedle byl ze dřeva postaven nový teletník a zděná budova s mléčnicí, místností pro hlídače, místností pro lékařské zákroky, místnost pro hlídače, záchody a koupelna. Rostlinářem JZD se stal Josef Hašek z Václavic č. p. 26. Do důchodu odešel účetní Josef Novák a nastoupil Josef Hönig, důchodce z Prahy (do č. p. 11 „U Kliků“). Konečně došlo ke svedení koní do společné stáje „U Párysů“ v č. p 17.

Ve Václavicích sehrálo loutkové divadlo „Kopecký“ z Prahy 2 představení pro děti a divadelní ochotníci z Chlístova 1x Gogolovu „Ženitbu“. V obci se uskutečnilo 11 tanečních zábav a plesů. V obci působila Osvětová beseda, ČSM, Hasičská jednota, Československý červený kříž a Svaz Československo-sovětského přátelství.

Na železniční trati Berlín - Praha – Vídeň projel poprvé mezinárodní motorový expres VINDOBONA, legendární německá jednotka řady Vt 18.16.10 DR.

Dne 14. 12. bylo v Tismi sehráno divadlo „Sládci“.

V Tismi každých 14 dní promítalo putovní kino. Oblastní divadlo v obci sehrálo divadelní hru „Manželství s Alanem“.

1958

Od tohoto roku spravoval MNV Týnec matriční záležitosti obcí Chářovice, Podělusy, Chleby a Krusičany, již dříve Pecerady.

ONV Benešov zveřejnilo vyhlášku „o potírání fušerství“, do služeb obyvatelstvu se v Týnci přihlásilo 27 řemeslníků (stavební práce, krejčí, švadleny, povozník, těžba písku, opraváři a instalatéři).

Bylo založeno JZD ve Zbořeném Kostelci.

Týnec – nová krytina na hotelu a doprostřed střechy umístěna nová věžička pro věžní hodiny, cesty upraveny – k teplárně a JZD (statku) v Náklí, od Mickova domu k hotelu, od školy do Kozlovic – dnešní Máchova, osvětlení na lesní cestě od hotelu do Kozlovic (dnešní ulice Krusičanská).

OMS v Benešově vyzval ostatní OMS Pražského kraje k soutěži o zvyšování úživnosti honiteb.

Na Babě se konaly společné střelecké závody myslivců a armády v rámci oslav dne Čs. armády.

Dne 1. 6. se lékárny v Týnci ujat PhMr. Fridrich se svojí manželkou. Týnecký lékař MUDr. Václav Merkl odešel do důchodu, novou obvodní lékařkou se stala MUDr. Tutokyová.

Ve Václavicích byla v horní části obce u č. p. 17 postavena autobusová čekárna. V obecním domku č. p. 23 uvolnil Vincenc Mašek obecní byt, byla zrušena knihovna v sousední místnosti a z nich MNV zřídilo „Poradnu pro matky s dětmi“. Na dvoře byly postaveny záchody, jímka na odpad a přístřešek na kočárky. V č. p. 3 „U Škvorů“ byla ze staré obřadní síně zřízena obecní knihovna a ze skladu zřízena nová obřadní síň. Byl zřízen Sbor pro občanské záležitosti, předseda Václav Fulín z Václavic č. p. 49. Dne 27. 6. proběhlo první vítání novorozeňat (5 dětí obdrželo vkladní knížku se vkladem 20 Kčs), byla zavedena pamětní kniha, vedl ji matrikář Jaroslav Víšek. V prosinci proběhlo vítání dalších 4 dětí.

Dne 4. 2. bylo v Tismi sehráno divadlo „Dětský karneval“.

V Úročnici byl rozbořen dům č. p. 19, tzv. Simůnkova chalupa, stála vedle č. p. 36 - Brzybohatých.

V č. p. 34 - Drábkovi byla ukončena prodejní činnost, byla uzavřena trafika.

Pod Místní národní výbor na Konopišti patřily i osady Chlístov, Zbožnice, Žabovřesky, Poměnice, tajemníkem byl Jaroslav Urbanec.

Na počátku dubna se na faru do Václavic přistěhoval farář/administrátor Dalibor Lounek s hospodyní Miladou Votrubovou. Dosud v patře bydlela Božena Korešová, ošetřovatelka zdravotního střediska v Benešově, bývalá hospodyně faráře Františka Poláka.

JZD Konopiště – obilí bylo sekáno hrsťovkami a travními sekačkami, k dispozici byl jeden vazač a jedna mlátička od strojní traktorové stanice Konopiště.

Založeno Jednotné zemědělské družstvo Městečko a Tvoršovice.

Do osady Zbožnice byla zavedena nová linka rozhlasu po drátě.

V osadě Chlístov byla postavena nová čekárna na autobus.

Ve Václavicích byla po celé vsi vyasfaltována silnice (bylo to před návštěvou sovětských hostů z ostrova Sachalin, návštěva se uskutečnila dne 29. 6.). V září pak silnice z Konopiště a kousek silnice k Chrášťanům.

V tomto roce se v Tismi přestěhovala poradna matek z č. p. 14 do obecního domku č. p. 15, zdravotním střediskem obec patřila do Neveklova.

Ochotnický divadelní kroužek při základní škole na Chlístově sehrál divadelní představení „Ženitba“ – dvakrát na Chlístově a jedenkrát ve Václavicích.

Z vedení farmy ČSSS v Tismi byl odvolán Jan Fulín z č. p. 1, novým farmářem se stal p. Závora, ten však vedení farmy příliš nerozuměl, takže byl ještě povolán farmář Suk.

Ředitelem základní školy na Chlístově se stal František Němec a učitelem Jaroslav Rezek. Pro školu byl zakoupen pozemek pro umístění školního hřiště.

Dne 1. 7. odešel do výslužby učitel školy v Tismi Julius Buřič, do školy začala jezdit vyučovat učitelka Marta Blažková z Benešova. Do školy chodí 24 dětí.

V prosinci zemřel ve Václavicích Vladimír Kádner, dlouholetý starosta Sokola, předseda místní školní rady a okrskový poradce zemědělského výboru, v obci na veřejných prostranstvích i soukromých zahradách vysázel většinu okrasných a ovocných stromů a keřů.

Dne 25. 12. bylo v Tismi sehráno divadlo „Pohádka o Honzovi“. Divadlo řídil J. Novotný a scény připravoval V. Kubásek.

V Tismi byly 3 osobní auta, 1 nákladní auto, 59 rádio přijímačů, 4 televize a 17 gramofonů, do obce jezdil z Benešova 5x denně autobus.

V tomto roce postavilo JZD ve Václavicích za vesnicí směrem k Benešovu „Na vinici“ zděnou drůbežárnu pro 1 000 slepic.

Byl znárodněn tzv. „Panský mlýn“ v Týnci nad Sázavou, provozoval jej ZNZP n. p. Benešov. Později byly budovy převedeny na Okresní bytový podnik Benešov, byly zde byty zaměstnanců ZNZP, sklad a výroba krmiv.

Dne 16. 12. bylo v Týnci jednáno o stavbě nové školy.

1959

Dne 10. 1. se stal kronikářem obce Tisem Jan Novotný z č. p. 51. Do tohoto roku byl režisérem ochotnického divadla v obci, režíroval celkem 47 divadelních představení.

Na levém břehu Sázavy v sídlišti začal MNV Týnec připravovat plochu pro výstavbu nové školy. Byla zahájena výstavba betonové lávky přes řeku Sázavu od železniční stanice do Brodců. Nový přechod měl nahradit dosluhující dřevěnou lávku zavěšenou na železničním mostě.

Na nově zřízené střelnici OMS Benešov v Černém lese se konal okresní přebor ve střelbě na asfaltové holuby. Střelnice byla v této době rozšířena o střelnici pro střelbu malorážkou.

Ve Zbožnici byla dokončena dostavba nového kravína pro dojnice a jalovice.

Novým ředitele n. p. Metaz se stal Emil Zatloukal (bývalý ministr průmyslu), nahradil dělnického ředitele Buzka. Pokračoval ve výstavbě teplárny, zahájil výstavbu vícepodlažní administrativní budovy. Dne 19. 3. převzal podnik do své správy budovu státního hotelu č. p. 2 s cílem přestavět jej na kulturní dům. Na podzim navštívil týnecký závod ministr všeobecného průmyslu Karel Poláček.

Při stavbě tzv. Jawaklubu bylo odkryto na Brodcích slovanské pohřebiště z 9. století.

Byl zrušen přídělový systém na uhlí.

Hasiči z Týnce vyhráli okrskovou soutěž v Lštění, okresní soutěž v Neveklově a postoupili do krajské soutěže v Lysé nad Labem, kde skončili na 14 místě z 52 družstev. Dále hasiči hasili při požáru ve Zbořeném Kostelci a v Bukovanech. K dispozici měli hasičské vozidlo „Praga RN“.

Fotbalový tým „DSO Spartak Jawa Metaz Týnec nad Sázavou“ vede trenér Jaroslav Zahradník, bývalý hráč „Sparty Praha“ (od roku 1954 hráč Týnce).

Hajným na Tarance byl Jaroslav Vosáhlo.

Hudební pedagog, organizátor a publicista Karel Šmíd (*3. 4. 1884 v Brandýse nad Labem) žijící v Týnci se stal učitelem hudební výchovy v kursech při místní „Osvětové besedě“.

Vedení orchestru „Osvětové besedy Krhanice“ převzal po Antonínovi Svobodovy kapelník Miroslav Šíma (*1932, klarinetista, saxofonista, řemeslník z týnecké JAWY). Členem kapely byl i Václav Korbel (*1939, absolvent Státní konzervatoře, člen orchestru divadla na Vinohradech, trombonista, syn Václava Korbela), hudba účinkovala v posádkovém domě armády v Chrástu, Jan Němeček (Krhanice, trubka), Karel Zazvonil (Chrást, housle), Josef Dráb (Chrást, bicí), František Kříž (Chrást, saxofon a bicí), Antonín Šíma (Chrást, klarinet), Tomáš Dvořák (Krhanice, bas), Antonín Slabyhoud (*1881, kontrabas), Rudolf Adámek (Týnec, harmonika), Stanislav Svoboda (Týnec, *1915, bratr kapelníka, příčná flétna), Josef Korbel (Týnec, viola, klarinet), Josef Korbel ml. (Praha, housle, pozoun), Václav Korbel st. (housle, harmonika, kontrabas).

V Týnci zemřel Ludvík Boháček (*18. 1. 1900, v rodině kováře brodecké přádelny), vyučil se malířem pokojů, později pracoval v týnecké slévárně Metaz a zde byl členem malířského kroužku (kroužek vedl týnecký malíř a učitel František Bučina), maloval krajinné motivy, venkovské chalupy a květiny (olej). Také vedl obecní týneckou knihovnu.

Na Chlístově proběhly oslavy 60tého výročí založení školy.

Zastupitelstvo obce Týnec schválilo nové názvy ulic – Třída Sovětské armády (od kapličky k mostu přes řeku Sázavu), Třída vítězství (od mostu ke starému hřišti), Nádvoří Adama Hodějovského (jeden z bývalých majitelů týneckého panství, okolo hradní věže), Pod Hradištěm (od domu Smolákových za mlýn), ulice Klusáčkova (Klusáček – autor sgrafit na Mickově domě, od Mickova domu č. p. 5 k Trojánkovu domu), ulice Růžová (dříve mezi lidmi zvaná Kozí, od hotelu k domku Haškových), ulice Lipová (od hotelu k domu Korbelových), ulice Krusičanská (od Trojánků k Janovickému potoku), Karla Hynka Máchy (od školy na konec Kozlovic), ulice 1. máje (od Pazourků ke Kapličce), ulice Mírová a Sad přátelství (v pískovně za hotelem k Haškovým), ulice Na Chmelnici (na okolních polích se dříve pěstoval chmel pro týnecký pivovar, od Babánkovy vily k mostu), ulice K Náklí (od vrátnice Metazu ke dvoru v Náklí), U Trati (od Metazu podél trati), ulice Pražská (od Kohoutových ve směru na Čakovice), ulice Sadová (od Merklovy vily k Chrástu), ulice Příčná (1. příčná od Sadové k Třídě vítězství), U Hřiště (2. příčná od Sadové k Třídě vítězství), ulice Husova (v sídlišti mezi dvouletkovými domy) a ulice Fučíkova (v sídlišti pod dvouletkovými domy).

V dubnu zemřel knihovník z Týnce Ludvík Boháček, novým knihovníkem se stal učitel týnecké střední školy Jaroslav Reitinger.

Funkci velitele stanice veřejné bezpečnosti v Týnci se ujal podporučík František Kříž.

Dne 1. 4. byla ve Václavicích dokončena „socializace vesnice“ (do družstva se vrátili zbývající členové. Odešel předseda Štěpán Petřík, předsedou se stal Josef Hašek z č. p. 26, vedoucím rostlinné výroby se stal Bohuslav Linhart z č. p. 20 a vedoucím živočišné výroby Jaroslav Šindelář ml. z č. p. 19. Na jaře bylo započato ve Vatěkově u Josefa Kadeřábka s úpravou kůlny na samovýkrmnu vepřů a ve Václavicích v č. p. 8 u Františka Žížaly s úpravou kůlny na ustájení mladého dobytka na hluboké podestýlce.

Dne 1. 5. bylo slavnostně ve 3 místnostech týneckého hradu otevřeno městské muzeum. Instalaci exponátů provedli manželé Velichovi z Prahy (přátelé učitele Bučiny, trávící své letní dovolené v Chrástu). Exponáty zajistili členové vlastivědného kroužku (týnecká kamenina, …). O zřízení muzea se zapříčinili členové vlastivědného kroužku (Vendr, Dědková, Berka, Stejskal, Gabriel, Burian, Maxera) a i Jan Lomoz (předseda MNV) a Ladislav Fulín (tajemník MNV). Vypomáhal i Dr. Tywoniak z okresního muzea v Benešově. Významný podíl na zřízení měl i Václav Stejskal (účetní týnecké slévárny, vedl muzejní evidenci a staral se o přírůstky). Průvodcem v muzeu se stal učitel Bučina. Kroužek spolupracoval i s Dr. Hejnou, který prováděl vykopávky v prostorách hradního areálu.

V kostele svatého Václava ve Václavicích hrál na varhany Josef Matoušek, účetní, rodák z „Křížkovského statku“, č. p. 16.

Dne 8. 3. divadelní kroužek Osvětové besedy ve Václavicích sehrál hru Josefa Kajetána Tyla „Dvě Maričky“. Při té příležitosti obdrželo 7 matek, které měly více než 4 děti, čestný odznak mateřství 3. stupně. Na počátku června v hostinci „U Čermáků“ byly pro děti promítnuty barevné veselohry. V tomto roce se konalo v obci 8 tanečních zábav ( ČSM, Sdružení rodičů a přátel školy, Dobrovolná tělovýchovná organizace Sokol, Myslivecká společnost, Výbor žen, Jednota, ČSSPO). Do obce přestalo dojíždět putovní kino.

V dubnu byla ve Václavicích zprovozněna poradna pro matky s dětmi, dětský lékař jezdil do obce každých 14 dní.

Na jaře bylo dokončeno asfaltování silnice z Václavic do Chrášťan a dále do Netvořic (důležitá spojnice z Benešova na přehradu Slapy). Ve Václavicích byl starý most vyměněn za nový o větší únosnosti na 24 pilotech. Pod kamennými základy byly nalezeny dřevěné klády (nezničené), na kterých most stál.

V Tismi promítalo každých 14 dní putovní kino (24 představení za rok), hrálo ochotnické divadlo, proběhla dvě dětská divadelní představení a byly uspořádány dvě pouťové taneční zábavy a dvě posvícenské a tři bály. Obec postavila most u Jednoty u Šebků, vodovod na Chvojen a oplotila se škola.

Myslivecké sdružení v obci v tomto roce střelilo – koroptve, bažanty, králíky, zajíce, srnčí, šedivky, tchoře, Lasice, ondatry, hýly, hřivnáče, hrdličky, sysly, sojky, straky, poštolky, lišky, káně lesní, veverky, křečky, křepelky, holuby, kachny, kuny a vydry.

Vedoucím farmy ČSSS v Tismi se opět stal Jan Fulín z č. p. 1, bylo to za Suka. V obci ještě soukromě hospodařil B. Bakos z č. p. 27 a Jan Turek z č. p. 25.

V tomto roce bylo zrušeno pohostinství v č. p. 26 v Tismi, v sále byl sklad nábytku.

Tělovýchovná jednota Sokol Václavice od tohoto roku pořádá Silvestrovské taneční zábavy do roku 1961, poslední pak v roce 1968.

V Týnci nad Sázavou byla na novém sídlišti na pravém břehu řeky Sázavy v ulici Komenského zahájena výstavba další školy (dokončena v roce 1963). Budova bývalé kampeličky č. p. 121 byla rekonstruována pro potřeby zdravotního střediska.

Blížil se zánik týneckého JZD, vedení sice jednalo o sloučení s JZD Pecerady, ale k tomu nedošlo. Pozemky a živý inventář převzalo JZD Pecerady a budovy v Náklí a ostatní inventář převzalo Státní rybářství.

Dne 21. 7. byl novým předsedou MNV v Týnci zvolen Miroslav Berka (náčelník železniční stanice), místopředsedou Václav Kokštejn a tajemníkem Karel Procházka. Poslancem Krajského národního výboru se stal Jan Lomoz a do Národního shromáždění byl zvolen nástrojař Brodecké JAWY Ludvík Svoboda (také aktivní pracovník v týnecké lehké atletice). Po volbách vstoupila do svazku s Týncem osada Chrást se sídlištěm Chrást (počet obyvatel stoupl o 1078). Bývalý tajemník Ladislav Fulín převzal funkci matrikáře.

V říjnu navštívil Týnec spisovatel Karel Nový (uspořádal dvě besedy a podpisoval svoje knihy).

V prosinci v Týnci se uskutečnila přednáška profesora benešovského gymnázia Jana Hertla na téma „Karel Hynek Mácha a Márinka ze Želetinky“. Márinka dožila svůj život v Týnci, kde je i pochována.

Vlastivědný kroužek v Týnci podnikl kroky k záchraně gotické Piety, tzv. „Chrástecké madony“ nalezené na půdě kostela svaté Kateřiny v Chrástu nad Sázavou. Pieta byla konzervována a petrifikována za 2 tis. Kč (bylo to na pokyn ministerstva školství a kultury a provedl to fond výtvarných umění), poté byla uložena na faře římsko-katolické církve v Týnci.

50tá léta

            Pro Podělusy znamenala socializaci vesnice. Bylo založeno JZD. V rámci budovatelského úsilí byla postavena obecní prádelna, obecní rozhlas, žehlírna prádla, hasičská zbrojnice, úřadovna a jednací síň MNV a obecní knihovna.

60tá léta

Mlýn v Městečku byl využíván, jako sklad obílí pro výkupní závod, dvě Francisovy turbíny zde poháněly dynamo na výrobu elektrického proudu. Turbíny pracovaly až do roku 1960.

V okolí Týnce nad Sázavou a u okolních obcí se začaly přírodní roklinky, strže a prohlubně zavážet slévárenskými písky z továrny Metaz n. p.

V Podělusích se dařila výstavba rodinných domků a obec se sloučila s Chářovicemi a osadou Dunávičky.

Na Brodcích se v domku č. p. 19 připomíná řeznictví pana Holého a dámské krejčovství paní Holé, domek stál nedaleko Jawaklubu.

Nákladiště na železniční trati ve Svárově skončilo svoji činnost.

V období války byly v Benešově budovány další zdroje pitné vody v prameništi u vodárny – lokalita Benešov-sever-Tužinka.

1960

Dne 2. 1. pořádalo SDH Tisem požární ples. Dne 9. 1. se konal ples myslivecké společnosti. Dne 21. 2. proběhl dětský karneval. Dne se konal maškarní ples s odpolední scénkou „Švejk u odvodu“.

Dne 1. 3. dal MNV Tisem do Jednoty u Šebků gramorádio, desky zakoupil SDH.

Dne 10. 4. daroval p. Fulín z č. p. 1 v Tismi kostelu svatého Jakuba na Chvojně kamennou stírku, ta byla umístěna pod vodovodní kohout u vchodu.

Dne 20. 4. zemřel týnecký učitel a příslušník pěchoty čsl. armády poručík Jaroslav Reitinger (*11. 7. 1909 v Kosovu u Českých Budějovic) a člen odbojové týnecké skupiny „Obrana národa“.

Vojtěch Hruška (náčelník Sokola) připravoval žáky a muže Sokola Zbořený Kostelec na spartakiádu (v roce 2012 mu bylo uděleno ocenění „Významný občan města Týnec nad Sázavou“).

Asi v tomto roce byla zalesněná část katastru obce Václavic (obecní lesy, cca 160 ha) vyňata z honitby a připojena ke státním konopišťským lesům (lesní správa sídlila na Želetince). Rok předtím převzalo Konopiště východní část honitby až k Janovickému potoku (velký prostor pro reprezentační hony). Zbytek václavické honitby byl připojen k Chrášťanům, tím byla utvořena společná myslivecká společnost Chrášťany, Václavice, Krusičany a Úročnice. Tato společnost v červnu prováděla na polích u Chrášťan odchyt zajíců do sítí, kromě myslivců se ho zúčastnilo asi 50 lidí – honců a 30 žáků václavické školy. Nachytáno bylo 180 zajíců, z nichž jich 150 bylo odesláno do Francie. Koncem října se konal velký společný hon s lovci z Francie, slavnostní výřad byl na loukách pod Václavicemi a zakončeno bylo zábavou v hostinci „U Čermáků“.

Oddíl házené Týnec oslavil 40. výročí svého založení, k tomu uspořádal turnaj za účasti družstev Týnec A a B, Bukovany A a B.

Dne 14. a 15. 4. se v Tismi stavěla kolnička na uhlí a veranda nad schodištěm do budovy MNV a knihovna s poradnou pro matky jako přístavba u č. p. 15 (dokončena dne 23. 10.).

V květnu se v Tismi stavěla obecní váha, váhu koupil v Benešově Státní statek, stála co je dnes hasičská zbrojnice.

V Týnci vznikla organizace „Svaz invalidů“, zakladatelka Milada Červená, rozená Houšková.

Na Brodcích zanikla výklenková kaplička (byla z roku 1872).

Dne 1. 5. došlo ke sloučení obce Václavice s obcí Zbožnice, která dříve patřila k obci a JZD Konopiště. K JZD byla připojena i část pozemků od obce Úročnice. Skončila i STS v Konopišti, do JZD Václavice z něj přešel jako 2. účetní Miloslav Dvořák. JZD mělo odchovnu kuřat v č. p. 22, v kolně skladiště zemědělských strojů a ve chlévě umělá hnojiva. V č. p. 9 mělo vepřín a v obytné části sklady krmení.

Dne 10. 6. byl v Tismi zprovozněn obecní rozhlas (měl 6 reproduktorů), stavěla jej firma Remos z Kutné Hory.

Dne 12. 6. se konaly volby do národních výborů. Ve Václavicích se opět stal předsedou MNV Václav Sysel. V Týnci se stal předsedou Miroslav Berka (přednosta železniční stanice Týnec, do roku 1962), před tím byl předsedou Jan Lomoz.

Ve Václavicích obnovil svoji činnost Sbor pro občanské záležitosti, vedoucí Anna Dvořáková. Ve sboru pracovala i učitelka Jana Dvořáková.

Na Brodcích byla otevřena nová prodejna družstva Jednota včetně řeznictví, řeznictví v domě č. p. 19 bylo zrušeno a majitel musel dům prodat n. p. Jawa, později tam byl postaven podnikový kulturní dům „Jawaklub“.

Na konci školního roku ve Václavicích se konala dětská besídka a na ní vystoupil i kouzelník Kelner.

Myslivecké sdružení v Chrášťanech v měsíci myslivosti uspořádalo pro mládež besídky s promítáním filmů „Život v lese“ a „Modrý lišák“.

Svoji činnost zahájil v souvislosti se zřízením nových správních okresů (dne 1. 7.) Okresní archiv v Benešově. Vedoucí se stala archivářka Olga Paulová. Archiv obdržel jednu místnost na faře v Benešově, prostory měl i v piaristické koleji.

Dne 14. 8. povodeň na řece Sázavě, hladina vyšší o cca 350 cm.

Do školy v Tismi nastoupil dnem 1. 9. nový učitel Kaprálek, ve škole bylo 19 dětí.

V Týnci bylo založeno Stavební bytové družstvo pro svépomocnou bytovou výstavbu.

Dne 3. 9. se v Tismi konaly slavné dožínky s hudbou, programem a velkou hostinou. Vše proběhlo v Jednotě u Šebků.

Celostátní spartakiády se zúčastnilo i 24 žáků ze školy ve Václavicích (cvičitelky Alena Vojtášková a Jaroslava Vykydalová), v květnu se děti zúčastnily cvičení v Neveklově a v červnu v Benešově.

V JZD Václavice skončil účetní Josef Hönig (zpronevěra peněz) a nahradil jej Jan Křivohlavý, bývalý účetní ze zrušeného JZD v Konopišti.

Ve Václavicích byla stará dřevěná lávka přes Janovický potok (postavena v roce 1945) nahrazena novou železobetonovou na třech podpěrných pilířích.

V republice došlo k reorganizaci krajů, okresů a obcí. Konaly se volby do MNV, ONV, KNV a do parlamentu. Na sledovaném území došlo k těmto změnám – osada Konopiště, Pomněnice a samoty v okolí Benešova byly přičleněny k Benešovu, osada Zbožnice byla přičleněna k Václavicům, pod obec Chlístov byly přičleněny osady Úročnice, Buková Lhota, Vidlákova Lhota, Chlístov, Žabovřesky a Racek. Obec měla ke dni sloučení 723 obyvatel. Předsedou MNV se stal Václav Dráb z Chlístova. Také ukončilo činnost JZD na Konopišti, hospodaření převzal Státní statek Benešov, v jednotlivých obcích byly farmy. V obci byly tři prodejny Jednota (Úročnice, Buková Lhota a Racek) a tři hostince Jednota (Úročnice „U Žabů“, Chlístov „U Drábů“ a Vidlákova Lhota „U Pášů“). Spojily se obce Tisem, Přibyšice, Neštětice s osadou Chvojínek a Doloplazy, sídlo MNV bylo v Tismi.

Dne 21. 5. začala stavba tělocvičny ve Zbořeném Kostelci, bylo to pro „TJ Jawa Spartak“, připomínají se jména – Jaroslav Dudek, Jaroslav Marvan, J. Šiška st., Eduard Šiňor, p. Šálek, Jaroslav Liška, …

Dne 1. 6. vznikl v budově výkupního podniku ve Vlašimi závod 01 Benešov, který byl součástí Středočeských mlýnů a pekáren se sídlem v Kladně. Závod 01 převzal k řízení 14 mlýnů, 21 pekáren, 4 elektrárny a 7 cukráren. Výrobky – 3 druhy chleba, rohlíky, housky, veky, vánočky, makovky, bábovky, koláče, loupáky a perník.

Dne 12. 6. ve volbách do MNV v Tismi byl zvolen předsedou František Hanibal z č. p. 38.

Dne 24. 6. zemřel divadelní a filmový herec František Vnouček (*27. 12. 1903 v Benešově), pohřben na benešovském hřbitově. Hrál v Národním divadle, divadle V+W, Národním divadle v Bratislavě, Vinohradském divadle, v Českém divadle v Olomouci a v Déčku E. F. Buriana. Člen Devětsilu, sekce osvobozené divadlo režiséra J. Frejky. Chvíli manžel Nataši Gollové.

MNV Chlístov zajistilo promítání filmů pro děti a dospělé v Úročnici, na Chlístově, na Racku a v Žabovřeskách. Pro děti se hrála loutková představení.

V Úročnici byla v Akci Z zahájena výstavba požární zbrojnice, náklad 55 500 Kčs. Dále byla zahájena Akce Z „svedení potoka do rour a vybudování přemostění“.

Konala se celostátní spartakiáda a sčítání obyvatelstva.

Dne 27. 12. obec Tisem zakoupila pro místní fotokroužek zvětšovací přístroj. V tomto roce bylo v usedlostech ještě 31 pecí na chléb. Soukromě ještě hospodařil Bohumil Bakos z č. p. 27 a Jan Turek z č. p. 25.

Po tomto roce bylo „důstojnické sídliště“ v Krhanicích jako osada Chrást – sídliště připojeno k městu Týnec nad Sázavou.

1961

Dne 2. 1. nastoupil do místního hostince Jednoty v Tismi nový vedoucí, Jaromír Žeravý z Čerčan.

Dne 19. 1. byla v Týnci zřízena Domovní správa, vznikla přenesením domovní správy z Krhanic. Prvním vedoucím se stal I. Oubrecht. Správa obhospodařovala 80 domů s 388 byty a 4 provozovny v majetku obce.

Dne 30. 1. zemřel Ing. Josef Dědek (*12. 8. 1896 v Turnově, bývalý místoředitel Zbrojovky – závod Týnec nad Sázavou a ředitel pobočného závodu v Brodcích nad Sázavou).

Myslivecké sdružení Krusičany – Úročnice přijalo výzvu MS Jiskra Struhařov a zavázalo se vyprodukovat z 1 ha honitby místo 1,2 kg zvěře 1,4 kg, MS splnilo plán odchytu zvěře (bažantů a zajíců) na 196%.

Založena Střední všeobecně vzdělávací škola Týnec nad Sázavou (do roku 1965?).

V Týnci byla dokončena betonová lávka přes řeku Sázavu na Brodce, byla sejmuta dřevěná lávka z roku 1943, byly zahájeny práce na stavbě autobusového nádraží u železniční stanice a na novém hřbitově u hájovny Taranka.

Dne 24. 2. v Tismi byl odbahněn rybník, opravena hráz a zavezena/zrušena sádka.

Rabín Richard Feder byl ustaven vrchním rabínem pro české země. Také byl obcí Václavice jmenován jejím čestným občanem. Bylo to u příležitosti 80. výročí otevření zdejší školy, rabín byl jediným žijícím žákem, který při založení školu navštěvoval.

MNV Chlístov pokračoval v promítání filmů pro děti a dospělé a hraní loutkových představeních pro děti (Racek, Chlístov a Úročnice).

Dne 1. 3. bylo provedeno již 10 sčítání lidu, domů a bytů. Václavice s osadami Vatěkov a Zbožnice měly 409 obyvatel, 106 domů (56 rodinných, 44 zemědělských a 6 neobydlených.

Dne 8. 3. sehrály děti z národní školy ve Václavicích pod vedením učitelky Hany Klauzové pohádkovou divadelní hru „Zlaté srdíčko“.

Oddíl házené Týnec prohrál ve dvou zápasech s týmem Sokol Stará Huť 26:6 a po tomto zápase házená v Týnci skončila.

V Týnci převzal vedení tanečního orchestru „Rytmus 57“ po kapelníkovi Rudolfovi Blábolilovi kapelník Jaroslav Hruška (trombonista, zaměstnanec Jawy).

Dne 15. 4. osvětová beseda v Tismi sehrála divadlo „Jen na lékařský předpis“. Představení bylo také sehráno v Oušticích a v Drachkově.

Do nového vojenského sídliště v Chrástu nad Sázavou se stěhuje z Prahy i rodina Okénkových se svým synem Vladimírem (*22. 12. 1956 v Praze). Otec byl důstojník v posádce Lešany. Později se vyučil dřevomodelářem v Týnci nad Sázavou, ve slévárně. Později se stal známým operním zpěvákem.

Týnecký fotbalový tým (hrál I. A třídu) sehrál zápas s prvoligovým Kladnem a prohrál 3:6. Hráli – Šticha – Fuka, Kudrna, Kotouč – Nihilič, Němeček – Landa, Zahradník, Šípek, Král, Kalina.

Dne 1. 5. byl slavnostně (herci Národního divadla z Prahy, taneční zábava a řada kulturních pořadů) otevřen moderní kulturní dům na Brodcích vedle závodní jídelny Jawy – „Jawa klub“.

V květnu sehrál divadelní kroužek ochotníků závodního klubu Metaz Týnec nad Sázavou ve Václavicích divadelní hru „Příliš štědrý večer“.

V červnu sehrál divadelní kroužek Osvětové besedy ve Václavicích veselohru z družstevního prostředí „Návštěva nepřichází“.

Předsedou Stavebního bytového družstva Týnec se stal František Chyba, technický pracovník n. p. JAWA.

V Týnci byl založen myslivecký spolek, vedení – Jaroslav Eberle z Chrástu a Jan Bartl z Týnce.

Dne 25. 6. Sdružení rodičů a přátel školy ve Václavicích uspořádalo slavnost 80. Výročí postavení školy. MNV při té příležitosti MNV udělilo čestné občanství nejstaršímu občanu/rodákovi dr. Richardu Federovi (v té době žil v Brně).

Od 30. 6. do 9. 7. probíhaly v Týnci oslavy 30 let od založení podniku n. p. Metaz, podnik obdržel Rudý prapor ministerstva všeobecného strojírenství.

Dne 25. 6. SDH Tisem uspořádal na školním hřišti slavnost k 60. výročí trvání sboru v obci. Pomoc při oslavě poskytli i vojáci z Jírovic.

Dne 1. 7. vznikly v Týnci nad Sázavou Komunální služby Týnec, a to z bývalého Podniku místního hospodářství. Pro podnik byl adaptován tzv. Herzův dům č. p. 18 na Benešovské ulici. Prvním ředitelem se stal Petr Kuběna.

Od 18. 7. začala do Tismi v pátek večer dojíždět pojízdná prodejna s masem.

Novou obvodní lékařkou v Týnci se stala MUDr. Vlasta Vlčková (místo MUDr. Tutokyové). Zdravotní sestrou byla Eva Žížalová (od roku 1960). Do poradny pro matky a kojence přijížděl MUDr. Petříček, v zubní ambulanci sloužil zubní technik Eduard Vaněček, instrumentářkou byla Božena Vaněčková. V zahradě zdravotního střediska se našly 3 kostrové hroby, jejich odkrytí zajistil archeolog z Prahy p. Benda.

V Týnci byl ustanoven oddíl turistiky, svojí činností navázal na činnost „Klubu českých turistů“ (založen v roce 1888). Předseda Josef Matějka. Oddíl pořádá orientační závody mládeže a dospělých. Spolupracuje učitelka ZDŠ Alžběta Jíchová.

Dne 19. 7. v Tismi začala generální oprava školy, práce provedl Okresní stavební podnik Benešov.

Sčítání lidu a domů – obec Chlístov – 116 rodinných domků, 33 zemědělských usedlostí, 15 bytových (činžovních) domů, 1 ubytovací zařízení (Dětský domov Racek), 2 neobydlené budovy, 3 provizorní stavby, 24 rekreačních chat, v nich 188 bytů trvale obydlených, 5 bytů neobydlených, 6 819 m2 obytné plochy, 723 obyvatel, ti vlastnili – 86 televizorů, 275 radií, 130 elektrických praček, 25 ledniček.

V listopadu v Tismi byla provedena oprava silnice „za Havránkovi“ a byl koupen nový promítací přístroj.

Byla dokončena stavba „Posádkového domu“ (PDA) v „důstojnickém sídlišti“ v osadě Chrást nad Sázavou – Sídliště. V objektu byla: restaurace, knihovna, tělocvična (společenský sál) a mateřská škola (v provozu od roku 1963).

Od 1. 9. byla povinná devítiletá školní docházka. Škola v Týnci byla přejmenována na Základní devítiletou školu Týnec nad Sázavou (688 žáků).

V Chrástu byla dokončena stavba Posádkového domu armády (PDA), v budově byla restaurace, knihovna, kino, mateřská škola a tělocvična.

Při závodním klubu ROH Metaz byl ustanoven filatelistický odbor.

Dne 12. 12. shořel v Tismi stoh slámy, zapálili jej žáci místní školy Brdek a Hejna.

V obci Chlístov působily dvě knihovny – v osadě Úročnici a na Chlístově.

Novým vedoucím kina v Týnci se stal pracovník n. p. JAWA Vratislav Měchura.

V tomto roce v Tismi bylo uspořádáno 6 tanečních zábav.

Historický lexikon obcí uvádí – Úročnice byla v letech 1961 až 1979 osadou částí obce Chlístov.

Občané Úročnice odmítli přiškolení obce ke Chlístovu, děti dál budou chodit pěšky do školy do Václavic.

Vedoucím na farmě ČSSS v Úročnici byl p. Hájek a ve Lhotách p. Marek.

V Krusičanech ukončil činnost hostinec „U Radů“ v č. p. 1. Později zde byla prodejna Jednoty.

1962

V lednu nastupuje do hostince u Šebků č. p. 24 v Tismi hostinský Žeravý.

Od tohoto roku dochází na okrese Benešov k vytvoření nových hranic mysliveckých revírů.

Básník Jan Noha (1908 – 1966), rodák z Benešova se ve sbírce Pastorále (O věčné touze, Vzpomínka mých sester na náš dvůr) vrátil do svého dětství do Benešova.

Dne 4. 3. uspořádal výbor žen v Tismi maškarní průvod v Tismi a v Přibyšicích. Večer byla taneční zábava.

Mezi zakládajícími členy Sokola v Peceradech byl i Josef Dřízhal (v roce 2011 mu bylo uděleno ocenění „Významný občan města Týnec nad Sázavou“).

Došlo ke sloučení Místní jednoty požární ochrany Týnec s MJPO Chrást nad Sázavou. Požárníci MJPO Týnec dvakrát hasili požár lesa.

Předseda MNV v Týnci Miroslav Berka byl vyslán na Kubu jako železniční expert (bývalý přednosta železniční stanice). Zastupoval jej místopředseda Václav Kokštejn, který se stal následně předsedou (do roku 1964).

Dne 4. 4. v Tismi Zemědělská škola Benešov sehrála divadelní představení „Babička“. Dne 12. 4. sehráli místní požárníci divadelní hru Aloise Jiráska: „Kolébka“.

MNV Chlístov pokračoval v promítání filmů pro děti a dospělé a hraní loutkových představeních pro děti (Racek, Chlístov a Úročnice).

Vedoucím na farmě ČSSS v Úročnici byl p. Antonín Pazdera a ve Lhotách p. Mráček.

Na vojenském sídlišti v Chrástu (dříve v Krhanicích) byla otevřena nová prodejna družstva Jednoty. Stará prodejna byla v budově, kde později byla pošta.

Týnecké ochotnické divadlo sehrálo v kulturním domě divadelní představení „Lucerna“. Pohádková představení pro děti nacvičovala výborná herečka Marie Mlejnská.

Dne 21. 5. bylo v Týnci uvedeno do provozu nové autobusové nádraží. Byla zahájena výstavba čistírny odpadních vod u řeky Sázavy za fotbalovým hřištěm.

V Úročnici byla provedena parcelace pozemků pro výstavbu rodinných domů – pozemek č. kat. 1372/4 získal p. Dřízhal Antonín z č. p. 4, 1372/3 p. Kůt Jaroslav z č. p. 12, 1372/2 p. Vnouček Josef z č. p. 44, 1372/5 Čeněk Josef ze Žabovřesk č. p. 7. Cena pozemku byla 2 Kč/m2.

V červenci byla dokončena oprava hráze rybníka v Bukové Lhotě.

„DSO Spartak Metaz Týnec nad Sázavou“ se přejmenovává na „Tělovýchovná jednota Metaz Týnec nad Sázavou“.

Novým předsedou JZD Václavice se stal Zbyněk Kocourek z Benešova (JZD mu zakoupilo na dojíždění motocykl JAWA 250), rostlinářem Miloslav Dvořák (bydlel v nájmu v č. p. 38), mechanizátorem byl Bohuslav Linhart z č. p. 20, skladníkem Josef Hašek z č. p. 26 a živočichářkou Marie Hrušková z č. p. 31. Družstevníci se zřekli svých soukromých záhumenek a společně hospodařili na společných záhumenkách i záhumenkové krávy byly svedeny do družstevního kravína. Jižně od kravína byl postaven nový zděný teletník pro 50 telat. Starý dřevěný teletník byl upraven na chov kachen s výběhy na potok.

Obecní domek č. p. 23 ve Václavicích byl upraven na byt pro učitele.

Do školy na Chlístově nastoupila nová učitelka pí. Horálková Květa.

Na Chlístově u č. p. 5 byly postaveny nové prasečáky a založena plemenná buňka.

Vedení hospodářství ČSSS v Žabovřeskách převzal po p. Vlčkovi p. Šedivý. V Žabovřeskách byl zrušen chov koní a koně byli převedeni do Pecínova.

V Tismi se v tomto roce zřídil betonový přítok do rybníka a dětské koupaliště, opravovaly se veřejné komunikace

Týnecké kino se v soutěži velkých kin okresu Benešov umístilo na 1. místě.

Od 1. 9. byla znovu státem předepsána dodávka sádla z domácích porážek.

Opět byl zaveden příděl na uhlí ve výši 15 q na rodinu a rok.

Filatelistický odbor při závodním klubu ROH Metaz se přejmenoval na filatelistický kroužek. Tělovýchovná jednota Spartak se přejmenovala na Tělovýchovnou jednotu Metaz Týnec nad Sázavou s oddíly kopané, ledního hokeje, odbíjené, základní tělesné výchovy a turistiky.

Do Jednoty (hostince) u Šebků nastoupila v červenci nová vedoucí Vlasta Lhotáková, současně vedla prodejnu Jednoty v č. p. 22.

Při škole na Chlístově byla obnovena činnost Sdružení rodičů a přátel školy, předsedou se stala pí. Havelková.

Proběhla oprava veřejného osvětlení v Úročnici a na Chlístově.

V říjnu bylo ve státě provedeno tzv. „zaokrouhlení maloobchodních cen“, tj. zdražení.

V Týnci bylo zahájeno vydávání obecních novin „Týnecká zář komunismu“.

Novým ředitelem n. p. Metaz se stal Miroslav Čipera (dříve technický náměstek).

Dne 15. 11. navštívila Týnec bývalá rudoarmějka Danielie Maria Petrovna, v roce 1945 osvobozovala Týnec. Novým vedoucím vlastivědného kroužku se stal Josef Topič.

Archeoložka Československé akademie věd Dr. Saudská zkoumala mohyly v lese za hájovnou Taranka, a konstatovala, že se jedná o hroby z doby halštatské.

Dne 30. 11. byl zahájen prodej v nové samoobsluze ve starém Týnci nad Sázavou. Masna (umístěná v bývalém Trojánkovém řeznictví) neměla dostatek masa na prodej, stály se fronty od 2 hodin v noci a fronty vedly až k domu Smolákových.

Někdy v tomto období skončily procesí, které byly vypravovány od kostela ve Václavicích a končily u křížku v Úročnici, procesí se konaly vždy o pouti, hrála při nich hudba. Po skončení mše u křížku se zúčastnění odebrali do úročenských hostinců k oslavě pouti. Pan farář pak obědval buď u Stojánků či u Hubínků.

1963

Od 1. 1. je v činnosti Týnecké muzeum

Od 3. 1. byl ředitelem Vlastivědného muzea Podblanicka dr. Jan Hertl, nové muzeum převzalo sbírkové fondy Okresního muzea v Benešově, Vlašimi a ve Voticích. V Týnci nad Sázavou působil vlastivědný kroužek.

Na Chlístově se konal dne 12. 1. ples SRPŠ.

Hokejové družstvo žáků při „TJ Jawa Spartak Zbořený Kostelec“ hrálo okresní přebor. Připomínají se jména – Karel Souček st. (volejbal), Jiří Janda st. (hokej, hospodář), Eva Hrušková-Kajnarová.

Byly ustanoveny jednoty ČSMS (myslivci), mimo jiné i v Úročnici (zrušeny v roce 1966).

Dne 16. 3. byl vytvořen jeden velký hospodářský celek, a to sloučením farem Tisem, Přibyšice a Černíkovice. Sloučily se i honitby a měly se sloučit i obce.

Štěpán Petřík z Vatěkova se stal znovu předsedou JZD ve Václavicích, živočichářem pak Jaroslav Šindelář ml. Z č. p. 76, rostlinářem byl Josef Kadeřábek z Vatěkova a mechanizátorem Bohuslav Linhart z č. p. 20. Účetním byl František Kadeřábek z Vatěkova a ten zapracoval nového účetního Arnošta Krauze z Pecerad.

Kronikářem oddílu turistiky v Týnci se stává Karel Jukl. St.

Založena Mateřská škola Bukovany.

Od závodu 01 Benešov, který byl součástí Středočeských mlýnů a pekáren se sídlem v Kladně byly oddelimitovány všechny mlýny (14). Závod začal zajišťovat jen pekařskou a cukrářskou výrobu.

Státní rybářství Týnec bylo začleněno do Státního rybářství Benešov.

Založena Mateřská škola Bukovany.

V Týnci byla ukončena výstavba nového hřbitova a budovy nové školy byly napojeny na teplovod.

Vlastivědný kroužek v Týnci vedl Josef Topič, administrativu a účetnictví pak Václav Stejskal. Členové kroužku dělali průvodce v muzeu. Členem kroužku byl i farář církve římsko-katolické Jindřich Juráš.

Vedení odboru turistiky v Týnci přebírají – Karel Jukl st. (předseda), Bohumír Šípek, Stanislav Šípek st., Jaroslav Krch, Jan Bartl, Bohumil Kočí a Stanislav Žižka. Končí předseda Josef Matějka.

Od 1. 4. bylo v Týnci zřízeno Obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti, obvod – Týnec, Krhanice, Pecerady, Bukovany, Krusičany, Chrášťany, Přibyšice, Tisem, Neštětice, Zahrádka, Maršovice, Zderadice, Hořetice, Křečovice, Zádolí, Neveklov, Stranný, Krchleby, Nahoruby, Živohošť, Blažim, Bělice, Mlékovice, Dalešice, Blaženice, Netvořice, Vysoký Újezd, Rabyně, Krňany, Břežany a Lešany.

Dne 8. 5. sehrál místní ochotnický kroužek z Tismi v obci divadelní hru Pavla Pavlíčka: „Nikdy“. Tuto hru hrál ještě v Oušticích a v Drachkově. Režisér Jan Novotný, napovídal Václav Vaněček z č. p. 22, scénu stavěl Václav Kubásek, hráli: Kaprálek, Havlíčková, Karla Fulínová, Marie Fulínová, Kubásek, Jan Škvor, Josef Škvor, Jana Havránková, František Bárta, Vl. Šebek a Jan Vaněček.

Dne 21. 7. se konala v Tismi velká tradiční pouť s pořadem, šlo se v průvodu s hudbou na Ch vojen ke kostelíku svatého Jakuba, zde jednota zřídila občerstvení a lunaparky, hrála se scénka „Vojna a mír“, tančily děti a dospělí v národních krojích. Zpátky do Tismi se šlo opět s hudbou, večer se tančilo. Besedu nacvičil Kaprálek, režii měl Jan Novotný.

Dne 18. 8. byly nalezeny zbytky osídlení z 12. až 13. století v místech dnešního autobusového nádraží v Týnci nad Sázavou. Dne 28. 8. Na nádvoří podniku Metaz bylo při výkopu rýhy pro uložení kabelu nalezeno ohniště a keramické střepy z 11. až 12. století. Dr. Rudolf Turek našel v okolí hájenky Taranka několik zajímavých objektů, které považuje za pravěké mohyly.

Dne 1. 9. byla v Tismi uzavřena místní škola, ve škole bylo jen 13 žáků, děti začaly dojíždět do školy do Benešova. Ze třídy byla zřízena kulturní místnost pro promítání kina, hraní divadla, pro schůze a přednášky. Z kabinetu byla zřízena kancelář MNV. Ze dvou místností nynějšího MNV v č. p. 15 bude zřízena dětská poradna a z nynější poradny obecní elektrický mandl. Dále byla ve škole zřízena obecní knihovna.

Dne 1. 9. bylo zahájeno vyučování v nové škole v Týnci nad Sázavou v sídlišti (4 roky výstavby, stavěl n. p. Průmstav), předal do užívání předseda školské a kulturní komise MNV Imrich Feller řediteli školy Václavu Staňkovi. Slavnostní otevření natáčela televize. Skončilo tak vyučování na směny. Obě školy, tedy i ta na Benešovské ulici, měly 681 žáků. Místo osmiletá střední škola byl zaveden název základní devítiletá škola. V přízemí staré školy byla otevřena výstava dokumentů a fotografií o historii Týnce. Školní kuchyně byla zatím stále umístěna v č. p. 3 „U Korbelů“. Následně byla uvedena do provozu nová školní kuchyně v nové škole.

Dne 2. 9. zhotovil Dalibor Lounek plán založení Václavic.

Ve Václavicích založen fotbalový oddíl Tělovýchovné jednoty Sokol a začal hrát okresní přebor, IV. třídu.

ONV Benešov uspořádal v zámeckém parku na Konopišti tzv. „Konopišťské září“, Národní divadlo z Prahy sehrálo kouzelnou Dvořákovu operu „Rusalka“.

V Žabovřeskách byly vybudovány péčí p. Palečka nové umělé líhně na bažanty. Připravuje se obnova známé konopišťské bažantnice.

V říjnu byla v Týnci nad Sázavou dokončena výstavba nové školy v ulici Komenského (stavba byla zahájena v roce 1959).

Ve Václavicích se během roku uskutečnilo 9 tanečních zábav či plesů. V tomto roce bylo v obci již 9 osobních aut. Do důchodu odešel hostinský z č. p. 38 Antonín Čermák. Vedoucí pohostinství Jednoty se stala Růžena Kadeřábková z Vatěkova, vypomáhal jí Miloslav Dvořák.

V Tismi byla provedena generální oprava bývalé školy, ve třídě je kancelář MNV.

Dne 29. 11. Na veřejné schůzi na Chlístově občané Racku odmítli přičlenění osady k Benešovu.

Dne 14. 12. převzal n. p. Metaz Rudý prapor ministerstva všeobecného strojírenství a vlády a Ústředního odborového svazu.

Odbor turistiky v Týnci uspořádal předvánoční vycházku „Za jmelím na Neštětickou horu“.

Až do tohoto roku sídlila úřadovna MNV v Týnci v domě č. p. 152 na Jílovské ulici (dům byl po válce konfiskován jako majetek německé rodiny).

1964

Od 1. 1. se stal Týnec sídlem dvou velkých závodů – n. p. Závody 9. května (Brodce, ředitel Jaroslav Hvězda) a Metalurgické závody v Týnci (celkem 3 tisíce zaměstnanců).

Dne 4. 1. se konal požárnický ples v Úročnici a dne 25. 1. na Chlístově.

Od konce ledna byla zprovozněna školní kuchyně ve staré škole. Vařit se však začalo až po prázdninách.

Připomíná se MS Háj Brodce.

Dne 16. 4. se poprvé cvičilo v nové tělocvičně (+ bytovka pro správce)„TJ Jawa Spartak Zbořený Kostelec“.

V Benešově byl uspořádán mysliveckým sdružením okresní přebor ve střelbě družstev i jednotlivců myslivců.

Byl proveden průzkum haštalského objektu v Mrači a v Tužince (M. Buchvaldek, J. Bouzek, P. Šlechta, J. Hertl).

Dne 14. 6. proběhly volby do národních výborů, předsedou MNV na Chlístově se stal p. Václav Dráb, tajemníkem p. Urbanec, předsedou MNV ve Václavicích se stal Michal Radvák z č. p. 38 a tajemníkem František Šmejkal z č. p. 66. Za zdejší obvod byla do ONV zvolena Věra Křelinová z Chlístova, do KNV Jan Lomoz, do Národního shromáždění pak Ludvík Svoboda z Týnce nad Sázavou, za soudce z lidu Anna Nováková z Václavic č. p. 57. Předsedou MNV v Týnci se stal Josef Barek (dříve pracovník ONV, Zbořený Kostelec, do roku 1967), místopředsedou Miroslav Berka a tajemnicí Marie Petružalková z Chrástu. Za poslance ONV pak Houšková, Králová, Helmich a Marvan. Soudci z lidu – Kálal, Bergman, Dráb a Ryčl.

Od tohoto roku hraje fotbalový klub z Týnce nad Sázavou s názvem „TJ Metaz Týnec“ (dnes „FK Fercom Týnec nad Sázavou“) Krajský přebor (do roku 1971). Trenér Jaroslav Zahradník (bývalý hráč „Sparty Praha“).

Od 1. 7. byly k Týnci nad Sázavou připojeny osady Brodce a Zbořený Kostelec – celkem má Týnec 3899 obyvatel.

Poprvé se pohřbívalo na novém hřbitově v Týnci nad Sázavou, i když nebyl hřbitov ještě plně dokončen.

Dne 12. 7. byla v Úročnici slavnostně otevřena nová požární zbrojnice. Oslav se zúčastnili i členové požárních sborů z Václavic a Benešova.

V konopišťském zámeckém parku bylo vystavěno přírodní divadlo, jeho scénu využívalo i Národní divadlo. V současné době se zde konají koncerty všech hudebních žánrů a operní představení, dříve zde bývalo letní kino.

Novým kronikářem města Týnec se stal po Antonínu Vendrovi učitel dějepisu a znalec týnecké historie Miroslav Šafrata (*5. 11. 1925 v Lukavci v pelhřimovském okrese).

Dne 16. 8. proběhla v Černém lese u Benešova výstava zemědělského zvířectva, také zde byli vyhodnoceni nejlepší chovatelé zvířectva – p. Smolka z Chlístova byl vyhodnocen jako nejlepší v chovu prasat.

Ve Václavicích byl zdemolován domek č. p. 43 (naproti škole a č. p. 2), ve kterém své dětství prožil Dr. Richard Feder (se narodil se v č. p. 46), vrchní židovský rabín, žije v Brně.

Došlo k osamostatnění škol v Týnci nad Sázavou, vznikla I. ZDŠ (1. až 5. ročník) – ředitelka Věra Pazderová a II. ZDŠ (nová škola) – ředitel Václav Staněk, zástupce Václav Tetour.

Farmu ČSSS Žabovřesky navštívili američtí farmáři.

Dne 1. 9. se Závody 9. května přejmenovaly na JAWA n. p. Týnec nad Sázavou (sídlo Brodce).

Předsedou vlastivědného kroužku v Týnci se stal MUDr. Maxera.

Na Chlístově byla provedena generální oprava střechy školy.

V Týnci zůstali jen dva soukromníci – obecní mandl (Marie Štěpánová) a obuvník (Karel Blabolil).

Místní jednota požární ochrany Týnec se opět rozdělila na MJPO Týnec a MJPO Chrást.

 1965

Dnem 1. 1. přešlo celé JZD ve Václavicích ke Státnímu statku Benešov (mimo Jana Fulína z č. p. 4). Ve Václavicích bylo zřízeno samostatné hospodářství státního statku, jako farma byl k němu připojen dvůr Chvojen. Naopak byla odloučena osada Zbožnice a připojena k hospodářství Žabovřesky (politicky však zůstává osadou Václavic). Vedoucím hospodářství se stal Štěpán Petřík, agronom Bohuslav Linhart, zootechnik Jaroslav Šindelář ml. Kanceláře jsou v č. p. 16.

Na Racku byl zbourán starý most a postaven nový.

Kino v Týnci bylo přestavěno na širokoúhlé.

MNV v Týnci řešilo vybudování rekreačního a sportovního střediska v Náklí.

Na Chlístově proběhl odchyt zajíců do sítí, nadháněli děti z místní školy. Zajíci se vyváželi do zahraničí, zejména do Francie.

Byla opravena silnice z Čerčan do lomu v Podmračí přes „Bažantnici“.

V Podělusích byla postavena autobusová čekárna.

Kroniku obce Chlístov začala psát pí. Marie Kožantová.

Vznikl Závodní klub ROH Týnec nad Sázavou – sloučením rudých koutků JZD Cíl Pecerady, Státního rybářství, Komunálních služeb Týnec, předseda – Ing. Josef Bayer, sekretář Bohumil Gabriel.

Ve Václavicích byla založena Základní organizace Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu. Předsedou je František Šmejkal, jednatelem Stanislav Holas, hospodářem Jan Jirák, instruktorem Josef Fulín z Benešova.

V květnu a v červnu se konaly okresní spartakiády, tedy i v Benešově.

Týnecké muzeum se rozšířilo o archeologické nálezy a přejmenovalo se na Muzeum týnecké kameniny a stalo se oddílem Vlastivědného muzea Podblanicka. Týnecká knihovna se přestěhovala na týneckou faru.

Dne 4. 7. zemřel na výletě v Chlumu u Třeboně týnecký hudební pedagog, organizátor a publicista Karel Šmíd (*3. 4. 1884 v Brandýse nad Labem).

Dne 10. 8. zemřel kastelán konopišťského zámku p. Jan Ferin.

Předsedou „Vlastivědného kroužku v Týnci nad Sázavou“ se stal MUDr. Antonín Maxera (do roku 1967, před tím Josef Topič).

Dne 25. 8. zemřel Antonín Vendr, týnecký kronikář a učitel (73 let).

Předsedou brodeckého šachového odboru se stal Josef Krejčí (skončil Vojtěch Bořík).

V Bukové Lhotě byly upraveny prostory prodejny Jednoty, bylo to v prvním patře domu u rybníka.

Profesor Hejma zahájil archeologický průzkum v okolí kostela svatého Jakuba a Filipa na Chvojně (do roku 1978), odkryl a zmapoval původní laténské keltské hradiště z období okolo roku 300 před Kristem. Po Keltech tu zbyla jen bronzová pozlacená náušnice a zajímavá přezka z koňského postroje.

V Týnci oddíl sportovní gymnastiky děvčat vedla R. Skopcová aj. Haklová.

V Hradci Králové zemřel malíř Ing. Karel Veselý (*7. 4. 1893 v Týnci nad Sázavou). Maloval oleje, akvarely, kreslil pastelem, uhlem i tužkou, blízké mu byly krajinné motivy, nejdříve z Týnce. Uměl i figurální kresbu a portrét.

Dne 25. 9. odbor turistiky v Týnci pořádá první dálkový pochod – 50 km – název „Přes čtyři zámky – Konopiště, Líšno, Jemniště, Český Šternberk“. Účast – Karel Jukl, Jan Bartl, Stanislav Žižka, Jirka Dvořák a Mirek Vízner.

Předsedou místního hospodářství v Žabovřeskách byl p. Z. Fulín. Hospodářství byl odebrán Chvojen a vrácena zpět Zbožnice. Pěstovalo se: řepka ozimá 29 ha, žito 99 ha, pšenice ozimá 67 ha, pšenice jarní 10 ha, ječmen 90 ha, oves 78 ha, řepka cukrovka 23 ha, směska jarní 20 ha, směska ozimá 4 ha, řepa krmná 3 ha, hrách 5 ha, travní semeno /jílek/3 ha, brambory 54 ha. Zvířectvo – Zbožnice /nový kravín/ 75 ks dojnic, Žabovřesky a Chlístov – jalovice, Úročnice /4 stáje/ dojnice, /1 stáj/ jalovice na připuštění, Lhoty – telata, Vidlákova Lhota /1 kravín/ TBC krávy před likvidací. TBC kravín byl také v Mariánovicích. Také zde bylo 15 tažných koní a dva služební. Chlístov – aukční vepři, česká rasa byla nahrazena anglickou (tzv. lambrasa). Kachny – Buková Lhota, dříve i v Žabovřeskách, Žabovřesky – slepice, Vidlákova Lhota – kuřata.

1966

Od 1. 1. převzaly celou společnou mysliveckou honitbu obcí Úročnice, Václavice, Chrášťany a Krusičany československé státní lesy Konopiště. I přes protesty zdejších myslivců v Benešově a v Praze byla myslivecká společnost zrušena.

Na Konopišti byly uspořádány OMS Benešov Myslivecké dny jako první v ČSSR.

Dne 12. 2. se konal na Chlístově požárnický ples.

V obci Podělusy žil a v tomto roce zemřel známý letecký konstruktér František Simůnek (začal létat v roce 1912).

Na Chlístově byla z důvodu úpravy silnice přestavěna čekárna na autobus, dále pak byla upravena čekárna v Bukové Lhotě a hřiště u školy na Chlístově.

V č. p. 15 v Tismi byla zřízena z poradny pro matky a děti klubovna mládeže.

Václavická kronika připomíná masopustní maškarní průvody obcí a i průvody obcí Úročnice s „mlýnkem“, který přemílal „staré báby“ na „mladé dívky“, průvody byly zakončeny zábavou.

V srpnu byla zahájena rekonstrukce mostu přes řeku Sázavu v Týnci nad Sázavou, provoz se převedl na provizorní železný most vedoucí z Náklí k bývalé Korbelovy hospodě. Provoz na mostě byl obnoven 30. 12.

Týnečtí fotbalový tým žáků hrál o žákovskou ligu, trénoval Jan Bartl. V mužstvu hráli talentovaní žáci, později hráči mužstva mužů – Josef Tůma, Mirek Tůma, Tomáš Zahradník, Karel Lachman, Gusta Votánek.

Ve věku 85 let zemřel jeden z průkopníků českého letectví František Šimůnek (*19. 5. 1878 v Kozmicích). Určitý čas žil v Podělusích ve svém č. p. 23.

Vlastivědný kroužek v Týnci nad Sázavou převzal do kolektivní péče místní muzeum. Předsedou „Vlastivědného kroužku Týnec nad Sázavou“ se stal MUDr. Antonín Maxera (do roku 1967, před tím Josef Topič).

Byl budován tzv. Posázavský vodovod z pramenů u Davle na pravém břehu řeky Sázava a později byl přepojen na Želivku. Na tento vodovod bylo napojeno i sídliště v Chrástu.

Ve Václavicích se konala silvestrovská taneční zábava včetně scének a zpěvu. I tento rok zde vystupoval kouzelník Kelner.

Volejbalové družstvo Týnec vyhrálo II. třídu krajského přeboru a postoupilo do I. třídy, kde skončilo na 3. místě.

Ve Václavicích se konala silvestrovská taneční zábava včetně scének a zpěvu. I tento rok zde vystupoval kouzelník Kelner.

Od 1. 10. byla v n. p. Metaz zavedena zkrácená pracovní doba – každá druhá sobota byla volná.

V Týnci byly stavěny soukromé garáže za lesíkem Brdce a obřadní síň z budovy MNV se přestěhovala do klubovny u malého sálu v kulturním domě.

1967

Na Konopišti byly uspořádány OMS Benešov Myslivecké dny jako celostátní myslivecká akce s rozsáhlým programem včetně první myslivecké rallye, kterou OMS uspořádal společně s Automotoklubem Jawa v Týnci nad Sázavou.

Pokračuje stavba nové silnice Benešov – Týnec nad Sázavou, silnice se rozšiřuje a ruší se zatáčky, všechny autobusy jezdí přes Úročnici. V Bukovanech byla silnice vedena mimo obec, na Chlístově byla zbourána budova MNV stojící těsně při silnici (naproti Zoulovým), místnosti MNV byly přistavěny ke škole.

Ve Václavicích byly opravovány lávky – dolní opatřena zábradlím, prostřední na návsi byla vybetonována a horní u kravína zhotovena nová z vyřazených dřevěných elektrických sloupů. Členové Sokola z bývalého chléva u č. p. 38 vybudovali šatny, místnost pro rozhodčího a umývárny u hřiště na kopanou. V hostinci pak byly vybudovány nové záchody (vodovod a splachovací WC). Požárníci si postavili sušák na hadice. Ve Zbožnici byla budována kanalizace a ve Vatěkově byla postavena autobusová čekárna. Železný jednosměrný most přes Janovický potok na silnici Vatěkov – Přibyšice byl nahrazen novým, obousměrným, širším, železobetonovým.

Chlístov – postavena nová kanalizace v délce 200 m a nová čekárna, racek – postavena nová kanalizace v délce 150 m a provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, Úročnice – provedena kanalizace v délce 300 m a dokončena stavba druhé autobusové čekárny „Ha Drahách“, Buková Lhota – zdemolován vepřín „U Baťhů“, hospodářské budovy u Dřízhalů a přemístěn taras u Piskáčků z důvodu rozšíření silnice a byla prodloužena hráz rybníka na návsi.

V Týnci zemřel Josef Kraif (*28. 1. 1890, Velběhy u Křečovic), učitel matematiky, německého jazyka a kreslení. Učil na škole v Týnci nad Sázavou, hrál a šířil ochotnické divadlo, maloval kulisy, miloval a propagoval vážnou hudbu a byl malířem Týnecka (květinové motivy, malé obrázky krajiny, velké obrazy madon podle předloh.

V únoru navštívil Týnec první tajemník ÚV KSČ a prezident republiky Antonín Novotný.

V březnu sehrály děti ze školy ve Václavicích divadelní hru Boženy Němcové „Sůl nad zlato“ v Úročnici a ve Václavicích. Také v říjnu uspořádaly ve Václavicích a v Úročnici besídku – pásmo písní, básniček a scének.

Fotbalový oddíl Tělovýchovné jednoty Sokol Václavice hrál okresní přebor, III. třídu a v sezóně 1967 až 1968 měl šanci na postup do II. třídy.

Předsedou „Vlastivědného kroužku Týnec nad Sázavou“ se stal Miroslav Berka (do roku 1970, před tím MUDr. Antonín Maxera).

Předsedou MNV v Týnci se stal Miroslav Berka, přednosta železniční stanice Týnec (do roku 1969). Před tím byl předsedou Josef Barek ze Zbořeného Kostelce.

V červnu byl v č. p. 22 v Tismi zrušen obchod a byl přestěhován do č. p. 24.

Na Racku byly z důvodu blížícího se ukončení provozu prodejny Jednota v domě u Ratajů zahájeny práce na rekonstrukci kůlny podniku Nářadí Racek na prodejnu.

Na Chlístově požárníci postavili sušák na hadice u požární kolny. V tomto roce byl v rámci obce Chlístov nejlépe hodnocen požární sbor z Úročnice.

Na Chlístově a v Úročnici pracují odbočky Československého červeného kříže.

Byla provedena generální rekonstrukce silnice z Týnce nad Sázavou do Benešova, byla rozšířena, dostala asfaltový povrch a obešla obec Bukovany od severu.

Dne 10. 9. do Týnce zavítala skupina bývalých francouzských vězňů z nedalekého německého koncentračního tábora z 2. světové války v Břežanech.

Zemřel dne 18. 9. v Praze Doc. MUDr. Adolf Fürst, v minulosti ředitel benešovské nemocnice.

N. p. JAWA Týnec nad Sázavou vyráběl ročně 80 tisíc motocyklů (45 tisíc se vyváželo do Sovětského svazu).

Dne 28. 11. byl slavnostně otevřen nový most přes údolí Janovického potoka vedoucí do Podělus.

MNV Týnec provedl opravu domu č. p. 5 – Mickův dům. Bylo obnoveno vydávání časopisu Týnecký zpravodaj, již dříve ministerstvo zrušilo vydávání podnikových časopisů Brodecký směr a Slévač.

Obec Podělusy byla vyhlášena rekreační oblastí.

1968

V květnu začal psát obecní kroniku obce Tisem František Škubal. V květnu proběhla první pouť – „Jakubská“.

Divadelní kroužek při základní škole ve Václavicích sehrál dne 17. 3. v hostinci „U Čermáků“ divadelní představení, pohádku od Andrsena „Sněhová královna“.

Dne 19. 5. proběhla v Černíkovicích okrsková soutěž požárních družstev, zúčastnili se i požárníci z Tismi.

Manželka Antonína Dolejše, bývalého majitele mlýna Brejlov, se s dětmi za ním odstěhovala do Ameriky. Zde vedl její manžel mezinárodní hotelovou firmu.

Dne 31. 5. odešel do důchodu předseda MNV Týnec nad Sázavou Josef Barek, novým předsedou se stal podruhé Miroslav Berka.

Začaly se rehabilitovat křivdy 50. let – v Týnci byly vráceny domy Smolákovům (č. p. 58), Trojánkovům (č. p. 72, v Chrástu Zikánovým (č. p. 2 a ve Zbořeném Kostelci Josef Breburdovi a Marii Tůmové (č. p. 18).

V červnu v Tismi byla postavena za č. p. 2 nová obecní studna. V červenci byla u „Přední strouhy“ Lesním závodem Konopiště voliéra pro bažanty.

Dne 16. 7. požárníci z Tismi hasili hořící lesík a pozemek porostlý stařinou v katastru obce Neštětice (u Chlov).

K tělocvičně „TJ Jawa Spartak Zbořený Kostelec“ byl přistavěna nářaďovna a balkon.

Na Chlístově byla provedena oprava veřejného osvětlení a ve Vidlákové Lhotě byla provedena kanalizace a Racek se konečně dočkal nové prodejny Jednoty (byla otevřena dne 23. 9.).

Asi v tomto roce bylo demontováno a odvezeno zařízení z mlýna v Nespekách.

Závod 01 Benešov, který byl součástí Středočeských mlýnů a pekáren se sídlem v Kladně v Benešově zahájil výstavbu pekárensko-cukrárenského kombinátu v Benešově.

Dne 23. 8. přijela do Tismi tři obrněná vozidla Rudé armády, druhý den se vojáci přemístili do objektu blízkého skladu, dále se vojska usídlila v „Chlovech“ a u Chvojna. Vojska se odstěhovala dne 3. 11.

V Týnci u nádraží byla zasazena „lípa svobody“ (za tři roky však zmizela).

Sovětská okupační armáda si v lese Smolinka u Krusičan vybudovala vojenské ležení.

„Tělovýchovná jednota Metaz Týnec nad Sázavou“ se přejmenovává na „Tělovýchovná jednota JAWA - METAZ Týnec nad Sázavou“. Sportovní odvětví – fotbal, hokej, volejbal, základní tělesná výchova – dříve Sokol, sportovní gymnastika, stolní tenis, oddíly turistiky, kanoistiky, lyžování, skibobů, tenisu, jachtingu, nohejbalu a další.

Dne 11. 9. byla v Týnci obnovena činnost Junáka. Na most přes řeku Sázavu byla vrácena mosazná deska s nápisem – Most T. G. Masaryka, byly zbourány staré kiosky pod hotelem a zrušeno zahradnictví u Janovického potoka.

V noci 26. 8. projela vsí Václavice veliká kolona bojové techniky Sovětské armády (tanky, bojová vozidla pěchoty, dělostřelectvo, raketomety a pásová vozidla, muniční a zásobovací vozy, spojovací technika), ráno je obyvatelé našli na polích podél silnice na Konopiště a u Vatěkova (vojska na základě dohody opouštěla velká města). Na základě vyjednávání zástupců statku se část armády (tanky) od statku Chvojno přemístila do lesů u Jarkovic. Tankisté od Vatěkova se přemístili na pole severně od silnice u kapličky a do konopišťského parku, dělostřelectvo pak na „Vinici“ východně od Václavic. Raketometčíci, kteří byli v jeteli ke Zbožnici, se přemístili nejdříve na „Vinici“, později na kopec k Žabovřeskám. V tomto oddíle bylo i několik odpalovacích ramp na mohutných podvozcích cca 20 m dlouhých, plachtami přikrytých, ty však v noci zmizely. Pravděpodobně byla v prostoru obce Václavice umístěna mechanizovaná brigáda. Další části brigády byly umístěny v prostoru lesa „Háj“ u Netvořic a Všetic a u Neveklova. Na poli u kapličky u konopišťského parku měly stanoviště 3 bojové vrtulníky, které neustále létaly k útvarům do Netvořic a u Neveklova. Takto rozmístěni zůstali vojáci celé 2 měsíce, odstěhovali se ve dnech 1. a 2. 11., technika byla vagónována v Benešově a v Týnci nad Sázavou, odjížděli zpět k Drážďanům.

Dne 28. 10. zemřel malíř Vladěk Antušek (*25. 8. 1901 v Benešově v Mračské ulici, dnes Antuškova ulice). Absolvoval benešovské gymnázium a Umělecko - průmyslovou školu v Praze u V. H. Brunnera a F. Kysely. Zajímal se o grafiku, knižní ilustraci a o mozaiku. S malířem J. Novákem provedl dle návrhu F. Kysely mozaiku v kapli Bartoňů – gobelínů v chrámu svatého Víta v Praze a mozaiku v muzeu v Hradci Králové podle kartonů J. Preislera. Dále restauroval obrazy, dokumentoval muzejní expozice a exponáty a snažil se navázat na A. Pinkase. V roce 1931 provedl v perokresbě 247 domů v Benešově. V Benešově jsou jeho mozaiky v městské obřadní síni a na rodinném hrobě.

Dne 24. 10. se ve Václavicích konaly velké oslavy 50-tého výročí vyhlášení naší samostatnosti. Oslavy se skládaly z pásma písní, básniček, tanečků a scének provedených dětmi zdejší školy (nacvičila učitelka Alena Vojtášková) v hostinci „U Čermáků“, přednáškou o 50-leté historii našeho státu (ředitel Jaroslav Víšek), položením věnců u pomníku padlých před školou, výsadbou 3 líp na horní návsi tzv. „Stromy republiky“ (den předtím byla vysazena 1 lípa ve Zbožnici).

V č. p. 14 v Tismi se připomíná kovárna a sklad zemědělských strojů. Od září je hostinským v hostinci u Šebků č. p. 24 v Tismi  opět p. Šebek, v zadních místnostech hostince je umístěna prodejna smíšeného zboží.

TJ JAWA-METAZ v sobě sdružuje oddíly fotbal, hokej, volejbal, základní tělesná výchova – dříve Sokol, stolní tenis, turistiky, kanoistiky, lyžování, tenisu, karate a další.

Dne 11. 9. obnovil činnost týnecký skauting, vznikl oddíl chlapců a dne 1. 11. oddíl skautek (vedoucí Maryša Dvořáková/Šlenkrtová).

Druhý týden v říjnu byl vykraden kostel svatého Jakuba na Chvojně.

Předsedou MNV v Tismi se stal František Hanibal.

Pozemky obce Tisem obhospodařuje Státní statek Benešov n. p. – hospodářství Tisem, vedoucím je Jaroslav Tůma.

1969

Dnem 1. 1. byl Týnec nad Sázavou povýšen usnesením plenárního zasedání Středočeského KNV na město. Dne 12. 2. se k tomuto konalo slavnostní shromáždění, z pozvaných se zúčastnil jen spisovatel Karel Nový. O historii Týnce hovořil kronikář Miroslav Šafrata. Předsedou MěNV se stal Jan Holeček ml. (soustružník z Metazu, do roku 1976). Před tím byl předsedou MNV Miroslav Berka (přednosta železniční stanice T7nec, odvolán po srpnových událostech v roce 1968).

Do oplocenky na Chvojně pod kostelem bylo vysazeno menší mufloní stádo - 7 kusů.

Hradní areál v Týnci nad Sázavou byl vyhlášen chráněnou kulturní a památkovou oblastí. Dr. Hejna z Archeologického ústavu v Praze potvrdil, že Týnec byl již v 11. a 12. století knížecím sídlem, o čemž svědčí objevené základy knížecího přemyslovského paláce.

V březnu sehrál dětský divadelní spolek při místní škole ve Václavicích, Úročnici, Týnci nad Sázavou a Benešově divadelní hru – veselohru Joži Toucové – Millerové „Slavný mistr Kopřiva aneb Červánkové střevíčky“.

Dne 15. 3. shořela v Tismi místní farmě Státního statku Benešov stodola u Marešů, požár založil úmyslně místní občan Jan Škubal. Hasili požárníci z Tismi, Přibyšic, Neveklova a Benešova.

Po mnoha letech šlo o pouti opět procesí s hudbou (hudba p. Hotového) z Tismi na Chvojen, předříkával Jan Havránek.

Fotbalové mužstvo týneckých žáků se stalo přeborníkem středočeské oblasti. Za odměnu jim zasloužilý mistr sportu Jan Knobloch – Madelon domluvil předzápas ligového utkání Sparty s Košicemi. Předzápas sehráli s mužstvem žáků AC Sparta Praha a vyhráli 3:2.

Požárníci z Tismi sehráli dne 6. 4. odpoledne a večer divadelní hru J. Turečka: „Muziky, muziky“, režie J. Hejna, hráli: Růžena Havlíčková, Marie Škvorová, Jaroslava Škvorová, Marie Aspidová, Jana Havránková, František Bárta, Jaroslav Kubásek, Václav Vitejček, Josef Škvor a Jan Škvor. Později hru požárníci sehráli ještě v Jablonné, Oušticích a Drachkově.

Dne 18. 5. vznikl v Týnci oddíl (obnovil činnost) oldskautů a tím se završila obnova střediska TYSAN.

Dne 25. 5. proběhlo v Tismi okrskové cvičení požárních sborů, konalo se na bývalém poli Václava Starosty „V Podole“ u Bayerů. Zúčastnily se sbory z Ouštic, Černíkovic, Tismi, Přibyšic a Benešova. Vyhrálo družstvo z Černíkovic. Při cvičení hrála hudba p. Hotového. Se starou ruční stříkačkou cvičili požárníci z Přibyšic.

Bytové družstvo z Benešova opravilo pro MNV ve Václavicích budovu č. p. 3 (sídlo MNV), stodolu koupil Bohuslav Linhart a celou ji rozbořil. V této době bylo v obci již 15 osobních aut. Místní fotbalový oddíl stále hraje jen přátelské zápasy.

K Junáku v Benešově byl přičleněn nově zřízený Junák v Čerčanech.

V Tismi byly opraveny veřejné studny u školy a u Kubásků v „Podole“.

Dne 27. 7. proběhla na Chvojně Anenská pouť, průvod šel z Tismi.

Z rozhodnutí Středočeského krajského národního výboru v Praze se obec Týnec nad Sázavou stala městem.

V srpnu na Chvojně archeologové kopali v průčelí, vlevo od vchodu, objevili zbytek základů původní fary, která tam měla být s původním kostelem kolem roku 1400.

V Tismi se prodejna Jednoty – obchod se smíšeným zbožím – odstěhovala dne 3. 8. od Šebků do nové prodejny č. p. 61 u školy. Slavnostní otevření s hudbou p. Hotového proběhlo dne 6. 8. Novou vedoucí se stala paní Kopková ze Stranného.

Oddíl sportovní gymnastiky Týnec se pravidelně zúčastňuje okresních přeborů ve sportovní gymnastice.

Dne 23. 9. hořel kravín u č. p. 19 (Šindelářovi) ve Václavicích, zasahovaly požární sbory z Václavic a okolí, krávy zachráněny, kravín shořel pro nedostatek vody v místním rybníce.

Stavební bytové družstvo Týnec dokončilo svépomocnou výstavbu dvou bytových domů o 50 bytech. Domovní správa Týnec měla v této době na starosti 89 bytových domů se 491 bytem.

Dne 4. 12. plenární zasedání MěNV Týnec zvolilo předsedou Jana Holečka (poprvé placená funkce). Dosavadní předseda Miroslav Berka poslal písemnou rezignaci, že se nemůže uvolnit z práce. Funkcí byli na návrh KSČ zbaveni – Miroslav Berka, Jaroslav Šiška, Lumír Richter, Karel Lachman, František Žaba. Začalo „období normalizace“. V Jawě byl odvolán ekonomický náměstek Ing. František Smolák (nastoupil zemědělský stranický odborník Vladimír Famfulík z východních Čech) a z funkce obchodního náměstka Ing. Jiří Gelný (nově Karel Kasl navrátivší se z Moskvy). Československé státní dráhy odvolaly z funkce přednostu týnecké železniční stanice Miroslava Berku.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář