Jdi na obsah Jdi na menu
 


Část 20 (6. doplněk) - rok 1948 až 1956

17. 12. 2012

1948

V lednu zemřel Rudolf Bechyně (několikanásobný ministr vlády první republiky a za druhé světové války první předseda státní rady Československa v Londýně), dříve každoroční letní host v Týnci nad Sázavou.

V Úročnici v lednu byl zaveden telefon. Telefonní hovorna je v č. p. 22. V květnu bylo uvedeno v činnost rozhlasové zařízení.

Do Týnce se přistěhoval ke své dceři, lékárnici R. Fridrichové, hudební pedagog, organizátor a publicista Karel Šmíd (*3. 4. 1884 v Brandýse nad Labem). Dříve byl vedoucí několika hudebních těles a předním činitelem „Unie českých hudebníků“.

V Bukovanech byla založena myslivecká společnost.

Dne 5. 3. navštívila JUDR. Ludmila Kloudová, advokátka z Benešova v Černínském paláci v Praze Jana Masaryka a ten jí dal instrukci k platnosti své londýnské závěti a zmocnil jí k jejímu vykonání.

Založen Hasičský sbor Konopiště – Chlístov (?).

Zákonem z dubna byla v republice zavedena jednotná škola, takže všechna mládež do 15 let byla vzdělávána společně. Pět let na škole národní, čtyři roky na škole střední, povinná devítiletá školní docházka byla pak zakončena závěrečnou zkouškou.

Sokol v Týnci nad Sázavou se přejmenovává na „Sokol JAWA METAZ Týnec nad Sázavou“.

V Tismi se začíná stavět vodovod, staví firma Vinikov z Prahy. Vodovod se začal kopat na lukách („V zálukách) na louce Jana Fulína z č. p. 4 a louce Františka Fulína z č. p. 23, v těchto místech však byly práce ukončena a studna byla vyhloubena na neštětickém katastru. Nakonec byly práce odloženy na neurčito. Obec také koupila motorovou stříkačku od firmy Stratílek z Vysokého Mýta, nákladní auto a nábytek do školy, kde byl také pořízen školní rozhlas.

Od tohoto roku hraje fotbalový klub z Týnce nad Sázavou s názvem „SOKOL Týnec“ (předtím „SK Týnec nad Sázavou“, dnes „FK Fercom Týnec nad Sázavou“) I. B třídu (do roku 1955).

Dne 30. 6. přestal učit ve škole v Tismi učitel Antonín Hrma, ve škole učil po celou dobu okupace, v té době bylo ve škole nejvíce dětí, učilo se na dvě směny. Od 1. 9. vyučuje ve škole Václav Vávrovský.

V obci Mrač byl vybudován obecní vodovod.

Od tohoto roku hnízdí na rybnících Semovickém, Chlebském a Dunávickém mimo kachny divoké, čírky obecné a čírky modré i polák velký evropský (Nyroca ferina L.) a kachna chocholatá (Nyroca fuligula L.).

Prozaik Bedřich Svatoš (1908 – 1990), v Benešově působil jako středoškolský profesor od konce třicátých let do roku 1938, se ve své knize Poslední městečko inspiroval vystěhováním Neveklovska a osudy vystěhovalců.

Ve Václavicích byly 4 politické strany – komunistická (předseda František Dráb), sociálně demokratická (předseda František Brož z č. p. 56), lidová (předseda Konstantin Vaněček z č. p. 16) a národně socialistická (předseda Antonín Čermák z č. p. 38).

Hospodu č. p. 38 „U Čermáků“ převzalo do nájmu družstvo Jednota.

Korbelovu hospodu č. p. 3 v Týnci znárodnili a zřídili v ní školní jídelnu, také zde sídlil propagační útvar n. p. JAWA. Znárodněn byl i mlýn a dále sloužil jen jako skladiště. Znárodněný dům č. p. 72 – Trojánkovo řeznictví – převzal n. p. Masna (řeznictví a uzenářství).

V březnu ukončil tragicky svůj život Jan Masaryk (syn prezidenta), dříve častý letní host, před válkou do Týnce nad Sázavou zajížděl za svým přítelem, novinářem Ferdinandem Peroutkou o jeho letních dovolených na břehu řeky Sázavy.

Karlu Pánkovi byla zkonfiskována restaurace u mlýna v Městečku.

Panu Vaništovi byl znárodněn dvůr Ledce (po roce 1889 byl vrácen jeho potomkům).

Romantické prostředí Konopišťského potoka je někdy nazýváno „Poříčské Švýcarsko“.

Majitel mlýna Brejlov mlynář Antonín Dolejš emigroval přes Německo do Ameriky, zde pak založil mezinárodní hotelovou firmu. Mlýn byl následně znárodněn a předán do národní správy Zemědělskému nákupnímu a zásobovacímu podniku Benešov.

Po Únoru 1948 začaly v Týnci nad Sázavou vznikat akční výbor a různé komise (bytová, pro pracovní kádry, …). V čele Národní fronty byl předseda Karel Černý (učitel), členové – František Plavec, Bohumil Kočí a Josef Soukup.

Dne 22. 5. podaly Československé státní lesy a statky žádost o restituci týneckého dvora (velkostatku) v Náklí, žádost podpořil i MNV v Týnci (důvod – Ing. Janeček koupil statek v době války z peněz Zbrojovky, která vyráběla pro Němce). Statek/dvůr byl zestátněn. Zestátněna byla i firma stavitele Netrefy (45 zaměstnanců).

Po válce peceradský hostinský a řezník krátce zprovoznil hospodu „Hořejší“ v č. p. 22, v inzerátech ji nazýval „Na Rychtě“.

Dne 3. 9. zemřel dosavadní prezident republiky Dr. Edvard Beneš, při jeho poslední cestě z Prahy do Sezimova Ústí mu při benešovské přeložce vzdávali čest i týnečtí sokolové, hasiči a legionáři.

Byla zavřena hospoda „U Platilů“ v Chrástu nad Sázavou.

Dne 15. 4. 1947 státní geometr vyměřil staveniště pro novou požární zbrojnici v Týnci, bylo to na pozemku u nádraží, který SDH darovala pí Janečková a její syn s dcerou. Smlouvu připravil JUDr. Svoboda z Benešova. Dne 10. 12. 1948 však ministr zemědělství smlouvu zrušil.

V Krusičanech byla znárodněna hospoda „U Hrstků“ (č. p. 11), provoz převzalo družstvo Jednota, hospodský však zůstal. Také byl obnoven obchod v č. p. 17, provozovala jej rodina Vnoučkova.

1949

Ode dne 1. 1. bylo zřízeno krajské uspořádání, Týnec nad Sázavou patřil do kraje Pražského.

Dne 1. 1. byl v týnecké a brodecké továrně slavnostně zahájen první den druhého roku dvouletky, každý zaměstnanec dostal na přilepšenou 10 dkg salámu a pivo.

Dne 1. 3. byl poslán na dovolenou ředitel měšťanské školy v Týnci nad Sázavou Josef Kraif (od 1. 9. byl penzionován), novým ředitelem se stal předseda týnecké Národní fronty Karel Černý. Škola dostala název Dukelských hrdinů. Obecná škola se změnila na národní, měšťanská škola na střední a docházka byla z 8 prodloužena na 9 let.

Po roce 1948 byl v Krusičanech uzavřena kovárna, dříve ji provozoval kovář a podkovář Antonín Krejčí, pak jeho syn Jan Krejčí a nakonec jeho vnuk Jaroslav.

Dne 5. 4. měli v Týnci nad Sázavou přednášku „kulturní patroni Benešovska“ – básník Jaroslav Seifert, hudební skladatel Bořkovec a malíř Pavlík.

Dne 12. 8. byl na návrh Václava Veverky zvolen po Janu Holečkovi novým předsedou v Týnci nad Sázavou Jan Lomoz (člen KSČ, zedník z Týnce, do roku 1960). Na funkci předsedy vyživovací komise rezignoval Jiří Liška a z předsednictví kulturní komise Josef Šustr.

Řeznictví v domě č. p. 19 na Brodcích bylo řezníkovi Františku Holému znárodněno, převzala jej benešovská Jednota. Řezník zde zůstal pracovat.

Jako první v Týnci nad Sázavou bylo znárodnění řeznictví Jana Korbela, převzala jej družstevní organizace Jednota Benešov. Místa ředitele týnecké obecní školy byl zbaven Antonín Vendr a novu ředitelkou se stala učitelka Marie Linhartová. Ze školy byl také odvolán (na kratší dobu) i Jaroslav Reitinger a poslán na školu do Netvořic. Funkce vedoucího kina byl zbaven učitel František Bučina a novým vedoucím se stal Bohumil Kočí. Velitel týnecké četnické stanice Alois Čejka nastoupil zdravotní dovolenou a novým velitelem se stal Josef Marhoň z Čerčan, policista Gustav Bergman Novotný odešli do výroby.

Na pozemku pod kopcem Brdce v Týnci nad Sázavou byly oběma továrnami postaveny první bytové domy č. p. 201 – 209. Obecní pole v Kozlovicích bylo rozděleno na stavební parcely a také byly prodány poslední parcely v Pískovci. U Bukovan byl vybudován vyrovnávací vodojem o obsahu 50 m3.

Ode dne 1. 10. byl zrušen přídělový systém na chléb, mouku, pečivo a brambory.

Ke konci roku byl vytvořen přípravný výbor na vznik Jednotného zemědělského družstva v Týnci nad Sázavou.

SDH Týnec konal u příležitosti 50. výročí založení sboru valnou hromadu, zúčastnil se i předseda okresní hasičské jednoty profesor Dr. Mareš, p. Šíma za zemskou hasičskou jednotu. Byl zrušen II. obvod v Neveklově a činnost řídila na okrese hasičská okresní jednota 41 v Benešově.

Podle oběžníku ČSMJ – zemského svazu pro Čechy a zemi Moravskoslezskou ze dne 3. 2. Zůstal ze sledovaného okolí obce Úročnice v činnosti pouze myslivecký spolek v Benešově.

Na Konopišti se konal okresní přebor myslivců ve střelbě na asfaltové terče, střílel se i zajíc „na průseku“, srnec a tetřívek.

Do obory na Chvojně byli vysazeni mufloni.

Ve škole v Tismi byl zřízen školní biograf a bylo pořízeno nové jeviště, připravuje se přístavba garáže u hasičské zbrojnice, pro nákladní auto zakoupené v roce 1948.

Básník Jaroslav Seifert (1901 – 1986), národní umělec, v tomto období o Benešovsku napsal básně Benešovsku a Růže na Konopišti.

Benešovský městský archiv zahájil oficiálně činnost jako instituce, Jiří Tywoniak, profesor historie na sedlčanském gymnáziu, se stal prvním benešovským městským archivářem. Archiv měl dvě místnosti přízemí radnice.

PhDr. Josef Růžička z Benešova napsal a v Týnci nad Sázavou proslovil přednášku „Pohledy do minulosti Týnce nad Sázavou“.

V tomto roce se v Benešově přestěhovala veřejná knihovna do budovy Okresní hospodářské záložny na náměstí dr. Engla č. p. 74.

Na václavský hřbitov byl zřízen vjezd ze Zboženské cesty.

V Čerčanech bylo povoleno zřízení pobočky Sukovy hudební školy v Benešově.

Tismi byl odebrán autobus a byla zde zřízena pravidelná autobusová doprava do Benešova, hlavně pro školní mládež.

Až do tohoto roku spravoval v Podělusích boty švec Antonín Rejzek, bydlel v č. p. 9.

V Úročnici v č. p. 22 zrušeno pekařství a obchod se zbožím smíšeným, zůstala jen hospoda.

Polovina století

            U Pecerad ukončil činnost lom na „peceradský gabrodiorit“. Jeho leštěné bloky byly používány na fasády významných domů – Petschkův palác v Praze u Wilsonova nádraží, Petschkovy vily v Praze, budovy Poštovní spořitelny na Václavském náměstí v Praze, Komenského památník v holandském Naardenu, …

            Po roce 1949 převzala prodejnu „Bratrství“ v č. p. 24 na Brodcích benešovská Jednota (prodej koloniálního zboží byl ukončen po výstavbě nové prodejny).

           Holičství po válce v č. p. 27 na Brodcích provozoval pan Lánský a po něm Ivan Slojka.

50. léta

            Prof. Karel Šmíd založil v Týnci symfonický orchestr. Zkoušky orchestru a koncerty se odehrávaly v bývalé kantýně závodu Metaz. Prof. Šmíd řídil ještě chrámový orchestr a smíšený sbor, který existoval při kostele Sv. Šimona a Judy v Týnci (mše skladatele p. Říhovského aj. J. Ryby). Před půlnoční mší se z kostelní věže ozývalo 12 akordů symbolizujících půlnoc a několik koled v podání Josefa Drábka (trumpetista), Jana Dvořáka (trumpetista), Antonína Svobody (trumpetista), Josefa Korbela (pozoun) a Václava Korbela (pozoun).

Koncem těchto let vznikl v Týnci komorní soubor, hrál ve složení - 1. housle Antonín Svoboda, 2. housle Ladislav Radosta, viola Václav Korbel st. a violoncello František Bučina (1899–1993). Soubor hrál v kulturním domě Metaz, převážně skladby W. A. Mozarta, J. Ignáce Linka atd.

Členové „D. T. J. Zbořený Kostelec“ cvičili v sále hostince „U Marků“, muže cvičil Vojtěch Hruška.

1950

Dne 27. 1. na MNV v Týnci nad Sázavou byla s místními zemědělskými hospodáři Jaroslavem Štěpánem, Františkem Korbelem, Jaroslavem Pertlíkem a nájemcem dvora v Náklí Janem Zoulou za účasti představitelů obce a okresu sepsána tzv. „výrobní a hospodářská smlouva“, tím skončilo soukromé hospodaření v Týnci.

Od 1. 6. byl zaveden volný prodej mléka a od 4. 6. volný prodej masa vedle vázaného prodeje těchto výrobků na potravinové lístky.

Dne 14. 6. se stal předsedou MNV v Týnci nad Sázavou Jan Lomoz (zůstal), místopředsedou a zemědělským referentem se stal Emanuel Dvořák (dříve sociální demokrat).

Dne 22. 6. bylo na schůzi v hostinci u Korbelů v Týnci rozhodnuto o sloučení pozemků, ustavující schůze JZD se dne 6. 7. pro nedostatečnou účast nekonala. Družstvo však bylo založeno, ne bývalými zemědělci, ale deputátníky statku v Náklí, bezzemky a řemeslníkem. Již 3. 8. se družstvo zúčastnilo slavnostního svozu obilí do Benešova a dne 5. 9. manifestačního svozu brambor.

Od tohoto roku bylo zásobování vodou města Benešova svěřeno do péče Krajské vodohospodářské služby později s názvem Středočeské vodovody a kanalizace Praha, závod Benešov.

V Týnci nad Sázavou byly dne 2. 7. místní hostince převzaty do správy obce jako Služba veřejnosti. Hostince se staly provozovnami komunálního podniku a jejich vlastníci či nájemci jeho zaměstnanci. Obchůdek Jana Pohůnka (vetešnictví) byl vyvlastněn a začleněn do organizace Obnova.

            Karel Černý z Týnce nad Sázavou (bývalý učitel a ředitel zdejší týnecké střední, předseda akčního výboru a Národní fronty, iniciátor založení JZD a pověřený vedením lidové akademie) získal místo školního inspektora v Říčanech. Novým ředitelem střední školy se stal Jaroslav Staněk.

SDH Týnec se přihlásil k soutěži „Dokonalý hasič“.

Od 1. 1. byl MNV ve Václavicích pověřen vedením matriční agendy pro obce a osady: Václavice s osadou Vatěkov, Chrášťany s osadami Benice, Soběšovice, Ouštice, Lipka, Černíkovice, Konopiště s osadami Zbožnice, Žabovřesky, Poměnice, Racek a Chlístov. Později byly připojeny Přibyšice s osadou Kožlí a Úročnice. Matrikářem byl Jaroslav Víšek, řídící učitel a jeho zástupcem Jan Fulín z č. p. 4. MNV převzal i církevní matriky se zápisy od roku 1842. Matriční agenda byla vedena do 1. 1. 1960.

Dne 6. 2. se narodila PhDr. Eva Procházková, pozdější ředitelka Státního okresního archivu v Benešově.

Dne 28. 5. bylo v Tismi sehráno divadlo „Lucerna“. Divadlo řídil J. Novotný a scény připravoval V. Kubásek.

Na vojenském cvičišti za Táborskými kasárnami v Benešově se konal okresní myslivecký přebor ve střelbě na asfaltové holuby.

V lese tzv. Nekuřinách u Pecerad se vyskytl poslední tetřívek.

V Tismi v č. p. 14 u Fulínů byla zřízena poradna pro novorozeňata. V obci byl ustanoven Svaz československé mládeže.

Ve škole v Tismi učí do 30. 6. Václav Vávrovský, od 1. 9. pak Jaroslav Procházka.

Na Racku v místní bývalé německé „kantýně“ se začal zřizovat Dětský domov Racek“. Budovu vystavěli zajatci a Němci ji nestačili použít, po válce sloužil jako kulturní dům, poté jako ubytovny ONV – učňovská škola, ozdravovna a naposledy řecké děti. Byly sem přestěhovány děti z dětského domova v Nouzově u Kladna a z Kunratic u Prahy. Celkem 62 dětí.

Založeno Zemědělské družstvo Poříčí nad Sázavou.

Dne 28. 5. bylo v Tismi sehráno divadlo „Marina Havranová“.

Byl znárodněn mlýn v Nespekách, ve mlýně měl sklad výkupní závod.

Ve Václavicích obec vyvlastnila řeznictví a obchod č. p. 12 a zřídila v něm družstevní prodejnu.

V Úročnici v č. p. 7 - kancelář MNV, obecní prádelna a obchod se zbožím koloniálním (majitel družstvo Jednota.

V Úročnici byla založena Lidová myslivecká společnost.

V č. p. 34 v Úročnici byla trafika Václava Drábka.

V listopadu vznikla v Lešanech 33. protitanková brigáda. Jejím základem byly protitankové dělostřelecké pluky 207. ze Slaného, 208. z Hradce Králového a 209. z Bučovic. Vojáci bydleli v širokém okolí od Pikovic až po Štěchovice, do práce je svážel denně nákladní Studebaker, jinak jezdili vlakem, což bylo pro svolávání pohotovostí pomalé, proto bylo rozhodnuto postavit na pravém břehu řeky Sázavy v teritoriu obce Krhanice (od roku 160 v teritoriu obce Chrást).

1951

Budova státního hotelu v Týnci nad Sázavou (bývalá manufaktura) byla převedena do majetku obce.

Byl znárodněn mlýn v Podělusích a zařízení mlýna bylo odvozeno, budovy využíval Výkup n. p. Benešov jako sklad.

Dne 5. 3. byl zrušen volný prodej chleba a bílého pečiva.

Dne 31. 3. byly „hasičské jednoty“ přejmenovány na „Místní jednoty Československého svazu hasičstva“.

Dne 2. 4. byl Komunální podnik v Týnci nad Sázavou začleněn do Komunálního podniku pohostinství Benešov.

Dne 29. 5. zemřel hudební skladatel Bohuslav Foester, Dr. H. c., spřízněný s týneckou rodinou Karáskových, často v obci pobýval.

Ve mlýně Brejlov, provozoval jej ZNZP Benešov, se až do tohoto roku mlelo, pak se jen šrotovalo (dva roky). Mlýn vedla manželka Antonína Dolejše (ten se v roce 1948 odstěhoval do Ameriky).

Místopředseda MNV a zemědělský referent v Týnci nad Sázavou Emanuel Dvořák rezignoval, místo něj byl zvolen Stanislav Nejedlo.

MNV v Týnci nad Sázavou dostalo od UNRRA potravinovou a finanční výpomoc (1,22 mil. Kč; 750 tis. Kč JZD, 70 tis. Kč hasiči, 200 tis. Kč škola, 200 tis. Kč Sokol). MNV pokračovalo ve stavbě vodovodu, který překročil řeku Sázavu, n. p. Vodotechna ukončil v srpnu stavební práce. Střecha gotické hradní věže byla pokryta šindelem a byla opravena báň věže kostela Šimona a Judy. Ve škole byla zavedena pitná voda a suché záchody byly přestavěny na splachovací. Vila rodiny Karáskových byla rekonstruována na mateřskou školku (do té doby byla v č. p. 10). N. p. Metaz zahájil stavbu železniční vlečky do svého podniku (firma Baraba).

          V Týnci nad Sázavou byly uvedeny do provozu nové prodejny – Elektra, Tep, Masna, Narpa a Chemodroga. V soukromém vlastnictví už byly jen2 trafiky, sběrna kožek a peří a některé řemeslné živnosti.

Dne 27. 7. oceláři n. p. Metaz převzali standardu ministra těžkého průmyslu Gustava Klimenta, podnik řídili dva ředitelé – Ing. Václav Oliverius a dělnický ředitel Václav Buzek.

Týnecké JZD bylo vyhlášeno jako nejlepší na benešovském okrese. Roční předpis sklizně – 21 q pšenice, 22 q žita, 22 q ječmene a 150 q brambor.

V tomto roce byla zahájena výstavba sídliště v teritoriu obce Krhanice pro příslušníky 33. protitankové brigády Lešany. Stavbu realizovala firma Konstruktiva s pomocí tzv. „pétépáků“.

Ve všech kinech země bylo vyhlášeno k “boji o zrno“ Filmové jaro“. V týneckém kině se promítal film „Stalingradská bitva“.

V Týnci nad Sázavou byl přednostou poštovního úřadu Josef Švec, náčelníkem železniční stanice Václav Hanzlík, místním velitelem stanice SNB Stanislav Čepelka.

Dne 23. 1. byl ve Václavicích ustanoven přípravný výbor na zřízení JZD (předseda Jaroslav Pikal, 17 zakládajících členů, všichni z Vatěkova).

Dne 10. 3. bylo v Tismi sehráno divadlo „Nikdy“.

Dne 8. 6. bylo v Tismi sehráno divadlo „Muzikantská Liduška“.

Dne 28. 5. bylo v Tismi sehráno divadlo „Lucerna“.

Fotbalový klub „SOKOL Týnec“ se přejmenoval na „SOKOL JAWA METAZ Týnec“ a vybojoval si postup do přeboru KNV. Jako trenér přišel bývalý fotbalový reprezentant Jaroslav Štumpf (do roku 1959).

Ve Zbořeném Kostelci se tělovýchovná jednota „D. T. J. Zbořený Kostelec přejmenovala na SK a později „Sokol“.

Dne 15. 6. převzala hostinec u Šebků č. p. 24 v Tismi Jednota, nebyly zde z neznámých důvodů povolovány taneční zábavy a ani ochotníci z Úročnice zde nesměli sehrát divadelní představení.

V Benešově poblíž Černého lesa se začala budovat dřevěná střelnice OMS Benešov.

Dle vládního usnesení č. 46 byla zrušena knihovní rada při veřejné knihovně v Benešově, její působnost byla převedena na okresní národní výbor a Městská knihovna byla přejmenována na knihovnu okresní.

Byla zahájena výstavba sídliště v teritoriu obce Krhanice (Praha – západ) pro důstojníky 33. protitankové brigády v Lešanech (do 2 let dokončeno 11 domů, později horní řada dalších 5 domů a 2 svobodárny), stavbu prováděla Konstruktiva n. p. a pomáhalo jí 300 „pétépáků“.

Založen Spolek zahrádkářů Bukovany.

V Tismi je zřízena ve škole „sňatková síň“.

Slavnosti T. G. Masaryka se konaly v Úročnici u lípy vysazené u křížku.

1952

Od 1. 2. bylo na škole v Týnci nad Sázavou zavedeno společné stravování žáků, školní jídelna byla umístěna do hostince zabraného po zemřelém Františku Korbelovi. Kapacita byla 200 dětí (platily poplatek a odevzdávaly potravinové lístky).

Předsedou Tělovýchovné organizace Sokol JAWA-Metaz Týnec nad Sázavou se ne místo Josefa Hadače stal Josef Stodůlka.

            Novým podnikovým ředitelem n. p. Metaz se stal dosavadní dělnický ředitel Václav Buzek, hlavním inženýrem pak Václav Starosta. K podniku patřily závody v Jiříkově, Praze – Strašnicích, v Průhonicích, v Hradci Králové a v Trmicích. Dne 25. 2. byl podnik vyhlášen nejlepším podnikem okresu Benešov. Podnik vykoupil 2 domy stojící před továrnou – domek Josefa Topiče a Žižkovu hospodu.

Jawa Brodce začala vyrábět motocykl Jawa 500 OHC se čtyřdobým motorem.

V Týnci nad Sázavou byl předsedou MNV Jan Lomoz, místopředsedou Stanislav Nejedlo a tajemníkem Ladislav Fulín. MNV pokračovalo ve stavbě vodovodu v ulici k Chrástu (dnešní Sadová) a k vilkám v dnešní ulici Pražská. Místo Rady žen MNV ustanovilo Výbor žen, předsedkyně Vlasta Dědková. V kiosku ve stráni pod hotelem bylo otevřeno komunální holičství, vedoucí pan Okrouhlý. Heřmanovo řeznictví bylo uzavřeno a jeho vedoucí šel pracovat do Masny v Trojánkově obchodě. Majitel obchodu Václav Trojánek odešel pracovat do výroby. Obec také zajišťovala prodej nedostatkového zboží na trzích – v únoru trh pro členy JZD ve výčepu státního hotelu, v květnu a červnu trhy s galanterním zbožím, textilními výrobky, obuví a kovovým zbožím.

V Podělusích družstvo Jednota zrušilo hospodu „U Makovských“ a zřídilo z ní prodejnu potravin, Jednota provozovala ve vsi hospodu „U Zimů“.

Na střední škole po závěrečných zkouškách komise rozhodovaly, kdo bude dále studovat a kdo půjde do učení, a dokonce na jaký obor. V T7nci nad Sázavou byl předsedou komise Václav Čermák (učitel z Poříčí nad Sázavou), členy Veverka, Kovrzek a Šedý.

Družstvo jednota ukončila provoz pohostinství v č. p. 11 ve Zbořeném Kostelci.

Dne 23. 1. se v hostinci „U Čermáků“ konala na podnět MNV veřejná schůze k založení JZD, za ONV se jí zúčastnil Miloslav Mifka a Kloud. Kulturní vystoupení zajistili vojáci z benešovské posádky. Byl založen přípravný výbor. Členská schůze přihlášených se konala 4. 4. a bylo ustanoveno JZD I. typu. Na členské schůzi konané dne 24. 4. Bylo zvoleno představenstvo JZD, prvním předsedou se stal Štěpán Petřík z Vatěkova č. p. 2. Družstvo mělo 23 členů. Z větších sedláku byl v družstvu jen Josef Kadeřábek z Vatěkova a chovatel vepřů Josef Řehoř, který měl pronajatou usedlost č. p. 9 ve Václavicích (od Anny Kubáskové, bydlela u dcery v Praze). Od 1. 5. začalo družstvo hospodařit jako JZD III. typu. Společný kravín byl ve Vatěkově u Kadeřábků a společný vepřín ve Václavicích v č. p. 9. Brigádnicky pomáhali JZD dělníci z Jawy n. p. na Brodcích a z Metazu n. p. v Týnci nad Sázavou, ale i úředníci z Benešova. Dne 3. 9. byli v JZD již všichni sedláci z Václavic a Vatěkova (druhá obec na okrese Benešov po Nesvačilech). V obci byly prováděny hospodářsko- technické úpravy a byly dokončeny jako 500 v Pražském kraji, proto KNV v Praze uspořádal dne 21. 9. ve Václavicích krajskou slavnost, při které byl na dolní návsi odhalen kamenný pomník s nápisem: „500 HTÚP, kraj Praha“. Památník zaplatil KNV a stál 50 tis. Kč. Z hostů stojí za připomínku: za Ministerstvo zemědělství Antonín Havlíček, za KNV předseda arch. Oldřich beran, poslanec Karel Mestek, národní umělkyně Marie Majerová, předseda ONV František Drda a družstevníci z celého kraje. Také se konal velký trh, JZD zabilo několik „těžkých“ vepřů a prodávalo jitrnice a uzené maso, slavnost byla zakončena taneční zábavou v hostinci „U Čermáků“.

Místní událostí v obci Mrač byl komorový odstřel v místním lomu v Dolní Mrači. Několik měsíců dělníci hloubili do vysoké skalní stěny lomu chodbu dlouhou cca 45 m, chodba měla 4 boční chodby, které se po ukončení dolování naplnily několika vagony staré vojenské munice (bomby, granáty a střelný prach). Po naplnění chodby byla hlavní chodba zabetonována, odstřel byl elektrický. Občané obce v době odstřelu otevřít okna a dveře, uhasit ohně a opustit domovy. Odstřel se zdařil a „skaláci“ měli zase dost práce.

Byl zřízen okresní archiv okresu Benešov, základem se stal městský archiv v Benešově. Dne 2. 5. se stal okresním archivářem Jiří Tywoniak.

Od tohoto roku slouží škole, Sokolům a obci hřiště budované nejdříve jako školní. Pozemek mezi hřištěm a potokem byl přidělen škole jako zahrada a zahrádka.

Dne 1. 3. bylo v Tismi sehráno divadlo „Tesaříci“.

Příslušníkem VB ve Václavicích byl František Klapka, bydlel v č. p. 38 v hostinci „U Čermáků“, později byl údržbářem v STS Konopiště.

Místní jednota Československého svazu hasičstva v Týnci byla začleněna do nově se tvořící soustavy „civilní ochrany“ při průmyslových závodech. Hasičům byl od štábu civilní ochrany kraje zapůjčen hasičský vůz „HV 8“.

Dne 5. 4. se v Tismi utvořilo JZD prvního typu, první schůze se konala u Josefa Škvora, hostinského „na kopci“. Předsedou přípravného výboru se stal František Hanibal z č. p. 38.

Večer dne 20. 4. byla na Chlumu zapálena hranice u příležitosti provedení  Hospodářsko technických úprav půdy (HTÚP) ve Václavicích, byla to pětistá obec, kde byly úpravy provedeny. Ve Václavicích je pak u potoka pomník k tomuto „výročí“.

Dne 21. 4. se ve Václavicích konala krajská slavnost a byl odhalen pomník HTÚP 500.

Dne 15. 6. se novým předsedou JZD v Tismi stává František Hanibal z č. p. 38.

V Konopišti působila Státní traktorová stanice/STS, která zapůjčovala zemědělskou techniku okolním JZD.

Dne 15. 9. v Tismi přešlo JZD z prvního typu na třetí typ, družstevníci si též odhlasovali Hospodářsko technickou úpravu půdy.

Podzim – založeno JZD I. typu v Úročnici. V prosinci převedeno na II. Typ.

Dne 31. 9. v obci Tisem inženýr, který provedl HTÚP, pozemky byly sceleny do 8 honů.

Dne 4. 10. se v Tismi konala valná hromada JZD, předsedou družstva byl zvolen Václav Starosta z č. p. 11.

Založeno Jednotné zemědělské družstvo Úročnice, Tisem, Nespeky, Chářovice, Dunávice - Chleby a Podělusy.

Dne 15. 10. bylo v Tismi sehráno divadlo „Vojnarka“.

V tomto roce byl ve Václavicích zrušen obchod se smíšeným zbožím v č. p. 45 (vdově Františce Stehlíkové byla ponechána trafika, aby se uživila) a hostinec v č. p. 25 (hostinský Jindřich Fiala), obchod se smíšeným zbožím v č. p. 11 a hostinec v č. p. 38 převzalo Lidové spotřební družstvo Jednota, majitelé zůstali jako zaměstnanci.

1953

V Týnci bylo rozhodnuto o stavbě teplárny – pro stavbu byl vybrán pozemek za nádražím v Náklí vedle řeky Sázavy. MNV přiměl československé dráhy ke stavbě železničních závoz u železničního přejezdu u továrny Metaz. Benzínová pumpa stojící před kiosky na křižovatce pod hotelem byla přemístěna na prostranství pod hřbitovními schody u domu „U Micků“. MNV řešilo zabezpečení finančních prostředků na novou školu, veřejnou budovu a veřejné osvětlení.

Byl uzavřen mlýn a zařízení demontováno u mlýna v Městečku.

Byl zvolen nový okresní výbor ČSMS v Benešově a byly zřízeny jeho střediska mimo jiné v Benešově, Poříčí nad Sázavou, Týnci nad Sázavou, Václavicích a v Úročnici. Na schůzích středisek se konaly přednášky hospodářského zaměření, diapozitivy s mysliveckou tématikou a filmy např. Koroptví kraj, Výcvik loveckých psů, Za tatranským medvědem.

Ukončil činnost Divadelní spolek „Jiří Wolker“ v Mariánovicích.

V Krhanicích bylo dokončeno prvních 11 domů na sídlišti v Krhanicích, domy sloužily pro ubytování příslušníků 33- protitankové brigády Lešany. Později bylo přistavěno 5 domů (horní řada) a 2 svobodárny.

Dětský zobcový hudební soubor při týnecké škole se zúčastnil dětské interpretační soutěže ve hře na zobcovou flétnu v Praze.

Ve Zbořeném Kostelci se tělovýchovná jednota „Sokol Zbořený Kostelec“ přejmenovala na „TJ Jawa Spartak Zbořený Kostelec“.

Na Konopišti se konala soutěž požárních sborů, hasiči z Týnce obsadili první místa – muži i žáci. Hasiči z Týnce čerpali vodu ze studní MNV a v době sucha zalévali na polích zelí.

Dne 26. 5. dala vláda uzavřít všechny obchody, a to až do 3. 6., tímto dnem vyhlásila měnovou reformu a zrušila lístkový systém. Výměna peněz musela být provedena do 4. 6. „kdo měl peníze doma, tak dostal do 300 Kč za 5 Kčs 1 Kč (tedy 60 Kčs nové měny), za další úspory za 50 Kč dostal 1 Kč. Úspory uložené v záložně a v pojistkách se vyměňovaly do 5 tis. Kčs jedna ku pěti a do 10 tis. Kčs jedna ku 6,40 Kčs a do 20 tis. Kčs jedna ku padesáti. Ceny zboží se upravovaly jedna ku padesáti.

Vedoucím hotelu v Týnci byl František Hašek a hospody ve Zbořeném Kostelci Karel Korbel.

Fotbalový klub „Sokol JAWA METAZ Týnec nad Sázavou“ se přejmenovává na „DSO Spartak Metaz Týnec nad Sázavou“.

V Krusičanech byl zavřen hostinec v č. p. 1 „U Radů“, sál hostince byl adaptován na prodejnu družstva Jednota. Posledním hostinským byl František Rada. Také byl uzavřen obchod v č. p. 17, provozovala jej rodina Vnoučkova.

Dne 23. 6. ničily v Tismi kroupy stromy, úrodu a střechy budov. Také na polích u Václavic (zejména jih od silnice do Chrášťan) byla z 80až 90% zničena úroda. Dále byly polomy v lese, na zahradách a poničené střechy. Škody byly i v Černíkovicích a Neštěticích.

Rolník p. Josef Štěpán organizoval prvomájový průvod z obce do Benešova.

Kronikářem obce Tisem se stal Jan Škubal z č. p. 30.

V Týnci od 1. 9. byla nově zřízena osmiletá střední škola, ředitelem byl Václav Staněk, zástupcem ředitele Václav Tetour. V říjnu byla řešena stísněná situace školy, od listopadu bylo zahájeno vyučování v nové učebně u Frišmanů. Byla zřízena družina mládeže, vychovatelka Jarmila Žampachová.

1954

V dubnu na svatého Marka a v červenci na svatou Annu se v Tismi pořádají procesí s hudbou na Chvojen ke kostelu svatého Jakuba. Cestou se zpívají svaté písničky, nese se socha panny Marie, nesou ji čtyři družičky, a v čele průvodu se nese korouhev svatého Václava. Také se slaví konec masopusty, masky chodí od domu k domu s hudbou.

Dne 18. 4. bylo v Tismi sehráno divadlo „Dvě Maryčky“.

Koncem dubna se v Tismi pálily čarodějnice, a to na stráni nad „Podolem“

Založen Výbor žen Nespeky.

Výroba motocyklů JAWA tzv. „pérák“ byla postupně nahrazována motocykly JAWA tzv. „kývačkami“.

Založeno Jednotné zemědělské družstvo Mrač.

Dne 16. 5. se uskutečnily volby do KNV, ONV a MNV. V Tismi se uskutečnily v hostinci u Škvorů v č. p. 26, předsedou MNV se stal Jan Novotný. Ve Václavicích se konaly v hostinci „U Čermáků“, předsedou MNV se stal Karel Jarolímek, tovární dělník (v Závodě 9. května v Brodcích nad Sázavou, jeho rodiče byli zemědělští dělníci na velkostatku v Benicích) z č. p. 72. Kovářem ve Václavicích byl Bohuslav Zelenka z č. p. 32, řídícím učitelem na škole byl Jaroslav Víšek z č. p. 35. V Týnci se stal předsedou MNV Jan Lomoz a tajemníkem Ladislav Fulín.

Za obvod Václavice a okolí se stal členem ONV Bohuslav Matoušek z Krusičan.

V Týnci se začaly opravovat schodu ve svahu od křižovatky k hotelu a přiléhající chodníky u silnice pod hotelem. Začala výstavba nových městských částí/ulic Týnce – Kozlovice, V Pískovci, U Janovického potoka (stavěli vynikající pracovníci v průmyslu s využitím státní půjčky).

Z JZD ve Václavicích vystoupilo 7 malých a středních zemědělců, s ohledem na zcelené lány nedostali zpět své původní pozemky, ale pozemky na okrajích lánů. Přede žněmi vystoupilo z JZD dalších 14 členů.

Fotbalový klub „DSO Spartak Metaz Týnec nad Sázavou“ se přejmenovává na „DSO Spartak Jawa Metaz Týnec nad Sázavou“. Od tohoto roku začínají hrát kopanou také žáci.

V Tismi, ve spodní části obce u č. p. 39, se vykopala nová studna s ruční pumpou, neboť tato část obce chodila pro vodu až k č. p. 7 nebo do potoka. Zřídilo se také nové schodiště a zábradlí u kanceláře MNV a nové fasády na budově MNV a hasičské zbrojnice.

Dne 28. 9. se slavilo v Tismi posvícení a v pondělí „pěkná hodinka“, po vsi se chodilo s hudbou a vybíraly se koláče a peníze.

Hasiči z Týnce v obci uspořádali okrskovou soutěž a vyhráli 1. místo, na okresní soutěži družstev pak 2. místo.

Dne 1. 11. nastoupil na týneckou Základní školu učitel Miroslav Šafrata, později kronikář města a člen vlastivědného kroužku.

Dne 23. 11. se konaly volby do Národního shromáždění, za obvod Benešov se stal jeho členem Štěpán Doubek, zaměstnanec ČSD v Benešově (do té doby předseda MNV v Benešově).

Dne 1. 12. v Tismi dochází k likvidaci JZD.

„Spolek chovatelů drobných zvířat Týnec“ uspořádal výstavu drobného zvířectva na půdě hotelu. Vytavovali se králíci, husy, kachny, slepice, holuby, různé exotické ptactvo, zakrslá drůbež a okrasní holubi. Do druhů chovaných zvířat patřili i ovce a kozy. Noví členové – Jaroslav Dudek, Eduard Šiňor, Josef Zeman, Jaroslav Šindelář, Josef Bouček, Vladimír Koval, Josef Volný a Jindřich Schůt. Většina z nich později obdržela vyznamenání II. nebo III. stupně za chovatelství.

V tomto roce každý měsíc přijelo do Tismi putovní kino, promítaly se dva filmy za večer.

V tomto roce byla ve Václavicích v č. p. 16 (u Vaněčků) zřízena Strojní traktorová stanice Václavice. Na náklad státu byly upraveny kolny, dvůr, stodola i obytné místnosti pro kancelář a ubikace pro traktoristy. Vedoucím střediska (brigadýrem) se stal p. Brejla ze Skalice u Benešova. Do bytu v č. p. 16 se nastěhoval s rodinou Václav Sysel, hlídač STS (pracoval jako truhlář v STS Konopiště). Služeb STS využívalo JZD Václavice i okolní JZD.

Pracovní příležitosti v obci Tisem byly na farmě SPS, v lese a v lomu.

Od tohoto roku psal Kroniku obce Václavice Jaroslav Víšek, ředitel školy ve Václavicích.

1955

Vlastivědný kroužek v Týnci nad Sázavou převzal do kolektivní péče místní muzeum. Předsedou kroužku byl Josef Topič (do roku 1966).

V Týnci byla provedena stavební úprava prostranství před kampeličkou, resp. bývalou, od tohoto roku to bylo zdravotní středisko obce. V říjnu byla provedena oprava vozovky ulice od křižovatky s Krusičanskou silnicí ke křižovatce pod hotelem a dále k Podělusům. Metaz n. p. stavěl při silnici k Chrástu bytové domy pro své zaměstnance, bylo to na pozemku „Na rovinách“, stavěl 5 bytových domů, 3 byly již dokončeny a 2 svobodárny. Metaz také uvedl do provozu novou trafostanici a začal stavět ocelárnu, vodárnu, kotelnu a teplárnu.

Dne 15. 3. udělila „Hudební a artistická ústředna v Praze“ osvědčení k vedení hudebního souboru „Osvětové besedy v Krhanicích“ Antonínovi Svobodovi (*23. 10. 1912, bytem Týnec č. 150).

Dne 28. 3. se MNV v Tismi rozhodlo, že bude v obci zřízena farma Československých státních statků. Vedoucím farmy se stal Jan Fulín z č. p. 1.

Oddíl házené při „D. T. J. Zbořený Kostelec“ začal hrát na hřišti „U Dudků“. Hrál se i volejbal.

V Tismi byly 4 politické strany a organizace - ČD svaz přátel, Svaz mládeže, Svaz požární ochrany, Myslivecká společnost, Rodičovské sdružení a Místní akční výbor.

Dne 25. 5. byl ustanoven pracovní výbor pro zřízení „Vlastivědného klubu města Týnec nad Sázavou“, předseda – ředitel školy Josef Topič, jednatelé – František Šípek a Václav Stejskal, členové – František Bučina, Jindřich Juráš, Jaroslav Reitinger, Ladislav Fulín, Miroslav Šafrata a Antonín Vendr. Záhy se pracovní výbor změnil na vlastivědný kroužek. Cíl – vybudování pamětní síně pro Týnec a okolí.

Do 30. 6. učí ve škole v Tismi Jaroslav Procházka, po něm od 1. 9. učí jeho dcera Miloslava.

Od 1. 7. převzalo JZD Václavice do své péče honitbu, takže došlo k likvidaci Lidové myslivecké společnosti. Hospodáři nové myslivecké společnosti se stali: František Šindelář z č. p. 4 a Bohumil Zelenka, kovář.

V Benešově u nového židovského hřbitova v bývalé modlitebně byla zřízena stálá expozice na památku benešovských židovských občanů padlých, umučených a popravených za 2. Světové války. Na hřbitově se pohřbívalo do 2. světové války a na hřbitově je hrob 13 vězňů ze železničního transportu roku 1945.

Od tohoto roku hraje fotbalový klub z Týnce nad Sázavou (dnes „FK Fercom Týnec nad Sázavou“) I. A třídu (do roku 1963).

V Týnci při osvětové besedě (Vedoucí učitel Miroslav Šafrata) byl zřízen odbor pro zřízení pamětní síně obce, první krok k vybudování týneckého muzea.

V Týnci dne 29. 5. se uskutečnila na fotbalovém hřišti obvodní spartakiáda (1500 cvičenců, 3000 diváků), řada cvičenců pak byla i na spartakiádě v Praze (I. Celostátní spartakiáda, 2. 7.).

Dne 24. 7. proběhl v Týnci závod V. brodecký terén, byl to motocyklový závod o Stříbrnou přilbu.

Založeno Jednotné zemědělské družstvo Jarkovice (do roku 1969).

Kulturní činnost v obci Václavice řídila Osvětová beseda, správcem byl Jaroslav Víšek, řídící učitel a jednatelem a pokladníkem František Šmejkal, tajemník MNV. Divadelní kroužek vedl režisér Josef Matoušek, nacvičil veselohru „Třetí zvonění“, hrál ji i v Tismi. V listopadu sehrál divadelní představení „Divá Bára“, hrál jí v Tismi i v Semovicích. V hostinci „U Čermáků“ s e v tomto roce konalo 12 tanečních zábav, na plese myslivců hrál hudební soubor Pražského průmyslu masného z Prahy, vedoucí Jan Poustevský. Každý měsíc přijíždělo do Václavic putovní kino, odpoledne promítalo filmy pro děti a 2x večer pro dospělé. V prosinci byl poprvé promítán barevný film – „Hudba z Marsu“.

Na střeše fary ve Václavicích se objevila první televizní anténa ve vsi, televizní přijímač si koupil farář František Polák.

Fotbalový tým „DSO Spartak Jawa Metaz Týnec nad Sázavou“ hraje I. Třídu krajského přeboru.

Vojtěch Hruška (náčelník Sokola) připravoval žáky a muže Sokola Zbořený Kostelec na spartakiádu (v roce 2012 mu bylo uděleno ocenění „Významný občan města Týnec nad Sázavou“).

Knihovníkem Veřejné lidové knihovny ve Václavicích v č. p. 23 (majetek MNV) byl Vincenc Mašek ml. (25 čtenářů, 900 svazků).

V tomto roce se předávaly veškeré soukromé lesy státu.

V JZD Václavice byl vedoucím živočišné výroby Josef Kadeřábek z Vatěkova. JZD hospodařilo velice dobře, vyplácely se vysoké doplatky na jednotky, takže si někteří členové JZD opatřily koupelny, pračky, 2 motocykly a 1 starší auto. Byla dokončena adaptace kravína „U Šindelářů“ v č. p. 19 (60 krav). Na zahradě „U Párysů (v č. p. 17 byla postavena drůbežárna, byla postavena z rozebraného objektu po Němcích z doby cvičiště SS, který stál na zahradě „U Čermáků“. JZD měl pod patronací n. p. Konstruktiva z Prahy – Hostivaře.

1956

Od 9. 1. bylo kino v Týnci pronajato Československému státnímu filmu. Knihovníkem veřejné knihovny byl Ludvík Boháček, knihovna byla umístěna v jedné místnosti v hradním areálu v č. p. 48.

           V jarních měsících začalo rozšiřování hřbitova ve Václavicích za pomoci občanů z přifařených obcí (Přibyšic, Chrášťan, Úročnice, Zbožnice). Placeno z celostátní akce M („Miliony na zvelebování měst a venkova“). Byla zbourána východní hřbitovní zeď, nové oplocení bylo z ocelových sloupků a pletiva. Na severní straně byl zřízen nový vchod/vjezd. Na hřbitov byl přiveden vodovod s automatickým čerpadlem, opravena márnice a zřízena nádrž na vodu. Od 1. 7 odešel z fary administrátor (farář) František Polák (nejdříve do Klobúk u Slaného, pak do Trhového Štěpánova u Vlašimi, do Václavic dojížděl 2x v týdnu a hřbitov byl záduším předán do správy obce. Od 1. 7. převzal církevní správu Jindřich Juráš z kostela v Týnci nad Sázavou.

V Týnci se objevil první televizor.

Ing. Josef Dědek (*12. 8. 1896 v Turnově, bývalý místoředitel Zbrojovky – závod Týnec nad Sázavou a ředitel pobočného závodu v Brodcích nad Sázavou) vydal společně s Ing. Starostou a Ing. Válkem knihu „Trvalé magnety“. Byl mu udělen Vládou ČR titul „Laureát státní ceny“ za vynikající výsledky a poli výzkumu a vývoje magnetů. Ing. Dědek byl i dobrým amatérským klavíristou a skladatelem, zapojoval se do kulturního života obce Týnec.

Hasičům v Týnci bylo štábem „Civilní ochrany Praha“ přiděleno nové hasičské vozidlo „AS 16“.

Od 1. 3. byla zrušena ve Václavicích školní jídelna (malý počet zájemců o stravování).

Do JZD ve Václavicích se vrátili 3 původní (dříve vystoupivší) členové. Na poli, jižně za statkem č. p. 8, byla zahájena výstavba kravína pro 80 krav.

V dubnu v Týnci začala rozsáhlá parková úprava prostranství před hotelem. Nedařilo se však zahájit výstavbu nové školy (nové domy, noví žáci, 3 třídy v jiných objektech výuka na směny, celkem 640 žáků).

Od tohoto roku (až do roku 1965) hrál oddíl hokeje při „D. T. J. Zbořený Kostelec“ na přírodním hřišti pod dnešní tělocvičnou okresní III. třídu. Připomíná se brankář (nestor, hrál 20 let) Eduard Šiňor nejst. (výstroj sponzorovali hostinští p. Marek a Breburda.

V Týnci byl založen hudební soubor „Kvarteto“, František Bučina, Antonín Svoboda, Vladimír Radosta a Václav Korbel).  Malířský kroužek při n. p. Metaz vedl akademický malíř Vodehnal, pracovně nasazený v brodecké továrně, později jej vedl učitel František Bučina.

Založeno Jednotné zemědělské družstvo Jírovice, Mlýny (do roku 1958) a Žíňany.

Stanici VB ve Václavicích vedl Michal Radvák, bydlel v hostinci č. p. 38.

Dne 29. 7. byla v Tismi dokončena stavba autobusové zastávky.

N. p. Metaz dokončil výstavbu I. etapy teplárny a zprovoznil vodárnu.

V Týnci MUDr. Václav Merkl začal provozovat ordinaci praktického lékaře ve zdravotním středisku umístěném v budově bývalé kampeličky.

V Týnci již podruhé vadila mosazná deska na mostu přes Sázavu. Deska s nápisem Most Masarykův byla sejmuta a „dobrý a rozumný člověk“ ji uschoval s vírou na znovuobnovení.

Dne 14. 10. se v Týnci konal VI. Brodecký terén, tisíce diváků a první cena v tombole – motocykl JAWA v exportním provedení. Účastnil se i ministr průmyslu Emil Zatloukal. Za 4 roky se stal ředitelem n. p. Metaz a usídlil se v Týnci.

V Týnci se našly letáky shazované z letadel se „štvavou propagandou proti zemím budujícím socialismus“.

Benešovský pivovar přešel pod správu národního podniku se sídlem ve Velkých Popovicích.

Dne 30. 11. byl formálně převzat městský archiv Benešov do správy okresního archivu. Fondy byly provisorně přemístěny do pobočky pražského státního archivu.

Do 30. 6. učí ve škole v Tismi Miloslava Procházková, po něm od 1. 9. učí od 1. 9. nový učitel Julius Buřič, přistěhoval se z Maršovic a tam se odstěhoval dřívější učitel Jaroslav Procházka s dcerou. Dne 10. 9. Závodní rada ONV Benešov darovala místní škole klavír.

V tomto roce si další 3 občané Václavic koupili televizi, jiní pak motorky, pračky, ždímačky.

V Týnci se stal novým předsedou Tělovýchovné jednoty Spartak František Vaněček (pracoval v Metazu n. p.). Cvičení ve sportovní gymnastice děvčat zavedla Jiřina Svobodová.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář