Jdi na obsah Jdi na menu
 


Díl F - Rok 1542 až 1564

4. 2. 2008

Rok 1542 až 1564

1542

 Adam ze Šternberka, nejvyšší komorník království Českého, držel kromě Konopiště ještě Bechyni a Zelenou Horu. Tehdejší rozsah konopišťského panství známe ze stručného výčtu nemovité věnné zástavy, kterou učinil v roce 1542 pro svou snachu Annu z Pernštejna, manželku syna Viléma. Kromě zámku s poplužním dvorem a městem Benešovem šlo o 18 celých vsí (Kozmice, Vlkov, Sebratce, Jírovce, Hůrka, Jarkovice, Václavice, Poděvúsy, Krusvičany, Úročnice, Lhota Bukovská, Žabovřesky, Prosečnice, Vizovice (nyní Varovnice), Krhanice, Městečko, Řehonice, Těptín, Brodce, Sedlovice (snad Sedlečko), Vatěky (nyní Vatěkov), Pecerady, Obora (zaniklá) a devět vsí dělených (Žíňany, Ondřejovice, Semovice, Ještěřice, Ouštice, Přibýšice, Všesvaky, Poříčí, Nespěky).

1560 - 1564

V tomto roce se uvádí ve Vla­dislavicích celkem 16 osedlých hospodářů, v Krusičanech 15, v Chlis­tově a v Úročnici po 7, v Bukové Lhotě 6, v Žabovřeskách 3, Zbožnice 2 osedlí. Když v tomto roce počátkem února Adam ze Šternberka umřel, došlo k rozdělení jeho dědictví mezi syny Viléma, Zdeňka, Ladislava a Jana. Konopiště se Štěchovicemi a se zastaveným Ostromečem dostal nejmladší Jan. Jeho podíl je podrobně zachycen v dílčí ceduli z 8. dubna 1560 jako tzv. čtvrtý díl Adamovy pozůstalosti. Výčet nemovitého i movitého majetku, pokud připadl tímto dělením Janovi, poskytuje dobrou představu, co vše se tehdy ke konopišťskému panství počítalo.

 

 Na prvém místě se jmenuje hrad („zámek“) je hrad („zámek“) Konopiště,…….Jako další zdroj příjmů, byť i tehdy problematický, jsou uvedeny „hory stříbrné“ nedaleko Konopiště, na vrchu Chlumu, na kterých, jak je opatrně formulováno, „chtějí rádi havíři dělati, jedno aby jim rystunk dán byl“ – z dodatku, že tyto hory „v ničemž nepokládají“, je zřejmé, že k těžbě stříbra ještě nedošlo. …..Pokud jde o další místa, která tehdy patřila ke konopišťskému panství, uvádím jejich názvy, v závorce pak počet osedlých, peněžní rentu (po zkratce PR v kopách a groších), robotu orní (po zkratce RO počet dnů) a jinou (po zkratce RJ počet dnů), úroční slepice (po zkratce ÚS počet kusů), případně další povinnosti (názvy míst ve znění originálu). Kozmice …………………… Chlistov (2, PR 4-25),….. Václavice (16, PR 24 ½-27 ½), Hrusice (2, PR 3 1/2-28), Krusvičany (15, PR 15-17, RO za robotu berně 9 grošů, ÚS 15, 1 ½ sýra, 15 vajec), Ouročnice (7, PR 15-27),  Lhota Bukovská (6, PR 1-25), Žabovřesky (3, PR 7-6), Zbožnice (2, PR 6 ½-7),……. Celkem 264 osedlých bylo povinno platit peněžní rentu 367 kop grošů 1 groš, robotovat orbou 12 dnů, jinak 12 dnů vozit hnůj, 53 dnů o žních, kromě zvlášť uvedených prací; úročních slepic odváděli 308 ½, vajec 795. …….. Také rybníků byl na panství poměrně velký počet, i když většinou nebyly rozlehlé. Známe názvy i rybní kapacitu : ……..Pod Václavíci nad Hrušci (sázel se na kapry 80 kop), Krusvičský (50 kop),……Z vodních toků patřily ke konopišťskému panství dvě řeky a šest potoků. ………Výčet potoků byl stručný, orientace jenom podle míst, případně osob : ……4. potok jdoucí od mlynáře Valentinky až do nového rybníku horusického…..

 U výše uvedených 7 usedlých v Úročnici soudíme, že dle tehdejších pravidel selská hospodářství se nedrobila, že v celosti na uživatele selských statků přecházela, nalézaly se v Ouročnici v roce 1560 snad tyto statky :

 Čp. 3, 4, 5, 8, 12, 14 a pak některé z chalup č. 2, 9 neb 11 (Pozn. : poněvadž statky tyto byly v celistvosti do roku 1700 největší).

 Z tohoto roku také pochází první písemná zpráva o dolování na Konopišťsku. tehdy vznikl důl na Chlumu, který byl připojen k panství Jana z Konopiště.

 V roce 1560 se připomíná panský pivovar při dvoře v Lomenicích na konopišťském panství.

 V roce 1560 se Chlístov uvádí jako Chlistow, Václavice jako wes Waclawicze, Zbožnice jako wes Zboznicze a Pecerady jako Peczierady.

 V roce 1564 vyhořela na sv. Matěje městská škola v Benešově, která stála u kostela sv. Mikuláše.


 U výše uvedených 7 usedlých v Ouročnici soudíme, že dle tehdejších pravidel selská hospodářství se nedrobila, že v celosti na uživatele selských statků přecházela, nalézaly se v Ouročnici v roce 1560 snad tyto statky :

 Čp. 3 (grunt Havelkovský), čp. 4 (Prokšíkovský statek), čp. 5 (grunt Mášovský neb Vrbákovský), čp. 8 (Žabovský grunt), čp. 12 (grunt Markovský), čp. 14 (grunt Strejčkovský) a pak některé z chalup čp. 2 (chalupa Vnoučkova), čp. 9 (chalupa Kmochovská) neb čp. 11 (bez názvu).

Převzato:

 

A. Vavrušková, Desky zemské království Českého, řada I. Kvaterny trhové, svazek 1. Praha 1941.

Berní rula z roku 1654, kraj Berounský.

Kosmas II, , ed. B. Bretholz, Cosmae Pragensia Chronica Boemorum, MGH SS rer. Germ, NS II, Berlin 1923, 106.

Z. Boháč, Toponomastická mapa, 190, týž, Osídlení středního Povltaví, 193.

Antonín Pinkas, Rychta Ouročenská, 1908.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář