Jdi na obsah Jdi na menu
 


SS-Artillerie Schule II Beneschau- 3. část

9. 3. 2010

A) Hospodářská skupina - skládala se z následujících jednotek a funkcí:

a) Štáb:

1. Velitel

2. Pobočník

3. Administrativní náčelník (spisovna)

4. Štábný rotný

5. Instruktor (2 poddůstojníci)

6. Finanční náčelník

7. Náčelník kuchyně

8. Písař

9. Náčelník kuchařských knih (???)

10. Náčelník pro ošacení

11. Z. b. V. (určení dle rozkazu???) (3 poddůstojníci)

12. Písař (2 vojáci)

13. Kreslič/rýsovač

14. Sluha na jízdním kole

15. Pro strážní službu (24 vojáků)

Funkce 1) až 3) byly funkce důstojnické, funkce 4) až 11) byly poddůstojnické a zbývající  byly vytvořeny pro příslušníky mužstva.

Z pohledu výzbroje byly funkce 1) až 7) vybaveny pistolí, funkce 8) až 14) a mužstvo pro strážní službu puškami nebo karabinami. Velitel měl k dispozici 2 jezdecké koně, funkce 2) a 3) měly k dispozici vždy po 1 jezdeckém koni. Funkce 14) měla k dispozici jízdní kolo.

b) Jezdecký oddíl:

16. Učitel pro jízdu na koni

17. Učitel pro jízdu na koni

18. Učitel pro jízdu na koni (3 poddůstojníci)

19. Mistr kovářský

20. Mistr potravy pro koně

21. Mistr kovářský

22. Velitel jízdní čety (11 podůstojníků)

23. Písař

24. Podkovář

25. Ošetřovatel koní a vozka na kozlíku (70 vojáků)

Funkce 16) a 17) byly funkce důstojnické, funkce 18) až 22) byly poddůstojnické a zbývající  byly tvořeny pro příslušníky mužstva.

Z pohledu výzbroje byly funkce 16) až 20) vybaveny pistolí, funkce 21) až 25) puškami nebo karabinami. Funkce 16) měla k dispozici 2 jezdecké koně, funkce 17) měla k dispozici 1 jezdeckého koně. Funkce 25 měla k dispozici 50 jezdeckých koní, 12 lehkých tažných a 6 těžkých tažných koní.

c) Oddíl motorových vozidel:

26. T.F.K.I (zugl. Lehrer – učitel jízdy???)

27. Dílovedoucí/mistr

28. Učitel jízdy (2 poddůstojníci)

29. Přezkušovatel (zkušební komisař)

30. Písař

31. Učitel vozidel technické pomoci (2 poddůstojníci)

32. Zámečník

33. Čerpadlář

34. Řidič (58 vojáků)

Funkce 26) byla funkce důstojnická, funkce 27) byla úřednická, funkce 28) až 33) poddůstojnická a funkce 34) byla obsazena příslušníky mužstva.

Z pohledu výzbroje byly funkce 26) až 29) vybaveny pistolí, funkce 30) až 34) puškami nebo karabinami. Žádná z těchto funkcí neměla k dispozici jezdecké koně. 

d) Oddíl přístrojů:

35. Náčelník Wa.Mun. (bojové munice???) zugl. Lehrer (učitel techniky???) a bezpečnostní důstojník

36. Pyrotechnik (4 poddůstojníci)

37. Pro cílové stavby (3 poddůstojníci)

38. Pro bojové místnosti a místnosti nářadí

39. Pro obrazovou a filmovou službu

40. Písař

41. Lehrmittelausgeber (???)

42. Dodávání přístrojů/nářadí

43. Pro protiplynovou ochranu

44. Pro oblast služby

45. Pro oblast telefonování

46. Pro sklad jízdních kol (2 poddůstojníci)

47. Furier (???)

48. Telefonista (6 vojáků)

49. Pro stavby cílů (30 vojáků)

50. Ostatní mužstvo

Funkce 35) byla funkce důstojnická, funkce 36) až 47) poddůstojnická, ostatní funkce jsou obsazeny příslušníky mužstva.

Z pohledu výzbroje funkce 35) až 39) vybaveny pistolí, funkce 40) až 50) puškami nebo karabinami. Pouze funkce 35) měla k dispozici 1 jezdeckého koně. 

B) Shrnutí:


1. část tabulky celkových počtů:

 

Jednotka

Dústojník

Úředník

Poddůstojník

Mužstvo

Štáb velitelství

13

 

55

42

Štáb pro výcvik

5

 

7

17

Učební skupina A

6

 

5

17

Učební skupina B

6

 

5

17

Učební skupina C

9

 

5

17

Učební skupina D

10

 

43

29

Učební skupina E

5

 

15

13

Učební skupina O

5

 

15

13

Učební skupina S

5

 

9

17

Hospodářská skupina

7

1

54

221

Celkem:

71

1

213

403

 

2. část tabulky celkových počtů:

 

Jednotka

Jezdecké koně

Lehké koně

Těžké koně

Pušky

Pistole

Jízdní kola

Štáb velitelství

23

 

 

65

45

11

Štáb pro výcvik

6

 

 

19

10

 

Učební skupina A

10

 

 

21

7

 

Učební skupina B

10

 

 

21

7

 

Učební skupina C

12

 

 

21

10

 

Učební skupina D

11

 

 

53

29

2

Učební skupina E

5

 

 

23

10

 

Učební skupina O

5

 

 

23

10

 

Učební skupina S

6

 

 

23

8

 

Hospodářská skupina

58

12

6

253

30

1

Celkem:

146

12

6

522

166

14

 

Jak je z výše uvedených počtů zřejmé, jednalo se o poměrně velké množství osob a potřebných osobních zbraní. Lze tedy konstatovat, že při plné obsazenpsti jednotlivých funkcí činnost školy zabezpečovalo celkem 688 osob, z toho bylo 71 důstojníků, 1 úředník (patrně civilní zaměstnanec), 213 poddůstojníků a 403 příslušníků mužstva. Je otázkou, kolik účastníků jednotlivých kurzů k tomu ještě vždy přibylo.

 ***********************KONEC 3. DÍLU**************************