Jdi na obsah Jdi na menu
 


SS-Artillerie Schule II Beneschau - 7. část

9. 3. 2010

13. Popis jednoho vojenského cvičení

Než začnu popisovat na základě dochovaných historických dokumentů jedno z vojenských cvičení (taktické bojové hry), které probíhalo v nedalekém sousedství obce Úročnice i v obci samotné, uvedu několik základních informací.

K pozorování jednotlivých fází cvičení kontrolními orgány či různými návštěvami byly vytvářeny tzv. pozorovatelny (Beobachtungsstelle). Jejich tvar mohl být různý. Mohlo se jednat například o pozorovatelnu následujícího typu – viz následující fotka a nebo například o pozorovací bunkr – viz fotka další.

Obrazek

Pozorovatelna (Beobachtungsstelle)

Obrazek

Pozorovací bunkr (bunkr č. 4 „U křížku“ v obci Úročnice)

Při cvičných střelbách v blízkém okolí města Benešova byly hojně využívány betonové bunkry postavené na benešovském území cvičiště vojsk SS jednak v okolí obce Úročnice (Kampfbahn IV Chlistow) a jednak v okolí obce Chleby (Kampfbahn III. Chleb). Jejich podrobnější popis je uveden v jiných článcích na tomto webu.

Jedním z takovýchto bunkrů je například bunkr číslo 22 (jedná se o interní číslování bunkrů autory dle dochované mapy s vyznačeným Kampfbahn IV Chlistow), který sloužil kromě jiného i k tahání cílových terčů určených pro střelbu různých dělostřeleckých a pěších jednotek. K tomu byla v bunkru vybudována strojovna s diesel motorem a s poháněnými navijáky, kde pomocí systému kladek a jednotlivých ocelových tažných lan bylo s terči posouváno v cílovém prostoru palby. Ještě dlouho po válce byly na polích v okolí Úročnice nacházeny v zemi betonové lanovody, kudy byly tato lana taženy. Nejeden z obyvatel obce doposud používá zejména betonové desky, kterými tyto lanovody byly přikryty.

Obrazek

Bunkr číslo 22

Podle ústního vyprávění některých ještě žijících pamětníků, ale i podle dochovaných německých map byly rozmístěny dělostřelecké baterie například na kopci nad Úročnicí, nedaleko obcí Chlístov a Zbožnice a silnice spojující Benešov a Bukovany.

Obrazek

Poznámka: na mapě jsou graficky označeny jednotlivé prostory jednak jako území pro zadržovací palbu (obdélníky) a jednak jako cílová území (oválné) pro různé typy dělostřeleckých jednotek. Z mapky je vidět, že se jedná o území obce Úročnice a nebo o její těsné okolí.

Odtud pak jednotky střílely například směrem na Úročnici či Hrusice (dříve označovány jako Hamry) a nebo i dále na obec Chrášťany. V okolí obce Chrášťany se ještě do současné doby nechá nalézt třeba při sběru hub v lesích torza dělostřeleckých střel a podle lesníků v nejednom stromě jsou zarostlé úlomky střel z té doby. Za cíle střelby sloužily jednak vyrobené makety tanků (viz. následující obrázek), děl apod., které byly tahány pomocí navijáků z některých bunkrů, a mnohdy i opuštěná obytná a hospodářská stavení. 

Obrazek

Maketa tanku sloužící při cvičeních

Obrazek

Rozstřílené hospodářské stavení

Jak je vidět i z již publikovaných fotek v galérii na tomto webu (fotogalerie týkající se fotek z vojenského cvičení), na některá významná cvičení jako pozorovatelé jezdili i vysocí funkcionáři SS. Jedním z nich byl například i Karl Hermann FRANK (státní tajemník úřadu říšského protektora). Druhým důstojníkem na následující fotce by mohl být dle některých indícií sám velitel SS-Artillerie Schulle II Beneschau SS-Standartenführer Karl SCHLAMELCHER.

Obrazek

A co se týče vlastního bojového cvičení. Jsou dochovány 4 stránky popisující cíl a zadání taktické úlohy pro cvičící jednotky. Bohužel, samotný dokument a tím i jeho kopie jsou ve velmi špatném stavu. Proto dalo autorovi článku mnoho práce (a v pravdě i určitého detektivního pátrání), aby se pokusil rekonstruovat a popsat zde uvedené skutečnosti. Jako ukázku kvality dokumentu zde zobrazuji kopii jedné z jeho stránek.

Obrazek

Stránka číslo 3 dokumentu

Dokument popisuje jedno vojenské taktické cvičení, které se mělo uskutečnit od 1. března 1945 v nedalekém okolí obce Úročnice. Texty uvedené v dokumentu mají sloužit současně i jaké si vzory pro to, jak by měly vypadat i rozkazy velitelů jednotlivých jednotek.

Název a cíl cvičení zněl „Baterie v útoku“. Toto cvičení se sestávalo ze dvou na sebe navazujících částí. Následující popis není doslovným překladem dokumentu, ale pokusím se volnější formou popsat zde uvedené informace.

Cvičení se zúčastnily celkem dvě hlavní jednotky. Jednalo se o:

  • Verst. SS-Pz. Gren. Rgt. 3D (posílený pluk pancéřových granátníků 3D – možná se jednalo o jednotku z SS školy pancéřových granátníků v Prosečnici);
  • II./ SS-Pz.Art. Rgt. „Das Reich“ (II. prapor obrněného dělostřeleckého pluku „Das Reich“).

Obrazek

Ilustrační foto – těžká houfnice

 Pro zjednodušení budu v dalším textu uvádět pouze označení jednotek jako „granátníci“ a „dělostřelci“.

Část I:

Mapy: 1 : 100 000  SS-Truppenübungsplatz Böhmen

 1 : 25 000  SS-Truppenübungsplatz Böhmen

 I. Výchozí postavení:

Granátníci: dne 28.2. budou k posílení obranné linie Netvořice (?) - Týnec nad Sázavou přisunuty granátnické jednotky z prostoru Bystřice-Votice-Ratměřice.

Dělostřelci: spolu s jednotkami granátníků se přesunou z prostoru Mladovice.

Nepřítel: provedl v prostoru Živohošť – Chotilsko (?) přechod řeky Vltavy a dal se svými pěšími a pancéřovými jednotkami směrem na východ. Ve výklenku tvořeném řekami Vltavou a Sázavou zastavil svou živou sílu na linii Teletín – Lešany s čelem svých jednotek směrem k jihu. Nepřátelský úder vedený směrem na Benešov bude zadržen na linii Bukovany-Úročnice-Václavice-Přibyšice.

 

Obrazek

Ilustrační foto

Ve 14:40 hod  vydal velitel dělostřelců v Mladovicích následující rozkaz:

II./ SS-Pz.Art. Rgt. „Das Reich“ Štáb oddílu – Mladovice

 28.2. 1945, 14:30 hod.

 

Předběžný rozkaz

Oddíl bude ustanoven v prostoru umístění granátníků.

Oddíl ustanoví předvoj – tento předvoj bude připraven v 15:00 hod na severním výstupu z obce Popovice.

Velitelem předvoje je velitel 4. baterie.

Velitelům a důstojníkům 4. baterie bude ve 14:45 hod na štábu baterie vydán rozkaz k odchodu v 17:30 hod.

Předpokládaná délka pochodu: 25 km

Vydávání stravy bude v 16:30 hod.

Obrazek

Ilustrační foto

Na stanovišti štábu oddílu bude v 14:45 hod vydán následující rozkaz

                                                                                        Štáb oddílu – Mladovice

 28.2. 1945, 14:45 hod. 

1 ) Ústně osobně u velitele 4. baterie pro:

- velitele štábu 5. baterie, důstojníky 4. baterie, ordonančí důstojníky, pobočníky.

Útočící nepřítel ze svého stanoviště směrem na východ byl zastaven na linii Bukovany-Úročnice-Václavice. Na linii Chrášťany – Kóta 329 – Bukovany je nepřítel v klidu. Je zjištěno budování ochranných náspů (zákopů) podél této linie. V prostoru obce Hamry (dnešní Hrusice) byly v ranních hodinách zjištěny neznámé jednotky.

Granátníci dostali příkaz prolomit nepřátelské postavení na linii Bukovany-Chrášťany, ušetřit silnici Neveklov-Týnec a vlastními silami vytvořit propojení ve směru Vltava-Sázava-Brejlov.

Dělostřelci budou krýt útok granátníků. Prozkoumají a připraví palebná postavení v prostoru obce Chlístov, pozorovatelnu vybudují západně obce Žabovřesky. Budou prozkoumávat a zabezpečovat následující pochodovou trasu: Popovice – Nová Ves – Líšno -  silnice na Bukovany kolem kóty 383 (kilometrovník 41) a pak zahnout vlevo na obec Žabovřesky. Vozidly nesmí být překročena linie Chlístov – Zbožnice – Chvojen.

Průzkum končí v 18:00 hod.

Hlášení přijímám v 17:00 hod.

Instruktáž velitelství bude v 19:30 hod na kótě 383 (kilometrovník 41) (Poznámka autora: je to současná křižovatka silnice směrem na Tábor a silnice směrem na Týnec nad Sázavou, u Benešovské elektrické rozvodny).

Zopakovat – Propustit!

Obrazek 

Ilustrační foto

                                                                                        Štáb oddílu – Mladovice

28.2. 1945, 14:45 hod.

2) Ústně osobně u velitele 5. baterie:   

- štábu baterie, důstojníkům baterie, důstojníkům 4. baterie  

Společně si vyslechnou Situace, Nařízení, Pochodová trasa, xxxxxxxx, Instruktážní povely:

Pořadí pochodu: 4. baterie, štáb praporu, 5. baterie

Odstup mezi jednotkami: 4 minuty

Rozestupy vozidel: 30 metrů

Osvětlení: bez světel

Pochodová rychlost: 10 km

Výchozí bod: 500 m jižně od jižního výstupu z obce Mladovice

Velitel pochodu: Ustuf. Meyer, 5. baterie

Uzavírač pochodového proudu: Ustuf. Gayer

Velím oddílu a pochoduji se 4. bateriíí.

Velitelé mi budou hlásit připravenost baterie ke střelbě.

                                         Zopakovat – Propustit!

 

II. Poznámky:

1- Vojsko: Válečná zkušenost

 10% ztrát mužstva

 30% ztrát důstojníků

(na baterii 1x automobilový tahač, 1x muniční automobil, 1x lehký automobil, 2x obrněný automobil, 1x motocykl)

2- Situace v zásobování:

 i. Na baterii 488 Sp (trhavé)

20 Pz (protipancéřové)

18 Nb (dýmové)

24 Dz (???)

 ii. Pohonné hmoty: 5 V.S. (???)

 iii. Strava: na pochod – jednodenní s sebou

Na 2 dny u každé baterie

3- Vzdušná situace: silné svazky nepřátelských bombardovacích a stíhacích letadel

4- Nepřítel: útočící anglické a americké jednotky pouze se silnými dělostřeleckými jednotkami určenými pro boj zblízka.

5- Bohoslužba: zvon a kněz bude k dispozici na pozorovatelně od 7:00 do 17:30 hod. 

  Úkoly:

1) Stanovit činnost předvoje

2) Vydat rozkazy velitelům baterií pro zaujetí palebných pozic  

Obrazek

Ilustrační foto

Část II:

Mapy: jako v části I

Ve 21:00 hlásí velitel 4. baterie: palebné pozice zaujmuty 300 m severně od obce Žabovřesky. Pozorovatelna se nachází v malém lesíku 200 m severně od obce Zbožnice.

Obrazek

Mapka pro ilustraci prostředí (bohužel soudobá)

 

Ten vydává  následující rozkaz:

 

II./ SS-Pz.Art. Rgt. „Das Reich“   Umístění oddílu – Kóta 393

V 14/45 28.2. 1945, 20:45 hod. 

(Výpis)

1. Nepřítel na linii severně Chrášťany - Kóta 329 - Bukovany zatím v klidu. Má dokončené obranné náspy (zákopy).

2. Granátníci se připravují k útoku v prostoru obce Úročnice. 

Pravá hranice útoku: Chlístov – Úročnice – Chářovice

Levá hranice útoku: Kóta 393 – Václavice - Kóta 342 - Dunávice.

3. Oddíl podporuje útok granátníků skrze:

a) Příprava na dělostřeleckou palbu na vyvýšeninu severovýchodně obce Krusičany, na Kótu 329 a kousek lesa 500 m jižně od této kóty.

b) Vyřazení palby nepřítele ze směru Kóta 330.

c) Oslepení zjištěné pozorovatelny v okolí kousku lesa 500 m jižně od Kóty 329.

d) Zadržení zjištěné nepřátelské baterie v prostoru severně obce Krusičany.

4. Příprava na útok: 1. března 1945 – 9:00 hod.

5. 4. baterie vyšle 1. xxx do 24:00 hod ke granátníkům.

6. 5 xxx bude uloženo na pozorovatelně

7. xxx a bojová fronta bude v lesíku východně od obce Žabovřesky.

8. Velitelství oddílu bude na Kótě 393

9. Spojovací místo oddílu bude umístěno v lese 100 m jižně Kóty 393.

10. Rádiové spojení: pouze na začátku útoku.

11. Rychlý průzkum bude proveden kolem 22:00 hod.

12. Zahájení palby na můj rozkaz.

13. Cílové body:

 201 Kóta 301

 202 Kóta 302

 203 Kóta 329

 204 Kus lesa 500 m jižně od Kóty 329 (xxx)

 205 Kóta 330

206 Křižovatka ve tvaru Y 341

207 Kóta/Vrchol za kopci (342)

208 Křižovatka 350

14. Tr. Verb. Pl.: Mydlářka 

 xxxxxxx

 SS-Stubaf. und Abt. Kdr.  

  xxx

 SS-Stand. – Junker.

Ilustrační foto

14. Závěr

Závěrem této série článků týkajících se především SS-dělostřelecké školy v Benešově se autor omlouvá všem čtenářům za případné nepřesnosti či nejasnosti, ale některé údaje na kopiích jednotlivých historických dokumentů jsou prakticky nečitelné a proto jsem musel řadu informací spíše luštit a domýšlet, než číst. Rovněž problém s překladem vojenských funkcí vyplývá z nejednotného vysvětlování či publikování. Přesné a pravdivé informace vztahující se k té době se v současné době jen těžko získávají. Přesto autor věří, že uvedená série článků dále přispěje k objasnění nelehké válečné doby, která se týkala vojenského cvičiště vojsk SS na Benešovsku jako celku, ale která se dotýkala svým způsobem i samotných občanů obce Úročnice.

Na následujících dvou fotkách chci symbolicky vzpomenout na osvobození města Benešova Rudou armádou a na odchod zajatých německých vojáků.

Obrazek

Příjezd vojsk osvoboditelské Rudé armády na benešovské náměstí

Obrazek

Odchod německých zajatců z Benešova

Použité zdroje informací:

a) http://www.ww2.dk/ground/hq/lgviii.htm

b) http://panzernet.net

c) http://www.vojsko.net/

d) http://www.nahodil.cz/

e) Kniha „For Europe: the Frenc volunteers of the Waffen-SS“ (elektronická verze na Internetu)

f) Kniha Gordon Williamson „SS: Hitlerův nástroj teroru“, Svojtka&Co., 2007

g) Kniha Christopher Ailsky „Hitlerovi renegáti“, 2007

h) Kniha Chris Bishop „ Divize Waffen-SS 1939 – 45“, Svojtka&Co., 2008

i) Tywoniak, Jiří: „Léta okupace na Benešovsku I. (1939 – 1942, Okresní muzeum v Benešově, 1987

j) Vojenský historický archiv Praha (kopie fotografií a dokumentace)

k) Národní archiv Praha (kopie fotografií a dokumentace)

l) Státní okresní archiv Benešov (kopie 3 fotografií), archivní fond sign. V/7 a V12, inv. č. 774 a 777

 

Autor: Velč 

 

 

 

 

Obrazek