Jdi na obsah Jdi na menu
 


SS-Artillerie Shule II Beneschau - 2. část

9. 3. 2010

4. Činnost školy

Autorovi tohoto článku se bohužel nepodařilo do této doby sehnat po archivech příliš velké množství konkrétních původních dokumentů, které by se týkaly právě této školy. Mezi nalezenými dokumenty byly pouze např. některé rozkazy k nočním střelbám, seznam účastníků ve 20. školním kurzu velitelů-aspirantů, účební pomůcky týkající se např. způsobu třídění munice a nebo pokynů, co má dělat důstojník jako velitel dělostřelecké baterie. Dále se našly nákresy vytvořené „od ruky“ zřejmě jednoho z příslušníků některého z kurzů, které se týkaly členění dělostřeleckého pluku divize pancéřových granátníků a dělostřeleckého pluku SS-tankové (obrněné) divize, apod. Velmi zajímavým dokumentem je například poměrně rozsáhlý a podrobný rozkaz týkající se několikadenního bojového cvičení dělostřeleckých jednotek pluku „SS-Panzer Artillerie Regiment „Das Reich““ a jednotek pluku pancéřových granátníků - „SS-Panzer Grenadier Regiment „3D““ v těsném okolí obce Úročnice (i v obci). Poměrně zajímavé jsou i nalezené dokumenty týkající se Směrnice (spíše však dle dnešních pojmů „Tabulek“) válečných počtů pro SS-Artillerieschule II k datu 1. března 1944. O těchto dokumentech bude stručně napsáno později v textu.

Na základě výše uvedené „Tabulky válečných počtů SS dělostřelecké školy“ lze odvodit následující členění a výzbroj:

Členění a základní výzbroj jednotlivých funkcí školy je uvedeno k 1. březnu 1944:

Vlastní štáb školy se skládal z následujících útvarů:

-          Štáb velitelství/školy

-          Štáb pro výcvik

-          Hospodářská skupina

 

Složení jednotlivých jednotek školy z pohledu funkcí, výzbroje a používání jezdeckých koní bylo následující (autor tohoto článku se omlouvá, ale některé funkce se mi určitě nepodařilo správně přeložit a u některých funkcí jsem složitě hledal příslušný český ekvivalent odpovídající popisované či současné době).

A)    Štáb velitelství - skládal se z následujících funkcí:

1)      Velitel

2)      Štábní důstojník

3)      Pobočník (adjutant)

4)      Náčelník Ib

5)      Náčelník IIa

6)      Náčelník pro správu náležitostí

7)      Náčelník zdravotnické služby

8)      Náčelník pro automobilní techniku

9)      Zpravodajský náčelník

10)  Technický náčelník (W)

11)  Náčelník správy služebních nařízení a knihovny

12)  Náčelník veterinární služby

13)  Náčelník pro oddíl VI

14)  Štábný rotný

15)  Poddůstojník pro spisovnu

16)  Pyrotechnik

17)  Štolba

18)  Účetní

19)  Vedoucí pro služební předpisy

20)  Správce kuchařských knih

21)  Radista

22)  Správce záznamů do knih

23)  Referent pro ošacení

24)  Referent pro ubytování

25)  Vrchní kuchař

26)  Hlavní správce kantýny

27)  Písař

28)  Správce map

29)  Zdravotník

30)  Správce filmů

31)  Vedoucí správy obrazů

32)  Správce evidence ubytovacího nářadí

33)  Správce skladu kantýny

34)  Ubytovací dozor

35)  Pomocník pro správu služebních nařízení a knihovny

36)  Písař

37)  Správce sportovního nářadí

38)  Pomocník pro bojovou techniku

39)  Správce ubytování a ošacení

40)  Pro účetnictví

41)  Krejčí

42)  Pomocník dozoru pro ubytování

43)  Feldkochunterführer – zástupce vrchního kuchaře-polní kuchař?????

44)  Správce kantýny

45)  Správce materiálu

46)  Písař

47)  Zámečník

48)  Truhlář

49)  Kovář

50)  Sedlář

51)  Malíř pokojů

52)  Krejčí

53)  Obuvník (švec)

54)  Kreslič/rýsovač

55)  Pomocník pro služební předpisy

56)  Osobní sluha velitele

57)  Sluha na jízdním kole (11 vojáků)

Funkce 1) až 13) byly funkce důstojnické, funkce 14) až 45) byly poddůstojnické a zbývající funkce byly zastávané příslušníky mužstva. Funkce 47) až 53) mohly být obsazeny civilními zaměstnanci.

Z pohledu výzbroje byli důstojníci vybaveni pistolí, poddůstojníci a mužstvo puškami nebo karabinami. Důstojníci na funkcích 1) až 10) měli k dispozici 2 jezdecké koně, důstojníci na funkcích 11) až 13) pouze 1 jezdeckého koně. Funkce 57) měla k dispozici 11 jízdních kol.

B)    Štáb pro výcvik a jednotlivé Učební kurzy se skládaly z následujících funkcí:

Štáb pro výcvik se sestával z vlastního štábu a ze štábů jednotlivých učebních kurzů (jednotek). 

Štáb pro výcvik:

1)      Velitel

2)      Pobočník

3)      Z. b. V. (určení dle rozkazu????)

4)      Náčelník IIa

5)      Náčelník pro správu náležitostí

6)      Štábný rotný

7)      Účetní

8)      Pro učební kurzy

9)      Písař

10)  Furier (????)

11)  Mužstvo

Funkce 1) až 5) byly funkce důstojnické, funkce 6) až 10) byly poddůstojnické a mužstvo bylo tvořeno 17 příslušníky mužstva.

Z pohledu výzbroje byly funkce 1) až 8) vybaveny pistolí, funkce 9) až 11) puškami nebo karabinami. Velitel měl k dispozici 2 jezdecké koně, důstojníci na funkcích 2) až 5) pouze 1 jezdeckého koně.

Učební kurz A (velitelé baterie):

12)  Vedoucí kurzu

13)  Dělostřelecký učitel (2 důstojníci)

14)  Učitel pro geodézii/zeměměřičství

15)  Dělostřelecký učitel

16)  Pěchotní učitel

17)  Štábný rotný

18)  Pro výcvik (2 poddůstojníci)

19)  Z.b.V. (určení dle rozkazu???) (2 poddůstojníci)

20)  Písař (2 vojáci)

21)  Sluha (2 vojáci)

22)  Mužstvo

Funkce 12) až 16) byly funkce důstojnické, funkce 17) až 19) byly poddůstojnické a funkce 20) až 21) a mužstvo bylo tvořeno 9 příslušníky mužstva.

 

Z pohledu výzbroje byly funkce 12) až 17) vybaveny pistolí, funkce 18) až 22) puškami nebo karabinami. Funkce 12) až 14) měly k dispozici po 2 jezdeckých koních, důstojníci na funkcích 15) a 16) měli k dispozici pouze 1 jezdeckého koně.

Učební kurz B (důstojníci baterie a VB?????):

23)  Složení jako u Učebního kurzu A

Učební kurz C (FA a RFA – dělostřelecké velitele a dělostřelecké velitele v záloze???):

24)  Složení jako u Učebního kurzu A a navíc

25)  Učitel pro taktiku (1 důstojník, 1 pistole, 2 jezdečtí koně)

26)  Učitel pro službu/služební poměr u pěchoty (2 důstojníci, každý jednu pistoli, bez nároku na koně)

Učební kurz D (unterführer – poddůstojníci baterie?????):

1)      Vedoucí kurzu

2)      Dělostřelecký učitel (4 důstojníci)

3)      Pěchotní učitel (2 důstojníci)

4)      Učitel pro zeměměřičství (2 důstojníci)

5)      Zdravotník

6)      Štábný rotný

7)      Instruktor pro dělostřelce (16 poddůstojníků)

8)      Instruktor pro pěchotu (2 poddůstojníci)

9)      Instruktor pro pěchotu (2 poddůstojníci)

10)  Korporalschaftsfuhrer (Kaprál/desátník???) (16 poddůstojníků)

11)  Písař (2 poddůstojníci)

12)  Furier (???)

13)  Poddůstojník pro munici

14)  Pro administrativu (3 vojáci)

15)  Písař (4 vojáci)

16)  Pro učební pomůcky

17)  Pro bojové místnosti (4 vojáci)

18)  Pro místnosti nářadí (sklady) (4 vojáci)

19)  Sluha (2 vojáci)

20)  Ostatní mužstvo (11 vojáků)

Funkce 1) až 5) byly funkce důstojnické, funkce 6) až 13) byly poddůstojnické a funkce 14) až 19) a mužstvo bylo tvořeno příslušníky mužstva.

Z pohledu výzbroje byly funkce 1) až 8) vybaveny pistolí, funkce 9) až 20) puškami nebo karabinami. Funkce 1) až 4) měly k dispozici po 2 jezdeckých koních, důstojník na funkci 5)  měl k dispozici pouze 1 jezdeckého koně. Funkce 20) měla k dispozici 2 jízdní kola.

Učební kurz E (Richtkanoniere – dělostřelec/zaměřovač?????):

21)  Vedoucí kurzu

22)  Učitel pro službu/služební poměr u pěchoty (4 důstojníci)

23)  Štábný rotný

24)  Instruktor (4 poddůstojníci)

25)  Korporalschaftsfuhrer (Kaprál/desátník???)  (10 poddůstojníků)

26)  Mužstvo (13 vojáků)

Funkce 21) a 22 byly funkce důstojnické, funkce 23) až 25) byly poddůstojnické a mužstvo bylo tvořeno příslušníky mužstva.

Z pohledu výzbroje byly funkce 21) až 24) vybaveny pistolí, funkce 25) a 26) puškami nebo karabinami. Funkce 21) a 22) měly k dispozici vždy pouze 1 jezdeckého koně.

Učební kurz O (Battr. Tr. Org. – organizační důstojník baterie?????):

27)  Jako Učební kurz E

Učební kurz S (Speciální učební kurz)

28)  Vedoucí kurzu

29)  Učitel (2 důstojníci)

30)  Učitel (2 důstojníci)

31)  Štábný rotný

32)  Instruktor (2 poddůstojníci)

33)  Instruktor (2 poddůstojníci)

34)  Mužstvo (17 vojáků)

Funkce 28) až 30) byly funkce důstojnické, funkce 31) až 33) byly poddůstojnické a mužstvo bylo tvořeno příslušníky mužstva.

Z pohledu výzbroje byly funkce 28) až 32) vybaveny pistolí, funkce 33) a mužstvo puškami nebo karabinami. Funkce 28) až 30) měly k dispozici vždy po 2 jezdeckých koních.

*************************KONEC 2. DÍLU**************************