Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parašutisté za 2 . světové války – vznik jednotky „SS-Fallshirmjäger-Bataillon 500“ (3.část)

6. SS-Fallschirmjäger-Bataillon 500

Jednou z jednotek, která vznikla v prostoru vojenského cvičiště vojsk SS - SS-Truppenübungsplatz „Böhmen“/SS-Truppenübungsplatz „Beneschau“ a která se zapojila do různých bojových činností, byla jednotka SS-Fallshirmjäger-Bataillon 500 (SS-prapor padákových myslivců 500). SS-Fallschirmjäger-Bataillon 500 (dále v textu též používáno i zkrácené označení jako SS FJ -Bataillon 500) byl dle některých informací zformován v říjnu 1943 v obci Chlum (prakticky dnešní součást obce Nalžovice nedaleko Sedlčan) ve Středních Čechách.

Kolem vzniku této jednotky panuje řada zmatků a různých rozporných informací. Některé prameny uvádějí, že jednotku tvořili pouze ti příslušníci Waffen-SS, kteří do něj byli zařazeni za trest. Toto tvrzení však kategoricky odmítají veteráni z tohoto praporu, kteří byli zkušenými vojáky Waffen-SS a do výsadkové jednotky se přihlásili dobrovolně. Nápad na vytvoření nějaké výsadkové jednotky Waffen-SS vznikl již v roce 1937, kdy hledaly „všeobecné SS“ (SS-VT) pro tuto jednotku dobrovolníky, ale nakonec se to nepodařilo uskutečnit. V roce 1943 byla myšlenka vytvoření SS vzdušné výsadkové jednotky oprášena a proto do Chlumu přišli dobrovolníci z různých jednotek Waffen-SS a z trestných jednotek SS (SS-Bewährungs Abteilung) - zde pravděpodobně vznikl zmatek kolem vzniku této jednotky. Dobrovolníkům z trestných jednotek zde byla dána možnost k očištění se v boji. Byla jim vrácena původní hodnost a byli začleněni do jednotky. Vojáci s tímto původem však tvořili patrně jen část z této jednotky (podle některých informací maximálně 50%). Tito muži přišli z vojenské věznice SS v Danzig-Matzkau a nebo z trestanecké sekce pro personál SS v Dachau.

Jak bylo uvedeno výše, v jednotce „SS-Fallschirmjäger Abteilung 500“ (a později v „SS-Fallschirmjäger Abteilung 600“) sloužili i tzv. "SB-soldaten". "SB-soldaten" byli příslušníci vojsk, kteří byli odsouzeni za lehké trestné činy, jako například za nesplněné povinnosti, což byl spánek ve službě, nesplnění rozkazů, apod. Oproti tomu existoval i termín "vojenští delikventi", což byly osoby souzené za činy kriminální i v běžném civilním životě. Termín "vojenští delikventi" zahrnoval muže ze všech zbraní Wehrmachtu včetně Waffen-SS, kteří byli odsouzeni za těžké zločiny ve službě. Tito muži byli odlišní od "SB-soldaten" a byli uskupeni např. v 36. Waffen Grenadier Division der SS „Dirlewanger“, která byla známá jako nejhorší jednotka Waffen-SS pro svůj brutální a surový způsob boje. Tato divize proslula svými krutostmi při provádění protipartyzánských operací na okupovaných územích, byla zapojena například v roce 1944 do krutého potlačení povstání ve Varšavě a následně se zúčastnila i bojů proti Slovenskému národnímu povstání. Pro obě tyto třídy, tj. "SB-soldaten" i "vojenští delikventi", byla služba v těchto jednotkách možností k rehabilitaci své osoby a k návratu do původní služby.

V Chlumu u Nalžovic vznikl koncem roku 1942 kárný lágr (nikoli klasický koncentrační tábor) pro zběhlé, zbabělé a jinak provinilé příslušníky Waffen-SS. Mezi jejich zločiny patřilo například odmítnutí rozkazu, napadení nadřízeného nebo nevojenské a politické zločiny, znásilnění, černý trh a rovněž i odmítnutí nacionálního socialismu jako hlavního ideového směru Německa a uznání vůdcovské role Führera. Podle dochované výpovědi Emila Kleina, velitele SS Pionier Schule v Hradišťku, ze dne 24. července 1951 (viz vyšetřovací protokol pořízený na Krajském velitelství státní bezpečnosti v Praze – dokument získán z Archivu bezpečnostních složek) se tomuto kárnému táboru říkalo též "Batallion 500".

Byli zde vězněni příslušníci SS mnoha národností. Z družstevního lihovaru v Chlumu se stala věznice a časem zde bylo zřízeno i krematorium. A aby to Němci měli jednodušší, sídlil v nedalekých Nalžovicích v baroknímu zámečku „Vojenský nejvyšší soud a prokuratura SS a policie SS pro Evropu“. Odsouzení byli popravováni u zdi zámeckého parku. Po 2. světové válce byla údajně za zámkem směrem ke Křepenicím odpálena veškerá munice z nalžovického skladu a výbuch byl prý tak silný, že poškodil i zdivo tvrze Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan v nedalekých Křepenicích.

Obr. 4 Zámek v Nalžovicích

Podle některých informací prý byla v Chlumu dokonce „Škola protipartyzánského boje Waffen-SS“, ale toto se mi zatím nepodařilo potvrdit získáním dalších historických materiálů.

Jak již bylo uvedeno výše, jednotka byla zformována v říjnu 1943 pod velením SS-Sturmbannführera Herberta Gilhofera z „SS-Panzer Grenadier Regiment 21“ z 10. SS Panzer Division „Frundsberg“. Základní výcvik proběhl ve „Luftwaffe Fallschirm-Schule 3“ ve městě Madanrushka-Banja, nedaleko Kraljeva v Srbsku, výsadkový výcvik jednotky s nácvikem seskoků pokračoval v listopadu 1943 a celý výcvik byl dokončen v Papa v Maďarsku na počátku roku 1944. S ukončením výcviku přišly i první bojové akce, jako např. u Tuzly v Bosně a další protipartyzánské operace v Srbsku, Černé Hoře a Makedonii.

Obr. 5 Příslušníci „SS-Fallschirmjäger Abteilung 500“ při protipartyzánské akci

Prapor byl vyslán zpět do Jugoslávie, kde se zúčastnil protipartyzánských operací až do února 1944, kdy začala být připravována operace „Rösselsprung“ („Skok šachového jezdce“), což byl pokus o zajetí nebo zabití partyzánského velitele Josipa Broz Tita. Nasazení v průběhu operace „Rösselsprung“ bylo nejznámější akcí této jednotky.

----------------------------------------Konec. 3. části ------------------------------------------

 

 

                                                                                Autor: Velč