Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ohlédnutí 1942 - 1945

Setkání pamětníků vystěhovaných obcí Benešovska - "Ohlédnutí 1942 - 1945"

obraz0417.jpg

Dne 15. března 2012 se v prostorách Senátu Parlamentu České republiky konala vzpomínková akce při příležitosti 70. let od vystěhování obyvatel z prostoru Benešovska, Neveklovska a Sedlčanska za II. světové války. Toto vystěhování uvedených prostor bylo zahájeno dne 15. března 1942  za účelem uvolnění prostoru sloužícího pro následné vybudování vojenského cvičiště vojsk SS - Truppenübungsplatz "Böhmen"/"Beneschau" (o vybudování tohoto velkého cvičiště Waffen SS píši v jiných článcích na tomto webu).

Tato akce se konala pod patronací senátora Karla Šebka, který se však z důvodu nutné účasti na pravě probíhajícím zasedání Senátu nemohl této vzpomínkové akce přímo zúčastnit. Celou akci, která trvala asi od 10:00 hod do 13:30 hod, moderoval publicista pan Václav Šmerák, který je kromě jiného i autorem publikace "Mezi Vltavou a Sázavou".

Akce byla po uvítání přítomných panem  Šmerákem zahájena přednesem veršů jedné z přítomných účastnic akce - přímé rodačky z tohoto prostoru (omlouvám se, ale přesně jsem nepochytil její jméno), které se týkaly právě problematiky daného vystěhování.

Během celé akce pak zazněly zajímavé krátké přednášky zejména historiků - lze jmenovat například Mgr. Michala Sejka ze Státního okresního archivu v Benešově či PhDr. Karla Straku z Vojenského historického ústavu Praha, kteří objasňovali širší souvislosti spojené se vznikem výše uvedeného cvičiště a s tím souvisejícího vystěhování zde usídlených obyvatel. K problematice vystěhování v té době okresního města Sedlčany a Sedlčanska vůbec promluvil jednak Mgr. David Hroch, ředitel Městského muzea Sedlčany a jednak pan Tomáš Zouzal, který přečetl některé pasáže ze své připravované knihy. O problematice židovských spoluobčanů nacházejících se na daném území připravovaného cvičiště a jejich osudech promluvil JUDr. Tomáš Kraus, předseda Federace židovských obcí ČR. Namísto pozvané spisovatelky prof. Elišky Horelové, která se nemohla dostavit ze zdravotních důvodů, promluvila rodačka z Neveklova, toho času učitelka dějepisu a také spisovatelka, autorka knihy "Od nikud nikam" (opět se omlouvám, ale jméno jsem nepochytil). Závěrečné vystoupení historiků obstaral pan Doc. Mgr. Jaroslav Šebek z Historického ústavu AV ČR, který se ve svém vystoupení kromě jiného zmínil o obdobném cvičišti, jako bylo na Benešovsku a to o Truppenübungsplatz der Waffen-SS "Debica"/"Heidelager" nacházejícího se v Generalgouvernementu, tj. v dnešním Polsku.

V průběhu celé akce byly promítány krátké filmové ukázky z různých dokumentárních filmů, které se týkají právě problematiky vystěhování na Benešovsku, Neveklovsku a Sedlčansku. A na závěr této vzpomínkové akce byl promítnut asi půlhodinový filmový dokument autora Václava Šmeráka a režiséra Josefa Dlouhého s názvem "Vystěhování" ("Die Aussiedlung"). Při závěrečném slově průvodce akce pan Šmerák vyzval přítomné, zda se také nechtějí vyjádřit k dané problematice. Přihlásil se jediný odvážlivec, obyvatel Týnce nad Sázavou, který kromě jiného objasnil, proč nebylo obyvatelstvo Týnce rovněž v dané době vystěhováno - v Týnci se nacházely důležité výrobní závody, které byly zapojeny do německé zbrojní výroby a které potřebovaly dostatečné množství pracovních sil. Rovněž upozornil na malou znalost českých obyvatel o tomto historickém údobí, co se za války na  Benešovsku, Neveklovsku a Sedlčansku vlastně stalo a dělo. 

Setkání se zúčastnili převážně pamětníci daných událostí, starostové některých obcí, historici a současní obyvatelé vystěhovaných území.

Základní motto, které se neslo celou akcí, bylo připomenout si význam dané situace, tj. vystěhování obyvatel a její vliv na jednotlivé lidské osudy tak, aby se na ní nezapomělo. Současně zde zaznělo přání všech účastníků,  aby si zejména mladá generace tuto z lidského pohledu hrůznou dobu neustále připomínala a nikdy na ní nezapoměla tak, aby se již nikdy nemohla opakovat.

                                                                                               Autor: Velč

PS:

V letošním roce bude jednotlivými obcemi na Benešovsku, Neveklovsku a Sedlčansku v rámci tohoto 70. výročí pořádána  velká řada zajímavých akcí, kterých se zájemci mohou zúčastnit. Seznam akcí je uveden na plakátu, který bude dán postupně obcím k dispozici a který bude případně průběžně aktualizován. V Úročnici bude od 17. 3. 2012 plakát vyvěšen na obecní nástěnce. 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář