Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie vzniku výcvikového prostoru (2. část)

21. 7. 2008

5) SS - Hofy

Při vysidlování prostor však Němci zjistili, že jim chybí pracovní síly a to jak na pomocné práce související s výstavbou, provozem a údržbou samotného cvičiště, tak i na práce v zemědělství. Přestože většina ploch byla určena pro cvičení vojsk a pro ostré střelby, řada ploch se stále obdělávala a to i z důvodu zajištění vlastních potravin pro cvičící vojska.

Hospodářskou správu cvičiště řídil vládní komisař pro vysídlené obce cvičiště zbraní SS Benešov. Tímto vládním komisařem byl nejprve Dr. J. Glaser (do 1. 5. 1943) a pak Dr. H. Wildner. 

Postupem doby byly v prostoru cvičiště zřizovány tzv. „SS-Hofy“ (SS-dvory). Ty sloužily jednak k zabezpečení výživy obyvatel na cvičišti a k zásobování zde se nacházejících německých jednotek, ale také jako sídla a vydržovací střediska pro zasloužilé důstojníky SS a jejich rodiny. Úkolem „SS-Hofů“ však bylo především pěstování zemědělských plodin a výroba zemědělských produktů.

Na počátku byly zřizovány po celém prostoru cvičiště, ale později byly zřizovány pouze na okrajích cvičiště. „SS-Hofy“ vznikaly z dřívějších velkostatků a nebo spojením dohromady několika větších usedlostí, které se nacházely relativně blízko sebe.

SS-Hofy včetně přidružených statků vznikly v následujících obcích:

· Bezejovice, Blažim, Bukovany, Dublovice, Hostěradice, Hvozdec, Chlístov, Chvojen, Chýnov, Jablonná, Jírovice, Křepenice, Líchovy, Luhy, Maskovice, Měřín, Minartice, Mrvice, Nahoruby, Nalžovice, Pecerady, Petrovice, Podělusy, Podolí, Poličany, Pomněnice, Poříčí nad Sázavou, Třebešice, Příčovy, Rabyně, Radič, Radošovice, Suchdol, Štětkovice, Teletín, Tisem, Tvoršovice, Vatěkov, Vidlákova Lhota, Zahradnice, Sběraz, Zbořený Kostelec, Žabovřesky.

Na následující mapce jsou zakresleny místa zřízení „SS-Hofů“. Na následujících fotkách je pak uveden seznam „SS-Hofů“ včetně podřízených statků a jejich správců tak, jak byly zadokumentovány jednak k 1. červnu 1944 a jednak k 28. lednu 1945.

Obrazek

Místa zřízení „SS-Hofů“

 

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Seznamy „SS-Hofů“

Práce na „SS-Hofech“ byla velmi namáhavá. Zaměstnanci museli chodit do práce každý den a to včetně sobot a nedělí. Důvodem přerušení prací nebylo ani nepříznivé počasí. Za nesplnění pracovních povinností byli lidé postihováni pokutami. Za práci dostávali zaměstnanci „SS-Hofů“ mzdu a rovněž i deputát (obilí, brambory, mléko). Toho však bylo většinou tak málo, že to k obživě rodiny nestačilo.

Kromě SS-Hofů vznikaly na území cvičiště i SS-rybnikářství („SS-Teichwirtschaft“), SS-polesí („SS-Forste“) a SS- zahradnictví („SS-Gartenbau“). Pro nás nejznámější a nebližší „SS-Forste“ bylo podle dochovaných informací v nedalekých Bukovanech.

6) Cvičiště a ostré střelby

Ve středu zabraného cvičiště byl vytýčen prostor, který přímo sloužil pro výcvik jednotek SS. Zde se současně nacházela i palebná zóna, tzv. „Zielgebiet“. Pro jednotlivé palebné zóny byly stanoveny prostory a v podstatě i vojenské jednotky, které na nich měly cvičit.

Jako terče byly používány jednak makety (ze dřeva, panáci ze slámy, apod.), rozbitá vyřazená vojenská technika (tanky, obrněné vozidla), ale pro ostré střelby nejednou sloužily i opuštěné domy. Cvičení probíhala ve dne v noci. Příslušnými vyhláškami byly stanoveny jednak přesné termíny s časy ostrých střeleb a jednak nebezpečná území, která sloužila jako cílová místa a jejich nejbližší okolí. Denní cvičení byla obvykle od 9:00 hod do 17:00 hod. Prakticky každý večer pak probíhala cvičení protitankových zbraní a střelby těžkých kulometů.

Poslední vyhláška se stanovením termínu ostrých střeleb je z 26. dubna 1945 (český překlad viz foto dále v textu).

Obyvatelstvu bydlící v blízkosti cílového prostoru bylo během ostrých střeleb zakázáno vycházet z domovů.

Vojenská střediska byla rozeseta prakticky po celém území cvičiště. Mezi největší jednotky patří SS školy zřízené v prostoru cvičiště. Jednalo se zejména o následující:

 

 Jednotka: Velitel:

SS-Artillerie-Schule II Beneschau

(SS dělostřelecká škola II Benešov) 

SS-Ostubaf. Schlamelcher

SS-Panzergrenadier-Schule Prosetschnitz

(SS škola pancéřových granátníků Prosečnice) 

SS-Ostubaf. Hans Kempin – 2/45

SS-Oberführer Wilhelm Trabandt od 2/45

SS-Junkerschule Prag (od 1.6.44) 

SS-Staf. Wolfgang Joerchel

SS-Panzerjäger (Stug.) Schule Janowitz

(SS škola stihačů tanků Janovice) 

SS-Stubaf. Seitz

SS-Stubaf. Sinn

SS-Pionier-Schule Hradischko

(SS ženijní škola Hradištko) 

SS-Oberführer Klein

SS-Pi-Technische Lehranstalt

(SS ženijní školní zařízení) 

SS-Staf. Herrmann

SS-Sanitäts-Schule Prag-Beneschau

Mit angegliedertem SS-Lazarett Prag-Podol

 

(SS-Lazarett für)Kriegsblinden-Schule Prag

SS-Hstuf. Siegfried Köel 

Reichsschule für Leibeserziehung Prag 

SS-Hstuf. Lothar Fink  m.d.F.b.

 

V obci Úročnice byla podle dochovaných informací umístěna kromě jiných i jednotka SS – kavalérie, která zde i v okolí prováděla vojenská cvičení. Podle informací některých pamětníků např. v části obce nazvané „Na Drahách“ probíhal v určité době existence cvičiště výcvik řidičů motocyklů a automobilů.

Obrazek

Ukázka části mapy se zákresem umístění vojenských jednotek

To, že okolí obce Úročnice se „těšilo“ pozornosti velení jednotlivých jednotek umístěných na cvičišti, které vyhodnotilo okolní přírodní prostředí jako vhodné pro pořádání vojenských cvičení, svědčí i řada dalších dochovaných dokumentů.

V okolí obce cvičili například pancéřoví granátníci z „SS-Panzergrenadier-Schule Prosetschnitz“. Svá vojenská cvičení prováděli kromě jiného i v prostoru mezi obcí Úročnice a obcí Bukovany v místech zvaných „Brdce“. Doklady o tom jsou uvedeny na následujících fotkách:

Obrazek

Záznam o cvičení v prostoru „Brdce“ u obce Úročnice

Obrazek

Další cvičení u obce Úročnice - „Základní úloha č. 3“

Prostory v okolí Úročnice velice často využívaly i dělostřelecké jednotky z „SS-Artillerie-Schule II Beneschau“. Na následujících fotkách jsou uvedeny zejména kopie rozkazů a další pokyny k provedení ostrých střeleb.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Bojové rozkazy k ostrým střelbám a část přeložených pokynů do češtiny

O tom, že se ostré střelby konaly i v těsném okolí obce Úročnice, svědčí překlad vyhlášky např. z 27. ledna 1944.

Obrazek

V okolí obce Úročnice nezaháleli se svými vojenskými aktivitami ani ženisté z „Pionier-Schule der Waffen- SS Hradischko“ – viz například kopie dokumentu z 23. listopadu 1943.

Obrazek

 Stanovení nebezpečných oblastí

Jak bylo uvedeno již dříve, v těsném okolí obce Úročnice probíhala vojenská cvičení různých jednotek SS. Jedna z dochovaných map a pokynů pro cvičení (i když ve špatné kvalitě)  je na následujících fotkách.

Obrazek

SS-Artillerie Schule II Beneschau

Obrazek

Celková mapa se zákresy cílových prostor ostrých střeleb SS pancéřových granátníků ze školy v Prosečnici

Obrazek

Detail zakreslených cílových prostorů v obci Úročnice a jejím nejbližším okolí

Některé další fotografie z různých vojenských cvičení na cvičišti můžete nalézt na této webovské stránce ve fotogalerii „Cvičiště vojsk SS“/“Ze cvičení zbraní SS“.

(Pokračování příště)