Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vojenské cvičiště vojsk SS - bojové směry

4. 2. 2008

 Celé cvičiště vojsk SS v prostoru Benešovska bylo rozděleno na několik zón. V severní části cvičiště se pak nacházela "zóna R", tzv. "Restabschnitt m.Rűstungsarbeitern".

Obrazek

Mapka ukazuje jednotlivé zóny a oblasti výskytu speciálních cvičišť a postavených a dochovaných německých speciálních objektů pro obsluhu střelnice - tzv. "bunkrů". V prostoru cvičiště bylo vytvořeno několik vzájemně se protínajících "bojových směrů" (volný překlad termínu "Kampfbahn"), kterými měla postupovat cvičící vojska.

Zejména se jedná o tzv."Kampfbahn IV. - Chlistow", což je úzký koridor začínající severně nad obcí Chlístov (Chlistow) a táhne se vlevo od dnešní silnice číslo 106 s mírným jihozápadním sklonem přes obec Úročnice (Aurotschnitz), osadu Hrusice-Hamry (Hammer) a jižní část obce Krusičany (Krusitschan) a končí západně od obce Chrášťany (Chrastian). V tomto bojovém směru mělo být vybudováno celkem 25 objektů - "bunkrů" a tři zděné pozorovatelny. Tyto měly být vybudovány u silnice vedoucí z obce Chlístov do obce Bukovany Do dnešní doby se "bunkrů" fyzicky zachovalo 22 (tři objekty typu "strojovna" resp. "strojovna/pozorovatelna", zbytek objekty typu "pozorovatelna" - z toho jedna atypická). Zbylé tři objekty - bunkry, které se měly nacházet právě v okolí Chrášťan, buď nebyly postaveny a nebo byly zničeny. Zděné pozorovatelny: pouze o jedné místní pamětníci uvádějí, že stála vpravo od silnice z Chlístova do Úročnice, cca 100 m od křižovatky, po válce však byla demolována, neboť stála uprostřed pole. Fotky objektů týkající "Kampfbahn IV. - Chlistow" jsou k nahlédnutí ve fotogalerii "Cvičiště vojsk SS".

Obrazek

.

Druhou a poslední lokalitou, kde byly postaveny jen mírně odlišné objekty, je oblast bojového směru "Kampfbahn III. - Chleb", která začíná jižně od obce Podělusy u Týnce nad Sázavou a pokračuje jiho-jiho-západním směrem přes obce Chleby (Chleb), Dunávice (Dunawitz) a Soběšovice (Sobieschowitz), kde se teoreticky protíná s bojvým směrem IV. V tomto koridoru mělo být postaveno dalších 20 objektů, z nichž se fyzicky dochovalo pouze 9 (z toho jeden částečně odstřelený), k tomu jeden objekt úplně odstřelený a 3 až 4 započaté výkopy (pravděpodobně) na předpokládaných místech následného budování. Z těchto 10 objektů jsou dva typu "strojovna" a zbytek "pozorovatelny" různých odolností. Dále jakousi osou úhlu sevřeného bojovými směry III. a IV je tzv."Waldkampfbahn Bukowan", což je koridor začínající západně od obce Bukovany a jdoucí severní částí katastru obce Krusičany, přičemž se směrem "Kampfbahn IV." se protíná severně od obce Chrášťany v lokalitě nazvané "V kopcích" ("In den Bergen") mezi kótami 342 a 345 m. Co se týče postavení objektů v terénu, je naprostá většina objektů orientována svou čelní stěnou s průzorem ve směru postupu bojového směru, tj.v případě "Kampfbahn IV." jihozápadním směrem, v případě "Kampfbahn III." jiho-jiho-západním směrem. Exitujícími výjimkami je několik objektů stojících na okrajích bojového směru, jejichž čelní stěny jsou orientovány zhruba kolmo na osu bojového směru.

Obrazek

Třetím z bojových směrů v tomto prostoru je "Waldkampfbahn Bukowan". Tento bojový směr je bez objektů a sloužil převážně pro výcvik bojové pěchoty, jako např. pancéřových granátníků

Obrazek

Podle stavu některých objektů lze předpokládat, že cvičiště nikdy nebylo plně dokončeno a používáno v plném rozsahu tak, jak bylo předpokládáno. Důkazem toho může být, že ani v jednom z obou bojových směru nebyly plně dokončeny objekty pro provoz cvičiště naprosto nezbytné - "strojovny pro vlečení pohyblivých terčů". Též některé další objekty - "pozorovatelny"  - nesou známky nedokončenosti; řada objektů není omítnuta (zevnitř i zvenčí), chybí kamenná rovnanina a zemní zához při týlové stěně a na stropnici. Zejména oblast Chleb nese známky vyššího stupně nedokončenosti - nebyla postavena prakticky více jak polovina z předpokládaných objektů v celé jižní polovině koridoru.

 Prostory v okolí obce Úročnice byly využívány pro jednotlivá bojová cvičení různými jednotkami vojsk SS. Toto dokazuje i několik zachovalých map se zakreslenými bojovými (cvičnými) situacemi.

Obrazek

Obrazek


Obrazek

Použité podklady:

1) Vojenské objekty, SS – Truppenübungsplatz Beneschau: Kampfbahn IV – Chlistow a Truppenübungsplatz Beneschau: Kampfbahn III – Chleb, Petr Kos, Jan Brůžek, www.brigadyr.ic.cz


2) Podklady získané z Vojenského historického archivu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

111

(Berka Josef, 22. 7. 2009 19:35)

Dnešního dne, jsem poslal, krátkou zprávičku jako poděkování za zpracování stránek 2.sv.války.
Chtěl bych doplnit,že hodnocení bylo myšleno kompletně i na zpracované texty, které velmi výstižným způsobem popisují dobu a události doby.

BERKA Josef Bystřice