Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projev na hřišti

4. 6. 2008

Vážení hosté, vážení soutěžící, drazí přátelé,

letošním rokem oslavuje náš Sbor dobrovolných hasičů v Úročnici 100-leté výročí svého založení. Podle příkladu sousedních obcí, nedlouho po osamostatnění obce Ouročnice v roce 1906 odtržením od Bukovan, i u nás se začalo přemýšlet o založení Dobrovolného hasičského Sboru.

S myšlenkou založit hasičský sbor přišel místní rolník a zemský poslanec František Máša z usedlosti číslo popisné 5 a okresní vzdělavatel Emanuel Lenz, řídící učitel z Petroupimi a župní technický dozorce Benešovské župy. Z jejich iniciativy byla svolána první ustavující valná hromada na 1. ledna 1908 a z jejího zápisu čteme seznam prvních členů našeho Sboru. Byli to: Máša František, Kříž František. Stojánek Jan, Žížala František, Brzobohatý Josef, Zoula František, Čermák Karel, Příhoda František a Žaba Jan.

 Jména těchto průkopníků zůstanou navždy zapsána v historii našeho Sboru. Jmenovaní jako členové přispívající dávali hmotnou i duchovní podporu těm, kteří svým elánem jako členové činní se zařadili a pracovali ve velké rodině hasičstva.

 Z let 1908 a 1910 máme již první fotografie s prvním hasičským sborem ve slavnostních uniformách a s první ruční kolovou hasičskou stříkačkou před hasičskou zbrojnicí. Od této doby nás dělí 100 let, které byly poznamenány dvěma světovými válkami. Na pomníku padlých jsou jména těch, kteří stáli u zrodu našeho hasičského sboru, čest jejich památce.

 V letech 1918 až 1928 dochází ve složení našeho Sboru k obměně, nastupují synové těch, kteří stáli u kolébky jeho založení a tak se mění i funkce velitelů a jednatelů, ať to byl Kaprálek Matěj, Stojánek Otto, Kudrna František, Kolář Josef a zasloužilý strojmistr Klenovec Josef a Novák Josef, ale i jednatelé Svoboda Josef, Havelka Václav a Hubínek František. Všem těmto členům, předchůdcům našeho Sboru dobrovolných hasičů jsme vděčni za to, co vykonali pro myšlenku dle historického hesla našeho Sboru „Bližnímu k ochraně – vlasti oslavě“.

 Historie dnešního Sboru je již radostnější, neboť se vyvíjela v období míru. Po osvobození v roce 1945 se obyvatelé obce s radostí vraceli do našich domovů a za pomoci Hasičského sboru z Benešova začali, ve válkou poničené obci, s obnovou hasičského sboru. Tento benešovský Sbor nám také zapůjčil svoji ruční čtyřkolovou hasičskou stříkačku. Za rok nám již Národní výbor, v čele s předsedou Drábkem Václavem, zakoupil přenosnou motorovou stříkačku typ PS 8, značky Vystrčil a 14 pracovních obleků a15 dílů hadic. Tuto stříkačku převzal do péče strojník Vašák Josef s velitelem Jirákem Františkem. Technika sboru byla v roce 1950 posílena o starší automobil Steyer, který zakoupil Místní národní výbor za 90 tis. Kčs z finanční pomoci od UNRY od pana Hůly z Hvězdnic. V roce 1962 byl Štábem civilní ochrany okresu Benešov zapůjčen hasičský vůz Praga RN s plným vybavením hadicemi, stříkačkou PS 8 a ostatním nářadím. Vůz převzal řidič Hájek Josef a velitel Lacina Jiří. Stávající vůz Steyer byl předán Sboru ve Vysoké Lhotě. Dříve byla technika garážována v kůlně u usedlosti čp. 3 (statek zvaný „U Kolářů“) a od roku 1964 v nové hasičské zbrojnici v č.p 7 vybudované svépomocí členy Sboru a občany obce.

 Velký rozkvět našeho Sboru byl zaznamenán v 70. a 80. létech, kdy v našem sboru bylo ustanoveno družstvo mužů a tři družstva dětí a mládeže, které se pod vedením cvičitelů Stojánka Otty, Kohouta Jaroslava a Šmída Bohumila zúčastňovala s velice dobrými výsledky požárních soutěží a hry Plamen.

 V té době se členové sboru velice aktivně zapojovali do preventivních prohlídek týkajících se požární bezpečnosti objektů, kulturních a brigádnických akcí a zejména pak okrskových a okresních soutěží družstev mužů. I v represivní činnost byl náš Sbor dobře hodnocen, ať už při námětových cvičeních či při hašení požárů.

 V posledním období došlo k určitému přerušení práce s mládeží, avšak Sbor je stále akceschopný, zúčastňuje se pod vedením starosty Horáka Miroslava a velitele Laciny Jiřího hasičských soutěží i hasičských námětových cvičení.

 V současné době se náš Sbor, vedle hasičských povinností, věnuje ještě brigádnické činnosti v obci, má pod patronací úklid u křížku a pomníku, stará se o hasičskou zbrojnici a techniku a při kulatých narozeninách našich straších členů je navštěvuje s malými dárky.

Po celé období měl a má náš Sbor velice dobrou spolupráci  s místní samosprávou a s Městským úřadem v Benešově a Hasičským záchranným sborem Benešov.

Chtěl bych poděkovat všem našim minulým i stávajícím členům, občanům obce a rovněž tak našim sponzorům, v čele s hejtmanem Středočeského kraje, bez kterých bychom nemohli tuto oslavu uskutečnit.

Jsme vždy připraveni pomoci jak to hlásá heslo našich předchůdců a zakladatelů Sboru „Bližnímu k ochraně – vlasti oslavě“.

Na závěr jménem Sboru dobrovolných hasičů Vás přivítat u nás v areálu tělovýchovné jednoty Úročnice a poděkovat, že nám bylo umožněno zde uskutečnit tuto okrskovou soutěž (okrsek Benešov a Týnec nad Sázavou) v požárním sportu.

Vám všem bych chtěl popřát dobré sportovní výkony a po soutěži příjemnou zábavu.

Děkuji za pozornost.

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář