Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Sboru od roku 1969 do roku 2008

15. 5. 2008

 

 

1969

 

 Dne 11. 1. 1969 proběhl v obci požárnický ples (hudba Lesanka, vstupné 7 Kč)a následně 9. 5. pouťová zábava (hudba řízená p. Stibůrkem), Mezinárodní den dětí, požární akce ve Václavicích a posvícení dne 11. 10.

 

 Sbor postavil na účet MNV na hřišti branky.

 

 Na schůzi výboru dne 4. 7. promítl p. Hubínek Josef film o okrskové soutěži požárních družstev. Na schůzi dne 24. 10. Státní statek Benešov u Prahy děkuje Sboru za požární zásah u požáru kravína ve Václavicích.

 

 Družstvo dorostu se zúčastnilo okrskové soutěže v Benešově v Černém lese. Družstva dorostenců pod vedením Laciny Jiřího a Nováka Jaroslava (Kaprálek Josef, Kratochvíl Pavel, Hájek Josef, Žížala Josef, Havelka František, Budínský Milan,….) a tři družstva mladých hasičů pod vedením p. Stojánka Otty a jeho zástupce resp. nástupce Jaroslava Kohouta a velitele Laciny Jiřího se zúčastnily okresního kola soutěže v požárním sportu v Českém Šternberku (Novotná Dana, Čeněk Josef, Potěšil Miroslav, Lacinová Milena, Novotný Bohumír, Tomáško Jan, Vnouček Zdeněk, Kaprálek Jiří, Havelková Hana, Nováková Jaroslava, …). Družstvo mládeže se zúčastnilo dne 22. 6. okresní soutěže v Ratměřicích (vedoucí Lacina Jiří, Stojánek Otto, Potěšil Jaroslav, Vnouček Miloslav, Hájek Josef – strojník, Žížala Josef, Kratochvíl Pavel, Havelka František, Štěpánek Jaroslav, Kaprálek František – čp. 55).

 

 Předseda Sboru p. Novák Jaroslav a strojník p. Stojánek Otto.

 

 

 

 1970

 

 Dne 7. 2. 1970 proběhl v obci požárnický ples (vstupné 8 Kč, hudba „Javůrek“) a následně pouťová zábava dne 9. 5. (hudba Standy Javůrka, vstupné 8 Kč), posvícení dne 11. 10. (hudba p. Javůrka, vstupné 8 Kčs), dne 11. 10. Pěkná hodinka a dne 8. 12. nadílka Dědy Mráze.

 

 V roce 1970 zemřel člen požárního sboru p. František Hubínek.

 

 Družstvo požárníků se zúčastnilo soutěže v požárním sportu.

 

 Dne 6. 12. provedli požárníci okrskovou kontrolu. Dále pak vyčerpali osadě „Měsíční údolí“ studnu.

 

 Výbor pracoval ve složení: p. Novák Jaroslav (velitel), Lacina Jiří, Potěšil Jaroslav (strojník), Vnouček Josef, Havelka Václav, Fulín Jaroslav (pokladník) Kaprálek Jiří, Řehák Jiří, Hubínek Josef (jednatel) a Kohout Jaroslav. Strojník – Hájek Josef. V tomto roce zemřel člen Sboru p. Hubínek František. Za člena Sboru je přijat přistěhovaný P. Kubánek František. P. Stojánek Otto obdržel diplom za vzornou činnost a práci od OV.

 

 

 

1971

 

 V tomto roce proběhl v obci požárnický ples dne 23. 1.  (hudba Standy Javůrka, vstupné 10 Kč)a následně pouťová zábava dne 8. 5. (hudba p. Javůrka, vstupné 8 Kč), Mezinárodní den dětí a  dne 9. 10. posvícení (hudba B. Stibůrka, vstupné 10 Kč).

 

 Dne 31. 3. byl na výborové schůzi předložen požární plán obce zpracovaný p. Kohoutem Jaroslavem. V dubnu se uskutečnilo požární cvičení „Na Mydlářce“ a proběhla schůze velitelů v Bystřici.

 

 Dne 2. 4. se požárníci z obce zúčastnili požárního cvičení okrsku Benešov. Okrskovým velitelem byl p. Lacina Jiří.

 

 V tomto roce se uvažuje o konání maškarního průvodu, nakonec se nekonal.

 

 Zástupci požárního sboru se zúčastnili pohřbu svého člena Františka Jiráka (16. 10.).

 

 Požárníci – chlapci ve věku 8 – 12 (Povolný Miroslav, Potěšilová Jaroslava, Kudrnová Marie, Štěpánek Jiří, Nováková Jaroslava, Hubínková Lída, Tomáško Štefan, Tomášková Eva) a 13 – 15 let (Havelková Hana, Kůtová Jitka, Lacinová Milena, Kaprálek Jiří, Čeněk Josef, Velíšek Čestmír, Vnouček Zdeněk, Potěšil Miroslav) se zúčastnili dne 13.6. okresní soutěže v požárním sportu v Popovicích. V Úročnici dne 12. 6. na okrskové soutěži požárních družstev cvičily při požárním cvičení tři družstva mladých hasičů. Také se zúčastnili námětového cvičení v Bukové Lhotě.

 

 Okrskové cvičení mužů se konalo dne 12. 6. ve Václavicích.

 

 Dne 19. 8. 1971 byl přijat za nového člena Sboru p. Horák Miroslav. Dne 20. 8. se konal okrskový aktiv v Okrouhlici. Dne 21. 8. se oženil člen p. Kaprálek Josef.

 

 Dne 20. 10. se požárníci zúčastnili schůze okrsku Benešov ve Václavicích a dne 16. 11. v Benešově.

 

 Dne 24. 10. proběhlo v Bukové Lhotě námětové cvičení.

 

 Velitel SDH Lacina Jiří st., předseda SDH Novák Jaroslav, vedoucí mladých požárníků Stojánek Otto. Bylo koupeno 9 uniforem.

 

 Dne 13. 10. zemřel dlouholetý velitel Sboru p. Jirák František.

 

Poznámka: Na schůzi dne 15. 10. byl dobrou mysliveckou „zapit“ právě narozený syn p. Kohouta Jaroslava.

 

 

 

1972

 

 Dne 12. 1 a 15. 3. se požárníci zúčastnili schůze okrsku Benešov v Benešově.

 

 Dne 22. 1. na výroční schůzi mladí požárníci zapěli a přednesli básně, sl. Lacinová Milena obdržela diplom za umístění v soutěži a malý dárek.

 

Ve dnech 8. a 9. 12. proběhl v Ostravě II. sjezd ČSPO.

 

 Zástupci požárního sboru se zúčastnili pohřbu svého člena Václava Vnoučka.

 

 V tomto roce proběhl v obci dne 19. 2. 1972 požárnický ples (hudba p. Stibůrka, vstupné 10 Kčs), 7. 5.  pouťová zábava (hudba Maršovanka), 18. 6. Mezinárodní den dětí a  dne 7. 10. posvícení (hudba Maršovanka, vedoucí p. Budák Neveklov, vstupné 10 Kčs).

 

 Zástupci požárního sboru se zúčastnili pohřbu svého člena Františka Řeháka.

 

 Požárníci se zúčastnili oslav 1. Máje v Benešově. Mladým požárníkům byl borem zakoupen fotbalový míč. Mladí požárníci uspořádali dne 18. 6. Den soutěží na hřišti Na Drahách s ukázkou výcviku a zručnosti.

 

 Tři družstva mladých požárníků - dvě chlapců a jedno dívek - Potěšilová Lenka, Novotná Dana, Havelková Hana, Tomášková Eva, …., Kaprálek Jiří, Tomáško Jan, Novotný Bohumír, Vnouček Zdeněk, Tomáško Štefan, Povolný Miroslav, Povolný Josef, Štěpánek Jiří, Krampera Miroslav, Velíšek Čestmír,…) se zúčastnilo okresní soutěže v požárním sportu dne 24. 6. 1972 v Pravoníně, vedoucí Stojánek Otto a Jaroslav Potěšil. Družstvo starších požárníků nastoupilo poprvé v nových uniformách.

 

 Požární družstvo mužů (Kolář Ladislav, Havelka jan, Lacina Jiří, Vašák František, Stojánek Ota, Čeněk Josef, Franěk Ladislav, Havelka Vladimír, Kaprálek František a Velíšek Josef) obsadilo 1. 6. na okrskové soutěži 1. místo.

 

 Dne 14. 7. se mladí požárníci zúčastnili schůze ve Václavicích a muži dne 6. 9. okrskové schůze v Bukové Lhotě a dne 14. 11. v Benešově.

 

 Výbor pracoval ve složení: Lacina Jiří (velitel), Stojánek Otto, Novák Jaroslav (předseda), Fulín Jaroslav (pokladník), Hubínek Josef, Potěšil Jaroslav, Hájek Josef, Vnouček Miloslav, Kaprálek Josef, Havelka Jan a Kolář Ladislav ml. Revizoři – Kohout Jaroslav a Franěk Josef.

 

 V roce 1972 zemřeli členové Sboru p. Vnouček Václav, Stojánek Otto a Řehák František.

 

 

 

1973

 

 Ve dnech 18. a 19. 1. se konal v Praze IV. sjezd ČSPO, kde byla znovu ustanovena jednotná celostátní organizace Svaz požární ochrany ČSSR. Stanovy schváleny dne 5. 9., platnost dne 9. 10. s ÚV SPO ČSR a ÚV SPO SSR. V celostátní soutěži ve Vlašimi dne 23.2. soutěžili mladí i starší požárníci. Dne 20. 2. se požární preventista zúčastnil školení v Bukové Lhotě a zástupci sboru okrskové schůze v Bukové Lhotě.

 

 Dne 4. 2. Sbor dovezl mladé požárníky a děti z obce na loutkové divadlo do Bystřice.

 

 Tři požární družstva mládeže - dvě chlapců a jedno dívek – se pod vedením Stojánka Otty a Kohouta Jaroslava zúčastnila dne 26.5. okresní soutěže v Ouběnicích (Potěšilová Jaroslava, Povolný Josef, Kaprálek Jiří, Vnouček Zdeněk, Čeněk Josef, Velíšek Čestmír, Potěšil Miroslav, Tomáško Jan, Nováková Jaroslava, Tomášková Eva, Hájek Miroslav, Dřízhalová Milena, Kohoutová Soňa, Vašáková Romana, Hubínková Lída, Povolná Jana, Tomášková Jitka, Novotná Dana, Štěpánek Jiří, Krampera Milan, Budínský Milan, Kubánková Hana, Martínková Milada, Vosátková Zlata, Tomášková Olga). Vedoucími byli p. Stojánek Otto a p. Kohout Jaroslav. Starší z družstev z družstev obsadilo 2.místo střední družstvo na 3. místě a nejmladší družstvo na 7. místě.

 

 V tomto roce proběhl v obci dne 10. 2. 1973 požárnický ples (/hudba Maršovanka s vedoucím p. Budákem, vstupné 10 Kčs),  pouťová zábava dne 5. 5. (hudba Maršovanka, vstupné 10 Kčs), Mezinárodní den dětí a   posvícení dne 6. 10. (hudba Maršovanka).

 

 Mladí požárníci se zúčastnili oslav 1. Máje.

 

 P. Stojánek Otto byl v tomto roce okresním preventářem. Za nové strojníky se zaučovali p. Havelka František a p. Kaprálek Ladislav.

 

 V obci pokračovala svépomocná výstavba zatrubnění potoka v části „Na návsi“ před „Čeňkovými“ a ke Stojánkovým (např. dne 7.4.).

 

 Dne 9. 6. vypomáhali požárníci ve Vidlákové Lhotě s čištěním požární nádrže.

 

 V obci působil Československý svaz Červeného kříže a Stanice první pomoci byla u Stojánků v čp. 22.

 

 Na schůzi dne 30. 8. byl zvolen nový velitel p. Horák Miroslav, starý velitel p. Lacina Jiří se odstěhoval.

 

 Na konci roku měl Sbor 60 členů.

 

 Nový výbor ve složení byl zvolen na výroční schůzi dne 15. 12.: Novák Jaroslav (předseda), Horák Miroslav (velitel), Stojánek Otto, Kohout Jaroslav, Fulín Jaroslav (pokladník), Hubínek Josef (jednatel), Kohout Jaroslav, Potěšil Jaroslav, Vnouček Miloslav, Kaprálek Josef, Čeněk Josef, Hájek Josef,, revizoři – Franěk Josef a Kůt Jaroslav.

 

 

 

1974

 

 Dne 13. 1. se zástupci sboru zúčastnili schůze místního sboru ve Vidlákové Lhotě.

 

V tomto roce byly vydány nové stanovy SPO ČSSR.

 

 V tomto roce proběhl v obci dne 9. 2. 1974 požárnický ples (hudba p. Drábka, vstupné 10 Kčs), 4. 5.  pouťová zábava (hudba p. Drábka), 18. 6. Mezinárodní den dětí a  posvícenská zábava dne 5. 10. (hudba p. Drábka).

 

 Mladí požárníci se zúčastnili oslav 1. Máje v Benešově.

 

 Zástupci požárního sboru se zúčastnili pohřbu svého člena p. Baleje.

 

 Dne 7. 6. proběhla v obci okrsková soutěž za účasti Sborů: Benešov, Buková Lhota, Chlístov, Okrouhlice, Úročnice, Václavice a Dlouhé Pole. Hudba na hřišti p. Drábka a večer taneční zábava v hostinci „U Žabů“.

 

P. Stojánek Otto byl okrskovým preventářem.

 

 V obci proběhlo dne 22. 6. okrskové cvičení v požárním sportu za účasti 5-ti družstev. Hudba p. Drábka. Mladí požárníci předvedli požární útok. Na okresní soutěži v Krhanicích dne 25. 8. obsadili muži (Horák Miroslav, Franěk Ladislav, Štěpánek Jaroslav, Lacina Jiří, Čeněk Miroslav, Žížala Josef, Vašák František, Hájek, Kaprálek Ladislav, Budínský Milan) 4.místo a dne 24. 8. družstva mladších a starších dívek (Tomášková Jitka, Povolná Jana, Kohoutová Soňa, Vašáková Romana, Potěšilová Lenka, Tomášková Eva, Vosátková Zlata, Tomášková Olga, Krampera Milan, Dřízhalová Milena, Potěšilová Jaroslava, Krampera Jiří, Štěpánek Jiří) 1. místo.

 

 Mladí požárníci se dne 26. 10. zúčastnili soutěže ve Vlašimi, bylo to družstvo dívek od 8 do 12 let.

 

 Dne 12. 7. se požárníci zúčastnili námětového cvičení v Bukové Lhotě, dne 12. 11. na Mydlářce u Benešova a dne 18. 8. odklízení stromů po vichřici přes silnici u Týnce nad Sázavou.

 

 

 

1975

 

 Dne 10. 9. byla v přibyslavském zámku otevřena první expozice Stálé výstavy požární ochrany a ochrany čs. ekonomiky.

 

 Zástupci požárního sboru se zúčastnili dne 4. 1. ve Václavicích pohřbu svého člena Matěje Kaprálka a dne 15. 5. Antonína Pitelky.

 

 V tomto roce proběhl v obci dne 18. 1. 1975 požárnický ples (hudba Josefa Drábka, vstupné 10 Kč), dále maškarní ples, 10. 5. pouťová zábava, Mezinárodní den dětí a   posvícení dne 4. 10. (hudba Josefa Drábka, vstupné 10 Kč) a 5. 10. byla Pěkná hodinka.

 

 SDH Úročnice navštívili zástupci Ústředního výboru ČSPO z Prahy, seznámili se s výcvikem mládeže a prohlédli si požární zbrojnici. 

 

 Mladí požárníci zúčastnili oslav 1. Máje v Benešově, dne 31. 5. soutěže ve Zdislavicích, soutěže ve Struhařově, v květnu v Bukové Lhotě okrskové soutěže, dne 28. 6. nácviku a dne 29. 6. se požárníci - dorostenci s velitelem Horákem Miroslavem (Klokočník Josef, Budínský Milan, Kohout Jaroslav, Kolář Ladislav, Stojánek Ota, Žížala Josef, Klinger Vratislav st., Havelka Jan) zúčastnili soutěže v Bedrči a obsadili 1. místo a dne 9. 11. soutěže v Chářovicích.

 

 Požární sbor měl 71 členů.

 

 V obci proběhl i za účasti hasičů dne 1. 3. maškarní průvod s tématem „Mlýn“, jednalo se o opakování průvodu z roku 1960. Průvod navštívil i Bukovou Lhotu. Mlýn však již netáhli koně, ale traktor.

 

 Dne 6. 11. byla ke sboru předělena požární stříkačka PPS 12.

 

 

 

1976

 

 V roce 1976  proběhl v obci dne 17. 1. požárnický ples, 29.4. dětské divadlo „čertík Belínek“ (Povolný Miroslav, Krampera Miroslav, Kohoutová Soňa, Havelková Stanislava, Potěšilová Jaroslava, Hubínková Ludmila, Štěpánek Jiří,…) a dne 9. 10.   posvícení (hudba SZK Natec vedoucí Bartůšek, vstupné 12 Kč)

 

 Dne 29. 2. se zástupci sboru zúčastnili okrskového aktivu v Bukové Lhotě.

 

 Dne 6. 3., 14. 3., 28. 3., 4. 4., 8. 5., 15. 5., 17. 5., 20. 5., 28. 5., 29. 5. a 3. 6. 1976 proběhl v Krusičanech nácvik soutěžního družstva na okresní soutěž ve Struhařově a dne 11. 6. na okresní soutěž v Bystřici.

 

 Dne 21. 3. se mladí požárníci zúčastnili dětského karnevalu v Bukové Lhotě.

 

 Mladí požárníci pod vedením Otty Stojánka z Úročnice nacvičovali dne 3. 4. a sehráli dne 4. 4. 1976 divadlo v Tismi, dne 10. a 11. 4. 1976 v Netvořicích a dne 28. a 29. 4. 1976 v Benešově, kam byli dopraveni vozidlem požárního sboru. Dne 17. 4. 1976 se požárníci z Úročnice zúčastnili Běhu Mladé fronty na Konopišti.

 

Mladí požárníci se zúčastnili dne 7. 5. 1976 hry „Plamen“ v Chářovicích a následně požárního cvičení – okresní soutěže v Bystřici, bylo to družstvo dívek od 8 do 12 let a mladí požárníci byli na zájezdu na Lipně.

 

 V srpnu 1976 shořela stodola u čp. 3 v Úročnici patřící Státního statku Benešov. V září 1976 se požární sbor zúčastnil hašení požáru v Poměnicích.

 

 Požární sbor měl 60 členů.

 

 Mladí požárníci se dne 21. 3. 1976 zúčastnili dětského karnevalu v Bukové Lhotě a také předvedli svůj požární útok při okrskové soutěži v Bukové Lhotě. Mladí požárníci se dne 5. 6. 1976 zúčastnili okresní soutěže ve Struhařově. Požární družstvo mužů se dne 29. 5. 1976 zúčastnilo okrskové soutěže v Bukové Lhotě, zde se umístili na 1. místě, a dne 13. 6. 1976 zúčastnilo okresní soutěže v Bystřici (Žížala Josef, Čeněk Josef, Horák Miroslav, Čeněk Miroslav, Klokočník Josef, Stojánek Oto, …). V tomto roce se mimo základních sportů – požární útok a štafeta, soutěžilo i v lezení na věž (Stojánek Oto, Čeněk Miroslav).

 

 Dne 10. 7. 1976 zabezpečili požárníci dopravu fotbalového družstva na přátelský zápas do Pecerad, dne 17. 7. do Radošovic, dne 11. 8. na turnaj do Benešova a dne 24. 8. na zápas do Pecerad.

 

 Dne 10. 10. 1976 proběhl nácvik požárního družstva mužů v Krusičanech.

 

 

 

1977

 

 V roce 1977  proběhl v obci dne 5.2. požárnický ples (hudba Melodie z Prahy, vedoucí Zdeněk Fidrmuc, vstupné 12 Kč, tombola), 7.5. pouťová zábava a dne 8. 10.   posvícení (hudba Melodie OB Lešany, vstupné 12 Kč).

 

 Dne 12. 2. 1977 zabezpečili z Benešova požárníci dopravu kulis pro divadlo.

 

 Požární družstvo Úročnice III. se umístnilo dne 28. 5. 1977 v Benešově ve II. kole soutěže požárních družstev na 12. místě. Kolektiv mladých požárníků Úročnice IV. obsadil 8. místo v okresním hodnocení hry Plamen dne 29. 5. 1977 a družstvo požárního sboru Úročnice I. také 8. místo v Benešově.

 

Mladí požárníci se zúčastnili dne 5. 11. 1977 soutěže a hry „Plamen“ ve Vlašimi a dorostenci okrskové soutěže ve Václavicích.

 

 Požárním sborem Benešov byl zapůjčen našemu Sboru automobil Avia se stříkačkou PS 12. Automobil Praga RN byl po technické prohlídce pro závažné technické závady z provozu vyřazen. Zodpovědnost za provoz a údržbu techniky převzal Jiří Lacina ml. (stříkačky PS 8 a PS 12) a Stojánek Ota ml. (automobil Avia).

 

 Požární sbor měl 69 členů (členská známka stála 6 Kč).

 

 Požárníci (p. Stojánek Otto, Kohout Jaroslav a mladí požárníci) se zúčastnili dne 10. 10. v Benešově oslav zlaté svatby manželů Havelkových z čp. 18 a Jirákových z čp. 30.

 

 Dne 6. 11. se požární družstvo mužů zúčastnilo námětového cvičení na Konopišti.

 

 

 

1978

 

 V Mladé Boleslavi se uskutečnil ve dnech 12. a 13. 5. II. sjezd Svazu požární ochrany ČSR a ve dnech 23. až 25. 6. V. sjezd Svazu požární ochrany ČSSR v Praze.

 

 Dne 6. března 1978 bylo zkolaudováno fotbalové hřiště „Na Drahách“, rozměr hřiště 91 x 45 m, šatna rozhodčího prozatímně v rodinném domku Ladislava Jiráka čp. 53, šatna hostů v požárním autě SDH Úročnice, kabiny byly rozestavěné (hrubá stavba bez oken a omítek).

 

 Požární sbor měl 73 členů (členská známka stála 8 Kč).

 

 V roce 1978  proběhl v obci dne 4.2. požárnický ples, 7.5. pouťová zábava, dne 8. 10.   posvícení a dne 23. 12. dětská nadílka..

 

 V Úročnici se dne 20. května 1978 konaly oslavy 70. let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Úročnici. Proběhla výroční schůze s kulturní vložkou, předáním ocenění zasloužilým členům a promítáním filmu o obci – p. Josef Hubínek. Současně s tím, se v obci dne 20. 5. uskutečnilo okrskové kolo soutěže v požárním sportu za účasti družstev mužů z Benešova, Úročnice (velitel Horák Miroslav, členové Budínský Milan, Havelka Jan, Žížala Josef, Velíšek Josef, Kolář Ladislav, Kaprálek František, Havelka Ladislav, Stojánek Ota), Dlouhého Pole, Chlístova, Bukové Lhoty a žen z Poříčí nad Sázavou a z Benešova a žactva z Úročnice, před zahájením soutěže byl položen před pomníkem Padlých z I. světové války věnec, projev u pomníku přednesl předseda Občanského výboru v Úročnici Josef Velíšek. Na hřišti projev přednesl předseda Městského národního výboru v Benešově p. Jeništa.a na hřišti bylo předáno vyznamenání dlouholetým členům: Stojánek Otto, Novák Jaroslav, Čeněk Josef, Štěpánek Jaroslav, Hubínek Josef), večer byla taneční zábava. Požárníci se zúčastnili okresní soutěže kde obsadili 3. místo.

 

 Požárníci se zúčastnili pohřbu p. Františka Příhody.

 

 Mladí požárníci pod vedením Jaroslava Kohouta se zúčastnily soutěže ve Vlašimi. Jitka Tomášková se stala vítězkou v jednotlivcích a od sboru dostala jako dar hodinky. P. Jaroslav Kohout ukončil v tomto roce práci s dětmi. Muži se v okresním kole v soutěži požárních družstev v Miličíně dne 1.7. umístili na 3.místě. V té době oslavil SDH Miličín 100-leté výročí založení Sboru.

 

 Požární zásahové družstvo se zúčastnilo hašení požáru stodoly u usedlosti čp. 3 „U Kolářů“ a další dny drželi požární hlídky, neboť občas docházelo k dalšímu vznícení slámy.

 

 Dne 19. 9. proběhlo ve Václavicích cvičení okrsku Benešov a dne 29. 10. okrskový aktiv v Benešově.

 

 V roce 1978 převzal vedení požární mládeže od p. Jaroslava Kohouta p. Bohumil Šmíd.

 

 

 

1979

 

 V roce 1979  proběhl v obci dne 3.2. požárnický ples (hudba Melodie, OB Lešany, vstupné 15 Kč), 7.5. pouťová zábava (hudba Severokámen vedoucí p. Vosmík, vstupné 15 Kč)a dne 4. 10.   posvícení.

 

 Požární sbor měl 67 členů (členská známka stála 10 Kč).

 

 Dne 28. 3., 16. 5., 22. 5., 10. 6. a 11. 6. nacvičovali požárníci v Chářovicích, dne 7. 6. v Krusičanech a dne 15. 6. ve Struhařově.

 

 Mladí požárníci se zúčastnili oslav 1. Máje v Benešově, dne 9. 5. oslav v Týnci nad Sázavou a v Benešově a dne 2. 6. Mírové slavnosti na Konopišti.

 

 Požárníci se zúčastnili pohřbu p. Josefa Fraňka, Františka Hlaváčka, P. Klenovce, Josefa Jiráka a Josefa Vnoučka.

 

 V soutěži požárních družstev dne 16. 6. ve Struhařově obsadili požárníci 1. místo. Družstvo mladých požárníků se dne 26. 5. zúčastnilo hry „Plamen“ v Benešově v Černém lese.

 

 Dne 16. 7. se požárníci zúčastnili námětového cvičení v Žabovřeskách a dne 2. 9. a 30. 9. schůze okrsku Benešov v Benešově.

 

 

 

80. léta

 

  Požární sbor obce se v tomto období mimo jiné zúčastnil hašení požáru chléva při usedlosti ve Václavicích čp. 19 „U Šindelářů“, likvidace polomů na silnici do Týnce nad Sázavou a účastí při hašení požáru seníku v Žabovřeskách.

 

 

 

1980

 

 Od 1.1.1980 se osada Úročnice stává částí obce Benešov v okrese Benešov.

 

 V roce 1980  proběhl v obci dne 23.2. požárnický ples, 7.5. pouťová zábava, dne 6. 10.   posvícení (hudba Albatros vedoucí p. Baník, vstupné 15 Kč)a v prosinci vánoční nadílka dětem.

 

 Požární sbor měl 70 členů (členská známka stála 10 Kč).

 

 Dne 8. 4., 9. 4., 15. 4. 22. 4., 11. 5. a 28. 5. nacvičovali požárníci muži v Chářovicích a dne 27. 3., 4. 4., 14. 4., 16. 4., 26. 4., 3. 5., a 7. 5. na soutěž v Nespekách.

 

 Požárníci se zúčastnili dne 15. 6. námětového cvičení v Týnci nad Sázavou, dne 26. 8. v Žabovřeskách, dne 16. 9. v Hrusicích a dne 9. 10. opět v Žabovřeskách a následně soutěže v Nespekách a Krhanicích.

 

 Požárníci se zúčastnili pohřbu p. Františka Haška.

 

 Vedení mladých požárníků přebírá Jana Horáková a Eva Tomášková. Vzniká požární družstvo žen.

 

 

 

1981

 

 V roce 1981  proběhl v obci dne 17. 1. požárnický ples, 9. 5. pouťová zábava (hudba SPO Hradišťko, vstupné 15 Kč) a dne 10. 10.   posvícení.

 

 Požárníci se zúčastnili soutěže v Českém Šternberku.

 

 Družstvo požárníků se zúčastnilo cvičení v Bukové Lhotě (Vnouček Zdeněk, Štefan Tomáško, Stojánek Ota, Lacina Jiří, Velíšek Čestmír, Šmíd Bohumil….).

 

 Lacina Jiří, Horák Miroslav a Stojánek Ota obdrželi Čestné uznání SDH.

 

 

 

1982

 

 V roce 1982  proběhl v obci dne 16.1. požárnický ples, 8.5. pouťová zábava a dne 9. 10.   posvícení (hudba TO Melodie, vedoucí p. Veleta, vstupné 15 Kč).

 

 Požární sbor měl 69 členů (členská známka stála 6 Kč).

 

 Požárníci v obci promítali film a přispěli Tělovýchovně jednotě na nákup autobusu.

 

 

 

1983

 

 V roce 1983 proběhl v obci dne 15. 1. požárnický ples (hudba Melodie, vedoucí p. veleta, vstupné 15 Kč), 7.5. pouťová zábava, dne 8. 10.   posvícení (hudba Maršovanka, vstupné 15 Kč) a v prosinci vánoční nadílka dětem.

 

 Požární sbor měl 70 členů (členská známka se nakupovala za 11 Kč a prodávala za 15 Kč).

 

 Požárníci se zúčastnili soutěže v Soběhrdech a uspořádali turnaj ve stolním tenise.

 

 Dne 6. 5. obdrželi od SDH Benešov pamětní list ku příležitosti 100 let požárního sboru v Benešově.

 

 

 

1984

 

 V roce 1984 proběhl v obci dne 11. 2. požárnický ples, 12.5. pouťová zábava (hudba Maršovanka, vstupné 15 Kč), dětský maškarní karneval, dne 6. 10.   posvícení a 30. 12. požárnický ples (hudba Maršovanka, vstupné 15 Kč).

 

 Požární sbor měl 67 členů (členská známka se nakupovala za 6 Kč a prodávala za 10 Kč).

 

 Požárníci se zúčastnili pohřbu Jana Havelky st.

 

 Požárníci se zúčastnili okresní soutěže.

 

 

 

1985

 

 Byl vydán zákon České národní rady č. 133, o požární ochraně ze dne 17. 12. 1985.

 

 Ve dnech 19. a 201. 3. proběhl sjezd Svazu požární ochrany ČSR v Praze a ve dnech 9. a 10. 4. VI. sjezd Svazu požární ochrany ČSSR v Paláci kultury v Praze.

 

 V roce 1985 proběhla 10.5. pouťová zábava a dne 5. 10.   posvícení (hudba Maršovanka, vstupné 15 Kč).

 

 Požární sbor měl 70 členů (členská známka se nakupovala za 11 Kč a prodávala za 11 Kč).

 

 V tomto roce zemřel předseda Sboru dobrovolných hasičů v Úročnici p. Jaroslav Potěšil a pohřbu dne 16.7. se zúčastnili zástupci sboru a drželi čestnou stráž při rakvi.

 

 Požární družstvo dorostu se zúčastnilo dne 22. 6. okrskového cvičení v Benešově (Lacina Jiří, Skopec Pavel, Povolný Miroslav, Stojánek Oto, Havrlík Jiří, Velíšek Čestmír, Novotný Bohumír, Krampera Jiří, Kloud Martin). Vedoucím družstva p. Horák Miroslav Šmíd Bohuslav. Dne 29. 6. na okrskové soutěži v Bedrči obsadilo družstvo mužů 1. místo.

 

 

 

1986

 

 Byla vydána vyhláška Ministerstva vnitra č. 37/1986 Sb.

 

 V roce 1986 proběhl v obci dne 1. 2. požárnický ples (hudba Maršovanka, vstupné 20 Kč), dále dětský den, 10.5. pouťová zábava (hudba Maršovanka, vstupné 20 Kč)a dne 4. 10.   posvícení.

 

 Požární sbor měl 73 členů (členská známka se nakupovala za 11 Kč a prodávala za 11 Kč).

 

 Dne 17. 5. se družstvo mužů (II. místo) a žen (II. místo) zúčastnilo soutěže v požárním sportu v Peceradech (Havrlík Jiří, Skopec Pavel, Skopec Vlastimil, Kloud Martin, Krampera Jiří, Lacina Jiří, Velíšek Čestmír, Novotný Bohumír, Stojánek Ota, za výbor Šmíd Bohumil, Horák Miroslav a Havelka Václav, Vosátková Jana, Horáková Jana, Povolná Lída, Plocková Alena, Tomášková Jitka, Dřízhalová Martina, Havelková Lenka, Šedivá Monika, Stojánková Eliška).

 

 Dne 17. 5. na okrskové soutěži v požárním sportu obsadilo družstvo žen 2. místo a dne 1. 6. družstvo žen obsadilo na soutěži ve Voticích 2. místo v disciplínách požární útok, štafeta 4x100 m a překážky .

 

 

 

1987

 

 Požárníci se zúčastnili pohřbu p. Františka Kaprálka.

 

 V roce 1987 proběhl v obci dne 17. 1. požárnický ples (hudba Maršovanka, vstupné 20 Kč), dále turnaj ve stolním tenise, 9.5. pouťová zábava (hudba Maršovanka, vstupné 20 Kč) a dne 10. 10.   posvícení (hudba Maršovanka, vstupné 20 Kč).

 

 Požární sbor měl 75 členů (členská známka se nakupovala za 10 Kč a prodávala za 10 Kč).

 

 Mladí hasiči z Úročnice se zúčastnili 1. Máje v Benešově.

 

 Požárníci se zúčastnili okrskové soutěže ve Václavicích.

 

 

 

1988

 

 V tomto roce se uskutečnil VII. sjezd Svazu požární ochrany ČSSR. Byla schválena změna stanov dne 6. 10.

 

 V roce 1988 proběhl v obci dne 9. 1. požárnický ples (hudba Maršovanka, vstupné 20 Kč), 8.5. pouťová zábava (hudba Maršovanka, vstupné 20 Kč) a dne 8. 10.   posvícení (hudba Maršovanka, vstupné 20 Kč).

 

 Požární sbor měl 78 členů (členská známka se nakupovala za 14 Kč a prodávala za 18 Kč).

 

 Oslavy 80-ti let od založení Sboru dobrovolných hasičů se konají v tomto roce v sále hostince „U Žabů“ – výroční členská schůze s výstavou fotografií z činnosti Sboru, kterou připravil člen p. Stojánek Otta.

 

 Soutěž požárních družstev dne 14.5. ve Václavicích – muži obsadili 1. místo v požárním útoku, ženy 1. místo v družstvech, ženy okresní soutěže a dále krajské soutěže. Velitel p. Horák Miroslav.

 

.

 

1989

 

 V roce 1989 proběhl v obci dne21.1. požárnický ples (hudba Maršovanka, vstupné 20 Kč)) a 7.5. pouťová zábava (hudba Maršovanka, vstupné 20 Kč)).

 

 Požárníci se dnen 17.6. zúčastnili soutěže v Okrouhlici a obsadili II. místo.

 

 

 

1990

 

 Dne 22. 5. mimořádné plénum ÚV SPO ČR navrhly nové stanovy, změnily název na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) a základní organizace zpět na Sbory dobrovolných hasičů /SDH), dále byla schválena změna znaku a praporu. Ve dnech 1. a 2. 12. se uskutečnil mimořádný sjezd SH ČMS, který potvrdil změny a schválil nové stanovy.

 

 V roce 1990 proběhl v obci dne 16. 2. požárnický ples (hudba ČSAD Benešov „Tiračka, vstupné 20 Kč)), 12.5. pouťová zábava (hudba ČSAD Benešov „Tiračka, vstupné 20 Kč)) a dne 6. 10.   posvícení (vojenská hudba útvaru PS 9650, vstupné 20 Kčs).

 

 Požární družstvo mužů se dne 23. 6. zúčastnilo soutěže v požárním sportu v Krhanicích a obsadilo 3. místo. SDH Úročnice obdrželo od SDH Krhanice pamětní list u příležitosti 95. výročí založení SDH.

 

 

 

1991

 

 Vznikl Celostátní výbor dobrovolné požární ochrany ČSFR, notářskou smlouvou ze dne 16. 4. (rozdělením republiky zanikl). Dne 19. 4. bylo zaregistrováno Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V tomto období se opět Hasičské sbory vrací k původnímu názvu. V Úročnici začíná opět působit Sbor dobrovolných hasičů.

 

 V roce 1991 proběhl v obci dne 26. 1. hasičský ples (Hudba Pohraniční stráže, vstupné 20 Kčs) a dne 5. 10.   posvícení (Hudba Pohraniční stráže).

 

 Hasiči se zúčastnili dne 1.6. soutěže v Petroupimi, obsadili II. místo.

 

 Hasiči se zúčastnili pohřbu Josefa Čeňka, Ladislava Jiráka, Josefa Žížaly a Stanislava Havelky.

 

 Hasičský sbor měl 55 členů, z toho 8 žen (členské příspěvky byly ve výši 20 Kč a odvod byl 6 Kč).

 

 Dne 26.11. proběhla ustavující valná hromada Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., Sbor dobrovolných hasičů obce si při vzniku této pojišťovny zakoupil dvě její akcie po 2 000 Kč.

 

 Stojánek Ota obdržel Čestné uznání OSH.

 

 

 

1992

 

 Hasiči se zúčastnili pohřbu p. Jaroslava Nováka a p. Miroslava Krampery.

 

 Hasičský sbor měl 60 členů (členské příspěvky byly za 20 Kč).

 

 

 

1993

 

 V roce 1993 proběhl v obci dne 13.2. hasičský ples (taneční orchestr PRINT při ZO KOVO ČKD Polovodiče Benešov, vstupné 20 Kčs).

 

 Hasiči se zúčastnili pohřbu p. Jaroslava Fraňka.

 

 Hasičský sbor pracoval ve složení (Josef Hubínek – starosta, Jaroslav Kohout, Miroslav Horák – velitel, Ota Stojánek, Miroslav Potěšil, Jan Havelka st., Josef Velíšek ml., Václav Havelka, Václav Vnouček, Josef Žížala, Jaroslav Kůt - revizor).

 

 Hasičský sbor měl 51 členů (členské příspěvky byly ve výši 20 Kč).

 

 

 

1994

 

 Po několika dílčích novelizacích vychází novela zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zákonem č. 204/1994 Sb., plné znění vydáno zákonem č. 91/1995 Sb.

 

 Hasičský sbor měl 64 členů (členské příspěvky byly ve výši 20 Kč).

 

 

 

1995

 

 Ve dnech 1. a 2. 7. se uskutečnil I. řádný sjezd SH ČMS v Českých Budějovicích. Byly vydány prováděcí vyhlášky k zákonu o požární ochraně č. 21/1996 Sb. a 22/1996 Sb. (bojový řád)., vstupné 25 Kčs) a dne 6.5. pouťová zábava (hudba Josefa Hotového).

 

 Hasiči se zúčastnili dne 3.6. soutěže v Bukovanech.

 

 Hasičský sbor měl 66 členů (členské příspěvky byly ve výši 20 Kč). V tomto roce byla zřízena ve Sboru funkce kronikář a stal se jím p. Hubínek Josef.

 

 V Benešově byl zrušen Sbor dobrovolných hasičů.

 

 

 

1996

 

 V roce 1996 proběhl v obci dne 13.1. hasičský ples (hudba Josefa Hotového, vstupné 25 Kčs).

 

 Hasiči se zúčastnili jedné soutěže.

 

 Hasiči se zúčastnili pohřbu p. Jaroslava Štěpánka.

 

 Hasičský sbor měl 63 členů (členské příspěvky byly ve výši 20 Kč).

 

 Kolář Ladislav obdržel Čestné uznání SDH.

 

 

 

1997

 

 V roce 1997 proběhl v obci dne 8.2. požárnický ples (hudba Čerčanská pětka, vstupné 25 Kčs), dne 23.3. dětský karneval a dne 5.10.  společenský večer.

 

 Požárníci přispěli na povodně.

 

 Hasičský sbor měl 65 členů (členské příspěvky byly ve výši 50 Kč).

 

 

 

1998

 

 Do 31. 10. byl starostou a vedoucím OR velitelů ve Výkonném výboru OSH ČMS Benešov Petr Vilímek.

 

 V roce 1998 proběhl v obci dne 31.1. hasičský ples (hudba Miroslava Nepraše CODA, vstupné 30 Kčs) a dne 11.10. posvícenská zábava (hudba Jana Krejzara - CODA).

 

 Hasiči - muži se zúčastnili dne 23.5. soutěže ve Václavicích při oslavách 100 let od založení sboru a obsadili 1. místo. Starostou byl Václav Havelka z čp. 38. Členové výboru: Kohout Jaroslav, Stojánek Ota, Potěšil Miroslav, Havelka Jan st., Velíšek Josef ml., Vnouček Václav st., Kolář Ladislav ml., Lacina Jiří. Velitel: Miroslav Horák. Družstvo mužů tvořili: Vlastimil Skopec, Vratislav Klinger, Pavel Skopec, Zdeněk Šedivý, Jiří Lacina, Václav Jindřich ml., ?, Luboš Balata.

 

 K 90. výročí založení hasičského sboru v Úročnici se v obci dne 19.6. uskutečnila slavnostní valná hromada a společenský večer, slavnostní projev přednesl starosta Havelka Václav, za OSH Benešov pak kronikář J. Mařík. Dne 20.6. byly oslavy zahájeny nástupem před požární zbrojnicí, kde starosta sboru přivítal zasloužilé členy sboru, starostu města Benešova ing. Mojmíra Chromého a tajemníka p. Peclinovského, pot é následoval průvod obcí, kladení věnců u pomníku padlých (projev přednesl starosta sboru Václav Havelka, čestnou stráž stál Josef Velíšek ml. a Ladislav Kolář, věnec pokládal Ota Stojánek a Miroslav Potěšil), soutěže v požárním sportu na fotbalovém hřišti, ukázka nácviku a zásahů příslušníků Hasičského záchranného sboru Benešov (záchrana raněného z havarovaného vozu, slaňování z požární plošiny), soutěže pro děti v hasičských dovednostech, večer v hostinci „U Žabů“ proběhla taneční zábava s hudbou CODA). Při příležitosti tohoto výročí byly předány zástupcem okresního výboru SDH Karlem Drábkem zasloužilým členům: Medaile za zásluhy nebo za Příkladnou práci: Otto Stojánek st., Jaroslav Kohout, Václav Vnouček st., Jaroslav Fulín, Václav Havelka. Stužky : Jiří Lacina ml., Ota Stojánek ml., Ladislav Kolář ml., Josef Velíšek st., Václav Kaprálek st., Josef Hubínek, Miloslav Vnouček, Jaroslav Kůt. Čestná uznání : Jaroslav Zoula, Milan Budínský, Josef Hájek, Josef Žížala, Bohuslav Šmíd. Pamětní listy : Ladislav Kolář st., Jaroslav Stojánek, Miroslava Stojánková, Ludmila Vašáková, JUDr. František Kubánek, Jiří Lacina st., František Jirák, Ing. Mojmír Chromý, Městský úřad Benešov. V hasičském sportu soutěžili členové Hasičských sborů z Václavic, Krusičan, Okrouhlice a Úročnice. Soutěž vyhrál Hasičský sbor z Úročnice.

 

 Hasičský sbor měl 68 členů (členské příspěvky byly ve výši 50 Kč).

 

 

 

1999

 

 Výkonný výbor OSH ČMS Benešov: starosta a vedoucí OR velitelů Josef Páv (Jezero).

 

 Výbor Sboru dobrovolných hasičů : starosta Václav Havelka (č.p. 38), náměstek starosty Jaroslav Kohout, velitel Miroslav Horák, Strojník Oto Stojánek (č.p. 22), referent prevence Miroslav Potěšil, jednatel Jan Havelka st. (č.p. 4), hospodář ing. Josef Velíšek (č.p. 75), kronikář Václav Vnouček st. (č.p. 8), referent materiálně technického zabezpečení Ladislav Kolář ml., člen výboru Jiří Lacina, revizor Jaroslav Kůt. Celkový počet členů 67, z toho 6 žen.

 

 V roce 1999 proběhl v obci dne 29.1. hasičský ples (vstupné 30 Kč, hudba Josefa Sedlana z Bystřice) a dne 16.10. posvícenská zábava (hudba Jiřího Procházky).

 

 Hasiči se zúčastnili pohřbu p. Jaroslava Fulína a Ladislava Koláře.

 

 Hasičský sbor měl 65 členů (členské příspěvky byly ve výši 50 Kč).

 

 

 

2000

 

 V roce 2000 proběhl v obci dne 22.1. hasičský ples (hudba CODA Vladimíra Korece), dále dne 4.3. dětský karneval a dne 8.10.  posvícenská zábava (hudba Jana Krejzara).

 

 Hasiči se zúčastnili dne 3.6. soutěže v Peceradech.

 

 Hasiči se zúčastnili pohřbu p. Františka Jiráka.

 

 Hasičský sbor měl 65 členů (členské příspěvky byly ve výši 50 Kč).

 

 

 

2001

 

 V roce 2001 proběhl v obci dne 27.1. požárnický ples (hudba Miroslava Nepraše) a dne 6.10. posvícenská zábava (hudba CODA Jana Krejzara).

 

 Požárníci se zúčastnili dne 19.5. soutěže v Okrouhlici (účast 10 družstev). Muži (velitel Horák Miroslav, členové Havelka Petr, Žížala Josef ml., Jindřich Václav ml., Stojánek Ota ml., Lacina Jiří st., Čeněk Petr, Stojánek Ota st. – řidič, Havelka Jan ml., Budínský David, Pitelka Antonín ml.) obsadili 1.místo. Starostou okrsku byl p. Karel Šíma.

 

 Hasičský sbor měl 73 členů (členské příspěvky byly ve výši 50 Kč).

 

 

 

2002

 

 V roce 2002 proběhl v obci dne 18.1. hasičský ples (hudba Vladimíra Krejzara – CODA, vstupné 40 Kč, tombola) a dne 19.10. posvícenská zábava (hudba Jana Krejzara).

 

  Hasičské družstvo mužů se zúčastnilo dne 25.5. soutěže – oslav 80-ti let založení Sboru - v Peceradech, obsadili 1. místo, a dne 15.6. II. kola (okresního) ve Vlašimi, obsadili 15. místo.

 

 Hasiči se zúčastnili pohřbu p. Jaroslava Kubánka.

 

 Hasičský sbor měl 76 členů (členské příspěvky byly ve výši 50 Kč) a přispěl na povodně.

 

 

 

2003

 

 V roce 2003 proběhl v obci dne 18.1. hasičský ples (hudba CODA Jana Krejzara, vstupné 50 Kč, tombola) a dne 4.10.  posvícenská zábava (hudba Chrástecká kapela RATATA, vstupné 50 Kč, tombola).

 

 Družstvo mužů a družstvo žen našeho hasičského sboru se zúčastnilo dne 17.5. okrskové soutěže ve Václavicích, muži obsadili 4.místo, a dne 28.6. v Chářovicích.

 

 Hasičský sbor měl 83 členů (členské příspěvky byly ve výši 50 Kč).

 

 

 

2004

 

 O. Otto Stojánek   obdržel od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Řád svatého Floriana.

 

 Hasiči se zúčastnili pohřbu p. Jaroslava Kůta a předsedy Sboru p. Václava Havelky.

 

 Hasičský sbor měl 85 členů (členské příspěvky byly ve výši 50 Kč).

 

 V roce 2004 proběhl v obci dne 31.1. hasičský ples (hudba Chrástecká kapela RATATA, tombola, vstupné 50 Kč).

 

 Hasičské družstvo mužů (starosta Horák Miroslav, velitel Lacina Jiří st., členové Čeněk Petr, Havelka Petr, Pitelka Antonín, Čeněk Tomáš, Stojánek Ota ml., Budínský David, Vnouček Ondra, Halama Jiří ml.) a žen (Matoušková Šárka, Klápová Stanislava ml., Krutská Tereza, Potěšilová Denisa, Havelková Šárka, Havlíčková Hana, Šindelářová Zuzana, Švecová Lenka) se zúčastnilo dne 29.5. soutěže v Bukovanech, ženy obsadily 2. místo a muži 3.místo, a ženy (Šindelářová Zuzana, Potěšilová Denisa, Švecová Lenka, Krutská Tereza, Matoušková Šárka, Klápová Stanislava ml., Havelková Šárka) se zúčastnily oslav 80-tého výročí založení SDH (založeno 1. května 1924) dne 19.6. v Krusičanech.

 

 

 

2005

 

 Hasičské družstvo mužů a žen se zúčastnilo dne 21.5. soutěže v Bukovanech, ženy i muži obsadili 2.místo, a dne 10.9. „Václavického mače“ ve Václavicích, ženy obsadily 2. místo a muži 3. místo, a ženy dne 9.7. v Břežanech obsadily 13. místo (Zuzka, Hanka, Lenka, Šárka, Stáňa, Šárka a Pepa).

 

 Hasiči přispěli na provoz hasičského muzea v Přibyslavi.

 

 Člen SDH Josef Velíšek obdržel dne 15.11.2005 od Generálního ředitele Hasičského záchranného sboru a náměstka ministra vnitra Pamětní medaili k 5. výročí založení Hasičského záchranného sboru ČR.

 

 Hasiči se zúčastnili pohřbu pí. Stojánkové.

 

 Hasičský sbor měl 83 členů (členské příspěvky byly ve výši 50 Kč).

 

 

 

2006

 

 Hasičské družstvo žen se dne 8.7. zúčastnilo soutěže v Břežanech a v okrskové soutěži ve Václavicích dne 13. 5. obsadili v požárním útoku 1. místo.

 

 Hasičský sbor měl 83 členů (členské příspěvky byly ve výši 50 Kč).

 

 

 

2007

 

 Hasičské družstvo mužů a žen se zúčastnilo dne 19.5. okrskové soutěže v Peceradech, ženy se umístily na 1. místě a muži také, a okresní soutěže dne 4.6.

 

 Hasičský sbor měl 52 řádných (z toho 1 dorostenec) a 32 přispívajících členů (členské příspěvky byly ve výši 100 Kč, dorost 50 Kč).

 

 Hasiči se zúčastnili pohřbu p. Jaroslava Stojánka.

 

 Dne 11.8. se hasiči muži a ženy zúčastnili oslav 110. výročí založení Dobrovolného hasičského sboru v Okrouhlici a obdrželi pamětní list, součástí oslav bylo námětové cvičení a dne 28.4. se v téže obci zúčastnili taktického cvičení „Hoří les“.

 

 

 

2008

 

 Od začátku roku se Sbor dobrovolných hasičů připravuje na oslavy 100. výročí svého založení, a to zejména údržbou hasičské techniky včetně historické, úklidem a údržbou hasičské zbrojnice a nácvikem na soutěž družstev hasičů mužů i žen.

 

 Vlastní oslavy byly zahájeny 16. a 17. 5. dnem otevřených dveří v hasičské zbrojnici (č.p. 7), všem návštěvníkům byla umožněna prohlídka zbrojnice, požární techniky a nářadí – nové i historické – a byla spojena s výstavkou dobových dokumentů (matrik, zápisů ze schůzí a valných hromad,…), diplomů, pohárů ze soutěží, fotografií a uceleným písemným materiálem o historii hasičského sboru v Českých zemích a v obci Úročnice. Účast – více než 250 návštěvníků.

 

 Hlavní oslavy proběhly o víkendových dnech 24. a 25. 5. na obecním fotbalovém hřišti. V sobotu byl slavnostní den zahájen shromážděním všech později cvičících hasičských sborů, hostů a obyvatel obce před hasičskou zbrojnicí, odtud šel průvod k Pomníku padlých v I. světové válce, kde byl přednesen krátký vzpomínkový projev, zahrána státní hymna a k pomníku položen věnec. Od pomníku odešel průvod na hřiště, kde proběhly soutěže družstev v hasičském sportu mužů a žen okrsků Benešov a Týnec nad Sázavou. O přestávce Hasičský záchranný sbor Benešov předvedl svoji zásahovou techniku a vozidlo. Po skončení soutěží byly vítězným sborům předány diplomy a hodnotné věcné ceny, zasloužilým členům Sboru čestná uznání, diplomy a medaile a na závěr byl přečten děkovný dopis generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR. Večer se konala společenská zábava. Účast – 16 Sborů s 10 až 12 členy a funkcionáři, více než 300 návštěvníků.

 

 Oslavy byly ukončeny v neděli dětským dnem, celé odpoledne se konaly sportovní soutěže a soutěže v hasičském sportu. Účast – více než 70 dětí a přes 50 členů jejich doprovodů a hostů.

 

 Výsledky soutěží:

 

Okrsek Benešov –

 

a) jednotlivci – muži:

 

  1. Prokop Michal, SDH Dlouhé Pole A – čas 21.16,
  2. Mikš Jakub, SDH Václavice – čas 22.09,
  3. Novák Pavel, SDH Václavice – čas 22.13.

 

b) jednotlivci – ženy:

 

  1. Papežová Veronika, SDH Václavice, čas 22.90,
  2. Balatová Eliška, SDH Úročnice – čas 24.19,
  3. Švecová Lenka, SDH Úročnice – čas 25.07.

 

c) družstva – muži:

 

1. SDH úročnice,

 

2. SDH Václavice,

 

3. SDH Dlouhé Pole B,

 

4. SDH Dlouhé Pole A,

 

5. SDH Petroupim.

 

d) družstva – žen:

 

1. SDH Úročnice,

 

2. SDH Václavice,

 

3. SDH Petroupim.

 

Okresek Týnec nad Sázavou –

 

a) jednotlivci – muži:

 

1. Žížala Jaroslav, SDH Chářovice B – čas 21.09,

 

2. Pádivý Milan, SDH Chářovice A – čas 21.78,

 

3. Janeček Petr, SDH krusičany – čas 21.97.

 

b) družstva – muži:

 

1. SDH Krusičany,

 

2. SDH Bukovany,

 

3. SDH Chářovice A,

 

4. SDH Chářovice B,

 

5. SDH Krhanice,

 

6. SDH Týnec nad Sázavou B,

 

7. SDH Týnec nad Sázavou A,

 

8. SDH Pecerady,

 

9. SDH zbořený Kostelec.

 

 

 

Ke 100. výročí byly předány zasloužilým členům Sboru a Sborům:

 

a) Pamětní list – Stojánek Otto, Hubínek Josef, Kohout Jaroslav, Štěpánek Jiří, JUDr. Kubánek František, Potěšil Miroslav, Žížala Josef st., Burda Jan, Velíšek Josef st., Vnouček Václav st., Ing. Jindřich Václav, Švec František, Havelka Jan st., Lacina Jiří, Ing. Velíšek Čestmír, Šíma Karel, Kuchta Jaroslav, Hudrlík Roman, Havelka Jan nejst., Vnouček Miloslav, Ing. Velíšek Josef, Kolář Ladislav, Stojánek Oto.

 

b) Pamětní list SDH – SDH Petroupim, SDH Dlouhé Pole, SDH Václavice, SDH úročnice, SDH Kozmice, SDH Krusičany, SDH Chářovice, SDH Týnec nad Sázavou, SDH Krhanice, SDH Bukovany, SDH Zbořený Kostelec, SDH Pecerady.

 

c) Medaile za 10 let v SH ČMS – Ing. Jindřich Václav, Hošek Luboš, Stojánek Ota, Havelka Petr.

 

d) Věrnostní stužku za 20 let v SH ČMS – Štěpánek Jiří.

 

e) Věrnostní stužku za 40 let v SH ČMS – Kohout Jaroslav,

 

f) Věrnostní stužku za 60 let v SH ČMS – Stojánek Otto, Hubínek Josef.

 

g) Čestné uznání za aktivní činnost ve Sboru od SH ČMS okresu Benešov – Lacina Jiří, Kolář Ladislav, Ing. Velíšek Josef.

 

h) Čestné uznání za aktivní práci pro SDH od SH ČMS kraje Středočeského – stojánek Oto.

 

i) Medaili Za zásluhy od SH ČMS okresu Benešov – Horák Miroslav.

 

 

 

Dne 21. 6. se 10 zástupců Sboru zúčastnilo Krhanické hadice. Družstvo mužů se umístilo na 4. místě.

 

Dne 15.7. se 12 zástupců Sboru zúčastnilo oslav 80. výročí založení Sboru v Chářovicích. Družstvo žen se umístilo na 1. místě.

 

Dne 15. 8. se zástupci Sboru zúčastnili Hřebíkiády v Okrouhlici, Pitelka Antonín se umístil na 1. místě v zatloukání hřebíků.

 

Dne 16. 8. se 20 členů Sboru zúčastnilo oslav 110. výročí založení Sboru ve Václavicích. Družstvo žen se umístilo na 6. místě a družstvo mužů na 2. místě.

 

Dne 30. 8. Osadní výbor Úročnice při Městském úřadu Benešov společně se Sborem uspořádaly „Bobříka odvahy“ na vrchu „Na Trutinci“. Účast více než 50 dětí a dospělých.

 

Oslavy 100. výročí založení Sboru v obci byly zakončeny společenským večerem na hřišti dne 13. 9. za účasti více než 100 obyvatel obce a hostů. Zde bylo znovu poděkováno všem sponzorům a těm občanům a členům co pomohli při přípravě a průběhu oslav.

 

Dne 30. 8. Osadní výbor Úročnice při Městském úřadu Benešov společně se Sborem uspořádaly oslavy 90. výročí vzniku Československa jako samostatného státu. Občané obce a děti s lampiony se sešli před hasičskou zbrojnicí, kde zástupce Osadního výboru přednesl krátký vzpomínkový proslov a pak se průvod odebral k Pomníku padlých v I. světové válce, kde byl položen k pomníku věnec a kde zazněla státní hymna. Závěr oslav byl u ohýnku „Na návsi“ s opékáním vuřtů. Účast – více než 90 dětí a dospělých.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář