Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Sboru od roku 1939 až 1968

15. 5. 2008

1939

 Činní členové k 9. 4. 1939 byli: velitel – Jirák František, náměstek – Matoušek Josef (člen od 4.4. 1939, vyloučen 10. 2. 1940), jednatel a samaritán – Hubínek František, pokladník – Kudrna František, zbrojmistr – Dvořák Josef, četař – Franěk František (vystoupil), samaritán – Kraif Bohumil, náměstek – Hlaváček František, členové – Vnouček Václav, Kaprálek Josef, Čeněk Josef, Pitelka Antonín, Durman Antonín (vystoupil), Vašák Jan, Vobecký Jan a od 23. 4. Franěk Jaroslav (zedník, přesídlil z obce 15. 4. 1943).

Dne 31. 3. vychází vládní nařízení č. 97, které ustanovuje, že spolky zřízené podle zákona č. 134/1867 musí prostřednictvím Okresních hasičských jednot oznámit, že chtějí i nadále vyvíjet svoji činnost, jinak k 30. 6. zanikají.

 Výnosem Ministerstva vnitra ze dne 15. 5. 1939 se stal nejvyšší složkou v protektorátu Čechy a Morava „Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě“ se sídlem v Praze. Zároveň byly ustanoveny dvě zemské jednoty a vydány jednotné stanovy. Stanovy schváleny 11. 9.

 Dne 21. 6. vychází nařízení říšského protektora o neárijcích a dne 7. 9. nařizuje ČZHJ vyškrtnout všechny nearijské členy, hasičský pozdrav „Nazdar“ je změněn na „Vlasti zdar“. Byl nařízen soupis sborového majetku.

 

Okupace

 Za okupace, po zrušení Československého červeného kříže, převzalo hasičstvo, ve spolupráci s Ústředím měst a obcí samaritánskou zdravotní službu plně do své činnosti. Němci však hasičské organizace zachovali, neboť byly potřebné při ochraně hospodářsky důležitých objektů. Činnost hasičů však směřovali do technické oblasti a podřídili ji protektorátnímu ministerstvu vnitra.

 

1940

 Dne 10. 2. vstoupil do Sboru Vašák Jan (zedník, vystěhován za německé okupace 25. 12. 1943) a Vobecký Jan (kovář, vystěhován za okupace 15. 4. 1943).

Dne 9. 7. ukládají ZHJ sborům označit hasičské zbrojnice dvojjazyčnými nápisy. K 1. 12. došlo v protektorátu k novému uspořádání okresů a tím i ke změnám v příslušnosti Okresních hasičských jednot i okrsků. 

 

1941

 Vládní nařízení protektorátu Čechy a Morava ze dne 18. 12. 1941 (platnost od 1. 1. 1942) o věcech požární ochrany uložilo obcím, aby se staraly o zřízení, udržování nářadí a výstroje požárního sboru. Hasiči se staly při výkonu funkce orgány obce. V obcích nad 50 tis. obyvatel muselo být zřízeno hasičstvo (ruší se výraz hasičské sbory) z povolání, věk členů od 18 do 60 let.

 Odborný (technický) dohled v oboru požární ochrany převzalo ministerstvo vnitra, kde bylo zřízeno místo (funkce) požárního ředitele (hlavní hasičský velitel) , který měl k ruce krajské ředitele. Hasičstvo bylo rozděleno na: z povolání, dobrovolné, povinné a závodní. Nemovitosti s příslušenstvím, které sloužily účelům požární ochrany, jakož i nářadí a předměty výstroje dobrovolných hasičů přešly do vlastnictví obce a tvořily účelové jmění pro účely požární ochrany. Tímto nařízením se rušily předpisy z konce 19. století o požární policii. V místě byla činnost hasičských sborů kontrolována německými orgány. Byly nařízeny prověrky technických stavů stříkaček.

 

1942

 Dne 10. srpna 1942 byl sepsán přejímací zápis, který vyjadřoval hodnotu majetku obce Úročnice, který užíval Hasičský sbor v Úročnici. Hodnota majetku byla 7 500 Kč a dluh u Hospodářské záložny v Benešově byl ještě 1 500 Kč. Majetek se sestával z 1 ks stříkačky kolové, ruční jednoproudové (2 000 Kč) a ze 14 ks pracovní a vycházkové výstroje pro 14 mužů (2 300Kč), výstroje pro 14 mužů (700 Kč), 6 dílů hadic tj. 120 bm (1 800 Kč), 2 ks ssavic tj. 3,60 bm (350 Kč), 1 ks ssací koš (200 Kč), 1 proudnice a 3 hubice (150 Kč).

 Starostou Sboru byl Otto Stojánek, velitelem František Jirák, Jednatelem František Hubínek.

 Starostou obce Úročnice byl pan Kolář, členem rady František Kudrna, členem finanční komice Josef Žížala.

 V roce 1942 byli členové dobrovolných a závodních hasičských sborů vyňati „ze služební povinnosti v ostatním říšském území“, tedy z totálního nasazení, pokud byla potvrzena jejich nenahraditelnost.

 Němci při zřizování vojenského cvičiště a vystěhování obce zabrali hasičskému sboru ruční čtyřkolovou stříkačku s vybavením 6 díly hadic. Vše bylo převezeno na Racek. Stejnokroje, písemnosti a knihy zachránil bratr František Hubínek, který je uschoval před Němci, s velkým rizikem, ve svém náhradním bydlišti v Peceradech.

 Podle výnosu ministra vnitra je upuštěno od voleb ve sborech s tím, že stávající funkcionáři musí pracovat dále.

 

1943

 Vládní nařízení ze dne 15. 9. 1943 o Hasičské výzbrojní ústředně pro Čechy a Moravu č. 257 vymezuje ji jako korporaci veřejného práva a jejími členy byly obce v Čechách a na Moravě, jako nositelé nákladů požární ochrany. Ústředna byla podřízena Ministerstvu vnitra.

 SČH vydal dne 16. 7. oběžník, ze kterého je zřejmé, že hasičstvo bylo často zneužíváno k jiným úkolům (pátrací akce, kontrola cestujících,..).

 

1944

 Ministerstvo hospodářství a práce vydává 24. 4. přípis, ve kterém se omezuje možnost přemísťování členů hasičských sborů, aby nedocházelo k oslabování zásahových skupin. Začíná zatýkání funkcionářů SČH pro odbojovou činnost.

 

1945

 V květnu 1945 padli ve Václavicích a okolí následující vojáci Rudé armády: gardový seržant Rožkov Ivan Michajlovič (*1924 - †1945), rudoarmějec Perov Frigorii Dmitrovič (*1912 - †1945), seržant Lešekov Ivan Michajlovič (*? - †1945) a gardový seržant Svecnikov Nikolaj Efremovič (*1921 - †1945), pochováni jsou na hřbitově ve Václavicích.

V květnu 1945 -  době, kdy se občané začali vracet do svých domovů začínají i poválečné dějiny hasičského sboru. Při obnovení činnosti měl sbor 15 členů (později 22). V počátcích byl sbor odkázán na pomoc hasičského sboru Benešov, který zapůjčil vlastní ruční čtyřkolovou stříkačku (druhá byla zapůjčena do obce Dlouhé Pole), neboť původní stříkačka byla Němci odvezena a nahrazena stříkačkou z Ouštic, ale i ta byla odvezena. Tato benešovská stříkačka  byla umístěna ještě v původní kůlně proti dnešní požární zbrojnici. Původní hasičská stříkačka se sice později vrátila, ale bez kol, která zabrali ruští vozatajové. Zachráněné stejnokroje (blůzy), sekerky, helmy a drobné nářadí sloužili hasičům dalších deset let.

 První požár po válce v obci byl na zimu v čísle 6, kdy usedlost – stodola a kolna - hořela od vystřelené světlice. Zasahoval požární sbor Úročnice s ruční hasičskou stříkačkou, která byl v tomto roce zapůjčena sboru z Benešova. Voda byla odebírána za zahrazeného potoka. Přijel i Sbor dobrovolných hasičů z Benešova s motorovou stříkačkou značky Škoda, ale pro nedostatek vody nemohl zasáhnout. Za požární zbrojnici v té době sloužila kolna stojící naproti dnešní požární zbrojnici mezi pozemky u domu č. 6 a domu č. 25.

 Z Mokré Lhoty (hasičské zbrojnice) přivezl p. Stojánek zpět kulisy pro divadlo.

 Od července 1945 byla nová reorganizace hasičstva, ZHJ zůstaly, obnovila se slezská a slovenská ZHJ. Dne 21. 10. 1945 se v Praze v Hasičském domě se po valných hromadách Zemských hasičských jednot konala ustavující schůze „Svazu československého hasičstva“ (SČH).

 Činní členové k 9. 8. 1945 byli: velitel – Jirák František, náměstek – František (vystoupil), jednatel – Hubínek František (vystoupil), pokladník – Franěk František (vystoupil k 9. 11. 1945), zbrojmistr – Vašák Josef, člen – Dvořák Josef (vystoupil), Vnouček Václav (vystoupil) a Stojánek Otto (ode dne 20. 65., pekař, později starosta Sboru).

 Přistoupili k 15. 8. Vašák Josef (šofér, později zbrojmistr), Zoula Jaroslav (šofér, přesídlil do jiné obce dne 25. 5. 1946), Čeněk Josef (zedník, později trubač), Havelka František (syn rolníka, později zbrojmistr), Vnouček Jaroslav (zedník), Řehák Jiří (syn rolníka), Brejla Josef (zedník) a Novotný Václav (pomocný dělník, dne 20. 5. 1946 přesídlil do pohraničí).

Přistoupili k 29. 11. 1945 – členové – Kaprálek Josef, Čeněk Josef, Pitelka Antonín, Zdvihal Jan (vystoupil k 30. 10. 1945), Novotný Václav (vystoupil),.

 Přistoupili k 28. 12. 1945 – Novák Jaroslav, Novák František, Vnouček Josef.

 Ministerstvo vnitra vydalo vyhlášku o zajišťování požární bezpečnosti v průmyslových a živnostenských podnicích a v kulturně a historicky cenných objektech. Na výzvu vlády odchází řada hasičů do pohraničí.

 Hasičský sbor v Benešově s pomocí MNV v září 1945 koupil nový hasičský vůz HV 8, se závěsnou motorovou stříkačkou.

1946

 V lednu 1946 byl založen v Benešově Fond na výstavbu hasičského domu. ONV v Benešově povolil výměrem ze dne 3. 5. 1946 uspořádání veřejné sbírky pro potřebu fondu.

Místní národní výbor zakoupil dne 16. 4. 1946 Sboru 14 pracovních obleků, 15 dílů hadic a novou přenosnou motorovou stříkačku značky PS 8 – 2308 – 46 – 1068HVÚ, výrobce R. A. Smékal, motor značky J. Vystrčil, Telč, typ V – 31, počet válců 2, dvoutaktní, obsah válců 1 130 ccm, spotřeba 13,6 litrů/hodina, čerpadlo Sigmund – Chema Lutín, typ FP 800, počet stupňů 2, vývěva plynová. Stříkačka byla na dřevěných kolech vše za částku 90 tis. Kč z fondu válečných škod, později byla p. Stojánkem vyměněna za kola gumová. Tuto převzal jako první strojník Josef Vašák a velitel František Jirák st. Tato stříkačka již byla uložena v bývalé kovářské dílně v obecním domku. Výstroj byla doplněna 20-ti díly hadic C a 10-ti díly hadic B. S novou technikou se hasiči rychle zacvičili a plně se začali věnovat dalšímu teoretickému a praktickému výcviku a též se začali zúčastňovat hasičských cvičení a hašení požárů.

 Družstvo straších hasičů se zúčastnilo dne 15.7. 1946 cvičení v Bedrči (Hlaváček František (č.p. 8), Čeněk Josef (č.p. 27), Kaprálek Josef (č.p. 55), Pitelka Antonín, Řehák Jiří (č.p. 17), Brejla Josef, Stojánek Otto (č.p. 22), Novák Jaroslav (č.p. 6)).

 Sbor měl na účtu u Okresní záložny hospodářské v Benešově ke dni 31. 12. 1946 1.266 K nové měny.

 Pro rozjezd hasičstva na okrese Benešov byl památný i velitelský den v Benešově za účasti 29 velitelů a vedení hasičstva.

 Počátkem roku 1946 byla vyhlášena Svazem Československého hasičstva tzv. „Budovatelská dvouletka“. Cíl – přispět k výstavbě republiky, zdokonalit požární ochranu národohospodářských hodnot i soukromého majetku všeho obyvatelstva.

 Ministerstvo vnitra vydalo vyhlášku, která stanovila povinnost sousedské požární výpomoci.

 Dne 15. 12. vstoupil do Sboru Štěpánek Jaroslav (rolník).

 

1947

 Matrika členů čestných, zakládajících a přispívajících v tomto roce uvádí: Kaprálka Čeňka berní vykonavatel), Havelku Jana (č.p. 2, rolník), Havelku Jana (č.p. 18, rolník), Stojánka Ottu (rolník a hostinský), Řeháka Františka (rolník) a Kaprálka Matěje (rolník).

Hasičský sbor v Úročnici uspořádal dne 25. ledna 1947 v sále hostince Jindřicha Žaby ples, vstupné 20 Kč, hudba pana Josefa Drábka z Pecerad. Čistý výnos byl věnován na doplnění hasičské výzbroje.

 Hasičské sbory pomáhaly při přírodních pohromách tohoto roku, nejdříve povodních a následně při katastrofálním suchu (zvýšený počet požárů).

 Ministerstvo vnitra vydalo předpis o zamezení lesních a polních požárů, který stanovil povinnosti při zajišťování požárního dozoru a dodržování zásad požární bezpečnosti při lesních a polních pracech a sklizni pícnin a obilovin.

 Dne 14. 10. vstoupil do Sboru Kaprálek Miroslav (kovomodelář, později zbrojmistr), Jirák František (zedník), Vnouček Josef (lakýrník, později četař), Novák František (zedník), Hubínek Josef (syn rolníka, později jednatel), Franěk Jaroslav (krejčí, samaritán) a Novák Jaroslav (nástrojař, později náměstek velitele).

 Fond na výstavbu hasičského domu v Benešově měl ke dni 11. 11. 1947 k dispozici 72 533.60 Kčs.

 

1948

 Matrika členů přispívajících v tomto roce uvádí: Klenovec Jan (č.p. 23, rolník), Jirák Josef (tesař), Pazdera Antonín (dělník), Žaba Jindřich (rolník), Brejla Antonín (dělník), Příhoda František (rolník), Kaprálek Matěj (dělník), Hubínek František (rolník), Kraif Bohumil (rolník), Franěk Jindřich (dělník), Řehák František (rolník) a Dvořák Josef (rolník).

 Matrika členů čestných v tomto roce uvádí: Kaprálek Čeněk (pd. ve výslužbě, pokladník), Žížala Josef (rolník, samaritán) a Vašák František (rolník, samaritán).

Místní národní výbor zřídil v bývalé kovárně obecní prádelnu a hasičská stříkačka včetně nářadí a hadic byla umístěna do prozatímně upravené kůlny u zemědělské usedlosti č. p. 3 „U Kolářů“.

 Velitel Hasičského sboru v Úročnici oznamuje dne 2. 7. 1948 Okresní hasičské jednotě, že Sbor bude konat pravidelná cvičení vždy třetí neděli v měsíci od 9 hod. do 12. hod.

 V roce 1948 byl původní menší rybníček „Na Návsi“ rozšířen do dnešní velikosti.

 Hasiči zasahovali při hašení požáru stohu slámy u stodoly u usedlosti čp. 2 „Havelkovi“. Voda byla odebírána z opraveného rybníka.

 SČH vydává 28. 2. služební rozkaz, ve kterém zveřejňuje, že se hlásí do ústředního výboru Národní fronty, je utvořen akční výbor při SČH a i při Okresních hasičských jednotách. Vychází zákon č. 40/1948 Sb., o trestní ochraně proti požárům. Dne 17. 10. vydal SČH „Memorandum československého hasičstva“ k podpoře I. pětiletého plánu.

 

1949

 Matrika členů přispívajících v tomto roce uvádí: Hlaváček František (rolník), Kraif Bohumil (domkář), Kaprálek Matěj (domkář), Dvořák Josef (domkář), Havelka Jan (č.p. 18, domkář), Příhoda František (rolník), Stojánek Otto (hostinský), Hubínek František (rolník), Franěk Josef (tesař), Fulín Jaroslav (úředník), Brejla Antonín (dělník) a Kaprálek Čeněk (berní úředník v.v.).

Od tohoto roku také začíná nové období práce hasičského sboru. Sbor čítá 43 členů. Starosta: p. Stojánek Otto, velitel – p. František Jirák, jednatel p. Hubínek Josef. Samaritáni: p. František Novák, p. Hubínek Josef, p. Vnouček Miloslav, pí. Fraňková Věra a pí. Burdová Jaroslava. Základní kurz absolvovali v Netvořicích dne 18. 12.Schůze dne 6. 12. 1949 se zúčastnili : p. Vnouček Josef, Havelka František, Novák Jaroslav, Vašák J., Novák F., Vnouček Miloslav, Brejla Antonín, Novák Josef, Franěk Ladislav, Vnouček Jaroslav, Jirák František a Pitelka Antonín.

 Dne 2. 2. vstoupil do Sboru Havelka Stanislav (zedník).

 Dne 20. 2. a 13. 3. bylo provedeno v obci Sborem praktické cvičení požárního útoku za účasti všech členů.

 Dne 24. 4. bylo prováděno praktické cvičení v družstvech při plném počtu členů 17.

 Dne 4. 6. bylo prováděno praktické cvičení a zkouška stroje při použití všech dílů hadic, které byly vyzkoušeny až k usedlosti č.p. 1 (usedlost p. Štěpánka).

 Dne 10. 7. bylo provedeno Sborem praktické cvičení, byla zjištěna závada na zapalování a tu opravil okresní strojmistr p. Šimek.

 Dne 29. 8. vstoupil do Sboru Novák Josef (nástrojař), dne 29. 9. Franěk František (truhlář, později trubač), Vnouček Miloslav (truhlář, samaritán č. 1), Franěk Miloslav (vulkanizér) a Brejla Antonín (obuvník).

 Dne 7. 9. bylo provedeno poplachové cvičení na zámku Konopiště, doprava stříkačky traktorem, účast 12 členů.

 Dne 20.9. provedeno Sborem praktické cvičení se strojem, strojmistr Kaprálek Miroslav. Nácvik požárního útoku.

 Hasičský sbor zasahuje dne 16. 11. 1949 ve tři čtvrtě na jednu odpoledne při požáru stodoly (v ní bylo nemlácené obilí a žací stroj) Státního statku v Žabovřeskách, kam byla dopravena hasičská stříkačka traktorem Státního statku (ČSSS). Hašení bylo ukončeno v půl třetí odpoledne a hašení požáru se zúčastnili i Sbory z Benešova a Konopiště. Vrchním velitelem při požáru byl p. Kočí, velitel OHJ (Okresní hasičské jednoty).

 V souvislosti se změnou v administrativním členění země k 1. 1. 1949 dochází i ke změnám v organizaci hasičstva – Svaz československého hasičstva – Zemské hasičské jednoty – Krajské hasičské jednoty – Okresní hasičské jednoty – Hasičské sbory. V našem okolí vznikly okresy Benešov, Vlašim a Votice.Pro výchovu hasičů byly zřizovány krajské učiliště požární ochrany. Přednášky pro členy zásahových jednotek byly zaměřeny na základy požární ochrany, taktiku a základy represe. Při nástupu do I. pětiletky vychází „manifest Svazu čs. hasičstva“.

 Dne 3. 12. pořádal místní ČSM taneční zábavu a na ní držel hlídku p. Pitelka Antonín.

 Dne 25. 12 se uskutečnily dvě divadelní představení místního ochotnického spolku, hasičskou jednočlennou stráž při nich držel p. Vnouček Miloslav.

 Hasičský ples se konal dne 31. 12. a hrála na ní hudba kapelníka Drábka, ples trval do 4 hodin.

 

1950

 Matrika členů přispívajících v tomto roce uvádí: Kraif Bohumil (domkář), Stojánek Otto (hostinský), Franěk Josef (tesař), Havelka Jan (/č.p. 18, rolník), Havlíček Jindřich (rolník), Hlaváček František (rolník), Klenovec Jan (domkář), Dvořák Josef (domkář), Kaprálek Matěj (domkář), Žížala Josef (rolník), Vnouček František (rolník), Příhoda František (rolník), Brejla Antonín st. (dělník), Jirák Josef (tesař), Novák Václav (rolník), Řehák František (rolník), Havelka Václav (domkář), Breburda Bohumil (dělník), Hubínek František (rolník), Fulín Jaroslav (úředník), Franěk Jindřich (dělník), Kaprálek Čeněk (úředník berního úřadu), Vnouček Václav (č.p. 9, domkář a dělník) a Novák Josef (malorolník).

Sbor má 23 členů (21 mužů, 2 ženy), 3 samaritány (23 ženy a 1 muž), v obci bylo 224 obyvatel. Funkci předsedy požárního sboru přebírá František Jirák a velitelem se stává Jaroslav Novák, pokladníkem byl Kaprálek Čeněk a prvním strojmistrem Vašák Josef a strojmistrem Vnouček Miloslav. V obci drželi členové Sboru hlídky při 3 biografech, 3 divadelních představení a uskutečnili 60 žňových hlídek. Na schůzi Sboru vytkl okrskový velitel Kyndl, že Sbor nemá cvičiště a v obci že je nedostatek vody na hašení požárů.

 Dne 19. 1. provedeno praktické cvičení Sboru se strojem, strojmistr Vnouček Miloslav.

 Sbor poskytl divadelnímu spolku dne 19. 3. jednočlennou hasičskou stráž – odpoledne p. Vnouček Josef a večer p. Čeněk Josef.

 Dne 29. 3. provedena zkouška stroje, byla odčerpávána voda ze studni u usedlosti č.p. 6.

 Na schůzi v hostinci „U Stojánků“ dne 7. 4. se Sbor usnesl, že všichni členové se stanou členy Červeného kříže.

 Dne 16. (23?) 4. se 9 členů Sboru zúčastnilo námětového cvičení ve Václavicích, stříkačka byla dopravena traktorem a členové autem starosty p. Stojánka Otty. Jednalo se o dopravu vody z potoka do rybníka na návsi. Náš stroj (strojmistr Vašák Josef) byl napojen za stroj z Chrášťan. Cvičení vedl okresní velitel Kočí a jednatel Brandl. Dne 1.5. pohotovostní družstvo o počtu 6 členů provedlo praktické cvičení. Dne 5. 6. se konalo cvičení v Benešově, stříkačka byla dopravena traktorem a cvičilo jedno družstvo, ostatní byli ve vycházkovém.

Technika požárního sboru je posílena o starší automobil Steyer (státní poznávací značky NA – 00 27), který zakoupil Místní národní výbor za 90 tis. Kč z finanční pomoci od UNRY od pana Hůly z Hvězdnic (obchod uhlím). Automobil přivezl z hvězdnic p. Stojánek Otto a p. Miloslav Vnouček. Nosný rám a plachta nad nákladním prostorem a nástřik zelenou barvou byly pořízeny o pana Kosa v Benešově. Dřevěné lavice zhotovil p. Pohůnek – kolář z Benešova (později byly lavice umístěny do čekárny na návsi). Také tento nový hasičský automobil byl umístěn do kolny pod sýpkou v hospodářské usedlosti „U Kolářů“ čp. 3.

 Jako strojníci se starají o stříkačku a automobil Otto Stojánek, Štěpánek Jaroslav a Miroslav Kaprálek. Jedenáct členů sboru složili zkoušky v soutěži „Vzorný hasič“ a členové sboru (14 členů a 2 samaritáni) se zúčastnili 4.6. okresního sjezdu OHJ v Benešově. Družstvo vystoupilo s požárním útokem. Doprava stroje byla provedena v závěsu za valníkem STS Konopiště taženým traktorem Z 25.

 Sbor použil stříkačku k vypumpování studny ve „Struhách“, doprava vody s výškovým převýšením 13 m..

 Sbor v tomto roce zakoupil 6 ks vědrových stříkaček.

 Samaritáni se základním kursem byli v Úročnici – pí. Burdová Jaroslav, pí. Fraňková Věra, p. Hubínek Josef, p. Novák František a p. Vnouček Miloslav.

 Byla provedena zkouška stroje s dopravou vody, strojník Vnouček Miloslav.

 Do Sboru dne 13. 9. vstoupil Franěk Ladislav a Štěpán Miroslav.

 Dne 7. 5. hasičský sbor uspořádal pouťovou taneční zábavu (hudba p. Drábka, vstupné 25 Kč).

 Dne 1. 6. 1950 přešla samaritánská služba od hasičských sborů na Československý červený kříž a nesla název „Samaritánská služba Československého červeného kříže“. Pod tímto názvem se rozuměla organizovaná laická první pomoc poskytovaná všemu obyvatelstvu.

 V roce 1950 byl vydán zákon č. 62 o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami (nahradil nevyhovující vládní nařízení č. 30 z roku 1942 Sb. o věcech požární ochrany). Tímto zákonem péče o požární ochranu byla svěřena přímo národním výborům a dobrovolné hasičstvo i z povolání se stalo výkonným orgánem národních výborů. V té době existovaly v oblasti hasičství : hasičské sbory, dobrovolné spolky a místní jednotky československého hasičstva. Vrchní řízení a dohled příslušel Ministerstvu vnitra, krajským velitelstvím požární ochrany a okresním velitelstvím požární ochrany. V té době místo dřívějších hasičských sborů, které organizovali všechny hasiče – činné, tzv. přispívající i zakládající a čestné, byly zřizovány požární sbory, jejichž příslušníky jmenoval národní výbor jako svůj výkonný orgán v oblasti požární ochrany. Členové požárního sboru se mohli podílet na organizačním životě jednoty, ale velitel požárního sboru nemohl však jednotě udělovat rozkazy a příkazy. Na druhé straně výbor jednoty nemohl rozhodovat o záležitostech sboru.

 Dne 30. 11. 1950 v jednu hodinu 20 minut po půlnoci začal hořet stoh vymlácené žitné slámy u p. Havelky Františka v č.p. 2 v Úročnici. Poplach byl vyhlášen rozhlasovou znělkou a zásah Sboru začal za deset minut po vyhlášení poplachu. Práce Sboru byla ukončena ve dvě hodiny třicet minut a Sbor opustil požářiště ve dvě padesát.

 

1951

 Vznikl Československý svaz hasičstva (ČSH), dekretem z 18.1. vznikla dobrovolná hasičská organizace celostátního významu, organizační řád schválen 22. 2.

 Na základě zákona č. 62/1950 Sb. vyšlo 23. 1. vládní nařízení o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru požární ochrany před požáry a jinými živelními pohromami.

 Dne 20. 5. provedeno Sborem požární cvičení, strojník Stojánek. Dne 22. 6. Sbor provedl noční poplach s dopravou vody, strojník Stojánek.

 V září 1951 byl zrušen název samaritán a nahrazen názvem dobrovolný zdravotník.

 Na valné hromady hasičských sborů jsou poprvé zváni zástupci Místních národních výborů a ostatních organizací. Vznikají místní jednoty Československého svazu hasičstva (MJ ČSH), zaniká název starosta a je nahrazen předsedou. Dne 30. 4. 1951 na valné hromadě v hostinci „U Stojánků“došlo k přejmenování Hasičského sboru v Úročnici, který měl 23 členů, na Místní jednotu Čsl. Svazu hasičstva Úročnici. Původní výbor pracoval ve složení: starosta – Stojánek Otto, velitel – Jirák František, zástupce velitele – Novák Jaroslav, jednatel – Hubínek Josef, zástupce starosty – Havelka František, strojmistr – Vašák Josef, zbrojmistr .- Štěpán Miroslav, osvěta – Franěk Ladislav, samaritáni – Fraňková Věra a Burdová Jaroslava. Nový výbor - předseda - p. Kůt Jaroslav, 1. místopředseda – p. Jirák František, 2. místopředseda – p. Havelka František, organizační referent – p. Stojánek Otto, referent pro výcvik – Jirák František ml., jednatel a archivář – p. Štěpánek Jaroslav, kulturní a osvětový referent – p. Franěk Ladislav, referent pro preventivní ochranu – Vnouček Jaroslav, referent pro samariu a zdravotnictví – p. Hubínek Josef, referent dorostu – p. Franěk František, referentka žen – pí. Fraňková Věra, referent pro odborné školení – p. Štěpán Miroslav, velitelů Sboru – p. Jirák František ml. a jeho zástupce p. Novák Jaroslav. Revizoři účtů: p. Franěk Josef, p. Havelka Jan, p. Brejla Josef.

Pravděpodobně ze začátku roku se dochoval seznam nově zvolených funkcionářů: 1. náměstek starosty – Havelka František, 2. náměstek starosty – Havelka Stanislav, náměstek jednatele – Vnouček Jaroslav, četař – Vnouček Josef, trubač – Franěk František, vzdělavatel – Novák František, 1. lezec – Čeněk Josef st., 2. lezec – Vnouček Miloslav, samaritáni – Vnouček Miloslav, Hubínek Josef, Novák František, Fraňková Věra, Burdová Jaroslava.

 Dne 5. 7. bylo do Sboru přijato družstvo žen a na schůzi bylo hodnoceno zdolání požáru, který se vyskytl v naší obci.

Dne 20. 7. jsou nařízeny noční požární hlídky. Vychází vyhláška Ministerstva vnitra č. 317 Ú. l. o technickém vedení zásahu požárních sborů. Při Národních výborech jsou zřizovány odbory požární ochrany a v okresech Okresní výbory požární ochrany (OVPO).

 V prosinci se konal v obci hasičský ples.

 

1952

 Dne 18. 1. obdrželi zástupci Československého svazu hasičstva dekret, kterým byla hasičská organizace prohlášena za dobrovolnou organizaci celostátního významu ve smyslu zákona č. 68/1951 Sb.

 Ve dnech 15. až  16. 3. se konala v Praze I. celostátní konference Československého svazu hasičstva. Sjezd stanovil od té doby příspěvky na výši 20 Kč. Přejmenovaný Svaz požární ochrany se stává jednou ze společenských organizací.

 Samaritánka pí. Brejlová se zúčastnila jednoměsíčního kurzu v krajském učilišti v Praze.

 Sbor měl 45 členů, z toho 16 žen.

 Požární jednotka sboru se zúčastňuje první celostátní soutěže požárních družstev, a to začíná již slavná kapitola požárního sboru, neboť na úrovni měří svoje schopnosti s nejlepšími sbory okresu. Od tohoto roku se do požárních soutěží ještě více zapojuje i mládež,která se stává silou krví sboru.

 Dne 4. 5. se konala pouťová zábava s hudbou kapelníka p. Drábka.

 Dne 15. 4. 1952 pracoval výbor v tomto složení – předseda p. Kůt Jaroslav z č.p. 12, místopředseda – p. Jirák František z č.p. 53, výcvikový referent – p. Jirák František z č.p. 36, referent preventivní ochrany – p. Vnouček Jaroslav z č.p. 44, jednatel – p. Štěpánek Jaroslav z č.p. 1, pokladním – p. Kaprálek Čeněk z č.p. 52, organizační referent- p. Stojánek Otto z č.p. 22, referent pro dorost – Kaprálek Miroslav z č.p. 46, referentka žen – pí. Brejlová Marie z č.p. 20, kulturní referent – Fraňková Věra z č.p. 58, náhradníci – p. Novák Jaroslav z č.p. 6, p. Franěk František z č.p. 41, pí. Štěpánková Miroslava z č.p. 48, pí. Kubánková Božena z č.p. 49, revisoři účtů – p. Franěk Josef z č.p. 58, p. Jirák Josef z č.p. 31. Sbor měl na konci roku 77 členů.

 Dne 1. 6. byla v hasičstvu vyhlášena soutěž „Vzorný hasič“. Odznak měl 3 stupně –I., II. a III. Později byl přejmenován na odznak „Vzorného požárníka“. K tomuto datu také vyhlásilo hlavní velitelství požární ochrany a Československý svaz hasičstva soutěž o nejlepší družstvo československého hasičstva. Později přejmenováno na soutěž o nejlepší požární družstvo.

 

1953

 Dne 1.1. začal vycházet odborný měsíčník požární ochrany „Požární technika“, určený příslušníkům a velitelům požárních sborů k zvyšování jejich technických a taktických znalostí. Rovněž k tomuto datu došlo k přejmenování časopisu „Hasičské rozhledy“ na „Požární ochrana“. ÚV ČSPO přijal usnesení o zavedení odznaku „Za příkladnou práci v ČSPO“ a ministr vnitra zřídil svým rozhodnutím čestný odznak „Za hrdinský čin“.

 Dne 3.1. proběhl hasičský ples (hudba MSLH, vedoucí J. Drábek, vstupné 25 Kč), dne 10.5. se konala tradiční pouť v hostinci Jednoty – „U Žabů“ (hudba kapelníka J. Drábka z Pecerad, vstupné 25 Kč), dne 3.10. se konala Posvícenská veselice (hudba kapelníka J. Drábka, vstupné 5 Kč) a dne 14.11. se konal hasičský ples (hudba ROH, vedoucí p. Drábek, vstupné 4,80 Kč).

 Dne 24.4. schválilo Národní shromáždění zákon č. 35/1953 Sb., o státním požárním dozoru a požární ochraně (nahradil zákon č. 62/1950 Sb.). Bylo vydáno vládní nařízení č. 95/1953 o reorganizaci státního požárního dozoru a požární ochrany.

 Počátkem tohoto roku se z rozhodnutí státních orgánů přejmenoval Svaz československého hasičstva na Československý svaz požární ochrany (ČSPO), a tak se z hasiče stal požárník a ze Sboru dobrovolných hasičů v Úročnici Základní organizace (Místní jednota) ČSPO. Základními cíly bylo od této doby dbaní na prevenci a na práci s mládeží a s dětmi. Rok byl rozdělen na tři období – jarní úklid, ochrana úrody a lesů před požáry a topné období. Požárníci v obci prováděli pak každoročně preventivní prohlídky budov a zemědělských závodů a zajišťovali svépomocné požární hlídky v době žní na polích, u stodol a stohů slámy. Požární zásahové družstvo se také pravidelně zúčastňovalo okrskových příp. okresních soutěží požárních družstev, dle situace - mužů, dorostu nebo mládeže.

 Ačkoliv požární sbor od roku 1952 pracoval intenzivně s mládeží, přesto došlo v tomto roce k požáru stodoly u usedlosti „U Štěpánků“ čp. 1. Požár způsobily děti při hře se zápalkami. Požár byl zlikvidován vlastními silami bez pomoci ostatních sborů z okolí. Další úspěšný zásah sboru byl v tomto roce proveden v Hrusicích (Hamřích) při požáru chlévů u usedlosti „U Marků“. Úspěšný zásah byl proveden při mrazu -20o C.

 V tomto roce jsou ještě v Zápisníku o požárech našeho Sboru uvedeny požáry Benešov – koželužna, Václavice u Šindelářů, Poměnice – stodola, Žabovřesky – ocelokolna a seník, Úročnice č.p. 3 – stodola a Líšno – statek a stáje, ale bez dalších podrobností.

Na výroční schůzi dne 18.12. byl zvolen nový výbor v čele s předsedou p. Jirákem Františkem. Členové: Novák Jaroslav (1. místopředseda), Kubánková Božena (2. místopředseda), Kaprálek Miroslav, Kaprálek Čeněk (pokladník), Franěk Ladislav (jednatel), Fraňková Věra, Vnouček Jaroslav, Stojánek Otto, Kaprálek Josef, Brejlová Marie, Dvořáková Marie a Hubínek Josef. Náhradníci: Řehák Jiří, Jirák František ml. A Štěpánek Jaroslav. Revizoři: Franěk Josef, Jirák Josef a Příhoda František.

 

1954

 Vláda přijala vládní nařízení k zákonu č. 35/1953 Sb. Výkonnými orgány požární ochrany se staly, vedle požárních útvarů a sborů z povolání dobrovolné požární hlídky. Ke zlepšení požárních hlídek na obcích jsou ustanovovány komise ze zástupců MNV, AV NF, velitele a předsedy MJ ČSH.

 Dne 16.1.se konal v obci hasičský ples (hudba Závodní skupina ROH OÚNZ vedoucí Karel Hašek, vstupné 6 Kč), taneční zábava a dne 9.10. posvícenská taneční zábava (s hudbou kapelníka Karla Haška, vstupné, 6 Kčs) a dne 10.10. Pěkná hodinka.

 V říjnu se p. Stojánek Otto a pí. Kubánková Božena zúčastnili celostátní soutěže v Praze. Členové Sboru se také zúčastnili „Dne požárníků“ ve Hvězdonicích.

 Dne 22.10. bylo v okolí obce dáno národním podnikem Energotrust do provozu elektrické vedení a sekundární vedení v obci. Úsekovými důvěrníky Sboru se stali: p. Pitelka František, p. Vnouček Václav a pí. Žabová Květa.

 Na schůzi dne 22.10. byli za odstupující členy p. Fraňka Ladislava a pí. Eichlerovou kooptováni do výboru p. Vnouček Miloslav a p. Kaprálek Jiří. Sbor převzal požárnický patronát nad místním hospodářstvím ČSSS.

 Výroční členská schůze Místní jednoty Čsl. Svazu požární ochrany se konala v hostinci „U Žabů“ dne 10.12. za účasti 36 členů a 3 byli omluveni. Jednání se zúčastnil předseda OV – ČSPO p. Šťastný Jaroslav a náčelník OI – SPP ppor. Blažek Bohumil. Ustavující schůze výboru se konala dne 20.12. v hostinci „U Stojánků“ (Jirák František, Franěk František, Pitelka František, Vnouček Jaroslav, Řehák Jiří, Brejla, Vnouček Václav, Kaprálek Čeněk, Novák Jaroslav, Kubánková Božena, Stojánek Otto a Jirák František).

 Do celostátní soutěže Požárních sborů se zapojilo 1 družstvo mužů (1. kolo – 420 bodů, 2. kolo – 5. místo a 453 bodů) a 1 družstvo žen.

 

1955

 V tomto roce vyšla vyhláška Ministerstva vnitra č. 169 o zajištění a organizování požární ochrany v závodech.

 Hasičské družstvo mužů se zúčastnilo okrskové soutěže v Kozmicích (vystoupilo mimo soutěž, strojník Kaprálek Miroslav) a družstva mužů a žáků do 14 let (Novotný Josef, Kubánek Jaroslav, Vašák Josef, Fulín Jiří, Kubánek František, Jirák Jaroslav, Kaprálek Josef, Novotný Václav, Čeněk Stanislav) se zúčastnily III. kola Celostátní soutěže o nejlepší požární družstvo - okresní soutěž v Poříčí nad Sázavou ((muži - Kaprálek Miroslav, Novák Jaroslav (č.p. 6), Jirák František, Vnouček Jaroslav, Stojánek Otto (č.p. 22), Pitelka Antonín (František?), Hubínek Josef (č.p. 16), Franěk František, Tengler Jiří)) a doprovod (Kaprálek Jiří, Kaprálek Josef, Fulín Jaroslav, Božena Kubánková). Muži i žáci obsadili II. místo, ve II. kole žáci vyhráli. V soutěži „O nejlepší požární družstvo ČSR“ obsadilo družstvo hasičů z Úročnice 5.místo.

 V tomto roce se konalo 9 členských schůzí a školení, buď v hostinci „U Stojánků“ nebo v místnosti Místní lidové knihovny a 1x v hostinci „U Žabů“. Konal se i hasičský ples dne 8.1. (hudba vedoucího J. Drábka z Pecerad, vstupné 6,50 Kč) , dne 8.5. tradiční pouťová zábava (hudba kapelníka Josefa Hotového, vstupné 6,50 Kč) a proběhlo územní schválení stavby požární zbrojnice a hřiště a byl zakoupen televizor. 

 

1956

 Ve dnech 28. až  29.9. se sešel I. celostátní sjezd Československého svazu požární ochrany. Hlavní pozornost kladena na prevenci a spolupráci s MNV. K 1.1. přešel majetek požárních sborů do správy MNV, předávání se dělo za účasti náčelníka Okresní inspekce státního požárního dozoru. Místo oslovování bratr se používalo oslovování soudruhu.

 Dne 21.1. se konal hasičský ples a v říjnu posvícenská zábava. V březnu byly pořízeny upomínkové fotografie. Dne 17.2. se velitel Sboru zúčastnil v Benešově dne velitelů. Dne 26.2. se 2 zástupci zúčastnili aktivu funkcionářů MJ ČSPO v Týnci nad Sázavou. Zde je poprvé uvedeno, že členská schůze se dne 28.2. sešla v místnosti Místní lidové knihovny u Stojánků. Dne 4.3. se zástupci Sboru zúčastnili III. okresní konference v Benešově.

 Sbor uspořádal dne 21.1. ples (hudba vedoucího J. Drábka z Pecerad, vstupné 6 Kč) maškarní veselici, dne 6.5. taneční pouťovou zábavu (hudba vedoucího J. Hotového, vstupné 6,50 Kč), v říjnu posvícenskou taneční zábavu (hudba p. kapelníka Stibůrka, vstupné 6,50 Kčs) a v neděli pěknou hodinku.

Hasičské družstvo mužů se zúčastnilo celostátní soutěže v požárním sportu v Teplýšovicích a okresního kola dne 15. 7. na Konopišti, kde muži obsadili III. místo (Kaprálek Miroslav, Vnouček Jaroslav, Hubínek Josef, Lacina Jiří, Štěpánek Jaroslav, Stojánek Otto, Jirák František, Kaprálek Josef, Kaprálek Jiří). Družstvo žáků na okrskové soutěži v Kozmicích obsadilo I. místo a na okresní soutěži v Poříčí nad Sázavou obsadilo II. místo (nejdříve byli vyhlášeni jako první, ale po přepočtu bodů jako druzí, proběhla kritika nezkušených pořadatelů).

 Obec zakoupila hasičům nové pracovní a vycházkové stejnokroje.

 V tomto roce se v obci Úročnice konaly pod patronací požárního sboru I. motocyklové závody v části obce „Na drahách“.

 Dne 31. 12. uspořádal Sbor dětskou besídku.

 

Zajímavost (zajímavost proto, že Sbor byl založen v roce 1908): Dne 8.1. se konala v hostinci „U Žabů“ výroční členská schůze u příležitosti 50-ti letého výročí trvání požární ochrany v obci. Účast 47 členů a 8 žáků a 5 hostů. Kronikář obce p. Franěk Ladislav přečetl z kroniky obce. Za práci dostali zakládající členové p. Žaba Jindřich a p. Novák Václav diplomy. V tomto roce se konalo 7 členských schůzí.

 

1957

 V tomto roce se v obci Úročnice konaly pod patronací požárního sboru II. motocyklové závody v části obce „Na drahách“.

 Od 1.1. začal vycházet časopis „Pracovník ČSPO, organizační věstník ČSPO“.

 V jarním období při tání sněhu byly v obci zaplaveny studně a sklepy a vodu z nich 4x čerpali hasiči místního Sboru.

Dne 29.9. navštívili zástupci Sboru Teplýšovice, kde se seznámili s výstavbou jejich nové požární zbrojnice. Opět byla nárokována nová výstavba i v obci, ale Sbor byl odkázán až na rok 1959.

 Dne 5.1. se konal hasičský ples (hudba ZK Interiér Bystřice, vedoucí Stibůrek, vstupné 6 Kč), dne 24.2. maškarní veselice, dne 5.5. tradiční pouťová zábava (hudba ZK interiér, vedoucí B. Stibůrek, vstupné 6 Kč) a předávaly se upomínkové fotografie a dne 5.10. proběhla posvícenská zábava (hudba ZK Interiér Bystřice, vedoucí B. stibůrek, vstupné 6,50 Kč) a v neděli Pěkná hodinka.

 V tomto roce zemřela členka Sboru pí. M. Štěpánová. Sbor měl 59. Člen Sboru p. Kůt Jaroslav byl i tajemníkem MNV. Nové složení výboru: předseda – Jirák František ml., velitel PS – Novák Jaroslav, místopředseda – Kaprálek Josef z č.p. 54, jednatel – Stojánek Otto, organizační referent – Čeněk Josef, výcvikový referent – Kaprálek Jiří, kulturní referent – Franěk Ladislav, preventivní referent – Vnouček Jaroslav, materiálně technický referent – Vnouček Václav, hospodář – Kaprálek čeněk, členové (úsekoví důvěrníci) – Pitelka František, Franěk František, Havelka Václav, náhradníci – Lacina Jiří, Řehák Jiří, revizoři – Havelka Jan z č.p. 18, Jirák Josef a Franěk Josef.

 

1958

 Dne 4.1. se konal hasičský ples (vstupné 6,50 Kč), dne 11.5. pouťová zábava (hudba ZK Interiér Bystřice, vedoucí B. Stibůrek, vstupné 7 Kč)a v říjnu posvícenská zábava.

Dne 19.1. se členové Požárního sboru Úročnice zúčastnili konference ČSPO v Benešově a dne 23.2. aktivu ve Václavicích. Od 3.2. do konce roku 1962 nebyla vedena jednací kniha.

Dne 2.4. MJ ČSPO z Mrače uvedlo v naší obci v hostinci „U Žabů“ svůj oblíbený estrádní pořad hudby, zpěvu, veselých scének a humoru zvaný “Bavte se s námi“. Po představení se až do rána tančilo (vstupné 6 Kčs). Dne 8.4. sehrálo MJ ČSPO z Mrače v naší obci divadelní hru ze života Františka Kmocha „Muziky-muziky“. Hudbu složil a národní písně upravil Fráňa Herman.

V dubnu byl Národním shromážděním schválen nový zákon o požární ochraně č. 18/1958 Sb. Zákon zakotvoval sloučení požárních sborů s místními jednotami. Zákon též přenesl na orgány svazu úkoly státní správy: prevenci, výchovu občanů k požární bezpečnosti, jejich zapojování do domovních požárních hlídek, provádění výcviku a školení členů svazu, péče o požární techniku a vodní zdroje k požárním účelům, zvyšování pohotovosti a akceschopnosti požárních jednotek atd. Od té doby byly vyhlašovány různé akce: „Zvyšujeme požární bezpečnost“, „Týdny (měsíce) požární bezpečnosti“, „Dny mladých požárníků“, „požárníci na pomoc zemědělství“ a „Chraňme děti před požáry“. Ve sborech byly zřizovány prohlídkové skupiny, které konaly pravidelné preventivní prohlídky domů a závodů, vedly seznamy požárních závad a dávaly termíny na jejich odstranění.

 V tomto roce se v obci Úročnice konaly pod patronací požárního sboru III. motocyklové závody v části obce Na drahách.

 Dále dne 12.1. proběhly v obci oslavy 50-tého založení Dobrovolného hasičského sboru v Úročnici (srovnej s poznámkou na konci roku 1956). Oslavy se skládaly – z výroční členské schůze, čestné stráže a položení věnců u Pomníku padlých a společným fotografováním účastníků a členů Sboru v nových uniformách, které si Sbor sám zakoupil.

 Členové hasičského sboru – Kaprálek Josef, velitel - Jirák František st., Jirák František ml., Pitelka František, Kaprálek Miroslav, Kaprálek Jiří ml. , Novák Jaroslav (č.p. 6), Stojánek Otto (č.p. 22), Havelka Václav (č.p. 38), Vašák Josef ml., Vnouček Jaroslav, Kaprálek Čeněk, Novotný Václav ml., Kaprálek Jiří, Franěk Ladislav (č.p. 29), Franěk František a Čeněk Stanislav ml. (č.p. 27).

 Sboru byla vyměněna stará stříkačka za novou.

 

1959

 Dne 7.2. se konal hasičský ples (hudba vedoucího Sládka, vstupné 6,50 Kč), dne 10.5. pouťová zábava (hudba OB vedoucí Sládek, vstupné 7 Kč), dne 3. 10. posvícenská zábava (hudba ZK Interiér Bystřice, vedoucí B. Stibůrek, vstupné 7 Kč) , dále pak mikulášská zábava a ples v prosinci.

Vydána vyhláška MV č. 126/1959 Ú. l. o ochraně před povodněmi.

 IV. závod pionýrů pod patronací požárního sboru proběhl v Úročnici dne 5.10. – vítězem závodu se stal Pitelka František z Úročnice čp. 31 (další jezdci Borl, Dvořák ml. Vítězem závodu mopedů (4 startující) se stal p. Šeps, který zajel 8 kol za 12,44 minut, druhý byl p. Šobíšek, třetí p. Kašpar (čtyři závodníci – Šobíšek, Kašpar, Šeps, Votruba). Ředitelem závodu byl velitel požárního sboru p. Jiří Lacina st.

 V tomto roce vstoupila do Sboru pí. Žížalová Božena z č.p. 4, pí. Novotná Marie z č.p. 43, p. Jirák Ladislav z č.p. 53, pí. Havelková Dagmar z č.p. 38, pí. Horáková Květa z č.p. 3 a pí. Žížalová Miroslava z č.p. 4.

 Na výborové schůzi dne 22. 12. je konstatováno, že do vsi byl zaveden vodovod a bylo dohodnuto, že členové Sboru odpracují při výstavbě nové zbrojnice v roce 1960 celkem 950 brigádnických hodin.

 

1960

 V tomto roce došlo k územní reorganizaci státu, což se dotklo i reorganizace v orgánech ČSPO. Vznikl okres Benešov sloučením okresů Vlašim, Benešov a Votice. Ve dnech 26. až 28.9. se v Praze ve Sjezdovém paláci konal II. sjezd ČSPO a celý ČSPO obdržel od prezidenta republiky vyznamenání „Řád republiky“. Pozornost se soustřeďuje na prevenci, výcvik, práci s mládeží a výchovné činnosti uvnitř organizace.

 V tomto roce začíná ve svazu pravidelné, podle přesných osnov rozpracované, zimní školení členů organizace. Pokračuje soutěž o „Nejlepší požární družstvo ČSSR“. Jsou organizována pravidelná každoroční okrsková a okresní kola a jednou za 4 roky krajská a celostátní kola.

 Dne 13.2. uspořádali hasiči v obci ples (hudba ZK Interiér Bystřice, vstupné 6 Kč) a dne 19.3. taneční zábavu, dále pak 8.5. pouťovou zábavu (hudba ZK Interiér, vedoucí B. Stibůrek, vstupné 6,50 Kč) a v srpnu Dívčí věneček.

 V tomto roce (30.7.) se jel pod patronací požárního sboru V. ročník závodu pionýrů v Úročnici. Ve druhé rozjížďce jeli: Havelka V., Hnátek, Vnouček Jaroslav, Dvořák ml., Tengler Jiří a Dvořák st. Vítězem se stal Petr Dobrý z Prahy (8 kol za 11 minut 15 vteřin) a na druhém místě se umístnil Jiří Tengler z Úročnice čp. 24., na třetím místě Antonín Dvořák. Ředitelem závodu byl velitel požárního sboru v obci p. Jiří Lacina st. V průběhu závodu byl oceněn jeden ze závodníků Vnouček Jaroslav za 15. let v požární ochraně. 

 V dubnu byla zahájena svépomocná výstavba požární zbrojnice, byly provedeny základy, zdilo se přízemí (16.6.), dělaly stropy a zdila se půda a stavěl krov.

 Požární sbor je posílen novým dopravním automobilem DVS Avia 30 se stříkačkou PS 12.

 P. Otto Stojánek se stává členem pléna a komise okresního výboru Svazu požární ochrany okresu Benešov.

 V obci se uskutečnil maškarní průvod s tématem „Mlýn“, kdy mlel staré ženy na mladé (2 mlynáři, 4 mladé a 4 staré ženy), dále tam působili zdravotníci (Jirák František, Kaprálek Čeněk, Zoula Jaroslav) a zvěřinec vedl Havelka Václav.

 

1961

 V roce 1961 se Úročnice stává osadou obce Chlístov v okrese Benešov (do roku 1979).

 Dne 24. 10. položili Havelka Čeněk, Havelka Václav a Havelka Jan první rouru kanálu v obci před „Hubínkovi“.

 V roce 1961 bylo znovu založeno družstvo mladých požárníků a pod vedením p. Stojánka Otty a Jiřího Laciny se zúčastnili dne 17. 6. své první soutěže v požárním sportu v Netvořicích – 35 družstev (Žížala Josef, Kaprálek František, Vašák František, Lacina Jiří, Havelka Jan, Velíšek Josef, Stojánek Ota, Kaprálek Ladislav, Havelka František, Havelka Vladimír, Franěk Ladislav). Družstvo mužů obsadilo III.místo na okrskové soutěži požárních družstev v Benešově a zúčastnili se okresní soutěže na Konopišti.

 V tomto roce pokračovala výstavba požární zbrojnice u objektu čp. 7, tj. vedle obchodu se Smíšeným zbožím provozovaným spotřebním družstvem Jednota. Zbrojnice byla budována svépomocí, obyvateli obce a požárníky. Vrata do zbrojnice zhotovil p. Hájek Josef z č.p. 57 a p. Kaprálek Jiří z č.p. 46 (celkem odpracovali 80 hodin).

 Požárníci z Úročnice se zúčastňují oslav 1. Máje v Benešově (Čeněk Josef st., Lacina Jiří st., Kubánek František, Hájek Josef st….).

 V roce 1961 dne 16. 9. se konal pohřeb Čeňka Kaprálka (ve Sboru měl v té době funkci pokladníka), průvod na hřbitov do Václavic šel starou „pohřební cestou“ „Za luky“ okolo staré vrby. Pohřební vůz doprovázela čestná stráž z členů hasičského sboru v Úročnici . Hasiči se zúčastnili dne 18. 5.  pohřbu Ladislava Fraňka, pohřební průvod šel také starou cestou „Za luky“ do Václavic.

 V únoru se konal dne 4. 2. hasičský ples (hudba B. Stibůrka, vstupné 7 Kč), dne 7. 10. 1961 uspořádala Místní hasičská jednota posvícenskou zábavu v hostinci „U Žabů (hostinským byl p. Žaba Josef), hudba ZK Bystřice pod vedením p. Stibůrka Bohumila a v říjnu posvícenskou zábavu. Na schůzi dne 26. 9. se stal pokladníkem p. Fulín Jaroslav.

 V tomto roce hráli děti z obce divadlo pod vedením Horákové Jany.

 Jako obecní koupaliště sloužil Dolní úročnický rybník v Hrusicích.

 

1962

 Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo oslav 1. Máje v Benešově (doprava autobusem – 11 Kč za jízdenky).

 Sbor měl 65 členů. Velitel SDH Úročnice Jiří Lacina, velitel SDH Benešov Bohumil Blažek. Předseda Místní jednoty požární ochrany p. Novák Jaroslav z č.p. 6 a místopředseda p. Lacina Jiří z č.p. 24.

 Ve zbrojnici pokračovaly práce - hrubá stavba, omítky, osazeny okna a dveře, realizoval se vodovod a elektroinstalace, před objektem byla vyštětována komunikace a založen park – zemní práce (23. 4.). V tomto roce se do ne zcela dokončené zbrojnice sbor již nastěhoval.

  Dne 27. 1. 1962 proběhl v obci požárnický ples (vstupné 7 Kč, hudba Interiér Bystřice pod vedením p. Stibůrka Bohumila, vstupné 7 Kčs), 11.3. Mezinárodní den žen, 13. 5. pouť (hudba ZK Bystřice, řídí B. Stibůrek, vstupné 7 Kč) a 6. 10. posvícení (hudba Interiér Bystřice, vedoucí B. Stibůrek, vstupné 7 Kč).

 Požárnímu sboru byl dnem 24. 8. Štábem civilní ochrany okresu Benešov zapůjčen hasičský vůz Praga RN (lidově „erena, státní poznávací značky PH – 12 39, rok výroby 1952, šestiválec, o obsahu 3468 ccm, dřívější uživatel požární sbor Jablonná) s plným vybavením hadicemi, stříkačkou PS 8 a ostatním nářadím. Vůz převzal řidič Hájek Josef a velitel Lacina Jiří. Stávající vůz Steyer byl předán požárnímu sboru ve Vysoké Lhotě.

 Družstvo mladých požárníků od 9 do 12 let se zúčastnilo okresní soutěže v Benešově (Velíšek Josef, Stojánek Ota, Havelka Jan, Havelka František, Kaprálek František, Kaprálek Ladislav, ?, Lacina Jiří, Kratochvíl Pavel ?, náhradníci Havelka Vladimír, a Franěk Ladislav). Obsadili 4. místo.

 Dne 15.7. proběhl na hřišti „Na Drahách“ přátelský fotbalový zápas, organizovaný požárním sborem, muži - dorost Úročnice „O sud piva“. Muži – Lacina Jiří, Žaba Josef, Kaprálek, Krampera Miroslav, Štěpánek Jaroslav, Havelka Stanislav, Řehák Jiří, Havelka Jan, Havelka František, Vnouček Václav, Novák Jaroslav, Stojánek Otto.

 

1963

 ÚV ČSPO začal vydávat „Knižnici požární ochrany“ a pokračoval ve vydávání časopisů „Požární ochrana“, „Požární technika“ a „Pracovník ČSPO“ a natočil 16 filmů s tematikou požární ochrany.

 Dne 11. 1. se požárníci zúčastnili schůze ČSPO ve Václavicích.

 Dne 18. 2. byl vystaven Dopravním inspektorátem v Benešově pro vozidlo Praga RN nový technický průkaz.

 Na schůzi dne 3. 3. bylo rozhodnuto o složení družstva do soutěže – velitel – Jirák Ladislav, strojník – Hájek Josef, zástupce – Pitelka Václav, č. 1 – Žaba Josef, č. 2 – Novotný Josef, č. 3 – Kubánek Jaroslav, č. 4 – Vašák Josef, č. 5 – Štěpánek Jaroslav, č. 6 – Jirák Stanislav, náhradník – Pazdera Antonín.

 Družstva mladých hasičů a muži se zúčastňují  soutěže v požárním sportu.  Žáci v Bystřici na okresní soutěži obsadili 2.místo,   (Lacina Jiří, Havelka Jan, Velíšek Josef, Stojánek Ota, ……). Dorostenci obsadili II. místo na okrskové soutěži v Bukovanech (dne 26. 5.) (Pazdera Antonín, Kaprálek František čp. 55, Čeněk Stanislav, Havelka Václav, Štěpán Josef, Kolář Ladislav, Jirák Stanislav, Štěpánek Josef, „Pitelka Antonín ) a potom dorostenci obsadili III. místo na okresní soutěži v Teplýšovicích.

 Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo oslav 1. Máje v Benešově (Vašák František, Havelka František, Žížala Josef, Kaprálek František, Pudil Pavel, Kaprálek Ladislav, Velíšek Josef, Havelka Jan, Stojánek Ota, Havelka Vladimír, Lacina Jiří, Franěk Ladislav).

. Dne 5. 1. 1963 proběhl v obci požárnický ples (hudba Zk Interiér Bystřice, vedoucí p. B. Stibůrek, vstupné 7 Kčs, 9. 5. pouť (hudba ZK Interiér , vedoucí p. Stibůrek, vstupné 7 Kčs, 5. 10. posvícení (hudba Interiér Bystřice, kapelník p. Stibůrek Bohumil, vstupné 7 Kčs) Mikulášská nadílka a nadílka Dědy Mráze.

 Dne 3. 3. v zápise ze schůze je konstatováno poprvé, že školení členů bude prováděno 1x za 14 dnů v požární zbrojnici a při teorii v místní knihovně.

 V požární zbrojnici se dokončují omítky, instalace (p. Pitelka František) a provádí se obklady a dlažby (p. Zoula Jaroslav), lakýrnické a malířské práce (p. Vnouček Josef) a před objektem se vysazují růže.

 Jednatelem Sboru byl p. Tůma Jaroslav, hospodář – p. Jaroslav Fulín, členové Novák Jaroslav, Lacina Jiří, Stojánek Otto, Hájek Josef, Pitelka František, Vnouček František, Žaba Josef a Řehák Jiří. Dne 25. 7. se stal jednatelem p. Hubínek Josef za p. Tůmu Jaroslava, který se odstěhoval.

 Zápis ze schůze dne 14. 10. začíná slovy: „Zahájeno mohutným přípitkem právě zdraženou Benešovskou 12°“. Dále bylo jednáno o zahájení výstavby zděných autobusových čekáren a zakoupení psacího stroje.

 

1964

 Dne 6. 1. vstupují do Sboru – Kaprálek František, Budínský Milan, Havelka an, Zoula Jaroslav, Potěšil Jaroslav, Kolář Jaroslav.

 Družstvo mladých požárníků uspořádalo v hostinci „U Žabů“ dětskou besídku k oslavě MDŽ.

V tomto roce ve dnech 6. až 8. 7. se konal III. sjezd ČSPO. Pozornost je věnována výchově občanů, rozšiřování vlivu na závody, kde se mají ustanovovat závodní jednotky ČSPO.

 Výbor pracoval ve složení: Hájek Josef, Stojánek Otto, Lacina Jiří, Fulín Jaroslav (pokladník), Novák Jaroslav (velitel) a Hubínek Josef. Výroční schůze dne 19. 1. se zúčastnilo 45 členů a 2 hosté a dne 13. 12. členů 40.

 Zásluhou všech občanů obce byla dokončena výstavba nové požární zbrojnice.

 Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo oslav 1. Máje v Benešově (Stojánek Oto, Lacina Jiří, Havelka Jan, Kaprálek Ladislav, Velíšek Josef, Franěk Ladislav, Vašák František, Havelka František,….) a vedoucí Lacina Jiří, Stojánek Otto, Novák Jaroslav (předseda ZO ČSPO).

 V Úročnici se konala soutěž požárním sportu, družstvo žáků obsadilo I. místo a muži II.místo.

 Dne 4. 1. 1964 proběhl v obci požárnický ples (hudba Interiér, vedoucí p. Stbůrek, vstupné 7 Kčsa následně dne 9. 5. pouť (hudba p. Stibůrka z Bystřice, vstupné 7 Kčs), posvícení a nadílka Dědy Mráze.

  Před objektem požární zbrojnice byly vysazeny další růže a byla dokončena výstavba zbrojnice.

 Na schůzi dne 15. 4. byly ochutnávány koláče a přírodní víno, které dodala pí. Žížalová Marie při příležitosti své svatby.

 Ve dnech 4. a 5. 7. 1964 probíhaly, v rámci 100. výročí založení požární ochrany v Čechách ve Velvarech v roce 1964, v obci oslavy „Otevření nové požární zbrojnice“, klíče předal veliteli Požárního sboru Lacinovi Jiřímu předseda MNV Chlístov Dráb Václav. Program : Slavnostní schůze (4. 7., zúčastnil se i bývalý jednatel JUDr. Havelka Václav), předání čestných uznání (Kaprálek Matěj, Příhoda František, Havlíček Jindřich, Stojánek Otto st., Řehák František, Franěk Josef, Hubínek František, Havelka Jan, Novák Josef, Jirák František, Hlaváček František) a odznaků Mladý požárník (Vašák František, Havelka František, Žížala Josef, Kaprálek František, Franěk Ladislav, Kaprálek Ladislav, Velíšek Josef, Havelka Jan, Lacina Jiří, Stojánek Oto, Havelka Ladislav), kulturní pořad – básně přednesené mladými požárníky a jednoaktová scénka p. Pitelky Antonína a p. Štěpána Josefa, diskuse – 4.7. Zúčastnila se i zástupkyně krajské jednoty pí. Blažková a zástupce okresní jednoty p. Blažek. Nástup před požární zbrojnicí, předání zbrojnice požárníkům (5. 7.), prohlídka výstavky dějin sboru, položení věnce u pomníku padlých (čestnou stráž stál Řehák Jiří a Stojánek Otto), soutěž ZK mládeže, závody mládeže, fotbalové utkání PS Benešov – PS Úročnice (Lacina Jiří, Novotný Josef, ?, Novotný Václav, Štěpán Josef, Budínský Milan, Jirák Ladislav, Vnouček Václav, Kaprálek Václav a rozhodčí Krampera Miloslav), taneční zábava – 5.7 a hudba na hřišti pana J. Drábka. Při této oslavě je děkováno Františku Hubínkovi, že dlouhá léta vedl a přes válku zachoval matriční a jednatelskou knihu.

 Sbor se zúčastnil těchž oslav v Bukové Lhotě, kde byla zapálena na hřišti vatra a proveden požární útok za účasti Sborů z Úročnice, Chlístova a Bukové Lhoty.

 Dne 10. 10. se požárníci zúčastnili schůze ČSPO ve Václavicích.

 Dne 12. 11. odsouhlasili členové Sboru na žádost pokladníka MNV p. Kůta Jaroslava příspěvek 2 000,- Kčs na nákup rour pro úpravu potoka.

 Poznámka: Na schůzi dne 6. 1. byl p. Lacina Jiří pokutován zaplacením 1 láhve rumu za nesplnění závazku obstarání 1 špalku na sekání dřeva do konce roku 1963.

 

1965

 Dne 16. 1. se požárníci zúčastnili schůze ČSPO ve Václavicích.

Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo oslav 1. Máje v Benešově a alegorický vůz – parní stříkačku z Bystřice řídil kočí Absolón, posádku tvořil Budínský Milan a Kaprálek František (čp. 55).

Dne 2. 5. proběhlo v obci požární cvičení s oběma stříkačkami. Družstvu žáků byly zakoupeny modré teplány a čepice – loďky.

Divadelní soubor ČSPO v Mrači sehrál dne 3. 4. v hostinci „U Žabů“ divadelní hru „Pan radní si neví rady“, vstupné 5 Kčs

 Mladí požárníci (zvýšen jejich počet z 12 na 20) se dne 26. 6. zúčastnili okrskové soutěže v Černém lese v Benešově (dvě družstva), vedoucí p. Stojánek Otto a Jiří Lacina.

 Dne 7. 7. se zástupci požárního sboru zúčastnili velitelského dne okresu Benešov na Konopišti a v Poměnicích, kde proběhl požární útok.

 Požárnický ples se konal v sobotu 6. 2. 1965 v hostinci „U Žabů“. Vstupné 7 Kč. Hudba Bohumila Stibůrka z Bystřice. Okresního plesu požární ochrany dne 27. 3. se zúčastnili i naši požárníci. Dále se pořádalo posvícení a nadílka Dědy Mráze.

 Na fotbalovém hřišti „Na Drahách“ byly realizovány zemní práce (10. 5.).

 V tomto roce se požární družstvo mužů zúčastnilo v Benešově zásahu při požáru.

 Výroční schůze dne 18. 12. se zúčastnilo 27 členů a 5 hostů. Nový výbor: Fulín Jaroslav (pokladník), Hájek Josef, Hubínek Josef, Lacina Jiří (velitel na konci roku), Novák Jaroslav (velitel na začátku roku), Pitelka František, Stojánek Otto, Vnouček Miloslav, Žaba Jiří, Franěk Josef, Havelka Jan. Činnost ve Sboru ukončil Čeněk Stanislav a Vnouček František.

 

1966

 Družstvo mladých hasičů a dorostu se zúčastnilo oslav 1. Máje v Benešově.

 Dne 29. 1. 1966 proběhl v obci požárnický ples (vstupné 7 Kč, hudba ZK Interiér vedoucí p. B. Stibůrek), 8.5. pouť (vstupné 7 Kč, hudba ZK Interiér vedoucí p. B. Stibůrek) a následně posvícení dne 8. 10. (hudba Interiér Bystřice s kapelníkem p. Stibůrkem Bohumilem, vstupné 7 Kčs).

 Mladí požárníci se zúčastnili okrskové soutěže (dvě družstva) dne 19. 6. ve Vlašimi.

 Ve výboru Sboru pracovali: Novák Jaroslav (předseda), Kolář Ladislav, Havelka Václav, Lacina Jiří (velitel), Stojánek Otto (organizační referent, referent mládeže), Havelka Jan (referent výchovný), Vnouček Miloslav (technický referent), Fulín Jaroslav (hospodář), Žaba Jiří (preventář), Hájek Josef (referent CO) a Hubínek Josef (jednatel). Revizoři – Kůt Jaroslav a Franěk Josef.

 Dne 4. 9. proběhlo požární cvičení místní jednoty.

 Výroční členské schůze dne 17. 12. se zúčastnilo 31 členů a 3 hosté. Členství ukončil p. Pazdera Antonín (zemřel) a p. Kaprálek Václav (odstěhoval se do Neveklova). Na vyznamenání byly navrženi dva členové OV: p. Stojánek Otto a p. Novák Jaroslav. Byl schválen nákup nových stejnokrojů.

 Poznámka: Po dvouletém slibování dodal p. Lacina Jiří pařez na štípání dřeva, aby nemusel zaplatit láhev rumu.

Poznámka: V zápise ze schůze dne 28. 10. se uvádí: „Velitel MJ ČSPO p. Lacina má suchý plátek, dokázal přesvědčit všechny účastníky různých schůzí mimo obec, aby se zřekli diet, které ihned náš dobrý velitel proměnil v místním hostinci za elixír života“Rum a pivo“.

 

1967

 Dne 18. 2. 1967 proběhl v obci požárnický ples (hudba p. Stibůrka z Bystřice, vstupné 7 Kčs) a následně pouť dne 13. 5. (hudba p. Stibůrka Bohuslava, vstupné 7 Kčs), Den dětí na hřišti, posvícení dne 7. 10. (hudba B. Stibůrka, vstupné 7 Kčs), dne 8. 10. Pěkná hodinka a dne 8. 12. nadílka Dědy Mráze.

 Dne 19. 3. proběhlo školení funkcionářů sboru ve Václavicích.

 Družstvo mladých hasičů zúčastnilo oslav 1. Máje v Benešově.

 Mladí požárníci se zúčastnili okrskové soutěže dne 25. 6. v Jemništi (dvě družstva).

 V tomto roce byla provedena výměna členských průkazů (cena 2 Kč) a bylo zakoupeno 6 nových vycházkových stejnokrojů. Dne 16. 10. byla u p. Budínského vyčerpána znečištěná voda ze studny. Ve vyšším orgánu pracoval p. Stojánek Otto.

 Ve výboru hasičů pracovali: Novák Jaroslav, Budínský Milan, Havelka Jan, Kaprálek, Vnouček Miloslav, Stojánek Otto, Hájek Josef, Fulín Jaroslav, Hubínek Josef, Vnouček Jaroslav a Lacina Jiří.

 Dne 8. 12. uspořádal Sbor v hostinci „U Žabů“ filmový večer s nadílkou Dědy Mráze.

 Výroční členské schůze dne 9. 12. se zúčastnilo 33 členů a 5 hostů.

 

1968

 Celostátní konference ČSPO dne 11. 11. provedla reorganizaci na základě federálního uspořádání ČSSR. Dne 12. 8. proběhl I. ustavující sjezd Českého svazu požární ochrany, byly přijaty nové stanovy (25. 2.).

 Dne 27. 1. 1968 proběhl v obci požárnický ples (hudba B. Stibůrka, vstupné 7 Kč) a následně pouťová zábava dne 4. 5.

 Požární sbor v Úročnici včetně chlapců a dívek se zúčastnil oslav 1. Máje v Benešově.

 Družstvo mladých hasičů (chlapci 9 až 13 let) se pod vedení Stojánka Otty zúčastnilo dne 23. 6. 1968 soutěže v požárním sportu v Jemništi a obsadili 5.místo. Chlapecký žákovský kroužek mladých požárníků se rozšířil o dívky (Havelková Hana, Lacinová Milena, Novotná Dana, Kůtová Jitka, Potěšil Miroslav, Novotný Bohumír, Vnouček Zdeněk, Tomáško Jan, Velíšek Čestmír, Čeněk Josef, doprovod Stojánek Ota).

 Požární sbor chlapců a dívek se zúčastnil okrskové soutěže požárních družstev mládeže v Jemništi.

 Dne 24. 7. se v obci konala okrsková schůze za účasti členů Sborů z Úročnice, Václavic, Chlístova, Bukové Lhoty a Benešova. P. Stojánek Otto obdržel odznak „Vzorného požárníka III. stupně“.

 Výbor pracoval ve složení: Stojánek Otto, Hubínek Josef, Novák Jaroslav, Hájek Josef, Havelka Jan, Vnouček Jaroslav a Fulín Jaroslav.

 Výroční schůze dne 14. 12. se zúčastnilo 34 členů, z toho 10 mladých požárníků (Pudilová Hana, Lacinová Milena, Novotná Dana, Havelková Hana, Kudrnová Marie, Čeňková Blanka, Čeněk Miroslav, Havelka Jan, Stojánek Ota a Velíšek Josef). Mladí požárníci přednesli básně a obdrželi „hockeiky“. Do Sboru vstupuje nový člen p. Kohout Jaroslav. Je připomínáno 60-té výročí založení Sboru. P. Novák Jaroslav byl na schůzi dne 14. 12. navržen na udělení zlaté medaile.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář