Územní rozsah říše za Přemysla Otakara II. - okolo roku 1270