Jádro českého státu pře výboji Boleslava II. (okolo roku 975)