z 47
Aktuální pohled
70. let od nuceného vystěhování
obce
Úročnice
Ing. Čestmír VELÍŠEK
Úročnice
16. března 2013
1
Vystěhování
Osnova:
Úvod
Vznik protektorátu
Vznik cvičiště: příprava, etapy,
Vystěhování obce
Úročnice
Život na cvičišti
Závěr
2