Jdi na obsah Jdi na menu
 


Část 23 (3. doplněk) - rok 1982 až 1998

17. 12. 2012

1982

 

            Benešov má 15 932 obyvatel.

V obci Úročnice dne 16. 1. požárnický ples, 8. 5. pouťová zábava a dne 9. 10. posvícení. Požární sbor měl 69 členů (členská známka stála 6 Kč). Požárníci v obci promítali film a přispěli Tělovýchovně jednotě Úročnice na nákup autobusu.

Dne 20. 6. 1982 nalezli Pavel a Petr Stejskalovi v Dunávičkách, na poli východně od domu č. p. 1, kolekci zlomků pravěké keramiky (70 kusů).

            V tomto roce byl na okrese Benešov uveden do zkušebního provozu systém pro přivolání rychlé pomoci „Autovoc“, na stanici  OÚ Sboru PO Benešov byl proto přidělen speciálně upravený vůz rychlé pomoci Lada combi.

            V Benešově zemřel B. Cinka (předseda Městského národního výboru v letech 1967 až 1972) a M. Skočdopole (předseda okresního národního výboru).

            V okolí města Benešova se rozrůstají chatové kolonie, proto pro řízení těchto kolonií byly ustanoveny „chatové výbory“ – Okrouhlice, Vidlákova Lhota, Dlouhé Pole a Racek.

            V Benešově se připravuje založení Klubu důchodců.

V Benešově převzalo do své péče Městské kulturní středisko objekt zvaný Kulturní dům (v Tyršově ulici proti prodejně obuvi), navrhuje zde vestavbu jeviště.

            V Benešově v budově školní jídelny byla otevřena mateřská škola, v Mateřské školce v Dukelské ulici byla otevřena 1 třída jeslového typu a ve městě působí šestery mikrojesle. Do užívání byla předána do plného užívání (i 2. stupeň) Základní škola v Dukelské ulici – 27 učeben, 850 žáků, 19 učitelů a 1 družina.

            V Benešově se realizovaly v akci Z tyto stavby: Areál zdraví Sladovka, prodejna Na vyhlídce, požární zbrojnice u rybníka na Chlístově a rozhodnutím tady MěNV se stal dům č. p. 1556 domem soustředěné péče s 95 malometrážními byty pro seniory.

            V Benešově byla otevřena nová tržnice s 19 prodejními kójemi, Dům koberců, samoobslužná prodejna na Spořilově II a skládka odpadků v Přibyšicích. Rozestavěny jsou stavby – závod Stavební stroje, Institut ministerstva vnitra a telekomunikační budova v Jiráskově ulici. Do provozu bylo uvedeno sídlo Středočeských státních lesů u nádraží. Plánuje se výstavba sportovní haly Bios.

V tomto roce přestaly děti z Úročnice chodit do základní školy ve Václavicích (I. až V. ročník) a začaly dojíždět do Benešova. 126)

            V Benešově byl založen smíšený Sukův komorní sbor.

            V Benešově pracuje odbor základní tělesné výchovy, oddíl džezgymnastiky (nově ustanoven) a jezdecký oddíl.

V Benešově při Lidové škole umění začal pracovat taneční obor, nejdříve ve škole v Dukelské a od roku 1983 na sále v Okresním domě pionýrů a mládeže.

V Benešově byla zahájena II. etapa plynofikace města, byla realizována výstavba hlavního páteřního plynovodního řadu mezi regulační stanicí a ukončením v parku před gymnáziem. Z hlavního řadu byly budovány rozvody do bytové a rodinné zástavby ve městě.

Na Konopišti se uskutečnil další Letní filmový festival.

V Týnci nad Sázavou byla provedena rekonstrukce střechy kostela Šimona a Judy, a tak se kolonie netopýra velkého (Myotis myotis) přemístila do předposledního podlaží věže týneckého hradu (duben až květen 120 až 150 samic s mláďaty).

V Bukovanech proběhla rekonstrukce návesního rybníka.

V Benešově vzniklo sloučením SBDO a OVBD Benešov Stavební bytové družstvo Benešov (sídlo v ulici Čechova).

Od tohoto roku je Benešov napojen na jižní magistrátní plynovod (plánováno od roku 1972).

 

1983

 

            Benešov má i s přidruženými obcemi 16 012 obyvatel.

V obci Úročnice proběhl dne 15. 1. požárnický ples, 7. 5. pouťová zábava, dne 8. 10. posvícení a v prosinci vánoční nadílka dětem. Požární sbor Úročnice měl 70 členů (členská známka se nakupovala za 11 Kč a prodávala za 15 Kč). Požárníci se zúčastnili soutěže v Soběhrdech a uspořádali turnaj ve stolním tenise.

Dne 29. 1. se v Benešově konala v kulturním domě Konference OV ČSPO.

            V sezóně 1982/83 fotbalové mužstvo TJ SSM Úročnice vybojovalo historický postup do okresního přeboru (2. třída).

            V Benešově se začala budovat místní plynovodní síť – ulice Čechova, Spořilov II a ulice Fučíkova. Do provozu byla dána nová tělocvična v Dukelské ulici. Na koupadlech byla zřízena očistná brouzdaliště, sprchy a upravena písčitá pláž.

            V Benešově se zpomalila přestavba centra města, dokončuje se sídliště Benešov – sever a Spořilov II.

            V Benešově byla dokončena adaptace v domě soustředěné péče pro seniory a dne 20. 4. otevřen Klub důchodců.

            V tomto roce byla hranice sociální potřebnosti stanovena na 700 Kč na člena rodiny a 500 Kč na rodinu.

            Dne 10. 6. hořela na Brodcích acetylénová stanice podniku Jawa.

            Zlomky pravěké keramiky (32 kusů) byly nalezeny na severním břehu (šelfu) Podhajského rybníka, na mělčině, která vznikla po vypuštění rybníka. Nalezeno dne 29. a 30. 6. 1983, nalezla Eva Dřízhalová, bytem Pecerady č. p. 40 a Hana Dvořáková, obě žákyně 7. třídy ZDŠ v Týnci nad Sázavou.

            V Benešově byly otevřeny nově postavené – prodejna uzenin na Mírovém náměstí, prodejna potravin Na vyhlídce, prodejna partiového zboží na Vítězném náměstí, patologicko – anatomický pavilon v nemocnici, budova řemesel v ulici M. Kudeříkové, současně byl uzavřen hotel Pošta, jeho rekonstrukce má být dokončena v roce 1985.

Fotbalový oddíl Tělovýchovné jednoty SSM Úročnice postoupil z III. třídy do II. třídy. Tělovýchovná jednota SSM Úročnice založila fotbalový oddíl dorostu.

V Benešově bylo při Střední zdravotnické škole otevřeno Střední odborné učiliště zdravotnické.

Dne 1. 9. na Lidové škole umění se začal vyučovat obor literárně - dramatický, vedoucím byl Bedřich Nádvorník.

V Benešově působil Svazarm, úspěšný byl jeho Aeroklub, vznikl potápěčský oddíl.

V Týnci nad Sázavou bylo uzavřeno městské muzeum (důvod – nedostatek finančních prostředků na rekonstrukci objektu).

            V Benešově probíhala přestavba/generální rekonstrukce vícefunkčního bloku Hotelu pošta a Městské divadlo, projektovali architekti Lang a Matyáš. Interiéry byly realizovány v postmoderním stylu.

 

1984

 

            Benešov i s přidruženými obcemi má 16 029 obyvatel, katastr měří 4 074 ha.

V obci Úročnice proběhl dne 11. 2. požárnický ples, 12. 5. pouťová zábava, dne 6. 10. posvícení a 30. 12. požárnický ples. Požární sbor měl 67 členů (členská známka se nakupovala za 6 Kč a prodávala za 10 Kč). Požárníci z Úročnice se zúčastnili pohřbu Jana Havelky nejst. a okresní soutěže.

            V sezóně 1983/84 fotbalové mužstvo TJ SSM Úročnice sestoupilo z okresního přeboru zpět do 3. třídy.

            Dne 29. 1. hořela v Benešově výrobna krmných směsí podniku ZZN Benešov.

            V Přibyšicích na louce „V Boroví“ se uskutečnilo hasičské cvičení.

Dne 1. 9. na Lidové škole umění se začal vyučovat obor taneční a pohybové výchovy, vedoucí byla Marie Fričová – Vurmová.

V Benešově se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce 1. poschodí městské radnice (nové kanceláře). V akci Z pokračuje – rekonstrukce koupadel, výstavba tělocvičny Bios, adaptace prodejny v Chrášťanech, výstavba lávky u Rosova mlýna a komunikace na Racek a do Úročnice. Byla dokončena stavba závodu Stavební stroje Zličín, do provozu byla uvedena budova Institutu ministerstva vnitra, pokračuje plynofikace města v ulicích Vnoučkova, Tyršova a Gottwaldova. Stavba tělocvičny Bios byla vyhlášena za „stavbu mládeže“.

Okresní podnik služeb Benešov zprovoznil sklenářství a rychlorozmnožovnu přístrojem. Město Benešov začalo vydávat občanům povolení na poskytování služeb – kadeřnictví, opravy mikroelektrických zařízení, kladení koberců a PVC a rekreační jízdy koníčky na Konopišti. V budově zimního stadionu byla otevřena sauna, OÚNZ otevřel zubní ordinaci U Topolu a rozšířil provoz rychlé zdravotnické služby. V nemocnici byla zahájena výstavba nové prádelny, probíhala dostavba operačních sálů a byla plánována výstavba interního pavilonu.

V Benešově byly ve dvou mateřských školkách zřízeny jeselské třídy a podniky zřídily 10 mikrojeslí.

Na Konopišti proběhl další Letní filmový festival.

V Benešově se pro nedostatek dělníků u n. p. Průmstav zpomalila výstavba bytů, proto byli zajištěni pracovníci z řad potrestaných ve II. nápravné skupině, zvláště pro stavby v ulici Rudé armády, Zápotockého a Hráského.

Dne 13. 12. byla usnesením plenárního zasedání Městského národního výboru v Benešově zřízena Drobná provozovna MěNV Benešov.

V Týnci nad Sázavou proběhla okrsková soutěž v požárním sportu, zúčastnili se i požárníci z Bukovan.

V Benešově po dohodě města s Židovskou náboženskou obcí v Praze bude na místě starého židovského hřbitova zřízeno tzv. lapidárium, kde bude stát sedm vybraných pomníků na pozemku ohrazeném cihlovou zídkou s pamětní deskou. Ostatní pomníky byly převezeny na nový židovský hřbitov.

 

1985

 

            Benešov s přilehlými obcemi má 16 455 obyvatel.

            V Benešově bylo v provozu 7 mateřských školek, 2 jeslové třídy a 10 mikrojeslí.

V Úročnici se konala dne 10. 5. pouťová zábava a dne 5. 10. posvícení. Požární sbor měl 70 členů (členská známka se nakupovala za 11 Kč a prodávala za 11 Kč).

            V tomto roce zemřel předseda Sboru dobrovolných hasičů v Úročnici p. Jaroslav Potěšil a pohřbu dne 16. 7. se zúčastnili zástupci sboru a drželi čestnou stráž při rakvi. Požární družstvo dorostu se zúčastnilo cvičení v Benešově (Lacina Jiří, Skopec Pavel, Povolný Miroslav, Stojánek Oto, Havrlík Jiří, Velíšek Čestmír, Novotný Bohumír, Krampera Jiří,…). Vedoucím družstva p. Horák Miroslav Šmíd Bohuslav.

            Hořelo v Přibyšicích, hasil SDH Přibyšice a HZS Benešov.

            V Benešově v akci Z se realizovaly akce – rozšíření hřbitova, výstavba autobusové čekárny, veřejné osvětlení na sídlišti Spořilov, společenská místnost v Okrouhlici, skládka odpadů v Bukové Lhotě a inženýrské sítě v ulici Ulrichově a Ke Stadionu a ve Václavicích. V nemocnici začala výstavba objektu interny. Téměř skončila výstavba výškových bytových domů, stavělo se jen v Tyršově ulici.

            V Benešově zemřel ředitel gymnázia Jan Votava a ředitel základní školy Jiráskova Antonín Dvořák.

            Město Benešov zajistilo, aby na Dobříčkově byl slavnostně odhalen sovětský tank (místo setkání dvou armád ve 2. světové válce) a ve vile Katuška byla otevřena pamětní síň protifašistického odboje (za války sídlo gestapa).

Od tohoto roku Dětský folklorní soubor Benešáček doprovází dětská lidová muzika pod vedením Aleše Suchomela.

V Benešově byly uvedeny do provozu - restaurace U zeleného stromu (podnik RaJ Benešov), Okresní veterinární středisko v Černoleské ulici, prodejna potravin v Gottwaldově ulici, čerpací stanice Benzina na Červených vrškách, restaurace U zeleného stromu na Mírovém náměstí a byla zahájena plynofikace města.

V tomto roce bylo vyprojektováno Společenské centrum v Benešově Na Karlově, projektoval ing. arch. Luděk Štefek z Prahy jako typický regionální Dům kultury.

Pokračoval Letní filmový festival na Konopišti.

V Benešově zemřel Vladimír R. Scharf (†1918 Benešov), volná tvorba, práce na filmové a novinové reklamě.

V tomto roce byla na Chvojenském kostelíku osazena pamětní deska na památku obětí povstání na konopišťském panství z roku 1775, kteří byli pochováni u hřbitovní zdi. Text: Roku 1775 povstali nevolníci konopišťského panství. Zde jsou pohřbeni ti z nich, kteří svou statečnost zaplatili životem. Vojtěch Chobotský – Černíkovice, Jakub Starosta – Přibyšice, Matěj Kubát – Chářovice, Pavel Vnouček – Pecerady, Jakub Hanibal – Kozmice, Václav Platil – Řehenice, Tomáš Přeučil – Mrač.“

Ve sklepních místnostech vily „Katuška“ v Benešově byla slavnostně otevřena pietní síň, která připomíná těžkou dobu nacistické okupace.

Na benešovském okrese byla průměrná mzda 2 776 Kč.

V Benešově proběhla dne 1. 6. okresní spartakiáda.

Benešovští fotbalisté pod vedením trenéra J. Hřebíka postoupilo do II. národní fotbalové ligy.

Na Chvojně u kostela svatého Filipa a Jakuba konal pietní akt ke 210. výročí povstání nevolníků na konopišťském panství a zastřelení 7 u nich. Současně byla odhalena pamětní deska.

V Benešově v sousedství průmyslového areálu v Černém lese byla zahájena výstavba Středního odborného učiliště strojírenského. Projektoval český architekt Josef Pleskot z Krajského projektového ústavu v Praze. Ve dvoře se nachází malý amfiteátr.

V Bukovanech, na místě vyhořelého skladu (pod vojenskými bytovými domy) Lidového spotřebního družstva Benešov, zahájil národní podnik JAWA Týnec výstavbu nové ubytovny s deseti malými byty pro své zaměstnance (zprovozněna v roce 1987).

 

1986

 

Racek místní část obce Chlístov se stal osadou (k.ú. Chlístov, 3/1986 UV).

Benešov s přidruženými obcemi měl 16 634 obyvatel a byl mu udělen titul Vzorné město 7. pětiletky a Čestné uznání vlády ČSSR.

V obci Úročnice se dne 1. 2. konal požárnický ples, dále dětský den, 10. 5. pouťová zábava a dne 4. 10. posvícení.

            Požární sbor Úročnice měl 73 členů (členská známka se nakupovala za 11 Kč a prodávala za 11 Kč).

            V Benešově v akci Z se realizovaly stavby – přístřešky na autobusovém nádraží, rekonstrukce mauzolea, školský a tělovýchovný areál Integrované školy, prodejna Chrášťany, dokončena byla stavba tělocvičny Bios a navršen protihlukový val u zastávky dálkových autobusů při silnici Praha – Tábor.

            V benešovské nemocnici pokračuje výstavba interny a přístavba operačních sálů, nemocnice zavedla sonografii a magnetoterapii.

            V Benešově začala stavba kulturního domu v zahradách zvaných Na klášterce, dále stavba jeslí, krytého plaveckého bazénu, prodejny potravin Na Chmelnici, pokračovala rekonstrukce hotelu Pošta, byla opravena fasáda gymnázia, provedeny demolice v ulici Vnoučkové, pokračovala plynofikace v ulici J. Franka, Svatopluka Čecha a Pražského povstání a do užívání byly dány 4 bloky po 32 bytech v ulici Hráského. Do provozu byl uveden bazén v Dukelské ulici.

            V Benešově při velkých lijácích bylo zatopeno koupaliště na Sladovce a muselo být uzavřeno.

            I v tomto roce proběhl na Konopišti Letní filmový festival. Konopišťská sbírka zbraní byla zapůjčena do Itálie.

            Benešovský podnik výpočetní techniky se přejmenoval na Agrodat a český počítač Tesla byl nahrazen sovětským počítačem.

            U zvoničky v Úročnici byl dřevěný sloup vyměněn za betonový (p. Stojánek Otto). 

Od tohoto roku je bývalý Sukův komorní sbor ženským sborem, ve kterém působí 20 zpěvaček. Část zpěvaček se oddělila od Sboru benešovských učitelek včetně sbormistryně PaeDr. Jaroslava Modrochová. Sbor benešovských učitelek vedl umělecký vedoucí a sbormistr Tomáš Pergel.

Před Vánocemi byla v Benešově otevřena prodejna výběrové obuvi ze zahraničí ESO.

Dne 12. 12. proběhl v Benešově pietní akt uložení urny národního umělce Karla Nového do rodinného hrobu na starém hřbitově v Benešově.

Podle projektu ing. arch. Tomáše Turka z Krajského projektového ústavu v Praze z tohoto roku byl postaven školní výcvikový bazén u Základní školy v Longenově ulici. Postmoderní architektonický styl je inspirován designem zaoceánských lodí.

V Chrástu nad Sázavou proběhla okrsková soutěž v požárním sportu, zúčastnili se i požárníci z Bukovan.

 

 

1987

 

            Benešov měl 16 661 obyvatel.

Požárníci z Úročnice se zúčastnili pohřbu svého člena p. Františka Kaprálka. V obci proběhl dne 17. 1. požárnický ples, dále turnaj ve stolním tenise, 9. 5. pouťová zábava a dne 10. 10. posvícení. Požární sbor Úročnice měl 75 členů (členská známka se nakupovala za 10 Kč a prodávala za 10 Kč). Mladí hasiči z Úročnice se zúčastnili 1. Máje v Benešově. Požárníci se zúčastnili okrskové soutěže ve Václavicích.

            V Úročnici byla založena při Tělovýchovné jednotě dívčí kopaná pod vedením Pavla Skopce. Ženy se účastnily turnajů v kopané v rozmezí 2 let.

Dne 19. 5. hořela v Poříčí nad Sázavou rekreační chata.

V červnu postihlo město Benešov a okolí krupobití a průtrž mračen, vytopena byla pošta, obchodní dům Hvězda, některé rodinné domky a nejhůře osada Bedrč, kde se protrhla hráz rybníka.

V Benešově byly skončeny demolice v ulici Zápotockého (od OV KSČ k pivovaru), staví se Střední odborná škola v areálu Stavebních strojů, státní pojišťovna ve Vnoučkově ulici, je připravena demolice domů v Tyršově ulici po levé straně směrem k nádraží, byla dokončena stavba jeslí v Bezručově ulici (do provozu byla dána v září). Byla zahájena stavba obchvatu města.

Okres Benešov byl nejméně osídlený okres ve Středočeském kraji, měl 74 trvale žijících osob na km2.

Na Konopišti proběhl Letní filmový festival.

Benešovské gymnázium má 13 tříd a navštěvuje jej 426 žáků.

V Benešově v akci Z se realizují – chodníky Křižíkova, tělovýchovná areál Integrované školy, prodejna Na Chmelnici a v Bukové Lhotě, rekonstrukce mauzolea a inženýrské sítě Pazderna.

V Benešově se zhoršuje životní prostředí, připravuje se vystěhování některých podniků z centra města, ovzduší měří 3 měřicí stanice.

V Benešově byla zřízena komise pro vytvoření návrhů pamětních desek rodáků – některé domy však byly zbořeny – připravují se desky MUDr. V. Haeringovi, V. Antuškovi, J. Nohovi a K. Novému. Text: „v těchto místech stál dům, kde…“.

V Benešově dobře pracuje cyklistický oddíl TJ ČSAD, vojenská tělovýchovná jednota Dukla a TJ Rudá hvězda pro příslušníky SNB.

U zámku Konopiště v Růžové zahradě byla provedena rozsáhlá oprava kamenných balustrád. V květnu vlevo u cesty od rybníka k zámku Konopiště bylo umístěno sousoší „Sedláci“ s nápisem „1775“ (sousoší má prvky realismu 70. a 80. let minulého století). Autorem sousoší je akademický sochař Michal Vitanovský. Jednalo se o opožděnou upomínku 200. Výročí povstání, k němuž došlo v létě 1775, kdy se pod zámkem srotilo několik set sedláků z konopišťského panství a požadovalo zrušení roboty, neboť se domnívali, že jim to hraběnka O´Kelly, vdova po hraběti Františku Václavovi z Vrtby zatajila. Osm sedláků bylo zastřeleno panskými myslivci a hajnými, kteří byli jedinou posádkou. Později vojsko ze Sedlce sedláky rozehnalo. Sedláci jsou pochováni u chvojenského kostelíka.

Dne 2. 9. bylo v Bezručově ulici v Benešově otevřeno první samostatné zařízení jeslí pro děti od 1 – 3 let s kapacitou 60 míst.

Fotbalový oddíl Tělovýchovné jednoty SSM Úročnice si zakoupil ojetý autobus na převoz hráčů (mužů a dorostu) na fotbalová utkání.

Fotbalový oddíl ČSAD Benešov byl ve fotbalové sezóně 1987/1988 účastníkem A. skupiny mistrovské soutěže II. národní ligy, tzv. české.

Dne 4. 9. byly v Benešově otevřeny první jesle pro děti od 1– 3 let, do té doby byly děti v podnikových mikrojeslích.

V listopadu byla v Benešově odhalena nová kašna – kamenné zrno jako symbol města – centra zemědělské oblasti.

V prosinci byla v Benešově otevřena před vánočními svátky nová prodejna ESO – Jednota, v prodejně se prodávalo zboží, které nebylo v běžných prodejnách (balíčky žvýkacích gum, lahvičky Coca-coly, zahraniční bonboniéry, láhve vína, tlačenky, párky, žampiónové a sardelové játrové salámy, ananasové a mandarinkové kompoty, atd.).

Dne 22. 12. byl v Benešově uveden do provozu Oblastní správou radiokomunikací televizní převaděč Benešov – město (zkvalitnil příjem 2. Programu Československé televize na 32. Kanále IV. televizního pásma.

 

1988

 

            V obci Úročnice se konal dne 9. 1. požárnický ples, 8. 5. pouťová zábava a dne 9. 10. posvícení.

            Požární sbor Úročnice měl 77 členů (členská známka se nakupovala za 14 Kč a prodávala za 18 Kč).

            Oslavy 80 -ti let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Úročnici se konají v tomto roce v sále hostince „U Žabů“ – výroční členská schůze s výstavou fotografií z činnosti Sboru, kterou připravil člen p. Stojánek Otto.

            Soutěž požárních družstev dne 14. 5. ve Václavicích – muži z Úročnice obsadili 1. místo v požárním útoku, ženy 1. místo v družstvech, ženy z Úročnice se zúčastnily okresní soutěže a dále krajské soutěže. Velitel byl p. Horák Miroslav.

            V Jírovicích byla zkolaudována nová požární zbrojnice.

            V tomto roce se stal zámek ve Vlašimi (původně středověký hrad připomínaný poprvé v písemných pramenech v roce 1318) hlavním sídlem Muzea Benešov. Vlastivědná expozice mapuje přírodu regionu, nejstarší osídlení oblasti Podblanicka a Benešovska, je zde i expozice loveckého a sportovního střelectví. 204)

Od 1. 1. provozovna – restaurace Černý kůň v Benešově se dostala do správy Drobné provozovny MěNV Benešov.

Začátkem roku bylo uvedeno do provozu nové Obvodní oddělení veřejné bezpečnosti v Benešově, bylo umístěno v nově zrekonstruovaném domě č. p. 993 v Jiráskově ulici.

V Benešově vznikl divadelní soubor PaT, zakladatelé byli bývalí členové literárně – dramatického oboru Lidové školy umění v Benešově, soubor se převážně věnuje inscenování poezie Listy z deníků, Šťastní blázni, Šel barvička na procházku, Smuténka).

V Benešově byla zahájena výstavba na výšině Na Karlově za radnicí nového kulturního domu s víceúčelovým sálem pro 600 osob s jevištěm pro estrádní formy, restauračním zařízením a salonkem pro 90 osob.

Fotbalový oddíl ČSAD Benešov byl ve fotbalové sezóně 1988/1989 účastníkem B. skupiny mistrovské soutěže II. národní ligy, tzv. moravské. Podzimní kolo ukončil 19. 11. A skončil na 10. místě. Hráči – Beran (brankář), Kudrna, Petrouš (kapitán), Urban, Kukač, Balata, Hluší, Remek, M. Kudrna, Pešice, Suchomel, Faic, Pánek, Koller, Zákostelecký, paták, Bohata, Brejla, Stenzl, Melichar.

V Benešově se dne 4. až 12.  června uskutečnila výstava krajská (středočeského a západočeského kraje) filatelistická poštovních známek Benešov ´88.

Podle projektu z tohoto roku byl postaven bytovým družstvem bytový dům v Čechově ulici č. p. 2038, projektoval arch. Malina z Družstva Stavba Benešov.

Zemřel v Benešově dne 5. 8. historik universitní profesor PhDr. Jaroslav Charvát (*22. 6. 1904 v Třebíči, pedagog, archivář, muzejní pracovník, redaktor).

Do foyeru Společenského domu v Benešově byla instalována dřevěná plastika L. Kovaříka.

Dne 19. 9. bylo předáno cestující veřejnosti rekonstruované autobusové nádraží s 13 odjezdovými stáními, s denní odbaveností 352 spojů na 45 linkách.

V Benešově proběhla výstava neprofesionálních výtvarníků, sochařů ing. Ivana balaty a Františka Martínka a malířů Jana veselého, Oty Staška, Zdeňka Jirouška a ing. Pavla Horáka.

Ve dnech 6. 10. až 14. 11. Proběhl na Benešovsku IV. ročník Podblanického podzimu, mimo jiné se uskutečnily koncerty v Benešově a Týnci nad Sázavou.

Ředitelem Lidové školy umění v Benešově se stal Otakar Doubrava.

Z tohoto roku je památník povstání nevolníků v roce 1775, sousoší s názvem „Selská vzpoura 1775 na Konopišti“ stojící vlevo od cesty vedoucí od rybníka k zámku Konopiště. Autor sochař akademický Michal Vitanovský (*1946 Klatovy).

Dva keramické zlomky z ucha 1. a 2. nádoby (tuhované s otisky prstů) byly v tomto roce nalezeny v Dunávičkách. Nalezl na poli Petr Stejkal.

 

1989

           

Stávající matriky byly rozděleny na „živé“ a „mrtvé“. Živé matriky byly ponechány na příslušných matričních úřadech a mrtvé byly uloženy ve Státních oblastních archivech dle krajů z roku 1960.

Dne 1. 1. byl Okresním národním výborem v Benešově jako zakladatelem zřízen Okresní bytový podnik, jako státní podnik. Během roku k němu byly delimitovány provozovny v Týnci nad Sázavou, Voticích, Dolních Kralovicích a Komorním Hrádku.

V obci Úročnice se konal dne 6.1 požárnický ples (hudba Maršovanka) a 7. 5. pouťová zábava (hudba Maršovanka).

Dne 2. 2. Rada Městského národního výboru v Benešově schválila bezplatné odevzdání do trvalého užívání zrušené základní školy na Chlístově Tělovýchovné jednotě Rudá hvězda Benešov. V objektu byla ponechána místní lidová knihovna a prostory pro občanský výbor na Chlístově. Toto rozhodnutí bylo dne 16. 3. schváleno usnesením Rady Okresního národního výboru č. 48.

V březnu byl na základě iniciativy Městského kulturního střediska v Benešově obnoven akordeonovým koncertem bratří Drešerů provoz městského divadla v hotelu Pošta.

V březnu byla v Benešově dokončena rekonstrukce domu č. p. 833 na Červených vrškách, kam bylo přemístěno oddělení psychiatrie pro děti a dospělé a protialkoholní oddělení nemocnice s poliklinikou.

V tomto roce měla Lidová škola umění 4 obory - hudební obor se vyučoval v Sukově domě v Gottwaldově ulici (dnes ulice Husova), výtvarný odbor v základní škole v Jiráskově ulici, taneční odbor v Okresním domě pionýrů a mládeže Julia Fučíka a literárně – dramatický odbor v budově základní školy v Dukelské ulici.

V Benešově bylo 1 jeslové zařízení, 5 mikrojeslí, 5 mateřských škol ve správě Městského národního výboru Benešov (v Dukelské ulici, Spořilov, OÚNZ, xxx), 1 mateřská škola v ulici Zápotockého (později v ulici Táborská) ve správě podniku Stavební stroje, mateřská škola ve Václavicích ve správě Státního statku, 4 základní školy (v Dukelské ulici, v Jiráskově ulici, na Karlově, Václavice), zvláštní škola, Lidová škola umění, 2 školní jídelny a gymnázium.

Dne 7. 6. byly slavnostně otevřeny operační sály, centrální sterilizace, vodoléčba v rehabilitačním oddělení a dialyzační středisko (umělá ledvina) nemocnice s poliklinikou II. typu v Benešově (přístavba začala v roce 1985). V září byl otevřen nový interní pavilón (100 lůžek interního oddělení, 40 lůžek neurologického a 62 lůžek dětského oddělení)a do nového objektu byla přemístěna centrální prádelna. Požárníci se dne 17. 6. zúčastnili soutěže v Okrouhlici a obsadili II. místo.

            V Přibyšicích na louce „V Boroví“ se uskutečnilo hasičské cvičení.

Koncem června byla v Benešově otevřena (stavba zahájena v červnu 1985, dodavatel stavby Okresní stavební podnik Benešov a Votice) v ulici Na chmelnici nová prodejna potravin s. p. Potraviny s prodejní plochou 128 m2.

V Benešově byl založen divadelní spolek PaT pod vedením Bedřicha Nádvorníka.

Usnesením MěNV Benešov byl s platností od 1. 7. založen Městský podnik služeb, státní podnik, Leninova č. p. 126 (nyní xx).

V Benešově byla ustanovena pobočka Konfederace politických vězňů.

Dne 2. 7. skončilo jarní kolo II. národní ligy, skupina B, mužstvo ČSAD Benešov skončilo na 13. místě, v mužstvu se střídali hráči – Beran (brankář), Šticha, Petrouš, Pešice, Kudrna Jan, Urban, Ledvinka, Koller, Balata, Melichar, Remek, Kudrna M., Žák, Pánek a Adámek. Během sezóny z družstva odešli hráči – faic, Zákostelecký a Hluší. Dorost A i B sestoupil z krajského přeboru a mladší a starší žáci postoupili do žákovského krajského přeboru.

Ve školním roce 1989/1990 byl zahájen ve všech benešovských školách a ve školách v okolí nácvik na Československou spartakiádu „ČSS 1990“, byly to skladby mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně. Také Tělovýchovná jednota ČSAD zahájila nácvik – na skladby dorostenky a ženy, ženy II., muži (do této skladby se zapojili i muži z Tělovýchovné jednoty v Týnci nad Sázavou) a ve spolupráci s mateřskými a základními školami rodiče a děti, předškolní děti a nejmladší žactvo. Skladbu ČSLA nacvičovali vojáci benešovské posádky, skladbu dorostenky a dorostenci – v gymnáziu a na střední zdravotnické škole, skladbu dělnická mládež – ve středním obchodním učilišti obchodním a SU stavebním.

Fotbalovou sezónu ročník 1989/1990 zahájilo družstvo mužů TJ ČSAD Benešov ve II. národní lize skupiny A. Trenér měl k dispozici tyto hráče: brankáři – Beran, Šticha, obránci – J. Kudrna, Kukač, Melichar, Kotora, Petrouš, Urban, Suchomel, záloha – Balata, Ježek, Koler, Ledvinka, Kozel, Pešice, Rezek, útok – Doležal, M. Kudrna, Pánek, Polesný, Helma a Žák.

Kronika města Benešov získala I. místo v okresní soutěži a kronika obce Václavice čestné uznání.

V Benešově byla dokončena budova Středního odborného učiliště v Černoleské ulici, projektoval architekt Josef Pleskot.

V neděli dne 26. 11. Jako první ohlas na potlačení studentské demonstrace v Praze se v podvečer uskutečnilo na Masarykově náměstí shromáždění několika desítek občanů, ke kterým promluvila ing. Vlasta Chromá, odsoudila policejní zásah proti studentům a vyhlásila některé požadavky protikomunistické opozice.

Předsedkyní Stavebního bytového družstva Benešov se stala Jaroslava Kapková z Vlašimi.

Na konci roku obhospodařovala benešovská organizace Československého rybářského svazu mimopstruhový revír Sázava 3 (13 km), Konopišťský potok (8 ha) a rybníky Černý les a Magorka, dále pstruhový revír (69 km).

Město Benešov získalo do svého vlastnictví secesní dům na Malém náměstí a umístilo do něj Muzeum umění, kde jsou umístěny hodnotné expozice české malby, plastiky, grafiky, fotografie a designu 20. století.

V Bukovanech národní podnik Metaz v Týnci nad Sázavou zahájil výstavbu (dokončena v roce1991) ubytovny pro své zaměstnance, obdobnou jako národní podnik JAWA Týnec v roce 1981. Původní vojenský barák byl současně přestavěn na ubytování učňů učiliště národního podniku JAWA Týnec. Později byl využíván jako ubytovna pro zahraniční dělníky (Kubánce, Vietnamce, Polky).

 

90. léta

 

            Z přelomu 80. a 90. let je stavba objektu České spořitelny ve Vnoučkově ulici, projektoval ing. arch. Luděk Štefka.

Začátkem devadesátých let ukončil svoji činnost SDH Benešov.

V Čechově ulici počátkem 90. let ve vstupní části husitského Sboru Znovuzrození byla instalována abstraktní plastika Jasana Zoubka.

Počátkem 90. let proběhla v Benešově rekonstrukce sokolovny a byla provedena přístavba školní jídelny a tělocvičny u obecné a měšťanské školy dívčí na Karlově č. p. 372.

V Benešově při silnici E 55 v ulici Ke stadionu č. p. 2045 byl postaven Motel Benica. Postavila jej firma Švarc z Prahy podle projektu ing. arch. K. Scheiba a ing. arch. O. Ilinčeva.

V Benešově v ulici Jana Nohy č. p. 1463 vznikl přestavbou původního objektu podle projektu neznámého autora z roku 1990 zajímavý rodinný dům, který je ukázkou solidního středního proudu evropské individuální bytové výstavby.

Z počátku 90. let je budova Komerční banky na nároží ulice Tyršovy a Husovy. Projektoval benešovský architekt Zdeněk Ouředníček.

V Bukovanech byla zahájena přestavba hasičské zbrojnice.

 

1990

 

Benešov se stal sídlem pověřeného obecního úřadu a patřil pod krajský úřad se sídlem Praha.

Od 1. 1. vznikl v Benešově Městský dům dětí a mládeže, jehož zřizovatelem se stalo Město Benešov. Dům nahradil původní „Dům dětí a mládeže Benešov“.

V Benešově bylo otevřeno Muzeum umění (Městská galerie Benešov), v síni Ladislava Šímy se konalo první Bienále výtvarníků Benešovska. Muzeum se specializuje na současnou českou fotografii, malbu, grafiku a plastiky. Je zde jediná stálá expozice fotografie a grafického designu v Čechách.

V únoru v Benešově proběhla další demonstrace občanů a došlo k přeměně Městského národního výboru, jehož prvním starostou se stal ing. Mojmír Chromý. Vzniklo Občanské fórum, činnost obnovila sociálně demokratická strana, byl obnoven Junák (měl oddíly dívčího a chlapeckého kmene a díl oldskautů a později oddíl vodních skautů) a byla založena Konfederace politických vězňů a Strana zelených.

V obci Úročnice se konal dne 16. 2. požárnický ples (hudba ČSAD Benešov „Tiračka), 12. 5. pouťová zábava (hudba ČSAD Benešov „Tiračka) a dne 6. 10. posvícení (vojenská hudba útvaru PS 9650).

            Dne 4. 5. byl na místě popravy amerických letců v Konopišti postaven malý pomníček. Původní zde stojící kilometrovník (patník s označením 2.2) byl přemístěn do chodby/průjezdu benešovské radnice.

Požární družstvo mužů z Úročnice se zúčastnilo jedné soutěže.

V prvním čtvrtletí byla v Benešově zprovozněna nová telekomunikační budova.

V první polovině roku byla založena v Benešově místní skupina hnutí OAZA, hlavním cílem bylo seznamovat zájemce s dříve zakazovanými metodami alternativní medicíny.

Benešov navázal začátkem roku družební vztahy s městem Saint Pietro di Casale v provincii Bologna v Itálii. V červnu pak přijela do města oficiální delegace, spolupráce bude probíhat v ekonomice, kultuře, sportu, turistice a rozvoji mezilidských vztahů.

Fotbalový oddíl TJ ČSAD Benešov se přejmenoval na FK Švarc Benešov.

V Benešově zemřel grafik Jan hejtmánek (*1914 ve Vídni).

V Benešově byl v prvním pololetí prováděn archeologický průzkum na Karlově, byla zde objevena část pohřebiště z druhé poloviny 11. století s devíti kostrovými hroby. V ženském hrobu byly nalezeny měděné záušnice, které umožnily určit dataci hrobu.

Dne 2. 6. se v Benešově uskutečnilo okresní kolo spartakiády „ČSS 1990“.

Na návsi v Úročnici hrála v červnu mohutná dechová hudba.

            Dne 27. 10. byl z iniciativy Městského úřadu před Městským úřadem v Týnci nad Sázavou v části zvané „V Náklí“ odhalen Pomník obětem 1. světové války. Autorkou je akademická malířka Podpeřová – Borovičková. Pomník má sokl a podstavec ze světlé neleštěné žuly, kvádr z téhož materiálu, po obvodu text z leštěných písmen, uprostřed je připevněna bronzová plaketa zobrazujícího umírajícího zraněného vojína, pod ní jsou na vyleštěném pásu vyryta jména padlých černým písmem. Text: Kdes v dáli spíte, kraj rodný na Vás vroucně vzpomíná. Jména: Germain Gustav x Germain Karel, Herz Eduard x Jirák František, Korbel Jaroslav x Macek Jan, Pína Josef x Procházka Adolf, Skuhrovský Alois x Státka František, Straka Bedřich x Šíma Václav, Šípek Karel x Šmídek Alois, Turek Jan x Urie Bohumil. 137)

V Benešově proběhla rekonstrukce bývalého domu okresní nemocenské pokladny na Husově náměstí. V současné době patří Všeobecné zdravotní pojišťovně.

V Benešově byly městské jesle rekonstruovány na Mateřskou školku Bezručova 1948.

Předsedou Stavebního bytového družstva Benešov se stal Josef Koreš z Bystřice a výkonným ředitelem družstva Ing. Gerd Hetka z Benešova.

Od tohoto roku Chářovice, kdy se oddělily od města Týnec nad Sázavou, působí jako samostatná obec.

Dne 17. 11. v den prvního výročí „sametové revoluce“ byl slavnostně zahájen provoz nové polikliniky Okresního ústavu národního zdraví v Benešově v adaptované budově bývalého Okresního výboru KSČ na Malém (Mírovém) náměstí. V přízemí budovy je umístěna i Městská knihovna.

V Benešově byla obnovena činnost Klubu českých turistů a skautského oddílu.

Dne 24. 11. se historicky uzavřela jedna etapa regionální, městské a obecní samosprávy, jejíž počátek se datuje od revolučního kvasu roku 1945, revoluční národní výbory později jen národní výbory byly nahrazeny obecními zastupitelstvy. Obec Úročnice společně s obcemi Bedrč, Okroulice. Buková a Vidlákova Lhota spadají v této době pod město Benešov a zde se poprvé dne 6. 12. sešlo městské zastupitelstvo na slavnostním zasedání/ustavující schůzi v divadelním sále hotelu Pošta. Prvním starostou se stal ing. Mojmír Chromý (OK – OF) a jeho zástupci Jiří Jandač (OK – nezávislý) a Věra Doležalová (zelení). Členy rady se stali – ing. arch. Zdeněk Ouředníček, ing. Karel Heger a Jan Veselý (volební sdružení čs. Podnikatelů), Tomáš Podhola a MUDr. František Rousek (ČSL) a Miloslav Balík (OK – ČSS). Ostatní obce dříve spadající pod město Benešov mají vlastní zastupitelstva – Chlístov (včetně Racku a Žabovřesk), Václavice (včetně Zbožnice, Kožlí, Vatěkova), Chrášťany (včetně Benic a Černíkovic).

Dne 3. 12. zaslal náčelník generálního štábu generálporučík A. Slimák dopis Městskému úřadu Benešov, že hlavní ubytovací budova Pražských kasáren v Dukelské ulici bude vyklizena koncem roku 1991. Bylo uvažováno s využitím budovy pro školství (základní škola).

Dne 3. 12. se po mnoha žádostech a urgencích stal občanům Benešova dostupný televizní program OK 3. Vysílač byl za pomoci soukromé firmy p. Horáčka umístěn na výškovém domě č. p. 1254 v Bezručově ulici.

Dne 6. 12. se v čítárně městské knihovny uskutečnil vzpomínkový večer k nedožitým stým narozeninám slavného benešovského rodáka Karla Nového (†23. 11. 1980), spisovatele Benešova a Benešovska. Mimo jiné bylo připomenuto, že nebyl jen spisovatel, ale byl i dramatik („Na Táboře 1420“ později název „Česká bouře“), režisér (společně s Ivanem Olbrachtem a Jindřichem Plachtou natočili film „Marijka nevěrnice“) a že za války, kdy nesměl publikovat, psal pod pseudonymem Alexandr Špaček (scénář k filmu „Žíznivé mládí“).

Dne 27. 12. Městská rada v Benešově ustanovila místní samosprávy v obcích Buková a Vidlákova Lhota, Bedrč, Úročnice a Okrouhlice.

V Benešově byla založena taneční škola SALTA Jitky a Karla Maršálkových, jejich hlavním sídlem je aula Gymnázia Benešov. Zkraje se zaměřili na taneční kurzy pro mládež. V současné době se věnují dětem od 4 let až po dospělé taneční páry.

Kuželkářské družstvo mužů „A“ TJ ČSAD Benešov se probojovalo do národní ligy skupina „A“ a družstvo dorostu do národní dorostenecké ligy skupina „B“. V této souvislosti byl rekonstruován i areál kuželny.

Po tomto roce začal benešovský pivovar používat značku „Ferdinand“. Areál staveb pivovaru je Národní kulturní památkou.

Podle projektu ing. arch. Soukupa z tohoto roku byl postaven objekt „Hygienické zařízení“ na parkovišti u Konopiště, objekt vhodně zapadá do prostředí konopišťské obory.

Fotbalové družstvo mužů v Bukovanech se stalo účastníkem III. třídy okresní soutěže. V areálu letního kina byly dokončeny sportovní kabiny.

 

1991

 

            Došlo k úpravě v členění České republiky na kraje a okresy. Okolí obce Úročnice spadá do Středočeského kraje a okresu Benešov, který sousedí s okresy: Praha – západ, Praha – východ, Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Tábor, Příbram.

Benešov se stal sídlem finančního úřadu.

Došlo k rozluce obce Benešov a Chlístov, Chrášťany a Václavice. Od 1. 1. vznikla obec Chlístov (osady Chlístov, Racek, Žabovřesky), obec Chrášťany (osady Chrášťany. Benice, Černíkovice, Soběšovice) a obec Václavice (osady Václavice, Vatěkov, Zbožnice), rozhodnutí - 1/1991 UV.

Okres Benešov má 105 obcí a 94419 obyvatel.

V tomto období se opět Požární sbory vrací k původnímu názvu Hasičské sbory.

V Úročnici začíná opět působit Sbor dobrovolných hasičů. V obci Úročnice proběhl dne 26. 1. hasičský ples (Hudba Pohraniční stráže) a dne 5. 10. posvícení (Hudba Pohraniční stráže). Hasiči se zúčastnili dne 1. 6. soutěže v Petroupimi, obsadili II. místo. Hasiči se zúčastnili pohřbu svého člena p. Josefa Čeňka, p. Ladislava Jiráka, p. Josefa Žížaly nejst. a p. Stanislava Havelky. Hasičský sbor Úročnice měl 49 členů (členské příspěvky byly ve výši 20 Kč a odvod byl 6 Kč).

            Dne 26. 1. proběhla ustavující valná hromada Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., Sbor dobrovolných hasičů obce Úročnice si při vzniku této pojišťovny zakoupil dvě její akcie po 2 000 Kč.

            Od tohoto roku provozuje v Benešově Galerii Karlov pan Jan Dvořák (*18. 12. 1942), známý malíř, pedagog a galerista (od roku 1971 člen Svazu výtvarných umělců, od roku 1990 člen Středočeské unie výtvarných umělců a mezinárodního sdružení výtvarníků Kollegium 90 v Hamburku).

Benešovský kulturní dům pronajalo město Svazu klubů mládeže na 1 rok.

V únoru a březnu proběhlo i na Benešovsku sčítání lidu.

V únoru byla v Benešově ustavena Privatizační komise.

Městská rada v Benešově dne 7. 2. vzala na vědomí v souvislosti s přejmenováním „Městský dům pionýrů a mládeže Julia Fučíka“ na „Městský dům mládeže“, že busta Julia Fučíka donedávna umístěná před tímto domem bude přemístěna do depozitáře okresního muzea v Růžkových Lhoticích.

V březnu proběhly v Benešově první dražby státního majetku (celkem bylo v roce 1991 vydraženo 68 provozoven).

Zámek Konopiště po rozpadu Střediska státní památkové péče a ochrany přírody středočeského kraje převzal do péče Památkový ústav středních Čech v Praze.

V Konopišti v Růžové zahradě byla provedena rozsáhlá oprava parteru zahrady (projektovala ing. Janešová), výměna půdy, výsadba nových růží a pyramidálních habrů, rekultivace trávníků.

V Benešově byla zahájena výstavba domu s pečovatelskou službou v Tyršově ulici od ing. arch. Zdeňka Ouředníčka.

Městská rada Benešov vzala na vědomí informaci představitelů armády, že vojenský útvar VÚ 4293 bude přemístěn mimo území města a že vojenský útvar VÚ 6175 bude reorganizován, přemístěn do Táborských kasáren, počet vojáků základní služby bude snížen na 1/3.

Dne 16. 3. se v kulturním domě v Benešově konalo Shromáždění delegátů SDH.

Při sčítání lidu měla obec Úročnice 222 obyvatel a 73 domů.

V obci Úročnice ukončila činnost Jednota, která uzavřela svoji prodejnu v č. p. 7. Tu převzalo sdružení Koloniál DASTA (paní Stanislava Klápová a Dana Velíšková), které ji začalo rekonstruovat. Dočasně pak prodejna Koloniálu DASTA fungovala v rodinném domku č. p. 75.

Dne 2. 5. pověřila městská rada v Benešově vypracováním nového územního plánu ing. arch. Pleskota.

Dne 6. 5. se v Benešově v aule gymnázia (Sukově koncertní síni) uskutečnil „nultý ročník“ festivalu „Benešov J. Suka“.

Od 1. 7. byla zřízena Městská galerie Benešov.

Probíhá zkušební provoz nové čistírny odpadních vod v Benešově.

Mateřská škola v Táborské ulici byla převzata pod správu Městského úřadu Benešov.

Dne 30. 8. bylo vydáno kolaudační rozhodnutí povolující provoz nové telekomunikační budovy v Benešově. Prostory – místní automatická telefonní ústředna, meziměstská telefonní ústředna, provoz Správy dálkových kabelů, místní a uzlová zkušebna, rozhlas po drátě, výpočetní středisko, provoz telegrafu a telefonních hovoren, provoz poštovní, okresní přepravní uzel, reexpedice tisku PNS, inkasní středisko, provoz doručovatelů pošty,…

Začalo pracovat Městské kulturní centrum v Benešově na adrese Masarykovo náměstí č. p. 74.

Dne 31. 8. byla zrušena Mateřská škola Jiráskova.

Od školního roku 1991/1992 bylo v budově učňovské školy v Husově ulici v Benešově otevřeno čtyřleté studium obchodní akademie.

Ve školním roce 1991/1992 byla na středním odborném učilišti v Benešově otevřena 1. třída obchodní akademie. V tomto školním roce již nebyl otevřen první ročník na Středním odborném učilišti zdravotnickém, sídlícím v areálu benešovské nemocnice (v ulici K nemocnici), tento typ školy byl jako nevhodný zrušen, byl nahrazen dvouletou odbornou školou pro přípravu ošetřovatelek.

Od školního roku 1991/1992 při Zemědělské škole v Benešově byla zřízena Rodinná škola (poprvé 1903, podruhé 1969, nyní potřetí a to tříletá pro dívky).

Ve školním roce 1991/1992 bylo v Benešově 6 mateřských škol (607 žáků), 3 základní školy (2 389 žáků), 1 zvláštní škola (165 žáků), 2 rodinné školy (107 žákyň), 4 střední odborná učiliště (955 žáků), 4 střední školy (gymnázium – 529 žáků;  střední zdravotnická škola – 307 žákyň; střední zemědělská škola – 312 žáků; obchodní akademie – 34 žáků).

Dne 1. 11. hořel v obci Chrást nad Sázavou rodinný rekreační dům.

Dne 1. 11. přestal být Konopišťský revír zařazen v seznamu revírů Českého rybářského svazu.

Okresním stavebník podnikem byla v Benešově dokončena rekonstrukce Sokolovny.

Dne 12. 12. Městská rada Benešov odsouhlasila pronájem bývalé prodejny Jednoty v Úročnici v č. p. 7 sdružení „Koloniál Dasta“. Dne 16. 12. Pronájem potvrdilo městské zastupitelstvo.

Zemřel Alfons Šoun (*1910), sólista plzeňské opery a československého rozhlasu, regenschori, sbormistr benešovského spolku „Ozvěny“. Hrob má na starém hřbitově v Benešově.

Podle projektu benešovského architekta Zdeňka Ouředníčka (Arcon Benešov) z tohoto roku vyrostl jako prvý v řadě nové zástavby tradiční benešovské zámecké třídy (Tyršova ulice) Dům s pečovatelskou službou.

 

1992

 

            Novela zákona o rodině zavedla od 1. 7. uzavírání manželství formou církevní a zrovnoprávnila obě formy sňatků. Matriční agenda zůstala však u městských a obecních úřadů.

Hasiči z obce Úročnice se zúčastnili pohřbu p. Jaroslava Nováka a p. Miroslava Krampery. Hasičský sbor měl 60 členů (členské příspěvky byly za 20 Kč).

            Dne 1. 10. bylo zaregistrováno občanské sdružení TJ Úročnice, IČO 47082291, činnost – Provoz sportovních areálů a stadionů, provozování sportovních zařízení, sídlo Úročnice, které navázalo na dřívější TJ SSM Úročnice. Starosta Jaroslav Kohout. 133)

            Byla v Benešově založena pobočka Muzea okresu Benešov a to v prostorech po okresní knihovně, která získala výhodnější umístění v bývalé budově OV KSČ.

V Benešově byl založen Sportovní klub ledního hokeje a Sdružení zdravotnických zařízení Benešov.

V lednu informoval místopředseda vlády ČR, že část Pražských kasáren bude využita jako část Historického ústavu československé armády a část areálu bude převedena na město Benešov.

V Benešově proběhla adaptace kancelářského domu na Masarykově náměstí, projektovala architektka J. Krejčířová z Prahy, dobře podtrhla původní styl a navázala na něj novým průčelím přízemního vstupu.

V Benešově byl postaven dům Sboru Znovuzrození husitské církve, projektoval architekt Petr Kovář.

V Benešově v č. p. 74 (secesní dům postavený v letech 1904 – 1905 Okresní hospodářskou záložnou v Benešově podle projektu Marcela Dusila) byla veřejnosti zpřístupněna expozice věnovaná dějinám města a okolí, uměleckým památkám regionu a výtvarníkům, kteří zde působili. V prostorách muzea jsou zpřístupňovány různé sbírky – např. etnografie (lidový oděv, textil, nábytek, podmalby na skle a lidová plastika). 204)

Zpráva Okresní privatizační komise z února uvádí: V samotném Benešově bylo zařazeno do malé privatizace 68 provozoven, z toho 30 prodejen, 5 restaurací, 8 opraven, 9 výroben a 7 jiných. Z toho bylo 9 jednotek vyřazeno z důvodů restitucí a nezájmu dražitelů. Další jednotky pak byly zařazeny do velké privatizace, např. Obchodní středisko Hvězda, Mlékárna, stavební stroje Zličín, Hydraulika, Staviva, benešovské papírny, Státní statek Benešov, Zemědělský nákup a zásobování Benešov.

V březnu sdělil ministr obrany L. Dobrovský, že ministerstvo obrany požádalo ministerstvo financí o udělení souhlasu s převodem dvou objektů č. 1 a 2 Pražských kasáren na město Benešov.

Dne 31. 3. byla v Benešově 130 let narození profesora MUDr. Jindřicha Matiegky na jeho rodném domě odkryta pamětní deska (už podruhé, ta první zmizela po demolici domu).

Městský úřad v Benešově schválil pronájem konopišťského rybníka Místní organizaci Českého rybářského svazu v Benešově. Kolny za divadlem u Konopišťského rybníku byly pronajaty půjčovně loděk.

Dne 7. 4. hořel v obci Chrást nad Sázavou rodinný rekreační dům.

V Benešově k 1. 9. byla dokončena přístavba Základní školy Karlov (školní jídelna, kotelna, tělocvična).

V Benešově zahájila činnost Střední odborná škola, Černoleská 1997, poskytuje střední vzdělání s maturitou ve čtyřletém studiu v oborech“veřejnoprávní činnost“ a „sociálně správní činnost“.

V Přibyšicích byla zahájena činnost skládky komunálního odpadu pro město Benešov a okolí.

V Benešově byl postaven podle projektu architekta Petra Kováře objekt Sboru „Znovuzrození“ církve československé husitské v Čechově ulici. Výtvarně na interiérech spolupracovali Stanislav Judl, Karel Vostárek (kříž v kněžišti), Jasan Zoubek (plastiky v kněžišti, průhled do zahrady), V objektu, který vznikl přestavbou běžného řadového domu je i kancelář, byt správce a v zahradě objekt klubovny mládeže „Práčat“.

 

1993

 

            V obci Úročnice dne 13. 2. hasičský ples (taneční orchestr PRINT při ZO KOVO ČKD Polovodiče Benešov). Hasiči se zúčastnili pohřbu p. Jaroslava Fraňka. Hasičský sbor pracoval ve složení (Josef Hubínek – starosta, Jaroslav Kohout, Miroslav Horák – velitel, Ota Stojánek, Miroslav Potěšil, Jan Havelka st., Josef Velíšek ml., Václav Havelka, Václav Vnouček, Josef Žížala, Jaroslav Kůt - revizor). Hasičský sbor měl 51 členů (členské příspěvky byly ve výši 20 Kč).

            V tomto roce byl zrušen raketový oddíl v Bukovanech. 210)

V dubnu byla dokončena v Benešově v Tyršově ulici v sousedství Středočeských státních lesů první pečovatelská budova „Dům s byty s pečovatelskou službou“.

V Benešově byla podle projektu J. Pleskota a R. Lampy zahájena rekonstrukce radnice.

V tomto roce byla zahájena stavba objektu Finančního úřadu v Tyršově ulici/třídě č. p. 2074 (dokončena v roce 1994), projektoval benešovský architekt Zdeněk Ouředníček v roce 1992.

Jáhnem benešovské římskokatolické farnosti se stal Mgr. Karel Podhola († v červnu 2011).

V červnu byla dokončena v Přibyšicích výstavba „Skládka tuhých komunálních odpadů“ pro město Benešov a okolní vesnice.

Učňovská škola v Husově ulici v Benešově byla zařazena do sítě soukromých škol (zřizovatel Svaz českých a moravských spotřebních družstev v Praze), je to integrovaná škola složená ze „Středního odborného učiliště obchodního“ (čtyřletý studijní obor obchodník/obchodnice s maturitou, prodavač/prodavačka tříletý studijní obor, kadeřník/kadeřnice/kosmetička tříletý učební obor, podnikání v oborech obchodu a služeb nástavbový obor pro absolventy tříletých učebních oborů s maturitou) a „Obchodní akademie“ (čtyřletý studijní obor střední odborné školy obchodně podnikatelského zaměření s maturitou).

V Benešově byla provedena adaptace márnice nového židovského hřbitova Na Karlově, současně byla do ní umístěna expozice, která seznamuje s historií Židů v Benešově. Benešovská synagoga stále na místě dnešního obchodního domu Hvězda.

            V tomto roce byly znovu rekonstruovány do současné modernizující podoby interiéry vícefunkčního bloku Hotelu pošta a Městského divadla.

            V Bukovanech poprvé vyšel časopis „Bukovák“ o dění v obci.

            Fotbalové družstvo Bukovan sestoupilo do IV. třídy okresní soutěže v kopané.  

1994

 

            V tomto roce se místní část Marianovice stala osadou města Benešov (1/1992 UV).

Od tohoto roku se koná pravidelné setkání sraz obcí s názvem Bukovany, kterých je v republice šest. V pořádání akce se obce pravidelně střídají.

            Hasičský sbor obce Úročnice měl 64 členů (členské příspěvky byly ve výši 20 Kč).

            OV ČSPO udělilo dne 19. 10. titul „Zasloužilý hasič“ panu Jaroslavu Hejnovi z Tismi č. p. 55.

            V tomto roce se stal hospodářský statek Benice sídlem hřebčína Favory a od té doby prošel kompletní rekonstrukcí. Hřebčín se zaměřuje na chov starokladrubských běloušů (starokladrubští koně se v Čechách chovají kontinuálně více než 400 let, toto teplokrevné plemeno vzniklo na základě strarošpanělské a staroitalské krve).

            V Přibyšicích na louce „V Boroví“ se uskutečnilo hasičské cvičení.

V Peceradech byla obnovena sloupová kamenná zvonička v minulosti zničena při havárii nákladním automobilem.

Dne 3. 12. zemřel Prof. PhDr. František Václav Mareš (*20. 12. 1922 v Benešově) profesor slavistiky a varhaník vídeňského kostela „Am Gestade“. Vynikl na poli vědy, a to v oboru lingvistiky, neboť působil jako profesor slavistiky na univerzitě ve Vídni, na domácí scéně pak ve slovanském ústavu ČSAV. Je autorem řady odborných prací v uvedeném oboru. V roce 1992 byl jmenován čestným občanem města Benešova.

Dne 12. 12. se v Benešově konal pohřební obřad za rodáka a čestného občana profesora Dr. Františka Václava Mareše, narozen 20. 12. 1902 (tělesné ostatky uloženy do rodinné hrobky na Novém hřbitově v Benešově).

V Benešově byl motostřelecký pluk (Táborská kasárna) přebudován na prapor rychlého nasazení.

V Benešově byla postavena v Tyršově ulici budova Finančního úřadu, projektoval benešovský architekt Zdeněk Ouředníček.

V Týnci zemřel učitel a malíř Posázaví František Bučina (*1899).

V Benešově začala vysílat regionální zprávy a zábavnou hudbu radiová stanice Radio Preston.

V Benešově vznikly Technické služby Benešov, s. r. o., navázaly na rozpočtovou organizaci Oblastní technické služby Benešov a Komunální služby města Benešov. Společnost založilo Město Benešov. Společnost zajišťuje veřejné osvětlení, provoz parkovišť, hřbitovy, zeleň, vodovody, kanalizace, údržbu chodníků a komunikací, odpadové hospodářství a zimní údržbu města.

Od tohoto roku jsou v zámku Konopiště návštěvníkům přístupny tři prohlídkové trasy – salony severního křídla, salony jižního křídla a soukromý byt Františka Ferdinanda Rakouského d´Este.

Byla zprovozněna skládka komunálního odpadu v Přibyšicích.

Ve dnech 5. až 7. srpna proběhlo první setkání obcí Bukovan z celé republiky, z 6 obcí stejného názvu se nedostavily jen Bukovany u Příbrami.

Starostou obce Bukovan se stal Miroslav Šiška, místostarostou Stanislav Kučera.

 

1995

 

Od 1. 1. byla městem Benešov zřízena příspěvková organizace pod názvem Dům dětí a mládeže Benešov

            V obci Úročnice se konal dne 4. 2. hasičský ples (hudba Josefa Hotového) a dne 6. 5. pouťová zábava (hudba Josefa Hotového). Hasiči se zúčastnili dne 3. 6. soutěže v Bukovanech. Hasičský sbor Úročnice měl 66 členů (členské příspěvky byly ve výši 20 Kč).

V Poříčí nad Sázavou v pomístní části zvané „Protivín“ byla postavena zděná výklenková kaplička (na místě původní kapličky zbourané v roce 1956 při havárii autobuse (Původní byla z 1. poloviny 19. století.) 140)

            Nová radnice v Benešově, obnovená podle projektu arch. Josefa Pleskota a arch. R. Lampy z pražského AP Ateliéru, obdržela cenu Grand Prix obce architektů za rok 1995. Město Benešov obdrželo Uznání investorovi za kultivovaný přístup při zadávání projektu. Model radnice, kterým se reprezentovala Česká republika na benátském bienále architektury, je trvale vystaven v expozici moderního umění Národní galerie v Praze. V suterénu veřejnosti slouží vinárna „radniční sklípek“. 229)

                Byl zrušen Sbor dobrovolných hasičů v Benešově a v Bukové Lhotě.

            Dne 25. 3. se v kulturním domě podniku Metaz Týnec nad Sázavou konalo shromáždění delegátů SDH okresu Benešov.

            V Bukovanech byla dokončena rekonstrukce požární zbrojnice, která byla slavnostně otevřena při oslavách 100 - ho výročí založení sboru dobrovolných hasičů.      

Dne 26. 9. hořela v Benešově budova drůbežárny Mydlářka.

            V Bukovanech se konala dne 11. 6. u kapličky první bohoslužba pod otevřeným nebem.

Za účelem správy obecních lesních pozemků vzniklo Sdružení obcí Benešovska se sídlem v Benešově (členové Benešov, Bukovany, Václavice).

Na zámku Konopiště byl zrušen archiv ministerstva zemědělství a památkový ústav středních Čech v těchto prostorech obnovil arcivévodovu hernu a zábavnou střelnici. Poškozená zařízení byly restaurovány.

V Týnci nad Sázavou byly nalezeny před vstupem do rotundy kvalitní renesanční kachle.

V tomto roce vznikl Rodový kraj Benešov jako součást občanského sdružení Zemská stavovská rodová unie, krajským hejtmanem je pan Václav VII. Josef Potůček z Mezihoří. Rodová unie Benešov společně s občanským sdružením Přátelé Chvojna, soukromou katolickou společností Rytířský řád sv. Václava komendou sv. Jakuba a Filipa a děkanstvím Benešov společně pečují o kostel sv. Jakuba a Filipa na Chvojně.

Zemřel PhDr. Jiří Tywoniak (*1919), neúnavný průkopník nových postupů v organizaci muzejní, archivní, památkové a publikační činnosti. Byl středoškolským profesorem, veřejností je však vnímán spíše z působení ve výše uvedených oblastech. Byl zakladatelem regionálních sborníků i Benešovského kalendáře. V roce 2000 jmenován čestným občanem města Benešova in memoriam.

           

1996

 

            V obci Úročnice se konal dne 13. 1. hasičský ples (hudba Josefa Hotového). Hasiči se zúčastnili jedné okrskové soutěže. Hasiči se zúčastnili pohřbu p. Jaroslava Štěpánka. Hasičský sbor Úročnice měl 63 členů (členské příspěvky byly ve výši 20 Kč).

            V tomto roce hledač pokladů Josef Mužík pátral v podzemí zámku Tvoršovice po obsahu zvláštního vlaku SS Reich, který na konci války ukončil jízdu v Týnci nad Sázavou, a z něj mělo 964 beden neznámého obsahu zmizet právě v podzemí zámku. Na ukrytí se měli podílet vězni ze zdejšího koncentračního tábora, akce měla název Fuchsberg (Liščí hora). 232) Zámek do této doby sloužil jako starobinec a byl značně zdevastován/neudržován.

Předsedou Stavebního bytového družstva Benešov se stal Jaroslav Kadeřábek.

            Na podzim dohodou Muzea okresu Benešov (dnes Muzeum Podblanicka) a Českého svazu ochránců přírody zanikly tři časopisy (periodika) – Muzejní listy (vydávalo Muzeum Benešov), Informace Podblanických ochránců přírody (vydávalo ČSOP Vlašim) a Zpravodaj votických ochránců přírody (vydávalo ČSOP Votice). Vznikl staronový časopis „Pod Blaníkem“. 205)

V Benešově byla postavena budova České pojišťovny ve Vnoučkově ulici, projektoval architekt Josef Pleskot (jeden z nejvýznamnějších českých architektů) a budova Komerční banky podle projektu benešovského ing. arch. Zdeňka Ouředníčka v Tyršově ulici.

Zanikl fotbalový oddíl FK Švarc Benešov.

V Konopišti byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce skleníků v Růžové zahradě (dokončeno v roce 2000), architekt rekonstrukce ing. Frantes (1996 – oprava dvou zadních skleníků, 1997 – zvýšení středního skleníku, 1998 – obnoven levý přední podélný skleník, 1999 – obnoven pravý podélný skleník, 2000 – opraven třetí zadní skleník a komunikace.

V Benešově v nemocnici Rudolfa a Stefanie byla dána do provozu moderní nemocniční kuchyně.

V Benešově byla založena Farní charita, nezisková organizace „z křesťanské lásky pomáhat lidem v nouzi“.

V Benešově byl založen Komorní soubor Áčko, pod vedením A. Balatové.

Od tohoto roku se již nekoná Letní filmový festival na Konopišti.

V Benešově byla v květnu dána do provozu zrekonstruovaná městská radnice (oceněna cenou Grand Prix českých architektů).

Byly založeny Technické služby s. r. o. a Městská tepelná zařízení s. r. o. Benešov.

Před Muzeem umění v Benešově byla postavena plastika“Jehlan pro upoutání tří vzducholodí“, autor sochař A. Kašpar.

V Bukovanech byla zahájena výstavba benzínové čerpací stanice.

Byl schválen Územní plán sídelního útvaru obce Bukovany.

V Benešově ukončila činnost k 31. 12. Okresní knihovna, centralizovaný systém řízení knihoven byl převeden na jednotlivé obce s účinností od 1. 1. 1997.

 

1997

 

            Od 1. 1. vznikla samostatná příspěvková organizace Městská knihovna Benešov pověřená výkonem regionální funkce pro veřejné knihovny okresu Benešov.

V obci Úročnice se konal dne 8. 2. hasičský ples (hudba Pačmeláci Band), dne 23. 3. dětský karneval a dne 5. 10. společenský večer. Hasiči přispěli na povodně. Hasičský sbor měl 65 členů (členské příspěvky byly ve výši 50 Kč).

            V Týnci nad Sázavou byla v areálu bývalého románského sídla (rotunda, věž) expozice „týnecké kameniny“ (z let 1791 až 1866) a v patře gotické věže byla instalována expozice archeologická. 204)

            Dne 15. 6. hořela řízená skládka komunálního odpadu v Přibyšicích.

            Od tohoto roku vydává OVV SH ČMS v Benešově „Hasičské aktuality“. Před tím nepravidelně vydával „Zpravodaje“.

Na zámku Konopiště byla znovu obnovena zrušená historická střelnice (v roce 1925 byla přemístěna na půdu, prostor byl využíván jako archiv).

V Týnci nad Sázavou bylo znovu otevřeno městské muzeum týnecké kameniny a archeologie.

V Benešově proběhla přestavba Masarykova náměstí.

V Benešově zanikla Okresní knihovna a od 1. 1. vznikla Městská knihovna, jejímž zřizovatelem je město Benešov.

V Benešově v nemocnici Rudolfa a Stefanie bylo otevřeno pracoviště komputerové tomografie.

V budově Městské galerie v Benešově vyučuje výtvarný obor základní umělecké školy.

Do společnosti Technické služby Benešov, s. r. o. přistoupilo jako menšinový vlastník (podíl 25%) město Týnec nad Sázavou.

Bylo obnoveno vydávání Vlastivědného časopisu/čtvrtletníku Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví - Pod Blaníkem, vydává Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody Vlašim a Muzeum Podblanicka ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Blaník Louňovice.

V Benešově byl zrušen vojenský útvar 4600 (Pražská kasárna) a hlavní budova byla adaptována na ubytovnu pro délesloužící praporu rychlého nasazení.

Bukovany vstoupily do sdružení obcí Benešovska s názvem Bene – bus. Cíl sdružení je udržení stávajícího rozsahu autobusové dopravy.

V rámci TJ Sokol Bukovany začal fungovat oddíl ledního hokeje, působil v lize neregistrovaných.

Na zámku Konopiště byla zprovozněna arcivévodova herna a zábavná střelnice (v prostorech bývalé konírny).

V Bukovanech byla zprovozněna benzínová čerpací stanice Šop Oil.

 

1998

 

            V obci Úročnice se konal dne 31. 1. hasičský ples (hudba Miroslava Nepraše) a dne 11. 10. posvícenská zábava (hudba Jana Krejzara -  CODA). Hasiči - muži se zúčastnili dne 23. 5. soutěže ve Václavicích a obsadili 1. místo. Hasičský sbor Úročnice měl 68 členů (členské příspěvky byly ve výši 50 Kč).

            K 90. výročí založení hasičského sboru v Úročnici se v obci dne 19. 6. uskutečnila slavnostní valná hromada a společenský večer. Dne 20. 6. se uskutečnila okrsková soutěž (průvod obcí, kladení věnců u pomníku padlých, soutěže v požárním sportu, ukázka nácviku a zásahů příslušníků Hasičského záchranného sboru Benešov, soutěže pro děti v hasičských dovednostech, večer v hostinci „U Žabů“ proběhla taneční zábava). Při příležitosti tohoto výročí byly předány zasloužilým členům: Medaile za zásluhy: Otto Stojánek st., Jaroslav Kohout, Václav Vnouček st., Jaroslav Fulín, Václav Havelka. Stužky: Jiří Lacina ml., Ota Stojánek ml., Ladislav Kolář ml., Josef Velíšek st., Václav Kaprálek st., Josef Hubínek, Miloslav Vnouček, Jaroslav Kůt. Čestná uznání: Jaroslav Zoula, Milan Budínský, Josef Hájek, Josef Žížala, Bohuslav Šmíd. Pamětní listy: Ladislav Kolář st., Jaroslav Stojánek, Miroslava Stojánková, Ludmila Vašáková, JUDr. František Kubánek, Jiří Lacina st., František Jirák, Ing. Mojmír Chromý, Městský úřad Benešov. V hasičském sportu soutěžili členové Hasičských sborů z Václavic, Krusičan, Okrouhlice a Úročnice. Soutěž vyhrál Hasičský sbor z Úročnice.

            V tomto roce byl lokalizován u Chlumu u Neveklova smírčí kříž. Jedná se o údajný náhrobek povražděných husitů, na němž byl podle tradice vytesán i kalich. (Dodnes jsou k němu přinášeny květiny.)140)

                Dne 31. 8. v Nespekách hořel rodinný dům.

            V Mrači byla postavena obecním úřadem nová hasičská zbrojnice, za v restituci vydanou starou.

Zemřel Ján Juraj Stanek (*1909), tento „Železný kapitán“ si toto označení vysloužil za 2. světové války ve slovenské armádě při bojích na ruské frontě. Jako mnoho jeho vrstevníků vypil kalich hořkosti do dna: nejprve ve válečné vřavě a německém vězení, po válce pak ve vězení komunistickém. K řadě vojenských vyznamenání přibylo další ocenění jeho zásluh teprve v roce 1995, kdy byl jmenován čestným občanem města Benešova.

            V tomto roce byl do mědvědince u zámku Konopiště dodán z polské Wroclavi medvěd Kazimír (†2. 2. 2011).

V tomto roce část členů PaT ze souboru odešla a založila Komorní divadelní studio A - ÁČKO.(oficiální název - O. S. ZVZ sdružení ochotníků). Divadelní tvorba ÁČKA je určena nejen dospělým, ale i dětem, hrají komedie, pohádky, klubové večery, dny divadla s názvem Začínáme, slavnosti Majáles.

V Muzeu umění na Malém náměstí v Benešově, byly instalovány první dvě z plastik, které tvoří zárodek stálé expozice. Její další část je instalována ve dvoře muzea. Kovový „Jehlan pro upoutání tří vzducholodí“ z roku 1996 je dílem A. Kašpara, žulová abstraktní plastika sochaře Pavla Opočenského z počátku 90. let nese název „Hmota díry“.

V Benešově byla postavena budova Obytný dům s obchodní pasáží v Tyršově ulici, projektoval benešovský architekt Zdeněk Ouředníček.

V Benešově byla v ulici Pod Lihovarem zahájena stavba nové budovy Státního okresního archivu společně s výjezdovou jednotkou hasičského záchranného sboru Benešov.

V Bukovanech proběhla zásluhou Telecomu telefonizace obce.

Starostou obce Bukovany se stal Miroslav Šiška a zástupkyní starosty Blanka Štikarová.

V Benešově byl založen Divadelní spolek Svatopluk.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář