Jdi na obsah Jdi na menu
 


Část 22 (3. doplněk) - rok 1968 až 1981

17. 12. 2012

1968

 

            V obci Chlístov byl zrušen Místní národní výbor a tak se obce Chlístov, Žabovřesky, Zbožnice, Racek, Buková Lhota, Vidlákova Lhota a Úročnice se staly osadami města Benešov.

            Při studiu lidových roubených staveb ještě stála na Chlístově roubená Maškova komora z roku 1784 106) a dochovaly se zajímavé dřevěné prvky a ornamenty na dalších stavbách na Chlístově – Dvořákova usedlost č. p. 4, Pilíkova usedlost č. p. 3.

            Dne 27. 1. proběhl v obci Úročnice požárnický ples a následně pouťová zábava. Požární sbor včetně chlapců a dívek se zúčastnil oslav 1. Máje v Benešově. Družstvo mladých požárníků (chlapci 9 až 13 let) se zúčastnilo dne 23. 6. soutěže v požárním sportu v Jemništi a obsadilo 5. místo. Chlapecký žákovský kroužek mladých požárníků se rozšířil o dívky. Požární družstvo chlapců a dívek z Úročnice se zúčastnilo okrskové soutěže požárních družstev mládeže v Jemništi.

            V obci Úročnice pokračovala svépomocná výstavba zatrubnění potoka v části Na návsi – od prodejny Jednoty, za čekárnou k začátku rybníka (vjezd k Breburdovým – č. p. 10). Dne 11. 8. se pokládaly roury za čekárnou. Okolo tohoto roku chodili po Úročnici a okolních vesnicích ještě i dráteníci. Opravovali plechové hrnce a drátovali kameninové hrnce. Většinou to byli Slováci, s krosnou na zádech, kde měli své vybavení. Často chodili v létě a přespávali ve stodole, když přišli v zimě, spávali ve chlévě. Za drátování dostávali peníze nebo jídlo, třeba chléb a polévku. 126)

Od školního roku 1968/1969 bylo v Benešově opět zavedeno 4leté gymnázium (namísto dvanáctileté střední školy) s koncepcí humanitních a přírodovědných předmětů, důraz byl kladen na polytechnizaci výuky.

Zemřel Karel Chlupáč (*1891), profesor benešovského gymnázia, kulturní pracovník v oblasti literatury.

V továrně JAWA v Brodcích nad Sázavou byla zahájena sériová výroba motocyklů značky Jawa 350 „Oilmaster“ s odděleným olejovým mazáním. Současně byl modernizován motocykl pro švédskou armádu, nový model byl vybaven hliníkovým jednoválcovým motorem o objemu 250 ccm, namísto baterie byl zaveden alternátor.

V Benešově se obnovila činnost divadelního spolku Svatopluka Čecha, a to premiérou pohádky Julie Zeyera „Radúz a Mahulena“ v režii Zdeňka Märse. Obnovila se i činnost skautského hnutí.

Dne 23. 9. byla na Racku otevřena nová prodejna smíšeného zboží, vznikla rekonstrukcí kolny zakoupené od podniku Nářadí.

Dne 28. 10. zemřel v Benešově malíř Vladěk Antušek (*1901) věnoval se přírodě (kresby, pastely a tempery, figurální kresba, grafika, ilustrátor, dřevoryty, linoryty), významný byl podíl na výzdobě – mozaikou – chrámu sv. Víta v Praze, v zahraničí pak v Paříži a Vatikánu. Přítel spisovatelů Karla Nového a Jana Nohy. V Benešově je po něm pojmenována ulice „Antuškova“. Ve své malířské tvorbě představuje dobové pohledy na zmizelý Benešov, který byl jeho rodným městem.

V Bukovanech byl vybudován obecní rozhlas.

 

1969

 

            Benešov měl 10 050 obyvatel. Městský národní výbor má 4 odbory a 20 zaměstnanců.

V tomto roce byly v Žabovřeskách zničeny kaple a přilehlý statek, vybudované v roce1908 arcivévodou Františkem Ferdinandem d´Este.

            Dne 11. 1. proběhl v obci Úročnice požárnický ples a následně 9. 5. pouťová zábava, Mezinárodní den dětí a posvícení. Mladí požárníci se zúčastnili požární akce ve Václavicích Družstva dorostenců pod vedením p. Laciny Jiřího st. a p. Nováka Jaroslava (Kaprálek Josef, Kratochvíl Pavel, Hájek Josef,….) a tři družstva mladých požárníků pod vedením p. Stojánka Otty a jeho zástupce resp. nástupce p. Jaroslava Kohouta se zúčastnila okresního kola soutěže v požárním sportu v Českém Šternberku (Novotná Dana, Čeněk Josef, Potěšil Miroslav, Lacinová Milena, Novotný Bohumír, Tomáško Jan, Vnouček Zdeněk, Kaprálek Jiří, Havelková Hana, Nováková Jaroslava, …). Družstvo požárního dorostu z Úročnice se zúčastnilo okrskové soutěže požárníků v Ratměřicích (vedoucí pp. Lacina Jiří, Stojánek Otto, Potěšil Jaroslav, Vnouček Miloslav).

V Benešově byl otevřen dne 30. 8. vedle budovy sokolovny nový čtyřdráhový kuželník.

V Neveklově se narodila spisovatelka Mgr. Jitka Neradová, absolventka benešovského gymnásia a autorka knihy „Odnikud nikam“ (vyšla v roce 2009), děj je zasazen do benešovského kraje a mimo jiné připomíná i vystěhování Neveklovska.

V Benešově v době normalizace byla přerušena činnost divadelního souboru „Svatopluk Čech“.

Dne 22. 10. byl v Benešově založen Klub učitelů – důchodců. Předsedou byl zvolen Václav Branný.

Předsedou Stavebního bytového družstva občanů (SBDO) v Benešově se stal Jan Boubelík z Benešova.

Od školního roku 1969/1970 při Zemědělské škole v Benešově byla zřízena Rodinná škola (poprvé v roce 1903, nyní podruhé).

Týnec nad Sázavou byl povýšen na město. V hradním areálu týneckého hradu probíhal archeologický průzkum, ten prokázal původní osídlení již v 8. Až 9. století.

Ředitelkou Lidové školy umění v Benešově se stala Věra Herzogová.

V Bukovanech „živelní pohroma“ poškodila požární zbrojnici a požárníci zahájili výstavbu nové zbrojnice (dokončena v roce 1971), současně si pořídili novou stříkačku.

Základní devítiletá škola sídlící v Jiráskově ulici v Benešově byla rozdělena na 2. Základní devítiletá škola a 3. Základní devítiletá škola – 1. až 5. postupový ročník.

V Benešově pokračuje výstavba bytů na sídlišti Bezručova (mimo jiné i pro občany přestěhované ze zatopeného pásma u Dolních Královic). V ulici Na Karlově byla zprovozněna mateřská školka. Byla dokončena výstavba haly a garáží Technických služeb a začala se stavět budova Svazarmu. Elektrifikuje se trať Praha – Benešov a dokončují se práce na železniční stanici v Benešově.

V Benešově bylo povoleno experimentální vyučování na čtyřletém gymnáziu a při Střední zemědělské škole byla zřízena Dívčí odborná škola.

Rudgerův zvon z Dolní zvonice Na Karlově v Benešově byl zapůjčen na Světovou výstavu v Osace. Byla dokončena generální oprava kostela svatého Mikuláše (byla objevena gotická okna).

TJ Lokomotiva Benešov pro svoji činnost používala fotbalový Stadion brigádníků, zimní stadion v ulici Svatopluka Čecha a letní tábor na Lísenci. V budově bývalé Okresní nemocenské pojišťovny na Husově náměstí byla zřízena Poliklinika – 3 obvodní lékaři a 16 odborných oddělení.

V Benešově byla obnovena organizace Junák.

Motel a autokempink v Konopišti se stal závodem Interhotelu Praha.

 

Konec 60. a počátek 70. let

 

Byla realizována velká přestavba benešovského nádraží a zbourán silniční nadjezd u Mýta a nahrazen pěší lávkou. Také byl postaven moderní objekt jižního stavědla.

Koncem 60. tých let Jawa začala vyrábět motocykl Jawa 250 Automatic s principem automatické spojky (okopírovala ji japonská továrna Honda, mezinárodní soudní spor o tento patent vyhrála Jawa a Honda zaplatila značnou finanční částku).

V Benešově byl postaven první obytný panelový soubor sídliště Na Bezděkově. Domy nesou mnohé znaky značky desingu 60. Let – prolamovaná struktura fasády, zděná bytová jádra, klasické parkety a pastelové barevné kombinace.

Po roce 1968 a v letech normalizace se v Benešově obnovila činnost Ochotnického spolku, Sukova komorního sboru a Šounova pěveckého sboru. Začaly pracovat organizace Junáka, sokolské organizace, Svaz zemědělců, Klub angažovaných nestraníků, Academia club.

V Benešově ze skladištních družstev vznikl postupně Zemědělský nákupní podnik a z rybníků bývalého konopišťského velkostatku vznikl podnik Státní rybářství.

Začátkem 70. let došlo k elektrifikaci železniční tratě Praha – Benešov.

Počátkem 70. let došlo v Benešově k radikální přestavbě centra města – byly zbourány maloměstské, převážně přízemní domky, secesní domy a synagoga.

V 70 – tých letech zahájilo provoz letní kino v Bukovanech. Iniciátorem byl Michal Čaplický, František Burda a Vladimír Červinka.

 

 1970

 

            Okres Benešov má 175 obcí a 95 468 obyvatel. Benešov – 10 291 obyvatel, 259 bytových domů, 1 019 rodinných domků a 8 ubytovacích zařízení.

V Benešově byla uspořádána výstava „900 let Benešova“.

Na Chlístově v hostinci „U Drábů“ byl zrušen sál, byl přestavěn na výčep.

Na racku se prováděly chodníky okolo silnice.

V tomto roce k 1. 12. proběhlo v zemi další sčítání lidu, domů a bytů, osada Úročnice byla součástí Benešova a měla 246 obyvatel a 58 domů, osada Buková Lhota měla 148 obyvatel a 34 domů, osada Vidlákova Lhota 20 obyvatel a 7 domů, Bukovany 641 obyvatel a 134 domů.

            Dne 7. 2. proběhl v obci Úročnice požárnický ples a následně pouťová zábava, posvícení a dne 8. 12. nadílka Dědy Mráze. Zemřel člen požárního sboru p. František Hubínek. Družstvo požárníků se zúčastnilo soutěže v požárním sportu.  

            V dubnu navštívil zámek Konopiště prezident republiky a maršál Grečko. Na zámku byla reinstalována zbrojnice.

Dne 5. 5. v Týnci nad Sázavou při rozšiřování silnice u školy v Benešovské ulici byla z Pomníku padlých v 1. světové válce sejmuta bronzová plaketa a uložena do skladu, zbytek pomníku pak byl uložen na zahradě místního MěNV. Hroby vojáků byly exhumovány a uloženy do pomníku na novém hřbitově. 137)

            Dne 8. 5. byl uprostřed nového hřbitova v Týnci nad Sázavou odhalen Pomník obětem 1. a 2. světové války. Podezdívka pomníku je z žulových kvádrů ze světlé žuly, na ní z třídílného žulového podstavce vyrůstají tři žulové kvádry, oba krajní jsou ze světlé žuly s tmavými žulovými deskami se jmény, prostřední kvádr z tmavé žuly je vyšší a užší, dole je doplněn stupněm z tmavé žuly a nahoře miskou na věčný oheň z tmavého kovu, nahoře na kvádru jsou umístěny státní znaky bývalých ČSSR (vlevo) a SSSR (vpravo), uprostřed je deska s textem – vše z tmavého kovu. Jména jsou stejná, jako byla na Pomníku obětem 1. světové války u školy v Benešovské ulici. Text – Své životy jste dali za naši svobodu (uprostřed) a 1914 – 1918 (na desce vlevo). Pomník stál cca 50 000 Kč, hrubou stavbu postavil Jan Lomoz z Týnce nad Sázavou, žulové kameny dodalo družstvo Kámen z Krhanic a kovové desky Kovodílo Praha. 137)

Školním rokem 1969 – 1970 skončila společná činnost Gymnázia a Střední všeobecné vzdělávací školy, ta skončila.

Dne 3. 8. hořela v Benicích stodola Státního statku Netvořice.

V Benešově na sídlištích Na chmelnici a na Spořilově pokračuje výstavba bytových domů, v části města Na vyhlídce bylo rozměřeno 63 stavebních parcel.

            Okresní ústav národního zdraví dal do provozu radioizotopové oddělení a renovoval oddělení ušní.

            V Benešově byla v Bezručově ulici otevřena prodejna potravin, v ulici Tyršově pak prodejna masa a občerstvení a také byla adaptována restaurace U černého koně. Technické služby se přestěhovaly do nových budov v Bedrčské ulici.

V továrně JAWA v Brodcích nad Sázavou byla zahájena sériová výroba motocyklů značky Jawa 250 a 350 „Bizon“. Jednalo se o sportovní stroj, jehož vzhled navrhl architekt tatoušek. Výroba byla ukončena v roce 1971.

            V tomto roce se k požárníkům z Benešova do jejich požární zbrojnice v Tyršově ulici nastěhoval nově zřízený (k 1. 4.) Okresní veřejný požární útvar z povolání, velitelem byl Bohumil Blažek. Na stanici sloužilo 7 příslušníků požárního sboru s technikou – CAS 16 Škoda 706 RTHP, CAS 16 Praga RN, DVS 8 Praga RN, nákladní auto tatra 805 a stříkačka PS 12.

            Uskutečnilo se v Chlebích okrskové požární cvičení (vítěz požárníci z Podělus).

V prosinci přestal vycházet v Benešově měsíčník „Kulturní kalendář Benešova“ informující o kulturním a veřejném životě.

Ředitelem Okresního archivu v Benešově se místo Olgy Paulové stal PhDr. Jaroslav Pánek.

Podle projektu ing. Michálka a ing. Bubílkové (Interprojekt Praha) z tohoto roku byla v Benešově realizována provozně – administrativní budova středočeských vodovodů a kanalizací v Černoleské ulici č. p. 1600.

V čele místního Národního výboru v Bukovanech vystřídal Josefa Stibůrka Josef Platil (do roku 1975).

V Benešově byl zrušen na pokyn „stranických orgánů“ Divadelní spolek Svatopluk a skautské hnutí.

 

1971

 

            V březnu proběhla zkušební jízda elektrického vlaku na trati Praha – Benešov, od května jezdil již pravidelně.

Na výstavbu rodinných domků v Benešově byly rozparcelovány pozemky Na vyhlídce a na stavbu soukromých garáží pod Klášterkou, na červených vrškách a na Spořilově.

Benešov má 10 776 obyvatel a 1 408 domů.

 V tomto roce proběhl v obci Úročnice  požárnický ples a následně pouťová zábava, Mezinárodní den dětí a dne 9. 10. posvícení. Zástupci požárního sboru se zúčastnili pohřbu svého člena Františka Jiráka. Požárníci – chlapci ve věku 13 – 15 let se zúčastnili dne 13. 6. okresní soutěže v požárním sportu v Popovicích. V Úročnici dne 12. 6. na okrskové soutěži požárních družstev cvičily při požárním cvičení tři družstva mladých požárníků. Také se požárníci z Úročnice zúčastnili námětového cvičení v Bukové Lhotě. V Úročnici v části zvané „V rybníčkách“ bylo dne 26. 3. zahájeno kácení stromů a čištění okolí od křovin jako přípravné práce před zahájením výstavby koupaliště/požární nádrže. V tomto roce zahájila v Úročnici činnost Místní lidová knihovna, první a zatím i poslední knihovnicí je paní Marie Velíšková. Knihovna je otevřená každé pondělí. Má vlastní knihovní fond a pravidelně je jí zapůjčován knihovní fond z knihovny z Benešova.

            V letech 1971 až 1972 proběhla v Benešově rozsáhlá přestavba centrální požární stanice v Benešově ve dvoře zvané „Orlíkovo“, v Pražské ulici č. p. 146.

            5. protiletadlový raketový oddíl Bukovany byl nově vybaven raketami S-75M VOLCHOV. (V budoucnosti pak raketami NĚVA a VEGA.) 210)

Od 1. 5. se předsedou Městského národního výboru v Benešově stal J. Jeništa, místo B. Cinka.

V Benešově byla zahájena výstavba sídliště v ulici Československé armády – sever, družstevní byty v ulici Jiráskově, na Spořilově, na tržišti a na Červených vrškách. Probíhala výstavba cukrářsko – pekařského kombinátu, učňovského střediska národního podniku Průmstav, drůbežářského podniku na Mydlářce, objektu mototechny a Uhelných skladů. Probíhala rekonstrukce hotelu Pošta včetně divadla a výstavba mateřské školky a jeslí v Dukelské ulici. V akci Z byl vybudován moderní kuželník, tréninkové a dopravní hřiště.

V Benešově pracuje Klub přátel umění, Sukův komorní orchestr (20. Výročí založení), Ochotnický soubor a Klub fotografů amatérů.

Správní území Benešova bylo rozšířeno o obce Boušice, Dlouhé Pole, Okrouhlice a Bedrč.

Dne 17. 6. zemřel v Praze filmový architekt ing. arch. Karel Škvor (*2. 11. 1910 v Benešově), úspěšně pracoval v barrandovských ateliérech, podílel se na více než 70 filmech např. „Devčica z Beskyd“, „Limonádový Joe“, „Stříbrný vítr“, Vávrově „Husitské trilogii“, „Romeo, Julie a tma“, „Měsíc nad řekou, „Hostinec u kamenného stolu“. Jeho životopis je uveden v knize „Filmové profily“ od historiků Š. Bartoškové a L. Bartoška. Hrob má na starém hřbitově v Benešově.

Ve školách v Benešově u 3. až 5. tříd pokračuje střídavé vyučování.

V červenci navštívil Benešov prezident republiky Ludvík Svoboda, mimo jiné si prohlédl Zemědělský nákupní podnik.

Předsedou Stavebního bytového družstva občanů (SBDO) v Benešově se stal Karel Walter z Postupic.

Fotbalový oddíl TJ Lokomotiva Benešov se přejmenoval na TJ ČSAD Benešov.

V Benešově byla postavena Mateřská školka Na Karlově 372 (dříve sídlila ve farní budově).

U kostela sv. Petra v Poříčí nad Sázavou proběhl archeologický průzkum, který prokázal, že obec Poříčí existovala již v 11. století.

            Po volbách do Městského národního výboru se stal předsedou opět J. Jeništa.

            V listopadu si prohlédl zámek Konopiště kosmonaut Popovič.

            Státní lesy Konopiště dokončily stavbu vlastního hotelu v Konopišti a nazvaly jej Myslivna a znovu vybudovaly lovecký zámeček v Černém lese, který v roce 1968 vyhořel.

            Ředitelem zámku Konopiště se stal V. Hopp, namísto O. Korbelové.

            Dne 5. 11. při stavbě prodejny v Poříčí nad Sázavou (přes silnici naproti kostelu svatého Petra) bylo nalezeno starobylé sídliště s kůlovými objekty a podzemnicemi (cca 12. až 13. století). Zaznamenala historička Daniela Špačková.

 

1972

 

            V dubnu a v květnu došlo ke vloupání do kostela svatého Filipa a Jakuba na Chvojně, byly odcizeny vzácné obrazy.

Zástupci požárního sboru z Úročnice se zúčastnili pohřbu svého člena p. Václava Vnoučka. V tomto roce proběhl v obci Úročnice dne 19. 2. požárnický ples, 7. 5. pouťová zábava, 18. 6. Mezinárodní den dětí a dne 7. 10. posvícení. Zástupci požárního sboru se zúčastnili pohřbu svého člena p. Františka Řeháka. Požárníci se zúčastnili oslav 1. Máje v Benešově. Tři družstva mladých požárníků -  dvě chlapců a jedno dívek -  Potěšilová Lenka, Novotná Dana, Havelková Hana, Tomášková Eva, …., Kaprálek Jiří, Tomáško Jan, Novotný Bohumír, Vnouček Zdeněk, Tomáško Štefan, Povolný Miroslav, Povolný Josef, Štěpánek Jiří, Krampera Miroslav, Velíšek Čestmír,…) se zúčastnilo soutěže v požárním sportu dne 26. 6. v Pravoníně, vedoucí pp. Stojánek Otto a Jaroslav Potěšil.

Na Okresním národním výboru v Benešově byla ustavena funkce inspektora pro ochranu přírody a kulturních památek, prvním inspektorem se stal lesnický odborník Jaroslav Lupa, staral se o rozšíření sítě chráněných území, vyhledávání památných stromů, a psal do Jiskry a Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka.

V Benešově byla v červnu zahájena výstavba budovy Domu dětí a mládeže Benešov, která byla určena od samého začátku pro činnost dětí a mládeže. Byla postavena v „akci – Z“. Předání stavby do užívání proběhlo 5. listopadu 1973. Byla dokončena školní družina v Jiráskově ulici a školka s jeslemi v ulici Dukelské. Byla dokončena výstavba n. p. Mlékárna a zimní stadion. Do města byla přivedena voda ze Želivky.

V červenci se v Benešově v Černém lese konala okresní zemědělská výstava (koňské dostihy, soutěž v sekání kosou a v jízdě traktorem, soutěž vozatajů).

TJ Lokomotiva Benešov se přejmenovala na ČSAD Benešov.

V obci Úročnice pokračovala výstavba zatrubnění potoka dne 26. 2. a 26. 11. se pokládaly roury před usedlostí u Čeňků.

Benešov navštívila předsedkyně vlády Indické republiky Indíra Ghandiová.

            Dne 22. 8. v Úročnici zemřel Otto Stojánek st., který byl legionářem na ruské frontě.

Obec Tisem iniciovala na návsi oproti obecnímu úřadu postavení Pomníku obětem 1. a 2. světové války. Autor Oldřich Heřmánek, postavec z žulových kamenů, na něm žulový pomník s deskou se jmény. Tato pamětní deska byla vzata z obecné školy. Text: Také z Vaší krve vzešla svoboda vlasti 1914 – 1918, 1939 – 1945, jména: Brejla František (27 R), Brejla Jan (19 R), Fulín Václav (42 R), kohoutek Václav (19 R), Mašek Václav (25 R), Starosta Karel (39 R), Stibůrek Jan (23 R), Škvor František (28 R), Bayer Jar. (28 R). 139)

            Hořela hospodářská usedlost v Podělusích č. p. 2 u Korbelů a později i stodola.

V Benešově zemřel spisovatel Josef Sekera (*1897 na Slovensku), nejdříve psal ve slovenštině, v I. světové válce válčil na italské frontě, nejznámější dílo Děti z hliněné vesnice.

V Benešově byl Mgr. Václav Kovařík jmenován do funkce konzervátora ochrany přírody pro okres Benešov.

V Benešově byla v říjnu otevřena Mateřská školka Dukelská 1546, 3 třídy a v přízemí jesle, architekt Vacek. Dívčí odborná škola založená v roce 1969 při zemědělské škole ukončila tímto rokem svoji činnost.

Benešovské kuželkářské družstvo Tělovýchovné jednoty Benešov postoupilo do I. národní ligy. Později v tomto roce patronaci nad Tělovýchovnou jednotou Benešov převzal benešovský závod ČSAD.

Od dubna jako číslo 4 začal opět vycházet časopis „Kulturní kalendář Benešova“.

Na nádraží v Benešově se vybudovalo zastřešení k připravovanému podzemnímu východu, byla postavena železná lávka pro nástup a výstup na vzdálenější kolej.

Benešov se zabýval turistickým ruchem a uváděl následující ubytovací kapacity – hotel Pošta 168 lůžek, Nová myslivna na Konopišti 115 lůžek, Zámecká restaurace na Konopišti 88 lůžek, motel Konopiště, noclehárna v sokolovně 50 lůžek, ubytovna na stadionu 50 lůžek.

 

1973

 

            V celostátní soutěži ve Vlašimi dne 23. 2. soutěžili mladí i starší požárníci z Úročnice. Tři požární družstva mládeže  - dvě chlapců a jedno dívek - se zúčastnila dne 26. 5. soutěže v Ouběnicích (Potěšilová Jaroslava, Povolný Josef, Kaprálek Jiří, Vnouček Zdeněk, Čeněk Josef, Velíšek Čestmír, Potěšil Miroslav, Tomáško Jan, Nováková Jaroslava, Tomášková Eva, Hájek Miroslav, Dřízhalová Miroslava, Kohoutová Soňa, Vašáková Romana,  Hubínková Lída, Povolná Lída, Tomášková Jitka, Novotná Dana, ….). Vedoucími byli p. Stojánek Otto a p. Kohout Jaroslav. Jedno z družstev obsadilo 2. místo. V tomto roce proběhl v obci Úročnice dne 10. 2. požárnický ples, pouťová zábava, Mezinárodní den dětí a posvícení. Mladí požárníci se zúčastnili oslav 1. Máje. V obci Úročnice pokračovala svépomocná výstavba zatrubnění potoka v části Na návsi ke Stojánkovým (např. dne 7. 4.) V obci působil Československý svaz Červeného kříže a Stanice první pomoci byla u Stojánků v č. p. 22.

            Dne 21. 1. hořela v Benešově bramborárna s třídičkou brambor ZNZZ Benešov.

            V Podělusích shořela stodola u Čelikovských.

V budově benešovského gymnázia byla umístěna pamětní deska na počest bývalého studenta kpt. Jiřího Franka, který padl v bitvě u Sokolova dne 8. 3. 1943.

V Benešově byla zprovozněna víceúčelová hala v areálu Městských sportovních zařízení, projektoval ing. Hanek z pražského Sportprojektu. Hala je součástí většího areálu Městských sportovních zařízení (krytý bazén, fotbalový stadion, tenisové kurty), v objektu je také penzion, fitcentrum a malá pekárna.

V rámci vyššího stupně zdravotnické organizace došlo ke sloučení benešovské nemocnice a polikliniky s plicním oddělením v Choceradech, nemocnicí s poliklinikou ve Vlašimi a ve Voticích, dále pak s okresní hygienickou stanicí a lékárenskou službou. Tím vznikl Okresní národní ústav zdraví v Benešově, ředitelem se stal MUDr. Čestmír Škácha (později MUDr. Khun).

Při archeologickém výzkumu v okolí hradu v Týnci nad Sázavou byly nalezeny v hrobech esovité záušnice s kroužkem a skleněná perla (záznam z června).

Benešovský kuželník byl doplněn o automatický stavěč kuželek.

Ze Státních lesů Konopiště (zestátněné arcivévodské lesy) se vyvinuly Středočeské státní lesy se sídlem v Benešově.

Dne 1. 9. začal na Lidové škole umění pracovat výtvarný obor, vedoucím byl benešovský malíř Vladimír Cidlinský.

Dne 5. 11. byl v Benešově slavnostně otevřen Okresní dům pionýrů a mládeže, nahradil tak nevyhovující prostory v budově Okresní lidové knihovny na Mírovém náměstí. Dům byl postaven v akci „Z“.

            V Benešově byla zahájena výstavba budovy transfůzní stanice v areálu nemocnice Rudolfa a Stefanie (dokončena v roce 1975), projekt od projektového ústavu Interprojekt Praha.

V továrně JAWA v Brodcích nad Sázavou bylo zprovozněno v budově starého provozu nové stravovací středisko. Byla zahájena sériová výroba posledního typu cestovního motocyklu Jawa 350 – typ 634.

            V Bukovanech byla zahájena výstavba vodní/požární nádrže pod hřištěm (dokončena v roce 1975) a vybudovány na loukách mezi Bukovany a Pecerady nové vodní zdroje pro týnecký vodovod a dvě studny pro Bukovany.

 

70. léta 20. století

 

V Benešově vznikl podnik Železniční stavitelství a byla uvedena do provozu moderní galvanizovna podniku Jawa Týnec nad Sázavou.

            V Konopišti pod zámkem u centrálního parkoviště byla vystavěna Koliba, převážně dřevěný komplex tvořený restaurací a ubytovací částí využívá prvků venkovské architektury. Projektoval v roce 1968 ing. Horneka ze Státního projektového ústavu obchodu v Brně.

 

1974

 

            Benešov měl 10 671 obyvatel.

            V Benešově pokračuje výstavba sídliště Československé armády – sever a výstavba přivaděče vody ze Želivky. Byla zahájena výstavba sídliště Spořilov II, čistírny odpadních vod pod hřbitovem a nádrže na „Šancích“. Bylo zbouráno 28 domů, i historických, na Mírovém náměstí, v ulici Československé armády a Fučíkově. Byla dostavěna výtopna na lehký topný olej na sídlišti v ulici Československé armády.

V tomto roce proběhl v obci Úročnici dne 9. 2. požárnický ples, 4. 5. pouťová zábava, 18. 6. Mezinárodní den dětí a posvícenská zábava. Mladí požárníci se zúčastnili oslav 1. Máje v Benešově. Zástupci požárního sboru se zúčastnili pohřbu svého člena p. Baleje. V obci Úročnice proběhlo dne 22. 6. okrskové cvičení v požárním sportu za účasti 5 -ti družstev. Na okresní soutěži v Krhanicích obsadili muži z Úročnice 4. místo. Mladí požárníci se zúčastnili soutěže ve Vlašimi, bylo to družstvo dívek od 8 do 12 let.

            Hasiči z Týnce nad Sázavou obdrželi od Veřejného požárního útvaru Benešov nové požární auto DVS Avia 30 včetně stříkačky PS 12.

JZD Cíl v Peceradech se sloučilo s JZD Sázavan v Poříčí nad Sázavou.

Ve dnech 19. až 31. 7. probíhal na Konopišti letní filmový festival.

Při archeologickém výzkumu v okolí hradu v Týnci nad Sázavou bylo nalezeno kostrové žárové pohřebiště – 26 hrobů – jedná se o slovanské pohřebiště z konce 10. až počátku 13. století (záznam ze dne 31. 7.).

Na zámku Konopiště bylo znovu otevřeno muzeum svatého Jiří, byla opravena omítka jedné věže a asfaltové cestičky v parku.

V Benešově bylo zahájeno vydávání Benešovského kalendáře (náklad na tisk 18  018 Kč.

V Benešově v akci Z byla postavena prodejna v ulici Hodějovského, velké parkoviště na Konopišti, tři autobusové čekárny (Konopiště, Nechyba, Okrouhlice), chodník do Konopiště, nová plocha u sokolovny a střelnice pro Svazarm.

 

1975

 

            Zástupci požárního sboru se zúčastnili pohřbu svého člena p. Matěje Kaprálka a p. Antonína Pitelky.

            V tomto roce proběhl v obci Úročnice dne12. 1. I. Mládežnický ples (hudba p. Sochůrka, vstupné 10 Kč), dne 18. 1. požárnický ples, dne 16. 3. dětský karneval (hudba p. Drábka, vstupné dobrovolné), dne 13. 4. dětské sportovní odpoledne (přespolní běh, hod granátem, střelba ze vzduchovky, běh na 100 m), maškarní ples, 10. 5. pouťová zábava, Mezinárodní den dětí a posvícení. V tomto roce se v obci Úročnice konal masopustní maškarní průvod s mlýnem, který mlel staré báby na mladé. Průvod navštívil i obec Buková Lhota. V průvodu bylo 43 masek. 126)

            Dne 17. 5. bylo při rozšiřování fotbalového hřiště v Peceradech buldozerem rozrušeno ohniště s popelem, nalezištěm zvířecích kostí a zlomky keramických nádob, tento nález sebral p. Josef Dřízhal z Pecerad. Na dalších 2 stavebních parcelách byly nalezeny obdobné předměty. Na jedné z těchto parcele ohniště s keramikou, poměrně málo narušeno (asi 100 m nad hřištěm), v sousedství stavby pana Radačovského.

Mladí požárníci z Úročnice se zúčastnili soutěže ve Struhařově, v květnu v Bukové Lhotě okrskové soutěže a dne 29. 6. se požárníci - dorostenci  zúčastnili soutěže v Bedrči.

            Požární sbor z Úročnice měl 71 členů.

V továrně JAWA v Brodcích nad Sázavou bylo zprovozněno v nové hale nové stravovací středisko s velmi moderním vybavením.

            V tomto roce začala v Úročnici svépomocná výstavba koupaliště V rybníčkách.

            Muzeum Benešov vydává od roku 1975 Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, obsahem je zaměřen na oblast přírodních věd (ornitologie, botanika) a společenskovědní (národopis, lidová architektura, dějiny umění, archeologie, regionální historie). 204)

Dne 24. 1. zemřel v Benešově houslista sbormistr Otomar Pičman (*1901), výrazná osobnost benešovského kulturního života, hudební pedagog, zakladatel a sbormistr dětských pěveckých sborů v Benešově a okolí. Hrob má na novém hřbitově v Benešově.  Dětské sbory pod jeho řízením pravidelně vítězily v celostátních soutěžích.

K Benešovu byly připojeny obce – Václavice, Chrášťany, Chlístov – včetně osad Úročnice a Racek, Buková Lhota, Vidlákova Lhota, žabovřesky, Vatěkov, Zbožnice, Benice, Černíkovice a Soběšovice. Benešov měl poté 12 295 obyvatel.

Ředitelkou Okresního archivu v Benešově se stala místo PhDr. Jaroslava Pánka PhDr. Eva Procházková.

Ke dni 1. 7. zanikla obec Bukovany a jako osada byla přidělena k Městskému národnímu výboru v Týnci nad Sázavou. V jeho plénu byl zástupcem za Bukovany Karel Vandělík. V Bukovanech byl jen občanský výbor s předsedou Oldřichem Věžníkem.

V letním divadle na Konopišti proběhl letní filmový festival.

Dne 14. 8. zemřel benešovský rodák akademik doc. Jiří Horák (*4. 12. 1884).  Je po něm pojmenována jedna z benešovských ulic.

Dne 1. 12. byla v Benešově otevřena celní pobočka s územní působností shodnou s okresem Benešov.

V Benešově byla otevřena Mateřská školka v Longenově ulici 1719. Ve školách se už neučí na směny, některé třídy byly umístěny do školních družin.

V Bukovanech byla zahájena výstavba mateřské školky (dokončena v roce 1977).

V akci Z byly realizovány v Benešově – sklad brambor a zeleniny, zimní stadion, kanalizace u sokolovny a na Klášterce, jižní vstupní objekt do nemocnice. 

V Benešově byly demolovány bytové domy v ulici Československé armády, Fučíkově, Rubešově, Rudé armády, na Mírovém a na Vítězném náměstí. Byla zrušena prodejna potravin v ulici Československé armády, restaurace Na Koruně rybníček v Čechově ulici.

 

 

1976

 

            V obci Úročnice proběhl dne 17. 1. požárnický ples, 29. 4. dětské divadlo „Čertík Belínek“ (Povolný Miroslav, Krampera Miroslav, Kohoutová Soňa, Havelková Stanislava, Potěšilová Jaroslava, Hubínková Ludmila, Štěpánek Jiří, …), dne 18. 9. 1976 diskotéka (uváděl Jaroslav Duras, vstupné 5 Kčs) a dne 9. 10. posvícení. Požárníci se zúčastnili požárního cvičení – okresní soutěže v Bystřici, bylo to družstvo dívek od 8 do 12 let a mladí požárníci zájezdu na Lipno. V srpnu shořela stodola u č. p. 3 v Úročnici patřící Státního statku Benešov. Dne 17. 7. se požární sbor z Úročnice zúčastnil hašení požáru skladu sena Školního statku v Poměnicích. Požární sbor měl 60 členů. Byla zahájena výstavba fotbalového hřiště v části obce Úročnice zvané „Na drahách“ a byla dokončena výstavba koupaliště „V Rybníčkách“ (pokládka panelů). Požární družstvo dorostu se zúčastnilo soutěže v Bystřici (Žížala Josef, Čeněk Josef, Horák Miroslav, Čeněk Miroslav, Klokočník Josef, Stojánek Oto, …). V tomto roce se mimo základních sportů – požární útok a štafeta, soutěžilo i v lezení na věž (Stojánek Oto, Čeněk Miroslav). Dne 15. 8. místní Svaz mládeže z Úročnice uspořádal na koupališti „V rybníčkách“ Den vody (závody v plavání, na neckách, jízda po lávce přes rybník, ….).

            Od června byla do Benešova poprvé dodávána voda z vodní nádrže Želivka.

            Dne 18. 7. hořel v Žabovřeskách sklad píce Státního statku Benešov.

            Ve dnech 31. 7. až 14. 8. proběhl na Konopišti letní filmový festival.

Předsedou Stavebního bytového družstva občanů (SBDO) v Benešově se stal Josef Bartůšek z Benešova.

V Benešově byla zbořena původní židovská klasicistní synagoga (postavena v roce 1845, stála na místě dnešního obchodního domu Hvězda, od roku 1945 využívána Církví československou husitskou.

V Benešově pokračovala demolice domů v ulici Československé armády, Zápotockého a Fučíkově. Byly též demolovány restaurace – Na koníčku, U černého koně a Na koruně.

Do užívání byly dány v Benešově – sběrna čistírny a prádelny, drogerie, Švadlenka a potraviny, dostavuje se kanalizace směrem k jatkám a čistírna odpadních vod.

Ve dnech 22. a 23. 11. proběhly volby do Městského národního výboru.

Byla zdemolována dne 6. 12. budova Městské hudební školy Josefa Suka v Benešově v ulici Československé armády (později Leninova třída). Náhradní prostory byly zapůjčeny ve všech základních školách.

V Benešově byla Mateřská škola Dukelská rozšířena přístavbou o dvě třídy. Současně vznikla Mateřská škola Pražského povstání 1711.

V Bukovanech byla zahájena výstavba bytového domu pro členy JZD Poříčí nad Sázavou (dokončena v roce 1978).

V Bukovanech proběhla okrsková soutěž 11 požárních družstev.

Benešov měl 13 273 obyvatel.

V Benešově v akci Z byly realizovány/dokončeny – vstupní objekt do nemocnice, vodní nádrž v Úročnici a Okrouhlici, školka na Spořilově, parkové úpravy v Konopišti, terénní úpravy před Domem dětí a mládeže a rozšíření urnového háje.

Na stavební parcele č. 985/6 v Peceradech, majitel Zdeněk Radačovský, nalezl 6 kusů keramiky z 10. století p. Bohumír Černý, technický úředník z Týnce nad Sázavou č. p. 254. Také byl v Peceradech nalezen hrubý střep ze dna nádoby – 10. století i mladší.

V roce 1976 až 1978 byly nalezeny 3 přesleny (dva z kamene a 1 z keramiky) a bronzová záušnice.

 

 

1977

 

            V předchozích letech se amatérské fotbalové mužstvo Úročnice účastnilo několika turnajů (např. malá kopaná Benešov – pořadatel Gymnasium, turnaj v Maršovicích,….) pod hlavičkou SSM. Tato aktivita byla inspirací k založení oddílu kopané v obci. Dne 25. 2. se konala přípravná schůze k založení tělovýchovné jednoty v Úročnici. Dne 5. 3. se v klubovně v hostinci „U Žabů“ konala ustavující schůze fotbalového oddílu TJ SSM Úročnice. Složení zakládajícího výboru bylo: Miroslav Horák (předseda), Jiří Kaprálek st. (místopředseda), Vratislav Klinger (tajemník), Josef Velíšek ml. (hospodář). Dalšími členy výboru byli František Kaprálek, Václav Vnouček st., Ota Stojánek ml. Přes léto se hráči připravovali na 1. mistrovský zápas ve IV. třídy skupiny A. Jeden přípravný zápas se hrál v Bukovanech 18. 3. s výsledkem 6:0 pro Bukovany. Hlavním úkolem bylo vybudování hřiště a kabin. Podzimní kolo ročníku 1977/78 bylo odehráno na hřištích soupeřů. V Úročnici byla dokončena výstavba fotbalového hřiště „Na Drahách“ a probíhala výstavba kabin. V Úročnici proběhl dne 5. 2. požárnický ples, dne 12. 3. maškarní ples (hudba p. Sochůrka, vstupné 12 Kč), 7. 5. pouťová zábava, dne 8. 10. posvícení a dne 3. 12. Mikulášská taneční zábava (hudba Albatros Praha, vstupné 12 Kč). Mladí požárníci z Úročnice se zúčastnili soutěže ve Vlašimi a dorostenci okrskové soutěže ve Václavicích.

Při archeologickém výzkumu v okolí hradu v Týnci nad Sázavou byly nalezeny objekty s kůlovou konstrukcí z 11. až 12. století (záznam z 10. 7.)

            Požárním sborem Benešov byl zapůjčen hasičskému sboru v Úročnici automobil Avia se stříkačkou PS 12. Automobil Praga RN byl po technické prohlídce pro závažné technické závady z provozu vyřazen. Zodpovědnost za provoz a údržbu techniky převzal Jiří Lacina ml. (stříkačky PS 8 a PS 12) a Stojánek Ota ml. (automobil Avia). Požární sbor měl 69 členů (členská známka stála 6 Kč). Dne 15. 8. na koupališti „V rybníčkách“ proběhl „Den vody“.

Na podzim tohoto roku sehrál fotbalový oddíl Tělovýchovné jednoty SSM Úročnice svůj první zápas ve IV. třídě s Tělovýchovnou jednotou Bukovany a vyhrál 3:2.

V Benešově na malém náměstí č. p. 1700 byly postaveny objekty bývalého Okresního výboru komunistické strany Československa, projekt od akademického architekta Milana Vaška z Krajského projektového ústavu Praha. Interiéry jsou od českého designéra arch. J. Kadlece. Současně byl zdemolován zajímavý secesní dům a jeden z nejhodnotnějších druhých suterénů středověkých sklepů.

V Benešově vzniklo ženské kuželkářské družstvo.

Bývalá továrna na drátěné pletivo v Benešově, která byla součástí Blanických strojíren ve Vlašimi, byla převzata podnikem Technometra Benešov.

V Benešově byl přidělen Lidové škole umění nový objekt, dům, ve kterém trávil poslední roky svého života génius české hudby Mistr Josef Suk, v Gottwaldově ulici č. p. 739 (nyní v ulici Husově). Ředitelem se stala Helena Oplatková – Šarounová.

Továrna JAWA v Brodcích nad Sázavou převzala do své péče/provozu mateřské školky v Týnci nad Sázavou a v Bukovanech (celková kapacita 160 míst).

V Úročnici byl založen Český svaz žen.

            Dne 28. 12. hořel v Bukovanech dřevěný sklad materiálu podniku Jawa.

            V Benešově byla postavena telekomunikační budova v Jiráskově ulici č. p. 2042, projekt z roku 1977 od ing. I. Pecha z Konstruktivy Praha. Dále byla postavena Základní škola v Dukelské ulici č. p. 1818 od akademického architekta Josefa Matyáše a ing. arch. Luďka Štefka z Krajského projektového ústavu Praha.

Mateřská školka Dukelská 1546 byla rozšířena o dvě další třídy umístěné v přístavbě.

V Bukovanech byla zprovozněna dešťová kanalizace, svedena do rybníka.

 

1978

 

            Při TJ SSM Úročnice byl založen „Rybářský kroužek“ na rybářském revíru koupaliště „V Rybníčkách“. Zakladatelé Horák Miroslav, Jirák Ladislav, Fulín Jaroslav, Čeněk Josef, Vnouček Václav, Kondrát Jaroslav. Dne 6. 3. bylo zkolaudováno v Úročnici fotbalové hřiště „Na Drahách“, rozměr hřiště 91 x 45 m, šatna rozhodčího prozatímně v rodinném domku Ladislava Jiráka č. p. 53, šatna hostů v požárním autě SDH Úročnice, kabiny byly rozestavěné. První zápas na domácím hřišti Úročnice: Bukovany 3:2. TJ SSM Úročnice se v sezóně 1977/78 umístila na pěkném 6. místě. Požární sbor z Úročnice měl 73 členů (členská známka stála 8 Kč). V obci proběhl dne 4. 2. požárnický ples, 7. 5. pouťová zábava, dne 8. 10. posvícení a dne 23. 12. dětská nadílka. V Úročnici se dne 20. 5. konaly oslavy 70. let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Úročnici. Proběhla výroční schůze s kulturní vložkou, předáním ocenění zasloužilým členům a promítáním filmu o obci – p. Josef Hubínek. Současně s tím, se v obci dne 20. 5. uskutečnilo okrskové kolo soutěže v požárním sportu za účasti družstev mužů z Úročnice, Dlouhého Pole, Chlístova, Bukové Lhoty a žen z Poříčí nad Sázavou, večer byla taneční zábava. Požárníci se zúčastnili okresní soutěže, kde obsadili 3. místo. Požárníci se zúčastnili pohřbu p. Františka Příhody. Mladí požárníci z Úročnice pod vedením Jaroslava Kohouta se zúčastnili soutěže ve Vlašimi. Jitka Tomášková se stala vítězkou v jednotlivcích a od sboru dostala jako dar hodinky. P. Jaroslav Kohout ukončil v tomto roce práci s dětmi. Muži se v okresním kole v soutěži požárních družstev v Miličíně dne 1. 7. umístili na 3. místě. Požární zásahové družstvo z Úročnice se zúčastnilo hašení požáru stodoly u usedlosti č. p. 3 „U Kolářů“ a další dny drželi požární hlídky, neboť občas docházelo k dalšímu vznícení slámy. Vedení hasičské mládeže převzal od p. Jaroslava Kohouta p. Bohumil Šmíd.

            Dne 18. 3. se v Benešově konala v kulturním domě Konference OV ČSPO.

            V Benešově pokračovala v areálu nemocnice výstavba vstupního objektu, internátu Střední zemědělské školy, mateřské školy a nástavba rehabilitace a kotelny. Dále se dokončovala výstavba čistírny odpadních vod. Dokončeny byly – přestavba laboratoří v ČKD, výkupna Sběrných surovin v ulici Ke studánce, areál jednoty SD v Křižíkově ulici, pro Domácí potřeby obchodní dům Hvězda, učňovské středisko Okresního podniku služeb v ulici Československé armády, 120 garáží v ulici Pod Klášterkou.

            V Benešově u ZDŠ Karlov bylo zbořeno z důvodu havarijního stavu křídlo školní družiny a vystěhována narušená hlavní budova. Začala se připravovat výstavba provizorní zvláštní školy v areálu vily Katuška. Bude mít 11 tříd, 82 žáků a 40 žákyň.

            Od 1. 9. byla uzavřena škola na Chlístově.

            V Benešově byly do akce Z zařazeny – prodejna v ulici Hodějovského, vodovod do přírodního divadla na Konopišti, mateřská škola Spořilov a víceúčelová sportovní hala.

            V Benešově byly v září zahájeny pravidelné trhy ve Vnoučkově ulici, kde se prodávaly přebytky od drobných pěstitelů.

            V Týnci nad Sázavou do tohoto roku fungovalo v areálu bývalého románského sídla (rotunda, věž) Městské muzeum v Týnci nad Sázavou, pak začala rekonstrukce objektu. 204)

V továrně JAWA v Brodcích nad Sázavou bylo z učňovského střediska utvořeno Střední odborné učiliště generálního ředitelství Československých automobilových závodů.

Národní podnik JAWA byl rozdělen do 3 závodů a 4 provozů, v Týnci nad Sázavou, v části Brodce nad Sázavou byl umístěn základní závod a podnikové ředitelství. V závodě byla umístěna lisovna, výroba ráfků, nádrží, krytů, galvanizovna, malá obrobna, svařovna, lakovna a montážní linka s expedicí. Samostatný celek tvořila výroba dynam. Organizační součástí závodu byla odloučená pracoviště/provozovny v Bystřici, Mrači, Divišově a Benešově. Provoz v Bystřici zabezpečoval výrobu řídítek, výfukových kolen a galvanickou, stejně jako závod Mrač s rozhodujícím podílem veškerého obrábění. V Benešově byl instalován galvanický automat a zařízena další související výroba. Provoz Divišov byl ucelenou výrobní jednotkou a zajišťoval výrobu plochodrážních motocyklů. Druhým závodem byla kovárna a obrobna v Jiříkově v okrese Děčín. Třetím závodem bylo výzkumně – vývojové středisko v Praze – Strašnicích s konstrukčními kancelářemi, zkušebnami a příslušnými dílnami.

V Benešově se poprvé uskutečnil dálkový pochod „Za povidlovým koláčem“, trasy 17, 25, 35, 50 a 100 km.

V Benešově byla výstavní Šímova síň propůjčena jako zkušebna Hudby Pohraniční stráže.

Nový zákon o školské soustavě zrušil 2. a 3. základní devítiletou školu sídlící v Benešově v Jiráskově ulici a nahradil je základní školou pro osm postupových ročníků.

Okresní dům pionýrů a mládeže v Benešově přijal do svého názvu jméno komunisty a novináře Julia Fučíka, otevření se zúčastnila i Gusta Fučíková. Před domem byla odhalena busta Julia Fučíka.

V Bukovanech (u nové silnice do Týnce nad Sázavou, v části obce „Na Vápenkách“) byla zprovozněna výkrmna býků, dále byly postaveny teletník, silážní jámy, sklad na seno a obilniny.

V Bukovanech hořel sklad velmi hořlavých látek národního podniku JAWA, zasahovali i požárníci z Bukovan, Benešova, Říčan, Vlašimi, Bystřice, Týnce a dalších obcí.

           

1979  

 

V obci Úročnice proběhl dne 3. 2. požárnický ples, 7. 5. pouťová zábava a dne 4. 10. posvícení. Požární sbor měl 67 členů (členská známka stála 10 Kč). Požárníci se zúčastnili pohřbu p. Josefa Fraňka, Františka Hlaváčka, P. Klenovce, Josefa Jiráka a Josefa Vnoučka. V soutěži požárních družstev ve Struhařově obsadili požárníci z Úročnice 1. místo.

            Dne 20. 2. hořela v Benešově stavba budovy mlékárny Laktos a dvakrát v Přibyšicích (hasil SDH přibyšice a HZS Benešov).

V Bukovanech proběhla okrsková soutěž 11 požárních družstev.

Benešov má 14 134 obyvatel, k Benešovu byly připojeny obce Václavice, Chrášťany a Chlístov včetně přilehlých osad, dosud jen přidružené.

V akci Z pokračovala v Benešově výstavba zvláštní školy, mateřských škol na Spořilově a u nemocnice, OÚNZ, klubovna Svazarmu, dětské hřiště na Karlově, byl dokončen vstupní objekt do nemocnice. Byla dokončena/zprovozněna stavba obchodního domu Hvězda (v srpnu), v ulici Fučíkově a Československé armády: květinářství, čistírna oděvů, opravna elektrických spotřebičů, Čedok a restaurace U černého koně. Dále pak zdravotnická škola s internátem, skladová hala v Žižkově ulici, výrobní hala pro Okresní průmyslový podnik, kotelna Spořilov II, bytové jednotky na sídlišti na Spořilově II, na Červených vrškách a na Vyhlídce.

V Benešově byla určena k demolici – pivnice U zeleného stromu, dva domy ve Vlašimské ulici a dva Pod brankou.

Ve Václavicích byla zahájena v rámci akce Z prodejna potravin a v Okrouhlici pokračovala výstavba vodní nádrže.

V Benešově obnovil činnost ochotnický divadelní spolek Svatopluk a Sukův komorní orchestr.

Na Konopišti pokračoval v tradici Letní filmový festival, ale neosvědčilo se konání Středočeského kulturního léta.

V Benešově byla výstavní Šímova síň dána k dispozici hudbě Pohraniční stráže jako zkušebna.

 

 

80. léta

 

           

Požární sbor obce Úročnice se v tomto období mimo jiné zúčastnil hašení požáru chléva při usedlosti ve Václavicích č. p. 19 „U Šindelářů“, likvidace polomů na silnici do Týnce nad Sázavou a při hašení požáru seníku v Žabovřeskách.

Ze začátku 80. let je kněžiště v sále Husova sboru v Benešově od výtvarníků Stanislava Judla a Karla Vostárka.

V Benešově začal pracovat podnik Stavební stroje Zličín.

V Černoleské ulici před budovou Vodohospodářské společnosti uprostřed vodní hladiny byla umístěna abstraktní nefigurální plastika od Luboše Moravce. Při vstupu do nedalekého technického učiliště pak byl instalován velkoplošný barevný smalt výtvarníka J. Mžika.

Z tohoto období pochází budovy ředitelství a interny v benešovské nemocnici Rudolfa a Stefanie.

V závěru 80. let byl v Benešově dostavěn obytný soubor Na Bezděkově, současně vznikl obchodní bulvár.

Proběhla rekonstrukce Motelu Konopiště, která však popřela původní architektonické řešení.

            V Benešově byl osazen na budovu školy v Dukelské ulici smalt a před školou keramický reliéf od sochařky Š. Radové.

            Osada Bukovany se stala jednou z městských částí města Týnec nad Sázavou.

            Jeden ze šesti původních dřevěných baráků (postavených Němci) v Bukovanech byl upraven na sokolovnu, která sloužila i jako taneční sál či kulturní místnost.

            V 80. Letech jezdil na chatu do poříčí nad Sázavou (na kraji Potočin) herec, komik a dabér František Filipovský.

 

1980

Benešov se sloučil s obcí Chlístov (osady Chlístov, Žabovřesky, Úročnice, Buková Lhota, Vidlákova Lhota), s obcí Chrášťany (osady Chrášťany, Benice, Černíkovice, Soběšovice) a obcí Václavice (osady Václavice, Vatěkov, Zbožnice), na základě - 3/1980 UV.

            Okres Benešov má 76 obcí a 96 996 obyvatel. Benešov má 13 234 obyvatel a s přidruženými obcemi 15 174. Ve městě je 1 414 domů a s obcemi 1 957.

            V Benešově byly otevřeny – parkoviště v Leninově ulici (buduje se ve Fučíkově ulici), prodejna skla a porcelánu na Vítězném náměstí, prodejna akvaristiky ve Fučíkově ulici, prodejna dárkových a uměleckých předmětů v ulici Československé armády, topné kanály pro Spořilov, inženýrské sítě pro Červené vršky, výměníková stanice, internát střední zdravotnické školy, opravárenské středisko Okresního průmyslového podniku a prodejny potravin ve Václavicích a v Bukové Lhotě. Největší stavbou byla výstavba galvanizovny n. p. Jawa v Černém lese.

V benešovské nemocnici byl konečně slavnostně otevřen vstupní objekt a výpočetní středisko.

V Benešově se Základní devítileté školy přejmenovaly na Základní školy, učňovské středisko ukončilo činnost, žáci odešli na učňovská střediska n. p. Jawa a Železničního stavitelství. V budově zůstalo Střední odborné učiliště obchodní pro výuku prodavačů.

V Benešově začala výstavba víceúčelové budovy za Stadionem brigádníků, investor Ministerstvo vnitra. Bylo plánováno rozšíření silnice I/3 (přeložka Praha – Tábor) na čtyřpruhovou komunikaci s mimoúrovňovým křížením u čerpací stanice pohonných hmot na Červených vrškách, u nemocnice a u průmyslového areálu.

            V akci Z bylo naplánováno: klubovna Svazarmu v Benešově, prodejna potravin v Bukové Lhotě, vodní nádrž Černíkovice a terénní úpravy v Okrouhlici.

Od 1. 1. se osada Úročnice stává částí obce Benešov v okrese Benešov.

            Při sčítání lidu měla obec Úročnice 221 obyvatel a 61 domů.

            V Dunávičkách byl uskutečněn nález staré keramiky, březen, nalezli Pavel a Petr Stejskalovi. V témže roce nalezli na poli i další kousky keramiky.

            Na Konopišti opět úspěšně proběhl Letní filmový festival, hrály se zde operety a proběhl zde slavnostní večer Československé televize.

            V obci Úročnice proběhl dne 23. 2. požárnický ples, 7. 5. pouťová zábava, dne 6. 10. posvícení a v prosinci vánoční nadílka dětem.

Dne 1. 6. na Stadionu brigádníků v Benešově proběhlo okresní kolo spartakiády. Jedna čtvrtina ze cvičenců cvičila i v Praze.

Dne 6. 6. nalezl Václav Stejskal v areálu Týneckého hradu fragmenty keramických nádob.

            Požární sbor obce Úročnice měl 70 členů (členská známka stála 10 Kč). Požárníci se zúčastnili soutěže v Nespekách a Krhanicích. Požárníci se zúčastnili pohřbu p. Františka Haška.

            V tomto roce maturoval na benešovském gymnáziu spisovatel Michal Viewegh (*31. 3. 1962), mimo jiné napal i knihu o osudech několika ploužáků z gymnázia od jejich mládí až do čtyřicítky (Vybíjená, 2004).

            Vedení mladých požárníků v Úročnici přebírá Jana Horáková a Eva Tomášková. Vzniká požární družstvo žen.

Benešovské kuželkářské družstvo Tělovýchovné jednoty Benešov sestoupilo z I. národní ligy.

Dne 23. 11. zemřel spisovatel Benešovska a novinář Karel Nový (vlastním jménem Karel Novák, *8. 12. 1890 v Benešově, spolužák Vančurův), psal v kritickém realismu – opak ruralismu, dílo mimo jiné Železný kruh – trilogie, popisující život cihlářů, chalupářů a lamačů kamene na Benešovsku a Atentát (později vyšlo pod názvem Sarajevský atentát), tento román se pokouší zobrazit srbské atentátníky (Principa a Čabrinoviće) jako vlastenecké hrdiny. Z románu je cítit, že autor sympatizuje s atentátem na Františka Ferdinanda d´Este. Hrob má na starém hřbitově v Benešově. K jeho dílům patří i román a kniha pro děti pak Rybaříci na Modré zátoce.

V Benešově byl založen Dětský folklorní soubor Benešáček, a to při Základní škole Dukelská v Benešově pod vedením Jaroslavy Hockové. Na škole začala nejprve působit patnáctičlenná dívčí skupina, která si dala za cíl zpracovávat folklorní a zvykoslovný materiál Podblanicka. Po prvních úspěšných vystoupeních se přidali i chlapci.

Byl založen Český svaz ochránců přírody pro okres Benešov (spoluzakladatel Mgr. Václav Kovařík).

Celní pobočka v Benešově dostala do podřízenosti i celní pobočku v Příbrami a rozšířila působnost na části okresů Praha – východ, Praha – západ, Kolín, Kutná Hora a celý okres Příbram.

Počínaje školním rokem 1980/1981 byla z učňovské školy v Husově ulici v Benešově přemístěna výuka oborů elektro do Ostředku a stavební obory do nového učiliště stavebního v ulici J. Nohy. V areálu zůstaly obchodní a ekonomické obory (prodavač, ekonom obchodního provozu, obchodník).

Redaktorem Benešovského kalendáře byl od tohoto roku (do roku 1985) Miloslav Měchura (*1919 v Benešově, † červenec 1989).

V Benešově byl rekonstruován starý židovský hřbitov (založen v 17. století), byl ohrazen novou nízkou cihlovou zdí a je volně přístupný. Na ploše 760 m2 je dochováno cca dvacet náhrobků z 18. a 19. století, některé ze starších stél byly převezeny v 80. letech 20. století na nový hřbitov.

V tomto roce byly nalezeny úlomky sekeromlatu (Týnec nad Sázavou), kamenná neolitická motyčka (Pecerady) a pazourky (Pecerady a Týnec nad Sázavou - nalezl učitel Kocourek).

 

1981

 

            Benešov měl 15 698 obyvatel.

Dne 5. a 6. 6. se konaly volby do národních výborů všech stupňů. Předsedou Městského národního výboru se stal J. Stibůrek.

V Benešově byl MUDr. Havlík jmenován přednostou interního oddělení nemocnice, MUDr. Böhm ředitelem Polikliniky a MUDr. Plechač zástupcem ředitel OÚNZ.

V Benešově začaly Rozvodné závody poprvé ovládat veřejné osvětlení dálkově.

Na novém hřbitově v Benešově byla zprovozněna rozptylová loučka.

V Benešově byly v akci Z naplánovány stavby: inženýrské sítě u víceúčelové haly, rekonstrukce koupadel a zřízení nové skládky odpadků.

V Benešově byly nově pojmenovány ulice – Leninova třída (Pražská), ulice M. Kudeříkové, Zdeňka Nejedlého, Jana Švermy, Hrubínova, Cedíkova, Janského, Franka, Lady, Sokola – Tůmy.

V Benešově se začal stavět závod Stavební stroje Zličín v Černém lese, závod Laktos uvedl do provozu novou moderní mlékárnu, do užívání byly dány 2 paneláky v ulici Rudé armády (dnes Vlašimská) a družstevní domy na Spořilově.

V obci Úročnice proběhl dne 17. 1. požárnický ples, 9. 5. pouťová zábava a dne 10. 10. posvícení.

            Požárníci z Úročnice se zúčastnili soutěže v Českém Šternberku. Družstvo požárníků mužů se zúčastnilo cvičení v Bukové Lhotě (Vnouček Zdeněk, Štefan Tomáško, Stojánek Ota, Lacina Jiří, Velíšek Čestmír, Šmíd Bohumil, ….).

            V sezóně 1980/81 byl vybojován fotbalovým oddílem TJ SSM Úročnice postup do 3. třídy a byl založen oddíl dorostu.

Byla zahájena plynofikace města Benešova, v I. etapě byla vybudována vysokotlaká plynová přípojka a regulační stanice, která byla umístěna ve východní části sídliště Spořilov II.

V benešovském gymnáziu úspěšně pracoval dívčí komorní soubor (vedoucí J. Mudrochová) a recitační kroužek Zdeňka Zíky (vedený M. Sebestovou).

Dne 30. 6. ukončila činnost II. základní škola v Jiráskově ulici. Dne 1. 9. byla částečně (1. stupeň) otevřena nová školní budova v Dukelské ulici (12 tříd 1. až 4. ročníku). Pro zvláštní školu byly postaveny dva pavilony u vily Katuška. Dětský domov na Racku byl změněn na Zvláštní mateřskou školu internátní (40 dětí od 3 do 6 let

V Benešově byl dne 31. 8. založen Sbor benešovských učitelek, sbormistryně PaeDr. Jaroslava Modrochová a třináct žen – učitelek.

Školním rokem 1981/1982 byla zahájena výuka v nové škole Základní škola Benešov, Dukelská ulice. Na škole byl založen dětský folklorní kroužek Benešáček (vedený J. Hockovou).

V září se přestěhovala Zvláštní škola v Benešově do nově zrekonstruované vily „Katuška“, dvě třídy zůstaly v budově v Hodějovského ulici. V zahradě byla provedena nová rozsáhlá přístavba učeben.

V Benešově zahájil činnost pěvecký sbor benešovských učitelek (vedený J. Modrochovou) a ve městě vznikla odbočka Českého svazu ochránců přírody. Ve městě pracuje Svaz invalidů a Český svaz protifašistických bojovníků.

Podle typového projektu ing. Vl. Šourka (Stavba Benešov) z tohoto roku byla postavena mateřská škola v Longenově ulici č. p. 1719.

V Bukovanech byl občanský výbor s předsedou Zdeňkem Šejstalem. Osadní výbory byly v chatových osadách u rybníka Svárov a Podhájského.

V Bukovanech vyhořel sklad Lidového spotřebního družstva Benešov (pod hřištěm). Obecní knihovna byla v domě č. p. 21 a byla rekonstruována, knihovnice Milada Věžníková.

Požárníci z Bukovan zajistili průjezd závodu míru okolo obce, starostou byl Rudolf Svoboda.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář